Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1717   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1717 Simon Hiddemaburgemeester
1717dr. Vincent Heinsiusburgemeester
1717 Jacobus Corverburgemeester
1717 Claas Rinnerts Wijnsmaburgemeester
1717 Jan Krijtenburgburgemeester
1717 Laes Haselaarburgemeester
1717 Hendrik Everts burgemeester
1717dr. Dominicus Sloterdijkburgemeester
1717 Barent Rowelgezworen gemeensman
1717 Andries Pieters Gladsmagezworen gemeensman
1717 Allardus Laquartgezworen gemeensman
1717 Laes Laessen Hannemagezworen gemeensman
1717 Hessel Wijtses Wassenaargezworen gemeensman
1717 Wieger Freerks Mockemagezworen gemeensman
1717 Tjalle Arjens Fopmagezworen gemeensman
1717 Jacob Cornelis Bonkgezworen gemeensman
1717 Aert Jacobs Jacobidesvroedsman
1717 Hans Cornelis Oosterveenvroedsman
1717 Harmen Sopingiusvroedsman
1717 Sibout Sierks Hornstravroedsman
1717 Evert Arjens Oosterbaanvroedsman
1717 Livius Rijpemavroedsman
1717 Willem Anskes Zeestravroedsman
1717 Jan Ruurds Boetema(N)vroedsman
1717 Jacob Alberts Wijnaldavroedsman
1717vaandrig Rein Sikkes Menaldavroedsman
1717 Joost Harmens Gonggrijpvroedsman
1717 Danker de Kempenaervroedsman
1717 Jacob Jansen Kuijkvroedsman
1717 Sierck Dirks Hilaardavroedsman
1717 Jarig Sjoerds Weimavroedsman
1717 Jan Nollidesvroedsman
1717 Sake Timens Sibesmavroedsman
1717 Jacobus Goslingsvroedsman
1717 Sijbren Sijbrens Cannegietervroedsman
1717 Jarig Pieters Adamavroedsman
1717oud-vaandrig Arjen Altenavroedsman
1717 Sjoerd Pieters Biermavroedsman
1717 Tjeerd Bouwens vroedsman
1717 Jelle Jansen Wiersmavroedsman