Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1716   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1716 Laes Haselaarburgemeester
1716dr. Dominicus Sloterdijkburgemeester
1716 Harmen Sopingiusburgemeester
1716 Simon Hiddemaburgemeester
1716 Joost Harmens Gonggrijpburgemeester
1716dr. Vincent Heinsiusburgemeester
1716 Claas Rinnerts Wijnsmaburgemeester
1716 Jan Krijtenburgburgemeester
1716 Hessel Wijtses Wassenaargezworen gemeensman
1716 Sijbren Sijbrens Cannegietergezworen gemeensman
1716 Jacob Cornelis Bonkgezworen gemeensman
1716 Barent Rowelgezworen gemeensman
1716 Aert Jacobs Jacobidesgezworen gemeensman
1716 Allardus Laquartgezworen gemeensman
1716 Watze Dirks Hardagezworen gemeensman (overleden 1716)
1716 Andries Pieters Gladsmagezworen gemeensman
1716 Wieger Freerks Mockemagezworen gemeensman
1716 Jacobus Croesevroedsman (overleden 1716)
1716 Jarig Sjoerds Weimavroedsman
1716 Hendrik Everts vroedsman
1716 Sjoerd Pieters Biermavroedsman
1716 Laes Laessen Hannemavroedsman
1716 Jelle Jansen Wiersmavroedsman
1716 Jacobus Goslingsvroedsman
1716oud-vaandrig Arjen Altenavroedsman
1716 Jarig Pieters Adamavroedsman
1716 Tjalle Arjens Fopmavroedsman
1716 Hans Cornelis Oosterveenvroedsman
1716 Barent Rowelvroedsman
1716 Jan Ruurds Boetema(N)vroedsman
1716 Tjeerd Bouwens vroedsman
1716 Livius Rijpemavroedsman
1716 Willem Anskes Zeestravroedsman
1716 Danker de Kempenaervroedsman
1716 Jacob Jansen Kuijkvroedsman
1716 Evert Arjens Oosterbaanvroedsman
1716vaandrig Rein Sikkes Menaldavroedsman
1716 Jacobus Corvervroedsman
1716 Jacob Alberts Wijnaldavroedsman
1716 Jan Nollidesvroedsman
1716 Sake Timens Sibesmavroedsman
1716 Sierck Dirks Hilaardavroedsman