Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1715   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1715 Laes Haselaarburgemeester
1715dr. Dominicus Sloterdijkburgemeester
1715 Harmen Sopingiusburgemeester
1715 Simon Hiddemaburgemeester
1715 Tjeerd Bouwens burgemeester
1715 Joost Harmens Gonggrijpburgemeester
1715 Jacobus Corverburgemeester
1715dr. Vincent Heinsiusburgemeester
1715 Hessel Wijtses Wassenaargezworen gemeensman
1715 Wieger Freerks Mockemagezworen gemeensman
1715 Sijbren Sijbrens Cannegietergezworen gemeensman
1715 Hendrik Everts gezworen gemeensman
1715 Jarig Pieters Adamagezworen gemeensman
1715 Aert Jacobs Jacobidesgezworen gemeensman
1715 Watze Dirks Hardagezworen gemeensman
1715 Andries Pieters Gladsmagezworen gemeensman
1715 Jacobus Croesevroedsman
1715 Jarig Sjoerds Weimavroedsman
1715 Jan Krijtenburgvroedsman
1715 Laes Laessen Hannemavroedsman
1715 Sjoerd Pieters Biermavroedsman
1715 Jacobus Goslingsvroedsman
1715oud-vaandrig Arjen Altenavroedsman
1715 Jelle Jansen Wiersmavroedsman
1715 Jacob Cornelis Bonkvroedsman
1715 Tjalle Arjens Fopmavroedsman
1715 Hans Cornelis Oosterveenvroedsman
1715 Barent Rowelvroedsman
1715vaandrig Sibren Pauwvroedsman (overleden 1715)
1715 Livius Rijpemavroedsman
1715 Willem Anskes Zeestravroedsman
1715 Jacob Jansen Kuijkvroedsman
1715 Evert Arjens Oosterbaanvroedsman
1715vaandrig Rein Sikkes Menaldavroedsman
1715 Danker de Kempenaervroedsman
1715 Gouke Suringarvroedsman (overleden 1715)
1715 Jacob Alberts Wijnaldavroedsman
1715 Allardus Laquartvroedsman
1715 Sierck Dirks Hilaardavroedsman
1715 Claas Rinnerts Wijnsmavroedsman
1715 Jan Nollidesvroedsman
1715 Sake Timens Sibesmavroedsman