Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1714   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1714 Jacobus Croeseburgemeester
1714dr. Dominicus Sloterdijkburgemeester
1714 Harmen Sopingiusburgemeester
1714 Tjeerd Bouwens burgemeester
1714 Joost Harmens Gonggrijpburgemeester
1714 Jacobus Corverburgemeester
1714dr. Vincent Heinsiusburgemeester
1714 Claas Rinnerts Wijnsmaburgemeester
1714 Hessel Wijtses Wassenaargezworen gemeensman
1714 Sijbren Sijbrens Cannegietergezworen gemeensman
1714 Hendrik Everts gezworen gemeensman
1714 Jarig Pieters Adamagezworen gemeensman
1714 Aert Jacobs Jacobidesgezworen gemeensman
1714 Livius Rijpemagezworen gemeensman
1714 Willem Anskes Zeestragezworen gemeensman
1714 Andries Pieters Gladsmagezworen gemeensman
1714 Jarig Sjoerds Weimavroedsman
1714 Jan Krijtenburgvroedsman
1714 Wieger Freerks Mockemavroedsman
1714 Laes Laessen Hannemavroedsman
1714 Laes Haselaarvroedsman
1714 Sjoerd Pieters Biermavroedsman
1714 Jacobus Goslingsvroedsman
1714oud-vaandrig Arjen Altenavroedsman
1714 Jelle Jansen Wiersmavroedsman
1714 Jacob Cornelis Bonkvroedsman
1714 Tjalle Arjens Fopmavroedsman
1714 Hans Cornelis Oosterveenvroedsman
1714 Barent Rowelvroedsman
1714vaandrig Sibren Pauwvroedsman
1714 Simon Hiddemavroedsman
1714 Evert Arjens Oosterbaanvroedsman
1714vaandrig Rein Sikkes Menaldavroedsman
1714 Danker de Kempenaervroedsman
1714 Jacob Alberts Wijnaldavroedsman
1714 Watze Dirks Hardavroedsman
1714 Allardus Laquartvroedsman
1714 Sierck Dirks Hilaardavroedsman
1714 Jan Nollidesvroedsman
1714 Sake Timens Sibesmavroedsman