Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1713   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1713 Tjeerd Bouwens burgemeester
1713 Claas Rinnerts Wijnsmaburgemeester
1713 Jarig Sjoerds Weimaburgemeester
1713 Jacobus Croeseburgemeester
1713 Harmen Sopingiusburgemeester
1713vaandrig Rein Sikkes Menaldaburgemeester
1713 Joost Harmens Gonggrijpburgemeester
1713 Jacobus Corverburgemeester
1713dr. Vincent Heinsiusgezworen gemeensman
1713 Jan Krijtenburggezworen gemeensman
1713 Hendrik Everts gezworen gemeensman
1713 Jelle Jansen Wiersmagezworen gemeensman
1713 Jarig Pieters Adamagezworen gemeensman
1713 Aert Jacobs Jacobidesgezworen gemeensman
1713 Livius Rijpemagezworen gemeensman
1713 Willem Anskes Zeestragezworen gemeensman
1713 Jan Nollidesvroedsman
1713 Sake Timens Sibesmavroedsman
1713 Jacob Alberts Wijnaldavroedsman
1713 Wieger Freerks Mockemavroedsman
1713 Sierck Dirks Hilaardavroedsman
1713 Hessel Wijtses Wassenaarvroedsman
1713 Sjoerd Pieters Biermavroedsman
1713 Sijbren Sijbrens Cannegietervroedsman
1713 Laes Haselaarvroedsman
1713 Jacob Cornelis Bonkvroedsman
1713 Laes Laessen Hannemavroedsman
1713oud-vaandrig Arjen Altenavroedsman
1713dr. Dominicus Sloterdijkvroedsman
1713 Barent Rowelvroedsman
1713 Jacobus Goslingsvroedsman
1713 Tjalle Arjens Fopmavroedsman
1713 Hans Cornelis Oosterveenvroedsman
1713 Simon Hiddemavroedsman
1713 Danker de Kempenaervroedsman
1713vaandrig Sibren Pauwvroedsman
1713 Lolle Jacobs Cockvroedsman (overleden 1713)
1713 Allardus Laquartvroedsman
1713 Jan Symens Bylaanvroedsman (overleden 1713)
1713 Evert Arjens Oosterbaanvroedsman
1713 Watze Dirks Hardavroedsman
1713 Andries Pieters Gladsmavroedsman