Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1712   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1712 Tjalle Arjens Fopmaburgemeester
1712 Aert Jacobs Jacobidesburgemeester
1712 Jacobus Corverburgemeester
1712 Thomas Huijberts Wijngaardenburgemeester (overleden 1712)
1712vaandrig Rein Sikkes Menaldaburgemeester
1712 Claas Rinnerts Wijnsmaburgemeester
1712 Jarig Sjoerds Weimaburgemeester
1712 Tjeerd Bouwens burgemeester
1712 Jacobus Croeseburgemeester
1712 Livius Rijpemagezworen gemeensman
1712 Andries Pieters Gladsmagezworen gemeensman
1712 Jarig Pieters Adamagezworen gemeensman
1712 Jan Krijtenburggezworen gemeensman
1712 Laes Haselaargezworen gemeensman
1712 Hendrik Everts gezworen gemeensman
1712 Jelle Jansen Wiersmagezworen gemeensman
1712 Barent Rowelgezworen gemeensman
1712 Willem Anskes Zeestragezworen gemeensman
1712 Schelte Pieters stadsbouwmeester
1712 Laes Laessen Hannemavroedsman
1712 Schelte Pieters vroedsman
1712 Joost Harmens Gonggrijpvroedsman
1712 Danker de Kempenaervroedsman
1712 Jacobus Goslingsvroedsman
1712 Lolle Jacobs Cockvroedsman
1712 Jan Nollidesvroedsman
1712 Evert Arjens Oosterbaanvroedsman
1712 Watze Dirks Hardavroedsman
1712 Hessel Wijtses Wassenaarvroedsman
1712 Wieger Freerks Mockemavroedsman
1712vaandrig Sibren Pauwvroedsman
1712 Jacob Alberts Wijnaldavroedsman
1712dr. Vincent Heinsiusvroedsman
1712 Sjoerd Pieters Biermavroedsman
1712 Jan Symens Bylaanvroedsman
1712 Sierck Dirks Hilaardavroedsman
1712dr. Dominicus Sloterdijkvroedsman
1712 Jacob Cornelis Bonkvroedsman
1712 Sijbren Sijbrens Cannegietervroedsman
1712 Hans Cornelis Oosterveenvroedsman
1712 Harmen Sopingiusvroedsman
1712 Jacobus Croesevroedsman
1712oud-vaandrig Arjen Altenavroedsman
1712 Simon Hiddemavroedsman