Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1709   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1709dr. Dominicus Sloterdijkburgemeester
1709 Tjalle Arjens Fopmaburgemeester
1709 Tjeerd Bouwens burgemeester
1709 Aert Jacobs Jacobidesburgemeester
1709 Joost Harmens Gonggrijpburgemeester
1709 Claas Rinnerts Wijnsmaburgemeester
1709 Hessel Wijtses Wassenaarburgemeester
1709dr. Ericus Haersmaburgemeester
1709 Jarig Pieters Adamagezworen gemeensman
1709 Barent Rowelgezworen gemeensman
1709 Jacobus Croesegezworen gemeensman
1709 Livius Rijpemagezworen gemeensman
1709 Andries Pieters Gladsmagezworen gemeensman
1709 Laes Laessen Hannemagezworen gemeensman
1709 Thomas Huijberts Wijngaardengezworen gemeensman
1709 Laes Haselaargezworen gemeensman
1709 Jacob Alberts Wijnaldavroedsman
1709 Sijbren Sijbrens Cannegietervroedsman
1709 Jelle Jansen Wiersmavroedsman
1709vaandrig Sibren Pauwvroedsman
1709 Sierck Dirks Hilaardavroedsman
1709oud-vaandrig Arjen Altenavroedsman
1709 Hans Cornelis Oosterveenvroedsman
1709 Jan Symens Bylaanvroedsman
1709 Schelte Pieters vroedsman
1709 Willem Anskes Zeestravroedsman
1709 Gerrit Bouwes Schyerevroedsman
1709 Simon Annes Jornavroedsman
1709 Tjeerd Innes Innemavroedsman
1709 Lolle Jacobs Cockvroedsman
1709vaandrig Rein Sikkes Menaldavroedsman
1709 Taeke Ijdes Koolhaartvroedsman
1709 Watze Dirks Hardavroedsman
1709 Jan Nollidesvroedsman
1709 Jacobus Goslingsvroedsman
1709 Evert Arjens Oosterbaanvroedsman
1709dr. Vincent Heinsiusvroedsman
1709 Jan Krijtenburgvroedsman
1709 Jarig Sjoerds Weimavroedsman
1709 Hendrik Everts vroedsman