Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1707   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1707 Claas Rinnerts Wijnsmaburgemeester
1707 Hessel Wijtses Wassenaarburgemeester
1707 Laes Haselaarburgemeester
1707 Tjeerd Bouwens burgemeester
1707 Hans Cornelis Oosterveenburgemeester
1707 Tjalle Arjens Fopmaburgemeester
1707 Joost Harmens Gonggrijpburgemeester
1707 Jacobus Croeseburgemeester
1707 Jarig Pieters Adamagezworen gemeensman
1707 Philippus Belidagezworen gemeensman (overleden 1707)
1707vaandrig Sibren Pauwgezworen gemeensman
1707dr. Ericus Haersmagezworen gemeensman
1707 Laes Laessen Hannemagezworen gemeensman
1707 Livius Rijpemagezworen gemeensman
1707vaandrig Rein Sikkes Menaldagezworen gemeensman
1707 Gerrit Bouwes Schyeregezworen gemeensman
1707 Lolle Jacobs Cockvroedsman
1707 Watze Dirks Hardavroedsman
1707 Taeke Ijdes Koolhaartvroedsman
1707dr. Vincent Heinsiusvroedsman
1707 Hendrik Everts vroedsman
1707oud-vaandrig Wijbe Sjoerds Wiltschutvroedsman
1707 Evert Arjens Oosterbaanvroedsman
1707 Jarig Sjoerds Weimavroedsman
1707 Jelle Jansen Wiersmavroedsman
1707 Jan Symens Bylaanvroedsman
1707hopman Cornelis Wijngaardenvroedsman
1707 Sijbren Sijbrens Cannegietervroedsman
1707dr. Dominicus Sloterdijkvroedsman
1707 Barent Rowelvroedsman
1707 Tjeerd Innes Innemavroedsman
1707 Jacob Alberts Wijnaldavroedsman
1707oud-vaandrig Arjen Altenavroedsman
1707 Willem Anskes Zeestravroedsman
1707 Simon Annes Jornavroedsman
1707 Sierck Dirks Hilaardavroedsman
1707 Rein Sijtses Kimstravroedsman (overleden 1707)
1707 Schelte Pieters vroedsman
1707 Simon Sloterdijkvroedsman (overleden 1707)
1707 Laes Laessen Hannemavroedsman
1707 Jacobus Goslingsvroedsman
1707 Aert Jacobs Jacobidesvroedsman
1707 Andries Pieters Gladsmavroedsman
1707 Thomas Huijberts Wijngaardenvroedsman