Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1702   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1702dr. Ericus Haersmaburgemeester
1702 Tjalle Arjens Fopmaburgemeester
1702hopman Cornelis Wijngaardenburgemeester
1702 Sijbren Sijes Hilmaburgemeester
1702 Tjeerd Bouwens burgemeester
1702 Jacob Alberts Wijnaldaburgemeester
1702 Sierck Dirks Hilaardaburgemeester
1702 Gerrit Bouwes Schyereburgemeester
1702 Philippus Belidaburgemeester
1702 Rein Sijtses Kimstragezworen gemeensman
1702vaandrig Sibren Pauwgezworen gemeensman
1702 Wiltetus Jelgersmagezworen gemeensman
1702 Simon Annes Jornagezworen gemeensman
1702 Jacobus Goslingsgezworen gemeensman
1702 Jacobus Croesegezworen gemeensman
1702 Thomas Huijberts Wijngaardengezworen gemeensman
1702 Lambert de Gaveregezworen gemeensman
1702 Jarig Pieters Adamavroedsman
1702oud-vaandrig Wijbe Sjoerds Wiltschutvroedsman
1702 Hubertus van Immerzeelvroedsman (overleden 1702)
1702 Schelte Pieters vroedsman
1702oud-vaandrig Jacob Gerbens Sprottingavroedsman
1702 Livius Rijpemavroedsman
1702 Jan Symens Bylaanvroedsman
1702vaandrig Rein Sikkes Menaldavroedsman
1702 Tjeerd Innes Innemavroedsman
1702 Aert Jacobs Jacobidesvroedsman
1702 Watze Dirks Hardavroedsman
1702 Tjeerd Bouwens vroedsman
1702 Laes Laessen Hannemavroedsman
1702 Lolle Jacobs Cockvroedsman
1702dr. Vincent Heinsiusvroedsman
1702 Laes Haselaarvroedsman
1702 Taeke Ijdes Koolhaartvroedsman
1702 Jarig Sjoerds Weimavroedsman
1702dr. Dominicus Sloterdijkvroedsman
1702 Simon Willems Sloterdijkvroedsman
1702 Evert Arjens Oosterbaanvroedsman
1702 Sijbren Sijbrens Cannegietervroedsman
1702 Aucke Jansen Bangavroedsman (overleden 1702)
1702 Theodorus Stansiusvroedsman
1702 Jacob Claessen Hatsmavroedsman (overleden 1702)
1702oud-vaandrig Arjen Altenavroedsman
1702 Hans Cornelis Oosterveenvroedsman