Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1700   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1700 Tjalle Arjens Fopmaburgemeester
1700 Philippus Belidaburgemeester
1700 Aert Jacobs Jacobidesburgemeester
1700 Zierk Nautaburgemeester (overleden 1700)
1700 Sijbrandus Bechiusburgemeester (overleden 1700)
1700 Tjeerd Bouwens burgemeester
1700 Sijbren Sijes Hilmaburgemeester
1700 Thomas Huijberts Wijngaardenburgemeester
1700 Sijmen Cornelis Huidekoperburgemeester
1700 Jacob Claessen Hatsmaburgemeester
1700 Theodorus Stansiusgedeputeerde staat
1700 Jarig Pieters Adamagezworen gemeensman
1700 Jacob Jacobs Velthuisgezworen gemeensman
1700vaandrig Sibren Pauwgezworen gemeensman
1700 Wiltetus Jelgersmagezworen gemeensman
1700 Iede Jacobs Reinaldagezworen gemeensman (overleden 1700)
1700 Sijbrandus Bechiusgezworen gemeensman (overleden 1700)
1700 Simon Annes Jornagezworen gemeensman
1700 Jacobus Goslingsgezworen gemeensman
1700hopman Cornelis Wijngaardengezworen gemeensman
1700 Jacob Alberts Wijnaldagezworen gemeensman
1700 Rein Sijtses Kimstragezworen gemeensman
1700 Theodorus Stansiusvroedsman
1700 Jacobus Croesevroedsman
1700 Lambert de Gaverevroedsman
1700 Livius Rijpemavroedsman
1700 Jacob Jacobs Velthuisvroedsman
1700 Gerrit Bouwes Schyerevroedsman
1700 Hubertus van Immerzeelvroedsman
1700vaandrig Rein Sikkes Menaldavroedsman
1700vaandrig Sibren Pauwvroedsman
1700 Laes Laessen Hannemavroedsman
1700dr. Ericus Haersmavroedsman
1700 Watze Dirks Hardavroedsman
1700 Jan Symens Bylaanvroedsman
1700 Harmen Jansen van 't Vlievroedsman
1700oud-vaandrig Wijbe Sjoerds Wiltschutvroedsman
1700dr. Vincent Heinsiusvroedsman
1700oud-vaandrig Jacob Gerbens Sprottingavroedsman
1700 Jarig Sjoerds Weimavroedsman
1700 Lolle Jacobs Cockvroedsman
1700 Sijbren Sijbrens Cannegietervroedsman
1700 Anske Iepes Zeestravroedsman
1700hopman Cornelis Wijngaardenvroedsman
1700 Taeke Ijdes Koolhaartvroedsman
1700oud-vaandrig Arjen Altenavroedsman
1700 Simon Willems Sloterdijkvroedsman
1700 Tjeerd Innes Innemavroedsman
1700 Sierck Dirks Hilaardavroedsman
1700 Evert Arjens Oosterbaanvroedsman