Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1698   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1698 Theodorus Stansiusburgemeester
1698 Aert Jacobs Jacobidesburgemeester
1698 Sijbren Sijes Hilmaburgemeester
1698 Tjeerd Bouwens burgemeester
1698 Sijmen Cornelis Huidekoperburgemeester
1698 Thomas Huijberts Wijngaardenburgemeester
1698 Jacob Claessen Hatsmaburgemeester
1698 Rein Sijtses Kimstraburgemeester
1698 Jarig Pieters Adamagezworen gemeensman
1698 Pieter Jacobs Clinckhamergezworen gemeensman (overleden 1698)
1698 Tjalle Arjens Fopmagezworen gemeensman
1698 Wiltetus Jelgersmagezworen gemeensman
1698 Rinnert Arents Wijnsmagezworen gemeensman (overleden 1698)
1698 Harmen Jansen van 't Vliegezworen gemeensman
1698 Sijbrandus Bechiusgezworen gemeensman
1698 Iede Jacobs Reinaldagezworen gemeensman
1698 Jacob Alberts Wijnaldagezworen gemeensman
1698 Jacob Jacobs Velthuisvroedsman
1698 Hubertus van Immerzeelvroedsman
1698 Jarig Pieters Adamavroedsman
1698 Laes Laessen Hannemavroedsman
1698 Gerrit Bouwes Schyerevroedsman
1698dr. Ericus Haersmavroedsman
1698vaandrig Sibren Pauwvroedsman
1698 Philippus Belidavroedsman
1698 Zierk Nautavroedsman
1698 Jan Symens Bylaanvroedsman
1698oud-vaandrig Wijbe Sjoerds Wiltschutvroedsman
1698oud-vaandrig Jacob Gerbens Sprottingavroedsman
1698 Lolle Jacobs Cockvroedsman
1698 Simon Annes Jornavroedsman
1698 Jacobus Goslingsvroedsman
1698hopman Cornelis Wijngaardenvroedsman
1698 Taeke Ijdes Koolhaartvroedsman
1698 Sijbren Sijbrens Cannegietervroedsman
1698 Anske Iepes Zeestravroedsman
1698 Tjeerd Innes Innemavroedsman
1698 Sierck Dirks Hilaardavroedsman
1698 Evert Arjens Oosterbaanvroedsman
1698oud-vaandrig Arjen Altenavroedsman
1698 Simon Willems Sloterdijkvroedsman
1698 Ruurd Ulbes Gerolsmavroedsman
1698 Jacobus Croesevroedsman
1698 Lambert de Gaverevroedsman