Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1692   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1692 Jacobus Croeseburgemeester
1692 Hubertus van Immerzeelburgemeester
1692 Ruurd Ulbes Gerolsmaburgemeester
1692dr. Ericus Haersmaburgemeester
1692oud-vaandrig Wijbe Sjoerds Wiltschutburgemeester
1692 Theodorus Stansiusburgemeester
1692oud-vaandrig Jacob Gerbens Sprottingaburgemeester
1692 Tjeerd Bouwens burgemeester
1692 Simon Annes Jornagezworen gemeensman
1692 Jacobus Goslingsgezworen gemeensman
1692 Sierck Dirks Hilaardagezworen gemeensman
1692 Gerrit Bouwes Schyeregezworen gemeensman
1692 Jarig Pieters Adamagezworen gemeensman
1692 Sijbren Sijes Hilmagezworen gemeensman
1692 Jan Symens Bylaangezworen gemeensman
1692 Iede Jacobs Reinaldagezworen gemeensman
1692 Lambert de Gaverevroedsman
1692hopman Cornelis Wijngaardenvroedsman
1692 Saecke Romkes Gaesmavroedsman
1692 Jacobus Goslingsvroedsman
1692 Tjeerd Innes Innemavroedsman
1692vaandrig Lourens Jacobs van Asperenvroedsman (overleden 1692)
1692 Thomas Huijberts Wijngaardenvroedsman
1692 Pieter Jacobs Clinckhamervroedsman
1692 Anske Iepes Zeestravroedsman
1692 Jacob Claessen Hatsmavroedsman
1692 Jacob Jacobs Velthuisvroedsman
1692 Zierk Nautavroedsman
1692 Augustijn Pieters Brouwervroedsman
1692 Laes Laessen Hannemavroedsman
1692 Philippus Belidavroedsman
1692 Lolle Jacobs Cockvroedsman
1692 Simon Willems Sloterdijkvroedsman
1692vaandrig Sibren Pauwvroedsman
1692 Rinnert Arents Wijnsmavroedsman
1692 Otto Knijfvroedsman
1692 Taeke Ijdes Koolhaartvroedsman
1692 Harmen Jansen van 't Vlievroedsman
1692 Jacob Alberts Wijnaldavroedsman
1692 Evert Arjens Oosterbaanvroedsman
1692 Hendrik Coenraads Ludingavroedsman
1692 Jan Dirksen Kuikvroedsman (overleden 1692)
1692 Sijmen Cornelis Huidekopervroedsman