Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1691   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1691 Tjeerd Bouwens burgemeester
1691 Hubertus van Immerzeelburgemeester
1691dr. Ericus Haersmaburgemeester
1691vaandrig Lourens Jacobs van Asperenburgemeester
1691 Ruurd Ulbes Gerolsmaburgemeester
1691 Zierk Nautaburgemeester
1691 Theodorus Stansiusburgemeester
1691oud-vaandrig Jacob Gerbens Sprottingaburgemeester
1691 Sierck Dirks Hilaardagezworen gemeensman
1691 Simon Annes Jornagezworen gemeensman
1691 Jarig Pieters Adamagezworen gemeensman
1691 Sijbren Sijes Hilmagezworen gemeensman
1691oud-vaandrig Wijbe Sjoerds Wiltschutgezworen gemeensman
1691 Pijtter Pijtters Oldaensgezworen gemeensman (overleden 1691)
1691 Jan Symens Bylaangezworen gemeensman
1691 Harmen Jansen van 't Vliegezworen gemeensman
1691 Sijmen Cornelis Huidekopergezworen gemeensman
1691 Hendrik Coenraads Ludingavroedsman
1691 Iede Jacobs Reinaldavroedsman
1691 Jan Dirksen Kuikvroedsman
1691 Lambert de Gaverevroedsman
1691 Jacobus Goslingsvroedsman
1691hopman Cornelis Wijngaardenvroedsman
1691 Jacobus Croesevroedsman
1691 Saecke Romkes Gaesmavroedsman
1691 Thomas Huijberts Wijngaardenvroedsman
1691 Tjeerd Innes Innemavroedsman
1691 Pieter Jacobs Clinckhamervroedsman
1691 Jacob Claessen Hatsmavroedsman
1691 Gerrit Bouwes Schyerevroedsman
1691 Anske Iepes Zeestravroedsman
1691 Jacob Jacobs Velthuisvroedsman
1691 Philippus Belidavroedsman
1691 Augustijn Pieters Brouwervroedsman
1691vaandrig Sibren Pauwvroedsman
1691 Laes Laessen Hannemavroedsman
1691 Otto Knijfvroedsman
1691 Simon Willems Sloterdijkvroedsman
1691 Rinnert Arents Wijnsmavroedsman
1691oud-vaandrig Wijbe Sjoerds Wiltschutvroedsman
1691 Jacob Alberts Wijnaldavroedsman
1691 Evert Arjens Oosterbaanvroedsman