Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1688   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1688 Jarig Pieters Adamaburgemeester
1688 Otto Knijfburgemeester
1688vaandrig Lourens Jacobs van Asperenburgemeester
1688 Augustijn Pieters Brouwerburgemeester
1688 Pijtter Pijtters Oldaensburgemeester
1688 Menelaus Hillebrandsburgemeester
1688 Simon Willems Sloterdijkburgemeester
1688 Simon Annes Jornaburgemeester
1688 Saecke Romkes Gaesmagezworen gemeensman
1688 Rinnert Arents Wijnsmagezworen gemeensman
1688 Sijmen Cornelis Huidekopergezworen gemeensman
1688 Harmen Jansen van 't Vliegezworen gemeensman
1688 Sierck Dirks Hilaardagezworen gemeensman
1688 Jacobus Goslingsgezworen gemeensman
1688 Tjeerd Innes Innemagezworen gemeensman
1688 Bavius Ziricusgezworen gemeensman (overleden 1688)
1688 Gerrit Bouwes Schyeregezworen gemeensman
1688 Theodorus Stansiusstadssecretaris
1688 Hendrik Coenraads Ludingavroedsman
1688 Jacob Jacobs Velthuisvroedsman
1688oud-vaandrig Wijbe Sjoerds Wiltschutvroedsman
1688 Johannes Quicklenborgvroedsman
1688 Laes Laessen Hannemavroedsman
1688oud-vaandrig Jacob Gerbens Sprottingavroedsman
1688 Jacob Alberts Wijnaldavroedsman
1688 Anske Iepes Zeestravroedsman
1688vaandrig Sibren Pauwvroedsman
1688 Jan Dirksen Kuikvroedsman
1688 Jan Symens Bylaanvroedsman
1688 Iede Jacobs Reinaldavroedsman
1688hopman Cornelis Wijngaardenvroedsman
1688 Jacobus Croesevroedsman
1688 Claas Jansen Fabervroedsman
1688 Tjeerd Bouwens vroedsman
1688 Pieter Jacobs Clinckhamervroedsman
1688 Theodorus Stansiusvroedsman
1688 Thomas Huijberts Wijngaardenvroedsman
1688 Tjeerd Innes Innemavroedsman
1688 Zierk Nautavroedsman
1688 Jacob Claessen Hatsmavroedsman
1688 Ruurd Ulbes Gerolsmavroedsman
1688 Philippus Belidavroedsman
1688 Sijbren Sijes Hilmavroedsman