Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1671   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1671dr. Wilhelmus Hillebrandsburgemeester
1671 Hendrik Coenraads Ludingaburgemeester
1671 Hans Keimpes burgemeester
1671 Henrik Caesariusburgemeester
1671 Theodorus Stansiusburgemeester
1671 Harmen Synes Nautaburgemeester
1671hopman Jacob van der Voordeburgemeester
1671 Gosse Johannes Adamaburgemeester
1671 Jacob Juriens de Langegezworen gemeensman
1671 Dirck Fransen Visschergezworen gemeensman
1671 Saecke Romkes Gaesmagezworen gemeensman
1671hopman Schelte Jurjens Fonteingezworen gemeensman
1671 Pauwel Jansen Wiltfanggezworen gemeensman
1671 Sweer Thomas gezworen gemeensman
1671 Pieter Wijbrants Nautagezworen gemeensman
1671 Augustijn Pieters Brouwergezworen gemeensman
1671 Folkert Lammers Nijkerkgezworen gemeensman
1671 Jan Willems Knijffvroedsman
1671 Gellius Vetzeniusvroedsman
1671 Simon Annes Jornavroedsman
1671 Tjeerd Bouwens vroedsman
1671 Pieter Claessen vroedsman (overleden 1671)
1671 Gerrit Sickes Osingavroedsman (overleden 1671)
1671 Olphardus Belidavroedsman (overleden 1671)
1671 Wopken Jansen Ackervroedsman
1671 Rein Longerhouvroedsman
1671 Simon Willems Sloterdijkvroedsman
1671vaandrig Lourens Jacobs van Asperenvroedsman
1671 Doede Steffens vroedsman
1671vaandrig, hopman Bartel Cleises Lantingvroedsman
1671hopman Ewout Jetses Stiensmavroedsman
1671 Claas Jansen Fabervroedsman
1671 Pijter Hijlkes Coolhartvroedsman
1671 Hendrik Hendriks vroedsman (overleden 1671)
1671 Jan Symens Bylaanvroedsman
1671 Anske Iepes Zeestravroedsman
1671 Bavius Ziricusvroedsman
1671 Dirk Bouwens vroedsman
1671hopman Bouwe Thomas Farxvroedsman
1671 Gerrit Alefs Pottervroedsman
1671 Iede Taekes vroedsman
1671 Wijtze Machiels Wassenaarvroedsman
1671 Beert Ulbes Wassenaarvroedsman
1671hopman Dirck Jacobs Kievietvroedsman