Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1669   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1669 Jan Willems Knijffburgemeester
1669 Gellius Vetzeniusburgemeester
1669dr. Wilhelmus Hillebrandsburgemeester
1669 Hans Keimpes burgemeester
1669vaandrig, hopman Bartel Cleises Lantingburgemeester
1669 Henrik Caesariusburgemeester
1669 Augustijn Pieters Brouwerburgemeester
1669 Gosse Johannes Adamaburgemeester
1669 Jacob Juriens de Langegezworen gemeensman
1669 Pieter Claessen gezworen gemeensman
1669 Dirck Fransen Visschergezworen gemeensman
1669 Wopken Jansen Ackergezworen gemeensman
1669 Pauwel Jansen Wiltfanggezworen gemeensman
1669 Sweer Thomas gezworen gemeensman
1669 Pieter Wijbrants Nautagezworen gemeensman
1669 Bavius Ziricusgezworen gemeensman
1669 Wijtze Machiels Wassenaargezworen gemeensman
1669 Simon Annes Jornavroedsman
1669 Tjeerd Bouwens vroedsman
1669 Gerrit Sickes Osingavroedsman
1669 Saecke Romkes Gaesmavroedsman
1669 Olphardus Belidavroedsman
1669 Hendrik Coenraads Ludingavroedsman
1669 Rein Longerhouvroedsman
1669hopman Schelte Jurjens Fonteinvroedsman
1669 Simon Willems Sloterdijkvroedsman
1669vaandrig Lourens Jacobs van Asperenvroedsman
1669hopman Ewout Jetses Stiensmavroedsman
1669 Claas Jansen Fabervroedsman
1669 Pijter Hijlkes Coolhartvroedsman
1669 Hendrik Hendriks vroedsman
1669 Theodorus Stansiusvroedsman
1669 Anske Iepes Zeestravroedsman
1669hopman Bouwe Thomas Farxvroedsman
1669 Harmen Synes Nautavroedsman
1669 Gerrit Alefs Pottervroedsman
1669hopman Jacob van der Voordevroedsman
1669 Folkert Lammers Nijkerkvroedsman
1669 Beert Ulbes Wassenaarvroedsman
1669hopman Dirck Jacobs Kievietvroedsman