Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1668   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1668 Augustijn Pieters Brouwerburgemeester
1668hopman Schelte Jurjens Fonteinburgemeester
1668vaandrig, hopman Bartel Cleises Lantingburgemeester
1668 Henrik Caesariusburgemeester
1668 Harmen Synes Nautaburgemeester
1668 Gosse Johannes Adamaburgemeester
1668 Jan Willems Knijffburgemeester
1668 Gellius Vetzeniusburgemeester
1668 Pieter Claessen gezworen gemeensman
1668 Dirck Fransen Visschergezworen gemeensman
1668 Pieter Wijbrants Nautagezworen gemeensman
1668 Wijtze Machiels Wassenaargezworen gemeensman
1668 Riemer Teunis Fabergezworen gemeensman
1668 Sweer Thomas gezworen gemeensman
1668 Wopken Jansen Ackergezworen gemeensman
1668 Simon Willems Sloterdijkgezworen gemeensman
1668 Bavius Ziricusgezworen gemeensman
1668 Claas Jansen Fabervroedsman
1668 Anske Iepes Zeestravroedsman
1668 Bavius Ziricusvroedsman
1668 Olphardus Belidavroedsman
1668 Hendrik Coenraads Ludingavroedsman
1668 Theodorus Stansiusvroedsman
1668hopman Jacob van der Voordevroedsman
1668hopman Dirck Jacobs Kievietvroedsman
1668 Pauwel Jansen Wiltfangvroedsman
1668 Jacob Pyters vroedsman (overleden 1668)
1668 Folkert Lammers Nijkerkvroedsman
1668 Beert Ulbes Wassenaarvroedsman
1668 Tjeerd Bouwens vroedsman
1668hopman Ewout Jetses Stiensmavroedsman
1668 Gerrit Alefs Pottervroedsman
1668 Jacob Juriens de Langevroedsman
1668 Simon Annes Jornavroedsman
1668dr. Wilhelmus Hillebrandsvroedsman
1668 Hendrik Jacobus Hollandervroedsman (overleden 1668)
1668 Gerrit Sickes Osingavroedsman
1668 Saecke Romkes Gaesmavroedsman
1668 Rein Longerhouvroedsman
1668hopman Bouwe Thomas Farxvroedsman
1668 Hans Keimpes vroedsman
1668 Evert Ruurds vroedsman (overleden 1668)
1668vaandrig Lourens Jacobs van Asperenvroedsman
1668 Hendrik Hendriks vroedsman
1668 Pijter Hijlkes Coolhartvroedsman