Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1664   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1664vaandrig Claas Jansen Sanstraburgemeester
1664 Evert Ruurds burgemeester
1664dr. Jacobus Hillebrandsburgemeester
1664 Wijtze Machiels Wassenaarburgemeester
1664 Hendrik Coenraads Ludingaburgemeester
1664 Pauwel Jansen Wiltfangburgemeester
1664 Gerrit Everts Hardenborgburgemeester
1664 Theodorus Stansiusburgemeester
1664 Dirk Sibrants Longerhougezworen gemeensman
1664 Jan Ruurds Sanstragezworen gemeensman
1664 Theodorus Kethgezworen gemeensman
1664 Auke Jansen Haselaargezworen gemeensman
1664 Hero Reins gezworen gemeensman
1664 Dirck Fransen Visschergezworen gemeensman
1664hopman Schelte Jurjens Fonteingezworen gemeensman
1664vaandrig, hopman Bartel Cleises Lantingvroedsman
1664hopman Ewout Jetses Stiensmavroedsman
1664 Jacob Pyters vroedsman
1664 Jacob Juriens de Langevroedsman
1664 Pieter Wijbrants Nautavroedsman
1664 Henrik Caesariusvroedsman
1664 Gerrit Alefs Pottervroedsman
1664 Gerrit Sickes Osingavroedsman
1664 Harmen Synes Nautavroedsman
1664 Riemer Teunis Fabervroedsman
1664 Gosse Johannes Adamavroedsman
1664 Hendrik Jacobus Hollandervroedsman
1664 Wopken Jansen Ackervroedsman
1664hopman Bouwe Thomas Farxvroedsman
1664 Jan Willems Knijffvroedsman
1664 Gellius Vetzeniusvroedsman
1664 Rein Lolkes vroedsman
1664 Tjerk Hiddes de Vriesvroedsman
1664 Pieter Claessen vroedsman
1664 Simon Willems Sloterdijkvroedsman
1664 Olphardus Belidavroedsman
1664 Adam Jansen Gypsonvroedsman
1664 Claas Jansen Fabervroedsman
1664 Augustijn Pieters Brouwervroedsman
1664 Folkert Lammers Nijkerkvroedsman