Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1657   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1657 Piebe Oedses burgemeester
1657vaandrig, hopman Frans Hoytingaburgemeester
1657hopman Bouwe Thomas Farxburgemeester
1657 Junius Alemaburgemeester
1657dr. Jacobus Hillebrandsburgemeester
1657 Jan Willems Knijffburgemeester
1657hopman Ewout Jetses Stiensmaburgemeester
1657 Pieter Wijbrants Nautaburgemeester
1657 Jan Geerts van Gelderburgemeester
1657hopman Rembartus Poptaburgemeester
1657 Hessel Wringergezworen gemeensman
1657 Jan Everts Bijencorffgezworen gemeensman
1657 Foeke Piers Heemstragezworen gemeensman
1657 Jochem Dirks Backergezworen gemeensman
1657hopman Eeke Abbes Brouwergezworen gemeensman
1657hopman Joost van der Voordegezworen gemeensman
1657 Jan Ruurds Sanstragezworen gemeensman
1657hopman Frans Dirks gezworen gemeensman
1657 Gosse Johannes Adamagezworen gemeensman
1657 Olphardus Belidavroedsman
1657 Junius Alemavroedsman
1657 Dirk Sibrants Longerhouvroedsman
1657hopman Schelte Jurjens Fonteinvroedsman
1657vaandrig, hopman Frans Hoytingavroedsman
1657vaandrig Claas Jansen Sanstravroedsman
1657 Geert Joostes Cartouvroedsman
1657vaandrig, hopman Bartel Cleises Lantingvroedsman
1657 Annius Rhienstravroedsman
1657 Pauwel Jansen Wiltfangvroedsman
1657 Theodorus Kethvroedsman
1657hopman Jan Heeres vroedsman
1657 Pieter Wijbrants Nautavroedsman
1657 Evert Ruurds vroedsman
1657 Leenert Cornelis Croddeboschvroedsman
1657 Gellius Vetzeniusvroedsman
1657 Abraham Petrus Bontekoevroedsman
1657 Henrik Caesariusvroedsman
1657 Dirck Fransen Visschervroedsman
1657 Hero Reins vroedsman
1657 Harmen Synes Nautavroedsman
1657hopman Frans Symens vroedsman (overleden 1657)
1657 Adam Jansen Gypsonvroedsman
1657 Jan Geerts van Geldervroedsman
1657 Pieter Claessen vroedsman
1657 Hendrik Coenraads Ludingavroedsman
1657 Gerrit Everts Hardenborgvroedsman