Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1656   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1656 Jan Ruurds Sanstraburgemeester
1656hopman Rembartus Poptaburgemeester
1656 Hessel Wringerburgemeester
1656 Piebe Oedses burgemeester
1656 Junius Alemaburgemeester
1656hopman Bouwe Thomas Farxburgemeester
1656dr. Jacobus Hillebrandsburgemeester
1656 Pieter Wijbrants Nautaburgemeester
1656 Bruyn Gijsberts Geersmagezworen gemeensman (overleden 1656)
1656hopman Frans Symens gezworen gemeensman
1656hopman Joost van der Voordegezworen gemeensman
1656hopman Frans Dirks gezworen gemeensman
1656 Gosse Johannes Adamagezworen gemeensman
1656 Jan Everts Bijencorffgezworen gemeensman
1656hopman Harmen Saeckes Idsingagezworen gemeensman (overleden 1656)
1656 Annius Rhienstragezworen gemeensman
1656 Jan Willems Knijffgezworen gemeensman
1656 Paulus Jansen Innemagezworen gemeensman (overleden 1656)
1656 Jochem Dirks Backergezworen gemeensman
1656 Leenert Cornelis Croddeboschvroedsman
1656 Abraham Petrus Bontekoevroedsman
1656vaandrig, hopman Jan Laessen Hannemavroedsman (overleden 1656)
1656 Hero Reins vroedsman
1656 Laes Laessen Hannemavroedsman (overleden 1656)
1656 Hendrik Coenraads Ludingavroedsman
1656vaandrig Claas Jansen Sanstravroedsman
1656 Jan Geerts van Geldervroedsman
1656 Pieter Claessen vroedsman
1656 Harmen Synes Nautavroedsman
1656vaandrig, hopman Frans Hoytingavroedsman
1656 Theodorus Kethvroedsman
1656hopman Frans Dirks vroedsman
1656 Olphardus Belidavroedsman
1656 Pauwel Jansen Wiltfangvroedsman
1656 Evert Ruurds vroedsman
1656hopman Schelte Jurjens Fonteinvroedsman
1656 Ege Meinderts vroedsman (overleden 1656)
1656 Foeke Piers Heemstravroedsman
1656vaandrig, hopman Bartel Cleises Lantingvroedsman
1656hopman Ewout Jetses Stiensmavroedsman
1656 Foppe Tiercks Romedavroedsman (overleden 1656)
1656 Geert Joostes Cartouvroedsman
1656hopman Eeke Abbes Brouwervroedsman
1656 Gellius Vetzeniusvroedsman
1656hopman Jan Heeres vroedsman
1656 Cornelis Jeltes Vetsensvroedsman (overleden 1656)
1656 Henrik Caesariusvroedsman
1656 Dirck Fransen Visschervroedsman