Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1655   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1655hopman Bouwe Thomas Farxburgemeester
1655 Junius Alemaburgemeester
1655vaandrig, hopman Bartel Cleises Lantingburgemeester
1655 Pieter Wijbrants Nautaburgemeester
1655 Jan Ruurds Sanstraburgemeester
1655hopman Rembartus Poptaburgemeester
1655 Hessel Wringerburgemeester
1655hopman Frans Dirks burgemeester
1655 Jan Everts Bijencorffgezworen gemeensman
1655 Foeke Piers Heemstragezworen gemeensman
1655 Geert Joostes Cartougezworen gemeensman
1655 Annius Rhienstragezworen gemeensman
1655 Gerrit Dircks Kethgezworen gemeensman (overleden 1655)
1655 Paulus Jansen Innemagezworen gemeensman
1655hopman Joost van der Voordegezworen gemeensman
1655 Bruyn Gijsberts Geersmagezworen gemeensman
1655 Gosse Johannes Adamagezworen gemeensman
1655 Piebe Oedses vroedsman
1655 Olphardus Belidavroedsman
1655 Gosse Johannes Adamavroedsman
1655hopman Harmen Saeckes Idsingavroedsman
1655hopman Schelte Jurjens Fonteinvroedsman
1655hopman Ewout Jetses Stiensmavroedsman
1655dr. Jacobus Hillebrandsvroedsman
1655hopman Eeke Abbes Brouwervroedsman
1655hopman Jan Heeres vroedsman
1655 Jan Willems Knijffvroedsman
1655 Henrik Caesariusvroedsman
1655 Leenert Cornelis Croddeboschvroedsman
1655 Cornelis Jeltes Vetsensvroedsman
1655 Jochem Dirks Backervroedsman
1655vaandrig, hopman Jan Laessen Hannemavroedsman
1655hopman Frans Symens vroedsman
1655 Fedde Feddes Bonnemavroedsman (overleden 1655)
1655 Abraham Petrus Bontekoevroedsman
1655 Laes Laessen Hannemavroedsman
1655 Hendrik Coenraads Ludingavroedsman
1655 Jan Geerts van Geldervroedsman
1655 Hero Reins vroedsman
1655 Harmen Synes Nautavroedsman
1655vaandrig, hopman Frans Hoytingavroedsman
1655 Pieter Claessen vroedsman
1655 Pauwel Jansen Wiltfangvroedsman