Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1650   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1650 Albert Harmens burgemeester
1650 Gerrit Dircks Kethburgemeester
1650 Jan Ruurds Sanstraburgemeester
1650 Paulus Jansen Innemaburgemeester
1650 Piebe Oedses burgemeester
1650dr. Jacobus Hillebrandsburgemeester
1650 Bruyn Gijsberts Geersmaburgemeester
1650 Willem Sijmens burgemeester
1650 Hero Reins gezworen gemeensman
1650 Hessel Wringergezworen gemeensman
1650hopman Taeke Taekes Lautagezworen gemeensman
1650hopman Schelte Jurjens Fonteingezworen gemeensman
1650 Cent Huijberts gezworen gemeensman
1650hopman Joost van der Voordegezworen gemeensman
1650hopman Bouwe Thomas Farxgezworen gemeensman
1650 Hans Harmens de Vriesgezworen gemeensman
1650 Jan Rogiers de Gaverevroedsman
1650 Pijbe Haijes Sinnemavroedsman
1650 Geert Joostes Cartouvroedsman
1650hopman Rembartus Poptavroedsman
1650hopman Tiberius Templarvroedsman
1650vaandrig, hopman Fredrik Wigbolts Krolvroedsman (overleden 1650)
1650 Pieter Claessen vroedsman
1650 Jan Geerts van Geldervroedsman
1650hopman Jan Heeres vroedsman
1650 Olphardus Belidavroedsman
1650 Hillebrand Dirks Hillebrandsvroedsman
1650hopman Frans Dirks vroedsman
1650 Jan Goverts vroedsman (overleden 1650)
1650 Jan Everts Bijencorffvroedsman
1650 Leenert Cornelis Croddeboschvroedsman
1650vaandrig Tijmen Dirks vroedsman
1650 Foeke Piers Heemstravroedsman
1650hopman Jan Harmens van Beyemvroedsman (overleden 1650)
1650vaandrig, hopman Bartel Cleises Lantingvroedsman
1650 Schelte Aitsemavroedsman
1650 Fedde Feddes Bonnemavroedsman
1650 Laes Laessen Hannemavroedsman
1650 Pieter Wijbrants Nautavroedsman
1650 Jochem Dirks Backervroedsman
1650 Rinnert Oedses Grettingavroedsman
1650 Cornelis Jeltes Vetsensvroedsman
1650 Abraham Petrus Bontekoevroedsman