Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1648   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1648 Willem Sijmens burgemeester
1648 Albert Harmens burgemeester
1648 Fedde Feddes Bonnemaburgemeester
1648 Bruyn Gijsberts Geersmaburgemeester
1648 Jan Rogiers de Gavereburgemeester
1648vaandrig, hopman Fredrik Wigbolts Krolburgemeester
1648hopman Jan Harmens van Beyemburgemeester
1648dr. Johannes Clingbijlburgemeester
1648hopman Joost van der Voordegezworen gemeensman
1648 Cent Huijberts gezworen gemeensman
1648 Jan Ruurds Sanstragezworen gemeensman
1648dr. Jacobus Hillebrandsgezworen gemeensman
1648hopman Tiberius Templargezworen gemeensman
1648 Piebe Oedses gezworen gemeensman
1648hopman Bouwe Thomas Farxgezworen gemeensman
1648 Hessel Wringergezworen gemeensman
1648 Cornelis Jeltes Vetsensvroedsman
1648 Jan Goverts vroedsman
1648 Jan Everts Bijencorffvroedsman
1648 Laes Laessen Hannemavroedsman
1648 Abraham Caesariusvroedsman
1648 Foeke Piers Heemstravroedsman
1648 Hans Harmens de Vriesvroedsman
1648 Foppius Gerardius vroedsman (overleden 1648)
1648 Pijbe Haijes Sinnemavroedsman
1648 Geert Joostes Cartouvroedsman
1648 Hero Reins vroedsman
1648hopman Schelte Jurjens Fonteinvroedsman
1648 Rinnert Oedses Grettingavroedsman
1648 Hinne Dirks Hopmanvroedsman
1648hopman Frans Dirks vroedsman
1648vaandrig Tijmen Dirks vroedsman
1648 Teunis Intes vroedsman
1648vaandrig, hopman Bartel Cleises Lantingvroedsman
1648 Gerrit Dircks Kethvroedsman
1648hopman Jan Heeres vroedsman
1648 Paulus Jansen Innemavroedsman
1648 Jan Geerts van Geldervroedsman
1648 Leenert Cornelis Croddeboschvroedsman
1648 Pieter Wijbrants Nautavroedsman
1648 Hillebrand Dirks Hillebrandsvroedsman