Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1647   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1647 Albert Harmens burgemeester
1647 Jan Everts Bijencorffburgemeester
1647dr. Jacobus Hillebrandsburgemeester
1647 Fedde Feddes Bonnemaburgemeester
1647 Jan Rogiers de Gavereburgemeester
1647vaandrig, hopman Fredrik Wigbolts Krolburgemeester
1647hopman Jan Harmens van Beyemburgemeester
1647hopman Bouwe Thomas Farxburgemeester
1647 Willem Sijmens burgemeester
1647 Jurjen Scheltes Fonteinburgemeester (overleden 1647)
1647 Laes Laessen Hannemagezworen gemeensman
1647 Jan Ruurds Sanstragezworen gemeensman
1647hopman Frans Dirks gezworen gemeensman
1647 Cent Huijberts gezworen gemeensman
1647hopman Tiberius Templargezworen gemeensman
1647 Piebe Oedses gezworen gemeensman
1647dr. Johannes Clingbijlgezworen gemeensman
1647 Hessel Wringergezworen gemeensman
1647hopman Joost van der Voordegezworen gemeensman
1647 Jan Everts Bijencorffmonstercommissaris
1647 Abraham Caesariusvroedsman
1647 Paulus Jansen Innemavroedsman
1647 Foppius Gerardius vroedsman
1647 Hillebrand Dirks Hillebrandsvroedsman
1647 Foeke Piers Heemstravroedsman
1647 Hans Harmens de Vriesvroedsman
1647 Geert Joostes Cartouvroedsman
1647 Hero Reins vroedsman
1647hopman Schelte Jurjens Fonteinvroedsman
1647 Jan Goverts vroedsman
1647 Pijbe Haijes Sinnemavroedsman
1647vaandrig Tijmen Dirks vroedsman
1647 Rinnert Oedses Grettingavroedsman
1647 Hinne Dirks Hopmanvroedsman
1647vaandrig, hopman Bartel Cleises Lantingvroedsman
1647 Teunis Intes vroedsman
1647 Bruyn Gijsberts Geersmavroedsman
1647 Jan Rogiers de Gaverevroedsman
1647 Jan Geerts van Geldervroedsman
1647vaandrig, hopman Fredrik Wigbolts Krolvroedsman
1647 Pieter Wijbrants Nautavroedsman
1647 Gerrit Dircks Kethvroedsman
1647 Leenert Cornelis Croddeboschvroedsman
1647 Cornelis Jeltes Vetsensvroedsman