Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1646   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1646dr. Jacobus Hillebrandsburgemeester
1646 Fedde Feddes Bonnemaburgemeester
1646 Jurjen Scheltes Fonteinburgemeester
1646 Jan Geerts van Gelderburgemeester
1646hopman Jan Harmens van Beyemburgemeester
1646dr. Johannes Clingbijlburgemeester
1646 Jan Everts Bijencorffburgemeester
1646hopman Bouwe Thomas Farxburgemeester
1646 Willem Sijmens gezworen gemeensman
1646 Cent Huijberts gezworen gemeensman
1646 Albert Harmens gezworen gemeensman
1646hopman Tiberius Templargezworen gemeensman
1646 Gerrit Dircks Kethgezworen gemeensman
1646hopman Frans Dirks gezworen gemeensman
1646 Piebe Oedses gezworen gemeensman
1646 Leenert Cornelis Croddeboschgezworen gemeensman
1646 Jan Goverts vroedsman
1646 Foeke Piers Heemstravroedsman
1646 Laes Laessen Hannemavroedsman
1646 Cornelis Jeltes Vetsensvroedsman
1646 Hans Harmens de Vriesvroedsman
1646 Abraham Caesariusvroedsman
1646 Rinnert Oedses Grettingavroedsman
1646 Pijbe Haijes Sinnemavroedsman
1646 Foppius Gerardius vroedsman
1646 Jan Ruurds Sanstravroedsman
1646 Jan Rogiers de Gaverevroedsman
1646 Geert Joostes Cartouvroedsman
1646 Hero Reins vroedsman
1646hopman Schelte Jurjens Fonteinvroedsman
1646 Teunis Intes vroedsman
1646 Hinne Dirks Hopmanvroedsman
1646vaandrig Tijmen Dirks vroedsman
1646vaandrig, hopman Fredrik Wigbolts Krolvroedsman
1646vaandrig, hopman Bartel Cleises Lantingvroedsman
1646 Paulus Jansen Innemavroedsman
1646 Hessel Wringervroedsman
1646 Hillebrand Dirks Hillebrandsvroedsman
1646hopman Joost van der Voordevroedsman
1646 Pieter Wijbrants Nautavroedsman