Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1638   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1638 Abbe Coenraads burgemeester
1638dr. Jacobus Hillebrandsburgemeester
1638 Rinnert Oedses Grettingaburgemeester
1638 Fedde Feddes Bonnemaburgemeester
1638 Jan Rogiers de Gavereburgemeester
1638vaandrig, hopman Fredrik Wigbolts Krolburgemeester
1638 Sjoerd Tjebbes Poptaburgemeester
1638 Jan Ruurds Sanstraburgemeester
1638 Jan Everts Bijencorffburgemeester
1638 Abraham Caesariusgezworen gemeensman
1638 Hillebrand Dirks Hillebrandsgezworen gemeensman
1638 Foppius Gerardius gezworen gemeensman
1638 Geert Joostes Cartougezworen gemeensman
1638hopman Jan Heerts gezworen gemeensman
1638 Sierck Harmens gezworen gemeensman
1638 Jurjen Scheltes Fonteingezworen gemeensman
1638hopman Gerbrandt Hebbaeus gezworen gemeensman
1638 Paulus Jansen Innemavroedsman
1638 Hans Harmens de Vriesvroedsman
1638 Hero Reins vroedsman
1638 Foeke Piers Heemstravroedsman
1638 Pijbe Haijes Sinnemavroedsman
1638hopman Frans Dirks vroedsman
1638 Jan Goverts vroedsman
1638 Jan Jansen vroedsman
1638 Piebe Oedses vroedsman
1638 Cent Huijberts vroedsman
1638 Teunis Intes vroedsman
1638 Hinne Dirks Hopmanvroedsman
1638hopman Jan Harmens van Beyemvroedsman
1638hopman Bouwe Thomas Farxvroedsman
1638 Jan Geerts van Geldervroedsman
1638 Michel Gabbes vroedsman
1638hopman Rein Ydes Wijniavroedsman (overleden 1638)
1638 Gerrit Dircks Kethvroedsman
1638 Hessel Wringervroedsman
1638 Leenert Cornelis Croddeboschvroedsman
1638 Pier Annes Rheenvroedsman
1638hopman Jan Adams Gypsonvroedsman
1638 Laes Laessen Hannemavroedsman
1638 Willem Sijmens vroedsman