Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties van Wybe Hanekuik
jaarfunctie
1811lid van de municipale raad
1812lid van de municipale raad
1813lid van de municipale raad