Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties van Freerk Dirks Fontein
jaarfunctie
1811griffier
1811lid van de municipale raad
1812lid van de municipale raad
1813lid van de municipale raad