Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties van Hans Erix van 't Heilige Land
jaarfunctie
1589burgemeester
1590burgemeester
1591burgemeester
1593burgemeester
1594burgemeester
1595burgemeester
1596burgemeester
1597burgemeester
1598burgemeester
1599burgemeester
1600burgemeester
1601burgemeester
1602burgemeester
1603burgemeester
1604burgemeester
1605burgemeester
1606burgemeester
1607burgemeester
1608burgemeester
1610gezworene
1611gezworene
1612gezworene