Harlingen, Sint Jacobischatting 1810 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 224)

Dit register beschrijft een rondgang door de acht kwartieren van de stad (kwartier 1 t/m 8). Van elk pand is de eigenaar vastgelegd. Bij bedrijfspanden is het gebruik beschreven zoals een molen of pakhuis. Verder is het bedrag van de zgn. Sint Jacobischatting vastgelegd, een stedelijke belasting op vastgoed en persoonlijke welstand. Het bedrag is genoteerd in de toenmalige guldens, stuivers en penningen. Een gulden was 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:06A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  pand tegenwoordig   voornaam patroniem familienaam belastingbedrag gebruik
1-145 Achterstraat 8 Eyze Ypey 1-00-00 CG
2-028 Achterstraat 27 Hendrik Sanders 0-10-00 CG
1-131 Bildtstraat 1 Jan Kyl 1-10-00 CG huis en stalling
1-083 Bildtstraat 2 wed Johannes Homberg 1-00-00 CG
1-132 Bildtstraat 3 nom ux Eeltje Cornelis 1-10-00 CG
1-082 Bildtstraat 4 Wyger Harmens 1-00-00 CG pottebakkerij
1-133 Bildtstraat 5 Jan Schiere 1-00-00 CG
1-128 Bildtstraat 6 Jan H Gonggrijp 1-10-00 CG
1-134 Bildtstraat 7 Cornelis Jonker 1-00-00 CG
1-129 Bildtstraat 8 Minne Houttuin 2-10-00 CG
1-129 Bildtstraat 8 Minne Houttuin 2-10-00 CG
1-135 Bildtstraat 9 Minne P Houttuin 1-00-00 CG
1-108 Bildtstraat 10 Jan Schiere 1-00-00 CG
1-136 Bildtstraat 11 Minne P Houttuin 1-10-00 CG huis
1-101 Bildtstraat 12 Minne P Houttuin 0-10-00 CG
1-193 Bildtstraat 13 Anske Alles 2-00-00 CG
1-102 Bildtstraat 14 Jan H de Boer 1-00-00 CG
1-194 Bildtstraat 15 Claas Pieters 1-10-00 CG
1-103 Bildtstraat 16 H J Westra 1-10-00 CG huis
1-195 Bildtstraat 17 Gerrit Jans 1-10-00 CG
1-125 Bildtstraat 18 L Atlas 2-10-00 CG
1-196 Bildtstraat 19 Johannes van der Meulen 1-10-00 CG
1-126 Bildtstraat 20 Evert Akkringa 2-00-00 CG
1-126 Bildtstraat 20 Evert Akkringa 2-00-00 CG
1-197 Bildtstraat 21 B Mars 1-10-00 CG
1-127 Bildtstraat 22 E Bonnema 2-00-00 CG huis
1-127 Bildtstraat 22 E Bonnema 2-00-00 CG huis
1-212 Bildtstraat 23 Jan Freerks 2-00-00 CG
1-130 Bildtstraat 24 Jan Kyl 3-10-00 CG huis en stalling
1-213 Bildtstraat 25 Jan Schiere 2-00-00 CG
1-214 Bildtstraat 27 Ype Rodenhuis 6-00-00 CG
4-140 Both Apothekerstraat 2 G Pettinga 2-00-00 CG
4-141 Both Apothekerstraat 4 A J Tadema 2-00-00 CG
4-142 Both Apothekerstraat 6 B van Beemen 4-00-00 CG
4-110 Both Apothekerstraat 9 erven Broer Wybrens 0-10-00 CG grondpagt
4-110 Both Apothekerstraat 9 erven Broer Wybrens 0-10-00 CG woning
4-140 Brouwersstraat 1b G Pettinga 2-00-00 CG
4-139 Brouwersstraat 1 G Pettinga 3-10-00 CG huis
4-024 Brouwersstraat 2 wed en erven Rinse van Bergum 3-00-00 CG
4-141 Brouwersstraat 3 A J Tadema 2-00-00 CG
4-142 Brouwersstraat 5 B van Beemen 4-00-00 CG
4-143 Brouwersstraat 7 A Wierdsma 4-00-00 CG
4-025 Brouwersstraat 8 Jan Claasen Reidsma 4-00-00 CG grondpagt
4-025 Brouwersstraat 8 Jan Claasen Reidsma 4-00-00 CG
4-144 Brouwersstraat 9 Johannes J Leyenaar 4-00-00 CG
4-026 Brouwersstraat 10 Johannes Agema 4-00-00 CG grondpagt
4-026 Brouwersstraat 10 Johannes Agema 3-10-00 CG
4-145 Brouwersstraat 11 Hendrik Loots 2-10-00 CG
4-027 Brouwersstraat 12 L Spannenburg 4-00-00 CG grondpagt
4-027 Brouwersstraat 12 L Spannenburg 4-00-00 CG
4-027 Brouwersstraat 12 L Spannenburg 4-00-00 CG grondpagt
4-027 Brouwersstraat 12 L Spannenburg 4-00-00 CG
4-146 Brouwersstraat 13 Jan W Vettevogel 4-10-00 CG
4-029 Brouwersstraat 14 L Spannenburg 3-10-00 CG
4-028 Brouwersstraat 14 L Spannenburg 4-00-00 CG
4-147 Brouwersstraat 15 Arjen Dirks 3-00-00 CG grondpagt
4-147 Brouwersstraat 15 Arjen Dirks 1-10-00 CG
4-030 Brouwersstraat 16 Jetze Jelles 4-00-00 CG grondpagt
4-030 Brouwersstraat 16 Anna Boomsma 4-00-00 CG huis en verwerij
4-148 Brouwersstraat 17 W van Loon 2-00-00 CG
4-031 Brouwersstraat 18 Cornelis Jonker 3-10-00 CG
4-031 Brouwersstraat 18 Cornelis Jonker 6-00-00 CG grondpagt
4-149 Brouwersstraat 19 erven Johannes Harmens 5-05-00 CG grondpagt
4-149 Brouwersstraat 19 Johannes Harmens 1-10-00 CG
4-032 Brouwersstraat 20 Dirk Jager 4-00-00 CG grondpagt
4-032 Brouwersstraat 20 Dirk Jager 4-00-00 CG
4-150 Brouwersstraat 21 Thomas Smith 2-00-00 CG
4-033 Brouwersstraat 22 Abraham Willems 6-00-00 CG huis en brouwerij
4-151 Brouwersstraat 23 Hendrik Helmer 2-00-00 CG
4-034 Brouwersstraat 24 Dirk G van der Woude 3-00-00 CG
4-152 Brouwersstraat 25 Hendrik Helmer 3-00-00 CG
4-035 Brouwersstraat 26 Sybren Spannenburg 3-00-00 CG
4-153 Brouwersstraat 27 wed P Menalda 2-00-00 CG grondpagt
4-153 Brouwersstraat 27 wed P Menalda 2-10-00 CG
4-036 Brouwersstraat 28 wed A Oosterbaan 4-00-00 CG
4-026 Carl Visschersteeg 10 Johannes Agema 4-00-00 CG grondpagt
4-026 Carl Visschersteeg 10 Johannes Agema 3-10-00 CG
6-110 Comediesteeg 1 Wopke Djoerds 3-00-00 CG stond: s gratama huis
6-107 Comediesteeg 2 F Pheiffer 0-00-00 CG
6-110 Comediesteeg 3 Wopke Djoerds 3-00-00 CG stond: s gratama huis
6-109 Comediesteeg 4 F Pheiffer 3-00-00 CG huis
6-106 Comediesteeg 6 Sipke Schoonbergen 2-10-00 CG
1-006 Dijksteeg 1 Hylke Jarigs 2-10-00 CG
6-032 Drie Roemersteeg 1 Y Rodenhuis 0-15-00 CG
6-033 Drie Roemersteeg 3 wed S Schaaff 1-00-00 CG
6-034 Drie Roemersteeg 5 wed & erven P Peaux 1-00-00 CG
6-035 Drie Roemersteeg 7 wed & erven P Peaux 1-00-00 CG huis
6-036 Drie Roemersteeg 9 wed & erven P Peaux 1-00-00 CG huis
1-020 Droogstraat 1 Sikko IJsenbeek 0-10-00 CG
1-020 Droogstraat 2 Sikko IJsenbeek 0-10-00 CG
1-020 Droogstraat 3 Sikko IJsenbeek 0-10-00 CG
1-020 Droogstraat 5 Sikko IJsenbeek 0-10-00 CG
1-025 Droogstraat 7 B Visscher 2-10-00 CG panwerk
1-025 Droogstraat 7 B Visscher 2-10-00 CG panwerk
1-121 1/2 Droogstraat 8 H J Westra 6-00-00 CG
1-121 Droogstraat 8 H J Westra 3-10-00 CG
1-025 Droogstraat 9 B Visscher 2-10-00 CG panwerk
1-026 Droogstraat 11 A R van Dalsen 0-00-00 CG
1-039 Droogstraat 13 Jan D Zeilmaker 3-00-00 CG
1-039 Droogstraat 13 Jan D Zeilmaker 3-00-00 CG
1-039 Droogstraat 15 Jan D Zeilmaker 3-00-00 CG
1-039 Droogstraat 15 Jan D Zeilmaker 3-00-00 CG
1-039 Droogstraat 17 Jan D Zeilmaker 3-00-00 CG
1-114 Droogstraat 19 Jan D Zeilmaker 0-00-00 CG
1-114 Droogstraat 21 Jan D Zeilmaker 0-00-00 CG
1-114 Droogstraat 23 Jan D Zeilmaker 0-00-00 CG
1-114 Droogstraat 25 Jan D Zeilmaker 0-00-00 CG
1-114 Droogstraat 27 Jan D Zeilmaker 0-00-00 CG
1-114 Droogstraat 29 Jan D Zeilmaker 0-00-00 CG
1-114 Droogstraat 29 Jan D Zeilmaker 0-00-00 CG
1-114 Droogstraat 31 Jan D Zeilmaker 0-00-00 CG
1-114 Droogstraat 33 Jan D Zeilmaker 0-00-00 CG
1-114 Droogstraat 35 Jan D Zeilmaker 0-00-00 CG
1-198 Droogstraat 37 Beerend Jans 1-00-00 CG smitte
1-198 Droogstraat 39 Beerend Jans 1-00-00 CG smitte
1-199 Droogstraat 41 Doopsgezinde Gemeente 1-00-00 CG
1-199 Droogstraat 43 Doopsgezinde Gemeente 1-00-00 CG
1-189 Droogstraat 45 S Hingst 1-00-00 CG verwerij
1-200 Droogstraat 47 Johannes A van der Werff 1-10-00 CG
1-200 Droogstraat 49 Johannes A van der Werff 1-10-00 CG
1-201 Droogstraat 51 Symon Haantjes 1-10-00 CG
1-202 Droogstraat 53 Jacob Roorda 1-10-00 CG stal
1-203 Droogstraat 55 W Ruitinga 0-10-00 CG
1-206 Droogstraat 57 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG woning
1-205 Droogstraat 57 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG huis
2-063 Droogstraat 59 Feike Dirks 0-10-00 CG
2-062 Droogstraat 61 Sybren Bouwes 0-10-00 CG
2-061 Droogstraat 63 H Peaux 0-10-00 CG
2-060 Droogstraat 65 Dirk Fontein 0-10-00 CG
2-058 Droogstraat 67 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Droogstraat 69 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Droogstraat 71 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Droogstraat 73 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Droogstraat 75 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Droogstraat 77 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Droogstraat 79 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-059 Droogstraat 81 c s Sjoerd Sippes 2-10-00 CG (5) huis
2-059 Droogstraat 81 c s Sjoerd Sippes 2-10-00 CG (5) huis
2-057 1/2 Droogstraat 83 H Gonggrijp 0-10-00 CG woonagtig
2-057 Droogstraat 83 H Gonggrijp 0-00-00 CG tuin
4-253 Dwarsstraat 17 J O van der Werff 0-14-00 CG grondpagt
4-253 Dwarsstraat 17 B Boomsma 0-14-00 CG grondpagt
4-253 Dwarsstraat 17 J O van der Werff 0-10-00 CG
4-253 Dwarsstraat 17 B Boomsma 0-10-00 CG
4-254 Dwarsstraat 19 B Boomsma 0-10-00 CG tuin en zomerhuis
4-255 Dwarsstraat 21 B Boomsma 0-00-00 CG huis
2-190 1/2 Franekereind 1 Wopke Remkes 4-00-00 CG
2-190 Franekereind 1 S Hingst 4-00-00 CG huis
2-190 Franekereind 1 S Hingst 0-10-00 CG grondpagt
2-190 1/2 Franekereind 1 Wopke Remkes 4-00-00 CG
2-190 Franekereind 1 S Hingst 4-00-00 CG huis
2-190 Franekereind 1 S Hingst 0-10-00 CG grondpagt
3-210 Franekereind 2 Arnoldus Haayes 1-10-00 CG
2-190 1/2 Franekereind 3 Wopke Remkes 4-00-00 CG
2-190 Franekereind 3 S Hingst 4-00-00 CG huis
2-190 Franekereind 3 S Hingst 0-10-00 CG grondpagt
2-190 1/2 Franekereind 3 Wopke Remkes 4-00-00 CG
2-190 Franekereind 3 S Hingst 4-00-00 CG huis
2-190 Franekereind 3 S Hingst 0-10-00 CG grondpagt
3-209 Franekereind 4 Dirk Fontein 2-10-00 CG huis
3-209 Franekereind 4 Dirk Fontein 2-00-00 CG grondpagt
2-191 Franekereind 5 Harmen Winnekes 6-00-00 CG
2-191 Franekereind 5 Harmen Winnekes 6-00-00 CG
3-208 1/2 Franekereind 6 Dirk Fontein 2-10-00 CG zeeperij
3-208 Franekereind 6 Dirk Fontein 5-10-00 CG huis
2-191 Franekereind 7 Harmen Winnekes 6-00-00 CG
2-191 Franekereind 7 Harmen Winnekes 6-00-00 CG
3-208 Franekereind 8 Dirk Fontein 5-10-00 CG huis
3-208 1/2 Franekereind 8 Dirk Fontein 2-10-00 CG zeeperij
3-208 Franekereind 8 Dirk Fontein 5-10-00 CG huis
3-208 1/2 Franekereind 8 Dirk Fontein 2-10-00 CG zeeperij
2-192 Franekereind 9 dr J Albarda 4-00-00 CG
3-206 Franekereind 10 Jan Fontein 7-10-00 CG huisen
2-193 Franekereind 11 dr J Albarda 5-00-00 CG huis
2-193 Franekereind 11 dr J Albarda 5-00-00 CG huis
3-206 Franekereind 12 Jan Fontein 7-10-00 CG huisen
2-193 Franekereind 13 dr J Albarda 5-00-00 CG huis
3-206 Franekereind 14 Jan Fontein 7-10-00 CG huisen
3-205 Franekereind 14 Dirk Fontein 1-00-00 CG
2-194 Franekereind 15 dr J Albarda 3-00-00 CG huis
3-182 Franekereind 16 Jan Fontein 1-08-00 CG grondpagt
3-182 Franekereind 16 Jan Fontein 3-00-00 CG pakhuis en stal
3-182 Franekereind 16 Jan Fontein 1-08-00 CG grondpagt
3-182 Franekereind 16 Jan Fontein 3-00-00 CG pakhuis en stal
2-214 Franekereind 17 Jan Visser 3-10-00 CG (lotten)
3-181 Franekereind 18 Jan Fontein 1-10-00 CG pakhuis
3-181 Franekereind 18 Jan Fontein 1-10-00 CG pakhuis
2-215 Franekereind 19 Jacob P Poelstra 3-00-00 CG (lotten)
3-180 Franekereind 20 D Fontein 2-00-00 CG woningen
2-216 Franekereind 21 Bauke J Komst 2-00-00 CG
3-075 Franekereind 23 Jacob de Bruin 2-10-00 CG
3-074 Franekereind 23 Jacob de Bruin 0-09-00 CG grondpagt
3-074 Franekereind 23 Jacob de Bruin 3-10-00 CG
3-176 Franekereind 24 Claas Oosterbaan 6-10-00 CG keet en huis
3-176 Franekereind 24 Claas Oosterbaan 6-10-00 CG keet en huis
3-176 Franekereind 24 Claas Oosterbaan 6-10-00 CG keet en huis
3-176 Franekereind 24 Claas Oosterbaan 6-10-00 CG keet en huis
3-073 Franekereind 25 Jacob Reinhart 2-10-00 CG
3-175 Franekereind 26 Hylke Hanekuik 5-00-00 CG keet
3-072 Franekereind 27 P Gelinde 2-00-00 CG
3-175 Franekereind 28 Hylke Hanekuik 5-00-00 CG keet
3-070 Franekereind 29 Jacob Reinhart 0-18-12 CG grondpagt
3-070 Franekereind 29 Jacob Reinhart 1-10-00 CG huis
3-071 Franekereind 29 Arjen Douwes 0-18-12 CG grondpagt
3-071 Franekereind 29 Arjen Douwes 1-10-00 CG
3-070 Franekereind 29 Jacob Reinhart 0-18-12 CG grondpagt
3-070 Franekereind 29 Jacob Reinhart 1-10-00 CG huis
3-175 Franekereind 30 Hylke Hanekuik 5-00-00 CG keet
3-174 Franekereind 32 A Bolman 1-10-00 CG
3-173 Franekereind 34 Hendrik Jans 1-10-00 CG (lotten)
3-172 Franekereind 36 wed en erven Jacob Willems 1-10-00 CG
3-171 Franekereind 38 A Bolman 1-10-00 CG
3-170 Franekereind 40 Pieter Piebes 2-10-00 CG
8-010 Grote Bredeplaats 1 Aaltje de Kock 1-03-00 CG grondpagt
8-010 Grote Bredeplaats 1 Aaltje de Kock 3-00-00 CG
8-063 Grote Bredeplaats 2 het Wijdschippersgilde 8-00-00 CG huis
8-009 Grote Bredeplaats 3 Johannes Gebel 4-00-00 CG grondpagt
8-009 Grote Bredeplaats 3 Johannes Gebel 5-00-00 CG
8-064 Grote Bredeplaats 4 Roelof Meintz 3-00-00 CG grondpagt
8-064 Grote Bredeplaats 4 Roelof Meints 4-00-00 CG
8-008 Grote Bredeplaats 5 erven Cornelis Syverda 7-00-00 CG
8-008 Grote Bredeplaats 5 erven Cornelis Syverda 7-00-00 CG
8-065 Grote Bredeplaats 6 P Greydanus 7-10-00 CG
8-065 Grote Bredeplaats 6a P Greydanus 7-10-00 CG
8-065 Grote Bredeplaats 6 P Greydanus 7-10-00 CG
8-007 Grote Bredeplaats 7 Jan Martinus 0-07-00 CG grondpagt
8-007 Grote Bredeplaats 7 Jan Martinus 4-00-00 CG
8-007 Grote Bredeplaats 7 Jan Martinus 0-07-00 CG grondpagt
8-007 Grote Bredeplaats 7 Jan Martinus 4-00-00 CG
8-068 Grote Bredeplaats 8 H Tuinhout 12-00-00 CG grondpagt
8-068 Grote Bredeplaats 8 H Tuinhout 7-10-00 CG huis en agterhuis
8-067 Grote Bredeplaats 8 H Tuinhout 3-00-00 CG
8-006 Grote Bredeplaats 9 erven Rein Wybes 4-10-00 CG
8-069 Grote Bredeplaats 10 Jan Repko 6-00-00 CG grondpagt
8-069 Grote Bredeplaats 10 Jan Repko 2-00-00 CG pakhuis
8-005 Grote Bredeplaats 11 wed H Gonggrijp 4-00-00 CG
8-070 Grote Bredeplaats 12 Hidde Dirks 3-00-00 CG grondpagt
8-070 Grote Bredeplaats 12 Hidde Dirks 5-10-00 CG huis en sementmakerij
8-070 Grote Bredeplaats 12a Hidde Dirks 3-00-00 CG grondpagt
8-070 Grote Bredeplaats 12a Hidde Dirks 5-10-00 CG huis en sementmakerij
8-004 Grote Bredeplaats 13 Johannes Rinsma 0-09-00 CG grondpagt
8-004 Grote Bredeplaats 13 Thomas Baukes 0-09-00 CG grondpagt
8-004 Grote Bredeplaats 13 c s Thomas Baukes 4-10-00 CG
6-144 Grote Bredeplaats 14 D Vellinga 6-10-00 CG
8-003 Grote Bredeplaats 15 Frans Jans Feersma 4-00-00 CG
6-145 Grote Bredeplaats 16 Tjeerd Meintes 5-10-00 CG
8-002 Grote Bredeplaats 17 Jan Repko 0-09-00 CG grondpagt
8-002 Grote Bredeplaats 17 Jan Repko 4-00-00 CG
6-146 Grote Bredeplaats 18 Frans Jans Feersma 2-00-00 CG
8-001 Grote Bredeplaats 19 wed B Boomsma 4-10-00 CG
6-147 Grote Bredeplaats 20 Coert Duman 3-10-00 CG
7-131 Grote Bredeplaats 21 wed & erven W de Kock 0-07-00 CG grondpagt
7-131 Grote Bredeplaats 21 wed & erven W de Kock 4-00-00 CG
6-148 Grote Bredeplaats 22 Weltje Galama 1-00-00 CG grondpagt
6-148 Grote Bredeplaats 22 c s Weltje Galama 2-10-00 CG
7-130 Grote Bredeplaats 23 S Kamsma 5-00-00 CG
6-149 Grote Bredeplaats 24 wed J Nollides 8-00-00 CG
7-129 Grote Bredeplaats 25 Gosling Piekinga 5-00-00 CG
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda 15-00-00 CG huis
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda 15-00-00 CG huis
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda 15-00-00 CG huis
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda 15-00-00 CG huis
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda 15-00-00 CG huis
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda 15-00-00 CG huis
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda 15-00-00 CG huis
7-128 Grote Bredeplaats 27 Zaake Jacobs 1-10-00 CG huis
7-127 Grote Bredeplaats 29 Johannes Melcherts 3-10-00 CG
7-127 Grote Bredeplaats 29a Johannes Melcherts 3-10-00 CG
7-126 Grote Bredeplaats 31 Tjeerd Roelofs 5-00-00 CG
7-125 Grote Bredeplaats 33 Symon Haantjes 0-10-00 CG
7-124 Grote Bredeplaats 35 Jan C Schiere 0-10-00 CG
5-035 Grote Kerkstraat 1 Tjalke Jans 2-10-00 CG
5-057 Grote Kerkstraat 2 Meinte Jager 0-12-00 CG grondpagt
5-057 Grote Kerkstraat 2 Meinte W Jager 1-00-00 CG huis
5-056 Grote Kerkstraat 2 Meinte Jager 0-15-00 CG grondpagt
5-056 Grote Kerkstraat 2 Meinte W Jager 1-00-00 CG
5-026 Grote Kerkstraat 3 F Leemkool 9-10-00 CG huis en pakhuis
5-055 Grote Kerkstraat 4 Jan Sybrens 2-00-00 CG huis
5-026 Grote Kerkstraat 5 F Leemkool 9-10-00 CG huis en pakhuis
5-054 Grote Kerkstraat 6 Ritske Jans 0-12-00 CG grondpagt
5-054 Grote Kerkstraat 6 Ritske J Cronenburg 2-00-00 CG stond: a w bakker huis
5-026 Grote Kerkstraat 7 F Leemkool 9-10-00 CG huis en pakhuis
5-053 Grote Kerkstraat 8 T S Stephany 0-00-00 CG
5-025 Grote Kerkstraat 9 D Houttuin 6-10-00 CG
5-053 Grote Kerkstraat 10 T S Stephany 0-00-00 CG
5-026 Grote Kerkstraat 11 F Leemkool 9-10-00 CG huis en pakhuis
5-052 Grote Kerkstraat 12 Hendrik Melkenbach 2-00-00 CG
5-035 Grote Kerkstraat 13 Tjalke Jans 2-10-00 CG
5-035 Grote Kerkstraat 13 Tjalke Jans 2-10-00 CG
5-051 Grote Kerkstraat 14 Ritske Jans 0-12-00 CG grondpagt
5-051 Grote Kerkstraat 14 Ritske Jans 2-00-00 CG
5-036 Grote Kerkstraat 15 Elkan Yzaak Levy 0-14-00 CG grondpagt
5-036 Grote Kerkstraat 15 Elkan Y Levy 1-10-00 CG
5-050 Grote Kerkstraat 16 wed Jacob Samuels 1-10-00 CG huis
5-037 Grote Kerkstraat 17 Antje Jacobs 1-10-00 CG huis, stond: s gratama
5-049 Grote Kerkstraat 18 wed Jan Claasen 0-06-00 CG grondpagt
5-049 Grote Kerkstraat 18 wed Jan Claasen 2-10-00 CG huis
5-038 Grote Kerkstraat 19 wed J Homberg 1-00-00 CG
5-048 Grote Kerkstraat 20 Johannes Laur 0-13-00 CG grondpagt
5-048 Grote Kerkstraat 20 Johannes Laur 2-00-00 CG
5-039 Grote Kerkstraat 21 Jan Haayes 1-10-00 CG
5-039 1/2 Grote Kerkstraat 21 R van Dijk 2-10-00 CG huis
5-039 1/2 Grote Kerkstraat 21 R van Dijk 1-00-08 CG grondpagt
5-039 Grote Kerkstraat 21 Jan Haayes 1-00-08 CG grondpagt
5-047 Grote Kerkstraat 22 Johannes Bader 3-00-00 CG grondpagt
5-047 Grote Kerkstraat 22 Johannes Bader 2-10-00 CG huis
5-040 Grote Kerkstraat 23 R van Dijk 1-00-00 CG grondpagt
5-040 Grote Kerkstraat 23 R van Dijk 2-00-00 CG huis
5-046 Grote Kerkstraat 24 R van Dijk 3-00-00 CG huis
3-078 Grote Kerkstraat 25 Cornelis P van der Hoeven 0-02-00 CG grondpagt
3-078 Grote Kerkstraat 25 Cornelis P van der Hoeven 2-00-00 CG stond: johannes harmens
3-078 Grote Kerkstraat 25 Cornelis P van der Hoeven 0-02-00 CG grondpagt
3-078 Grote Kerkstraat 25 Cornelis P van der Hoeven 2-00-00 CG stond: johannes harmens
5-077 Grote Kerkstraat 26 wed Dirk Cornelis 0-03-00 CG grondpagt
5-077 Grote Kerkstraat 26 wed Dirk Cornelis 1-10-00 CG
3-079 Grote Kerkstraat 27 Cornelis Jonker 1-00-00 CG
5-078 Grote Kerkstraat 28 Frank Jacobs 0-02-00 CG grondpagt
5-078 Grote Kerkstraat 28 Frank Jacobs 1-10-00 CG
5-078 Grote Kerkstraat 28 Frank Jacobs 0-02-00 CG grondpagt
5-078 Grote Kerkstraat 28 Frank Jacobs 1-10-00 CG
3-080 Grote Kerkstraat 29 Jacobus Potting 0-12-00 CG grondpagt
3-080 Grote Kerkstraat 29 Jacobus Potting 2-00-00 CG
5-079 Grote Kerkstraat 30 erven A Cup 2-00-00 CG
3-081 Grote Kerkstraat 31 Jan Hendrik Claasen 1-10-00 CG
3-083 Grote Kerkstraat 31 Jan Hannema 2-10-00 CG
3-082 Grote Kerkstraat 31 Arend Bartling 1-00-00 CG
3-081 Grote Kerkstraat 31 Jan Hendrik Claasen 0-08-00 CG grondpagt
5-080 Grote Kerkstraat 32 Hans Claasen 0-09-00 CG grondpagt
5-080 Grote Kerkstraat 32 Hans Claasen 1-10-00 CG huis
3-084 Grote Kerkstraat 33 Jan Fekkes 0-14-00 CG grondpagt
3-084 Grote Kerkstraat 33 Jan Fekkes 1-00-00 CG
3-085 Grote Kerkstraat 35 Lieuwe H Wiggers 0-14-00 CG grondpagt
3-085 Grote Kerkstraat 35 Lieuwe H Wiggers 1-00-00 CG
5-081 Grote Kerkstraat 36 Arend Bartling 0-11-00 CG grondpagt
5-081 Grote Kerkstraat 36 Arend Bartling 2-00-00 CG
3-086 Grote Kerkstraat 37 Dirk Wybes 2-02-00 CG grondpagt
3-086 Grote Kerkstraat 37 Dirk Wybes 2-00-00 CG huis en bakkerij
5-082 Grote Kerkstraat 38 Arend Bartling 2-00-00 CG
5-082 Grote Kerkstraat 38 Arend Bartling 0-14-00 CG grondpagt
3-087 Grote Kerkstraat 39 Symon Gerrits 1-10-00 CG grondpagt
3-087 Grote Kerkstraat 39 Symon Gerrits 1-00-00 CG
5-083 Grote Kerkstraat 40 de Stad Harlingen 1-00-00 CG
5-083 Grote Kerkstraat 40 de Stad Harlingen 1-00-00 CG
3-088 Grote Kerkstraat 41 Symon Gerrits 2-05-00 CG grondpagt
3-088 Grote Kerkstraat 41 Symon Gerrits 2-00-00 CG
5-084 Grote Kerkstraat 42 Harmanus Witte 0-06-00 CG grondpagt
5-084 Grote Kerkstraat 42 H Witte 1-00-00 CG huis
5-085 Grote Kerkstraat 44 Pieter Minnes 1-00-00 CG
5-085 1/2 Grote Kerkstraat 44 S van Dijk 1-00-00 CG huis
5-085 1/2 Grote Kerkstraat 44 S van Dijk 0-06-00 CG grondpagt
5-085 Grote Kerkstraat 44 Johannes Jacobus 0-06-00 CG grondpagt
5-085 Grote Kerkstraat 44 Pieter Minnes 0-06-00 CG grondpagt
5-085 Grote Kerkstraat 44 Johannes Jacobs 1-00-00 CG
5-087 Grote Kerkstraat 46 E Lindeboom 0-14-00 CG grondpagt
5-087 Grote Kerkstraat 46 E Lindeboom 1-10-00 CG huis
8-143 Grote Ossenmarkt 1 Bernardus Smeeding 2-00-00 CG
8-142 Grote Ossenmarkt 1a Rinnert Johannes 2-00-00 CG
8-143 Grote Ossenmarkt 2 Bernardus Smeeding 2-00-00 CG
8-141 Grote Ossenmarkt 3 P Ohlgard 4-00-00 CG grondpagt
8-141 Grote Ossenmarkt 3 P Ohlgard 2-00-00 CG huis
8-144 Grote Ossenmarkt 4 Jan Baukes 3-00-00 CG grondpagt
8-144 Grote Ossenmarkt 4 Jan Baukes 1-10-00 CG huis
8-140 1/2 Grote Ossenmarkt 5 Lutherse Gemeente 2-00-00 CG
8-140 Grote Ossenmarkt 5 Jan Anthony 2-00-00 CG
8-194 Grote Ossenmarkt 6 C L van Beyma thoe Kingma 12-00-00 CG grondpagt
8-194 Grote Ossenmarkt 6 C L van Beyma thoe Kingma 13-00-00 CG
8-140 1/2 Grote Ossenmarkt 7 Lutherse Gemeente 2-00-00 CG
8-140 Grote Ossenmarkt 7 Jan Anthony 2-00-00 CG
8-194 Grote Ossenmarkt 8 C L van Beyma thoe Kingma 12-00-00 CG grondpagt
8-194 Grote Ossenmarkt 8 C L van Beyma thoe Kingma 13-00-00 CG
8-140 1/2 Grote Ossenmarkt 9 Lutherse Gemeente 2-00-00 CG
8-140 Grote Ossenmarkt 9 Jan Anthony 2-00-00 CG
8-149 Grote Ossenmarkt 10 A J Conradi 2-00-00 CG
8-140 1/2 Grote Ossenmarkt 11 Lutherse Gemeente 2-00-00 CG
8-140 Grote Ossenmarkt 11 Jan Anthony 2-00-00 CG
8-150 Grote Ossenmarkt 12 Douwe Quest 2-00-00 CG
8-139 Grote Ossenmarkt 13 Hylke Wybes 3-10-00 CG
8-151 Grote Ossenmarkt 14 Pieter Tetrode 2-00-00 CG
8-138 Grote Ossenmarkt 15 Thijs Y Duininga 2-00-00 CG
8-152 Grote Ossenmarkt 16 Marten Dirks 2-10-00 CG huis
8-152 Grote Ossenmarkt 16 Marten Dirks 2-10-00 CG huis
8-137 Grote Ossenmarkt 17 Lutherse Kerk 1-00-00 CG
8-153 Grote Ossenmarkt 18 Pieter Tetrode 0-00-00 CG huis
8-136 Grote Ossenmarkt 19 Auke Vogelsang 1-00-00 CG
8-155 Grote Ossenmarkt 20 Y Hoornstra 2-00-00 CG
8-135 Grote Ossenmarkt 21 Pieter Rikkerts 3-00-00 CG
8-135 Grote Ossenmarkt 21 Pieter Rikkerts 0-02-00 CG grondpagt
8-135 Grote Ossenmarkt 21 Pieter Rikkerts 3-00-00 CG
8-135 Grote Ossenmarkt 21 Pieter Rikkerts 0-02-00 CG grondpagt
8-134 Grote Ossenmarkt 23 Jan Baukes 2-00-00 CG
8-133 Grote Ossenmarkt 25 T van Benthem 2-00-00 CG huis
8-132 Grote Ossenmarkt 27 T van Benthem 3-00-00 CG huis
8-037 Havenplein 1 de Admiraliteit 0-00-00 CG huis
8-036 Havenplein 3 Hendrik A Tamsma 4-10-00 CG
2-003 Heerensteeg 4 Jan de Boer 3-00-00 CG panwerk
5-067 Heiligeweg 1 Hendrik de Wind 1-00-00 CG
5-066 Heiligeweg 1 wed Jan W Arend 1-00-00 CG
4-138 Heiligeweg 2 wed Jelte Radsma 2-10-00 CG
4-138 Heiligeweg 2 wed Jelte Radsma 2-10-00 CG
5-068 Heiligeweg 3 nom ux J F H Metzlar 2-00-00 CG
4-137 Heiligeweg 4 G Pettinga 2-10-00 CG
5-069 Heiligeweg 5 nom ux A van Eeken 2-00-00 CG
4-136 Heiligeweg 6 wed Hendrik Swaal 2-10-00 CG
5-070 Heiligeweg 7 J H Olinjus 4-00-00 CG huis
5-071 Heiligeweg 9 T S Stephany 6-00-00 CG huis
5-072 Heiligeweg 11 Johannes Jager 2-00-00 CG
5-150 Heiligeweg 12 Fokke Martens 2-10-00 CG
5-150 Heiligeweg 12 Fokke Martens 2-10-00 CG
5-073 Heiligeweg 13 Levy Jacobs 0-06-00 CG grondpagt
5-073 Heiligeweg 13 Levy Jacobs 1-10-00 CG
5-149 Heiligeweg 14 Johannes Broodkorf 1-00-00 CG grondpagt
5-149 Heiligeweg 14 Johannes Broodkorf 1-10-00 CG
5-074 Heiligeweg 15 Johannes Norel 1-10-00 CG
5-148 Heiligeweg 16 F Leemkool 7-05-00 CG
5-148 Heiligeweg 16 Frans Leemkool 0-08-04 CG grondpagt
5-075 Heiligeweg 17 wed Cornelis Wassenaar 1-10-00 CG
5-148 Heiligeweg 18 Frans Leemkool 0-08-04 CG grondpagt
5-148 Heiligeweg 18 F Leemkool 7-05-00 CG
5-076 Heiligeweg 19 Robijn Leyker 1-00-00 CG
5-147 Heiligeweg 20 F de Haas 0-14-00 CG grondpagt
5-147 Heiligeweg 20 F de Haas 1-10-00 CG
5-041 Heiligeweg 21 Jetske Heeres 3-00-00 CG grondpagt
5-041 Heiligeweg 21 Jetske Heeres 3-00-00 CG
5-146 Heiligeweg 22 nom ux Jan van der Veen 1-00-00 CG
5-042 Heiligeweg 23 Age Heeres 2-00-00 CG huis
5-145 Heiligeweg 24 G van Temmen 1-00-00 CG stond: agnietje kronenburg
5-043 Heiligeweg 25 Gerrit ter Heide 3-00-00 CG grondpagt
5-043 Heiligeweg 25 Gerrit ter Heide 2-00-00 CG huis
5-144 Heiligeweg 26 Pieter Warnders 1-10-00 CG doorgehaald
5-044 Heiligeweg 27 P Hollander 2-10-00 CG
5-044 Heiligeweg 27 P Hollander 3-00-00 CG grondpagt
5-143 Heiligeweg 28 Jurjen H van der Stok 0-13-00 CG grondpagt
5-143 Heiligeweg 28 Jurjen H van der Stok 1-00-00 CG
5-045 Heiligeweg 29 H Winnekers 3-00-00 CG grondpagt
5-045 Heiligeweg 29 H Winnekers 2-00-00 CG
5-139 Heiligeweg 30 G Pettinga 0-04-00 CG grondpagt
5-139 Heiligeweg 30 G Pettinga 1-10-00 CG
5-140 Heiligeweg 32 Haring Heins 0-15-00 CG
5-140 Heiligeweg 32 Haring Heins 0-03-00 CG grondpagt
5-140 Heiligeweg 32 Haring Heins 0-15-00 CG
5-140 Heiligeweg 32 Haring Heins 0-03-00 CG grondpagt
5-141 Heiligeweg 34 Johannes Jager 1-00-00 CG
5-141 Heiligeweg 34 Johannes Jager 1-00-00 CG
5-142 Heiligeweg 36 Jan A Bakker 2-00-00 CG stond: pyter bakker wed
3-226 Heiligeweg 38 Lieuwe Meeves 6-00-00 CG
3-225 Heiligeweg 40 Uiltje Dirks 0-10-00 CG
3-224 Heiligeweg 42 Arjen Roelofs 2-00-00 CG
3-224 Heiligeweg 44 Arjen Roelofs 2-00-00 CG
3-224 Heiligeweg 46 Arjen Roelofs 2-00-00 CG
3-223 Heiligeweg 48 Johannes Jacobs 2-00-00 CG
3-222 Heiligeweg 50 Haaye Jacobs 0-10-00 CG
3-221 Heiligeweg 52 Wybren Christiaans 0-16-00 CG grondpagt
3-221 Heiligeweg 52 Wybren Christiaans 4-00-00 CG
3-220 Heiligeweg 54 Hendrik Warnders 2-00-00 CG
3-219 Heiligeweg 56 Symon Oenes 1-10-00 CG grondpagt
3-219 Heiligeweg 56 Symon Oenes 3-00-00 CG huis
3-218 Heiligeweg 58 Jacob Poester 2-00-00 CG huis
3-217 Heiligeweg 60 dr Hanekuik 2-00-00 CG huis
3-217 Heiligeweg 60 dr Hanekuik 2-00-00 CG huis
3-217 Heiligeweg 60 dr Hanekuik 2-00-00 CG huis
3-216 Heiligeweg 60 dr Hanekuik 11-00-00 CG huis en stal
3-216 Heiligeweg 60 dr Hanekuik 11-00-00 CG huis en stal
3-216 Heiligeweg 60 dr Hanekuik 11-00-00 CG huis en stal
3-215 Heiligeweg 62 B L Tuininga 3-00-00 CG
3-215 Heiligeweg 62 B L Tuininga 0-05-00 CG grondpagt
3-214 Heiligeweg 64 Dirk Fontein 2-00-00 CG huis
3-213 Heiligeweg 66 wed Frans Arjens 0-18-00 CG grondpagt
3-213 Heiligeweg 66 wed Frans Arjens 3-00-00 CG huis
3-212 Heiligeweg 68 Jan Hannema 2-00-00 CG huis
3-211 Heiligeweg 70 Beerend Oorthuis 2-10-00 CG
2-102 Herenwaltje 1 P de Boer 0-10-00 CG huis
2-058 Herenwaltje 2 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Herenwaltje 2 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-101 Herenwaltje 3 T van Benthem 0-10-00 CG
2-058 Herenwaltje 4 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-100 Herenwaltje 5 Ulbe Jacobs 2-00-00 CG
2-058 Herenwaltje 6 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-100 Herenwaltje 7 Ulbe Jacobs 2-00-00 CG
2-058 Herenwaltje 8 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-106 Herenwaltje 9 Bauke Jans 1-00-00 CG
2-103 1/2 Herenwaltje 10 P de Boer 0-10-00 CG
2-103 Herenwaltje 10 P de Boer 2-10-00 CG oliemolen
2-105 Herenwaltje 11 Hendrik Jans 0-10-00 CG
2-103 1/2 Herenwaltje 12 P de Boer 0-10-00 CG
2-103 Herenwaltje 12 P de Boer 2-10-00 CG oliemolen
2-103 1/2 Herenwaltje 12 P de Boer 0-10-00 CG
2-103 Herenwaltje 12 P de Boer 2-10-00 CG oliemolen
2-104 Herenwaltje 13 Jan Groen 0-10-00 CG
2-139 Herenwaltje 15 J Wildschut 1-00-00 CG
2-140 Herenwaltje 17 Jan W Vettevogel 0-10-00 CG
2-141 Herenwaltje 19 Sjierk Pieters 0-10-00 CG
4-154 Hofstraat 1 Willem IJsbrands 1-10-00 CG
4-131 Hofstraat 2 A R van Dalsen 0-10-00 CG
4-131 Hofstraat 2 A R van Dalsen 0-10-00 CG
4-155 Hofstraat 3 Jetske Klaasen 1-00-00 CG huis (stond: jan lauwrens)
4-132 Hofstraat 4 Tjeerd Roelofs 0-10-00 CG
4-156 Hofstraat 5 Laas Spannenburg 1-00-00 CG grondpagt
4-156 Hofstraat 5 Laas Spannenburg 1-00-00 CG
4-080 Hofstraat 6 0-00-00 CG
4-080 Hofstraat 6 0-00-00 CG
4-116 Hofstraat 7 M Vink 1-10-00 CG
4-116 Hofstraat 7 M Vink 0-15-00 CG grondpagt
4-081 Hofstraat 8 Tjeerd Douwes 1-10-00 CG grondpagt
4-081 Hofstraat 8 Tjeerd Douwes 4-10-00 CG huis
4-117 Hofstraat 9 erven Joris Ottes 1-15-00 CG grondpagt
4-117 Hofstraat 9 erven Joris Ottes 1-00-00 CG
4-082 Hofstraat 10 Tjeerd Douwes 4-00-00 CG grondpagt
4-082 Hofstraat 10 Tjeerd Douwes 2-10-00 CG
4-117 Hofstraat 11 erven Joris Ottes 1-15-00 CG grondpagt
4-117 Hofstraat 11 erven Joris Ottes 1-00-00 CG
4-082 Hofstraat 12 Tjeerd Douwes 4-00-00 CG grondpagt
4-082 Hofstraat 12 Tjeerd Douwes 2-10-00 CG
4-118 Hofstraat 13 Christoffel de Haas 0-10-00 CG
4-087 Hofstraat 14 Arnoldus Bisschop 2-00-00 CG
4-119 Hofstraat 15 Christoffel de Haas 0-10-00 CG
4-086 Hofstraat 16 Arnoldus Bisschop 2-00-00 CG 86 en 87 staat als 1 vermelding
4-120 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker 27-00-00 CG grondpagt
4-120 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker 4-00-00 CG
4-120 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker 27-00-00 CG grondpagt
4-120 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker 4-00-00 CG
4-120 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker 27-00-00 CG grondpagt
4-120 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker 4-00-00 CG
4-079 Hofstraat 18 de Zuikerraffinaderij 0-00-00 CG
4-079 Hofstraat 18 de Zuikerraffinaderij 0-00-00 CG
4-123 Hofstraat 19 Schelte P van der Hoeven 0-10-00 CG
4-122 Hofstraat 19 Cornelis Jonker 0-10-00 CG
4-121 Hofstraat 19 M Vink 0-10-00 CG huis
4-120 Hofstraat 19 Cornelis A Jonker 27-00-00 CG grondpagt
4-120 Hofstraat 19 Cornelis A Jonker 4-00-00 CG
4-078 Hofstraat 20 erven Cornelis Baukes 4-05-00 CG huis
4-124 Hofstraat 21 Johannes Jans 0-15-00 CG
4-126 Hofstraat 21 Cornelis A Jonker 0-15-00 CG
4-126 Hofstraat 21 Cornelis A Jonker 0-15-00 CG
4-125 Hofstraat 21 Jacob van Rooyen 0-15-00 CG
4-077 Hofstraat 22 Jetske Pieters 1-00-00 CG wooning
4-127 Hofstraat 23 Sybe Uilkes 0-15-00 CG
4-127 Hofstraat 23 Sybe Uilkes 0-15-00 CG
4-076 Hofstraat 24 wed Frans Arjens 0-10-00 CG tuin
4-076 1/2 Hofstraat 24 wed Frans Arjens 0-00-00 CG wooning
4-128 Hofstraat 25 Sybe Uilkes 0-10-00 CG woning
4-128 Hofstraat 25 Sybe Uilkes 0-10-00 CG woning
4-076 1/2 Hofstraat 26 wed Frans Arjens 0-00-00 CG wooning
4-076 Hofstraat 26 wed Frans Arjens 0-10-00 CG tuin
4-129 Hofstraat 27 M Vink 0-00-00 CG woning
4-075 Hofstraat 28 Doopsgezinde Gemeente 0-10-00 CG wooning
4-130 Hofstraat 29 M Vink 1-00-00 CG huis en hoff
4-130 Hofstraat 29 M Vink 1-00-00 CG huis en hoff
4-074 Hofstraat 30 Harmen Winnekes 1-10-00 CG grondpagt
4-074 Hofstraat 30 Harmen Winnekes 1-00-00 CG
4-049 Hofstraat 31 nom ux Jan van der Veen 0-15-00 CG grondpagt
4-049 Hofstraat 31 nom ux Jan van der Veen 0-10-00 CG
4-073 Hofstraat 32 Harke Jelles 1-00-00 CG grondpagt
4-073 Hofstraat 32 Harke Jelles 2-00-00 CG
4-073 Hofstraat 32 Harke Jelles 1-00-00 CG grondpagt
4-073 Hofstraat 32 Harke Jelles 2-00-00 CG
4-051 Hofstraat 35 wed en erven Jan Eelkes 0-10-00 CG
4-051 Hofstraat 35 wed en erven Jan Eelkes 1-10-00 CG grondpagt
4-052 Hofstraat 37 wed en erven Jan Eelkes 1-10-00 CG grondpagt
4-052 Hofstraat 37 wed en erven Jan Eelkes 0-10-00 CG
4-053 Hofstraat 41 wed Anthoon Nieuwenhuis 2-00-00 CG grondpagt
4-053 Hofstraat 41 wed Anthoon Nieuwenhuis 0-10-00 CG
4-053 Hofstraat 43 wed Anthoon Nieuwenhuis 0-10-00 CG
4-053 Hofstraat 43 wed Anthoon Nieuwenhuis 2-00-00 CG grondpagt
4-054 Hofstraat 45 Diacony 1-05-00 CG grondpagt
4-054 Hofstraat 45 Diacony 0-10-00 CG
4-056 Hofstraat 47 Sjouwke Claasen 1-00-00 CG
4-055 Hofstraat 47 Dirk Jager 1-00-00 CG grondpagt
4-055 Hofstraat 47 Dirk Jager 0-10-00 CG stal
4-056 Hofstraat 47 Sjouwke Claasen 2-00-00 CG grondpagt
8-074 Hondenstraat 2 R Meints 0-11-00 CG grondpagt
8-074 Hondenstraat 2 R W Meintz 1-10-00 CG
8-072 Hondenstraat 3 Jan Galama 3-00-00 CG grondpagt
8-072 Hondenstraat 3 Hidde Dirks 2-00-00 CG
8-072 Hondenstraat 3 Jan Galama 2-00-00 CG
8-072 Hondenstraat 3 Hidde Dirks 3-00-00 CG grondpagt
8-075 Hondenstraat 4 R Meints 2-00-00 CG grondpagt
8-075 Hondenstraat 4 R W Meintz 1-00-00 CG stal
8-076 Hondenstraat 6 Hidde Dirks 1-00-00 CG
8-076 Hondenstraat 6 Hidde Dirks 3-10-00 CG grondpagt
8-077 Hondenstraat 8 wed Claas Heins 1-00-00 CG grondpagt
8-077 Hondenstraat 8 wed Claas Heins 1-00-00 CG
8-078 Hondenstraat 10 Claas Heins 2-00-00 CG grondpagt
8-078 Hondenstraat 10 Claas Heins 0-10-00 CG huis
8-105 Hondenstraat 12a erven J de Keth 1-08-00 CG grondpagt
8-105 Hondenstraat 12a erven Jan de Keth 8-10-00 CG
8-105 Hondenstraat 12 erven J de Keth 1-08-00 CG grondpagt
8-105 Hondenstraat 12 erven Jan de Keth 8-10-00 CG
8-105 Hondenstraat 14 erven J de Keth 1-08-00 CG grondpagt
8-105 Hondenstraat 14 erven Jan de Keth 8-10-00 CG
2-073 Hoogstraat 1 A Rasschen 5-00-00 CG
2-072 Hoogstraat 1 A Rasschen 2-00-00 CG
2-163 Hoogstraat 2 Anne Martens 1-00-00 CG
2-074 Hoogstraat 3 D Gautier 5-00-00 CG
2-162 Hoogstraat 4 Folkert Johannes 1-00-00 CG
2-075 Hoogstraat 5 Sjoerd Wijma 5-00-00 CG
2-161 Hoogstraat 6 A J Agema 1-00-00 CG
2-076 Hoogstraat 7 Hans Y van Rees 4-10-00 CG
2-161 Hoogstraat 8 A J Agema 1-00-00 CG
2-077 Hoogstraat 9 Johannes Norel 2-00-00 CG mouterij
2-160 Hoogstraat 10 Gosling Akkringa 4-00-00 CG
2-160 Hoogstraat 10 Gosling Akkringa 4-00-00 CG
2-078 Hoogstraat 11 J D Zichman 2-10-00 CG
2-159 Hoogstraat 12 Frans Leemkool 3-00-00 CG
2-079 Hoogstraat 13 Claas de Vries 3-00-00 CG
2-158 Hoogstraat 14 Beerend Arink 3-00-00 CG
2-080 Hoogstraat 15 P Tetrode 3-00-00 CG
2-080 Hoogstraat 15 P Tetrode 3-00-00 CG
2-157 Hoogstraat 16 Jelte Radsma 2-00-00 CG
2-081 Hoogstraat 17 P Tetrode 2-00-00 CG wagenhuis
2-156 Hoogstraat 18 S W Houtsma 4-00-00 CG
2-082 Hoogstraat 19 wed Dirk Schiere 3-00-00 CG
2-082 Hoogstraat 19a wed Dirk Schiere 3-00-00 CG
2-155 Hoogstraat 20 S W Houtsma 3-00-00 CG huis en bakkerij (lotten)
2-083 Hoogstraat 21 Feikje Tuininga 1-10-00 CG
2-138 Hoogstraat 22 Jurjen van Deulen 1-00-00 CG
2-084 Hoogstraat 23a Feikje Tuininga 4-00-00 CG
2-084 Hoogstraat 23 Feikje Tuininga 4-00-00 CG
2-137 Hoogstraat 24 Claas Pieters Metzelaar 1-00-00 CG
2-085 Hoogstraat 25 Claas Johannes 3-10-00 CG
2-085 Hoogstraat 25 Claas Johannes 3-10-00 CG
2-136 Hoogstraat 26 Gerben Jeltes 1-00-00 CG
2-136 Hoogstraat 26a Gerben Jeltes 1-00-00 CG
2-108 Hoogstraat 27 Douwe Claasen 6-00-00 CG hieronder beklemd no 86 & 87
2-087 Hoogstraat 27 Douwe Claasen 0-00-00 CG wooning, 86 & 87 beklemd sub no 108
2-086 Hoogstraat 27 Douwe Claasen 0-00-00 CG huis, 86 & 87 beklemd sub no 108
2-135 Hoogstraat 28 Tjeerd Roelofs 1-00-00 CG
2-109 Hoogstraat 29 Jan Ysaacks 0-00-00 CG
2-109 Hoogstraat 29a Jan Ysaacks 0-00-00 CG
2-134 Hoogstraat 30 Willem Wolf 2-10-00 CG
2-134 Hoogstraat 30 Willem Wolf 2-10-00 CG
2-110 Hoogstraat 31 Ulbe Jacobs 2-00-00 CG
2-132 Hoogstraat 32 Joost Gonggrijp 1-00-00 CG
2-112 Hoogstraat 33 Armekamer 0-10-00 CG
2-111 Hoogstraat 33 Jan Harmanus 1-10-00 CG
2-131 Hoogstraat 34 wed Anne Sierds 0-15-00 CG
2-113 Hoogstraat 35 Jacob Doedes 1-00-00 CG
2-113 Hoogstraat 35 Jacob Doedes 1-00-00 CG
2-130 Hoogstraat 36 Marten Johannes 1-00-00 CG
2-114 Hoogstraat 37 Willem Pieters 3-00-00 CG bakkerij
2-128 Hoogstraat 38 Johannes Dirks 1-10-00 CG
2-115 Hoogstraat 39 Hinne Zytzes 3-00-00 CG
2-115 Hoogstraat 39a Hinne Zytzes 3-00-00 CG
2-129 Hoogstraat 40 Dirk Bouwes 0-15-00 CG kamer en wagenhuis
2-116 Hoogstraat 41 Poppe G Valderpoort 2-00-00 CG
2-116 Hoogstraat 41 Poppe G Valderpoort 2-00-00 CG
2-119 Hoogstraat 43 Gerard Meyer 1-00-00 CG
2-120 Hoogstraat 45 Jan Jansen Hiddema 1-10-00 CG
2-121 Hoogstraat 47 Johannes van der Molen 1-00-00 CG
2-122 Hoogstraat 49 Johannes van der Molen 1-00-00 CG
2-123 Hoogstraat 51 Reinder Buwalda 1-00-00 CG huis en wagenhuis
2-125 Hoogstraat 53 Johannes Norel 0-10-00 CG
2-125 Hoogstraat 53 Pieter Hendriks 0-10-00 CG
2-125 Hoogstraat 53 Johannes Norel 0-10-00 CG
2-125 Hoogstraat 53 Pieter Hendriks 0-10-00 CG
8-158 Jan Ruurdstraat 1 Antje En Geeske Pieters 1-00-00 CG
8-158 Jan Ruurdstraat 3 Antje En Geeske Pieters 1-00-00 CG
8-158 Jan Ruurdstraat 5 Antje En Geeske Pieters 1-00-00 CG
2-048 Karremanstraat 1 D van der Wey 7-00-00 CG grondpagt
2-048 Karremanstraat 1 D van der Wey 3-00-00 CG huis en moolen
1-182 Karremanstraat 2 D van der Wey 0-00-00 CG stal
2-047 Karremanstraat 3 Harmen Heeres 0-10-00 CG huis
1-181 Karremanstraat 4 D van der Wey 0-10-00 CG
2-031 Karremanstraat 5 Gerben Claasen 0-10-00 CG
1-180 Karremanstraat 6 Willem Gerrits 0-10-00 CG
2-030 Karremanstraat 7 Fredrik Hendriks Duman 0-10-00 CG
1-168 Karremanstraat 8 Huite Feytes 0-10-00 CG
2-028 Karremanstraat 9 Hendrik Sanders 0-10-00 CG
1-167 Karremanstraat 10 Frans Leemkool 0-10-00 CG
2-027 Karremanstraat 11 T Gratama 0-10-00 CG
1-166 Karremanstraat 12 Harmen Camp 1-00-00 CG
2-029 Karremanstraat 13 Beerend Pol 0-10-00 CG
1-153 Karremanstraat 14 Johannes ten Berg 1-10-00 CG
2-029 Karremanstraat 15 Beerend Pol 0-10-00 CG
1-152 Karremanstraat 16 wed H Camps 1-00-00 CG
2-029 Karremanstraat 17 Beerend Pol 0-10-00 CG
1-151 Karremanstraat 18 IJsbrand Willems 1-00-00 CG
2-068 Karremanstraat 19 Stads Weeshuis 1-00-00 CG
1-150 Karremanstraat 20 Claas Wybes 1-00-00 CG
2-067 Karremanstraat 21 M Vink 1-00-00 CG huis
1-149 Karremanstraat 22 Symen Ypes 1-10-00 CG
2-066 Karremanstraat 23 Jelle Jurjens 1-00-00 CG huis
1-212 Karremanstraat 24 Jan Freerks 2-00-00 CG
2-065 Karremanstraat 25 Harmen Heeres 1-00-00 CG
1-211 Karremanstraat 26 Dirk Jans 0-00-00 CG huis
1-211 Karremanstraat 26 Dirk Jans 0-00-00 CG huis
2-064 Karremanstraat 27 T van Benthem 3-00-00 CG
1-183 Karremanstraat 28 Doopsgezinde Gemeente 6-00-00 CG vermaning
1-183 Karremanstraat 28 Doopsgezinde Gemeente 6-00-00 CG vermaning
1-226 Karremanstraat 30 de Stad Harlingen 3-15-00 CG
1-226 1/2 Karremanstraat 30 Bouwe Dirks 1-05-00 CG wooningen
1-226 Karremanstraat 32 de Stad Harlingen 3-15-00 CG
1-226 1/2 Karremanstraat 32 Bouwe Dirks 1-05-00 CG wooningen
1-227 Karremanstraat 34 Bouwe Dirks 1-00-00 CG
4-088 Kerkpad 1 c s Johannes Leyenaar 1-10-00 CG grondpagt
4-088 Kerkpad 1 c s Johannes Leyenaar 1-00-00 CG
5-083 Kerkpad 2 de Stad Harlingen 1-00-00 CG
5-084 Kerkpad 4 Harmanus Witte 0-06-00 CG grondpagt
5-084 Kerkpad 4 H Witte 1-00-00 CG huis
5-086 Kerkpad 6 wed Rein Flores 2-00-00 CG
4-048 Kerkpad 7 Wybren Heeres 1-10-00 CG grondpagt
4-048 Kerkpad 7 M Vink 1-10-00 CG grondpagt
4-048 Kerkpad 7 Wybren Heeres 1-00-00 CG huis
4-048 Kerkpad 7 M Vink 1-00-00 CG huis
5-086 Kerkpad 8 wed Rein Flores 2-00-00 CG
5-086 Kerkpad 10 wed Rein Flores 2-00-00 CG
5-089 Kerkpad 12 Jan Heeres 1-10-00 CG huis
5-089 Kerkpad 14 Jan Heeres 1-10-00 CG huis
5-092 Kerkpad 16 Diacony 1-15-00 CG grondpagt
5-092 Kerkpad 16 Diacony 0-10-00 CG woning
5-092 Kerkpad 16 Diacony 1-15-00 CG grondpagt
5-092 Kerkpad 16 Diacony 0-10-00 CG woning
5-092 Kerkpad 16 Diacony 1-15-00 CG grondpagt
5-092 Kerkpad 16 Diacony 0-10-00 CG woning
4-096 Kerkpad 18 Willem Moes 1-00-00 CG grondpagt
4-096 Kerkpad 18 Willem Moes 0-15-00 CG
4-094 Kerkpad 20 Jan Ages 0-10-00 CG
4-093 Kerkpad 22 Gosse Abes 1-00-00 CG
4-093 Kerkpad 24 Gosse Abes 1-00-00 CG
4-091 Kerkpad 26 Armekamer 0-10-00 CG
4-092 Kerkpad 28 Joodsche Gemeente 0-10-00 CG grondpagt
4-092 Kerkpad 28 Joodsche Gemeente 0-10-00 CG
4-090 Kerkpad 30 c s Johannes Leyenaar 0-10-00 CG
4-089 Kerkpad 32 Arend Batzal 1-10-00 CG grondpagt
4-089 Kerkpad 32 Arend Batzal 1-00-00 CG
4-089 Kerkpad 34 Arend Batzal 1-00-00 CG
4-089 Kerkpad 34 Arend Batzal 1-10-00 CG grondpagt
3-089 Kerkpoortstraat 1 Jan Beidschat 1-00-00 CG
3-089 Kerkpoortstraat 3 Jan Beidschat 1-00-00 CG
3-090 Kerkpoortstraat 5 Harmen Schuur 0-15-00 CG
3-091 Kerkpoortstraat 7 Christoffel Klein 0-15-00 CG
3-091 1/2 Kerkpoortstraat 7 Thijs G Kussendrager 0-15-00 CG
3-091 Kerkpoortstraat 7 Christoffel Klein 0-15-00 CG
3-091 1/2 Kerkpoortstraat 7 Thijs G Kussendrager 0-15-00 CG
3-144 Kerkpoortstraat 8 Daam Jans 0-10-00 CG huis
3-092 Kerkpoortstraat 9 Hendrik Vogelsang 0-00-00 CG
3-143 Kerkpoortstraat 10 Ymke Lolles 0-10-00 CG
3-093 Kerkpoortstraat 11 Arend Bartling 0-10-00 CG
3-142 Kerkpoortstraat 12 Hylke Minnes 2-00-00 CG grondpagt
3-142 Kerkpoortstraat 12 Hylke Minnes 0-10-00 CG huis
3-094 Kerkpoortstraat 13 Roelof Roelofs 1-00-00 CG
3-141 Kerkpoortstraat 14 Hylke Minnes 2-00-00 CG grondpagt
3-141 Kerkpoortstraat 14 Hylke Minnes 0-10-00 CG
3-095 Kerkpoortstraat 15 wed Wybe Hessels 1-00-00 CG
3-141 Kerkpoortstraat 16 Hylke Minnes 2-00-00 CG grondpagt
3-141 Kerkpoortstraat 16 Hylke Minnes 0-10-00 CG
3-096 Kerkpoortstraat 17 Harmen Homeulen 0-10-00 CG
3-140 Kerkpoortstraat 18 Antje Lieuwes 2-00-00 CG grondpagt
3-140 Kerkpoortstraat 18 erven Dirk Haayes 2-00-00 CG grondpagt
3-140 Kerkpoortstraat 18 Antje Lieuwes 0-10-00 CG (wallen)
3-140 Kerkpoortstraat 18 erven Dirk Haayes 0-10-00 CG (wallen)
3-096 Kerkpoortstraat 19 Harmen Homeulen 0-10-00 CG
3-096 Kerkpoortstraat 21 Harmen Homeulen 0-10-00 CG
4-072 1/2 Kerkpoortstraat 22 Sjouwke Roodtje 0-10-00 CG
4-072 Kerkpoortstraat 22 Rimke Komst 0-00-00 CG
4-072 1/2 Kerkpoortstraat 24 Sjouwke Roodtje 0-10-00 CG
4-072 Kerkpoortstraat 24 Rimke Komst 0-00-00 CG
3-104 Kerkpoortstraat 29 Jan Gerrits 4-10-00 CG grondpagt
3-104 Kerkpoortstraat 29 Jan Gerrits 0-10-00 CG grondpagt
3-104 Kerkpoortstraat 29 Jan Gerrits 1-00-00 CG
3-105 Kerkpoortstraat 31 P Akkerman 0-00-00 CG
3-106 Kerkpoortstraat 33 Jan Heeres 0-10-00 CG timmerwinkel
3-107 Kerkpoortstraat 35 Jan Groen 0-10-00 CG
3-108 Kerkpoortstraat 37 P Akkerman 1-00-00 CG
3-113 Kerkpoortstraat 39 Jan Lodewijks Groen 0-15-00 CG grondpagt
3-113 Kerkpoortstraat 39 Jan Lodewijks Groen 0-10-00 CG
3-114 Kerkpoortstraat 41 Lodewijk Meyer 0-15-00 CG grondpagt
3-114 Kerkpoortstraat 41 Lodewijk Meyer 0-10-00 CG
3-115 Kerkpoortstraat 43 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG
3-116 Kerkpoortstraat 45 S van der Zee 1-10-00 CG grondpagt
3-116 Kerkpoortstraat 45 S van der Zee 0-10-00 CG
3-117 Kerkpoortstraat 47 Jelle Boomsma 1-10-00 CG grondpagt
3-117 Kerkpoortstraat 47 Jelle Boomsma 1-00-00 CG
3-132 Kerkpoortstraat 49 Jan A Bakker 1-00-00 CG
3-133 Kerkpoortstraat 51 Atze Lubberts 2-00-00 CG
3-134 Kerkpoortstraat 53 Anthony Bruins 1-10-00 CG
3-134 Kerkpoortstraat 53a Anthony Bruins 1-10-00 CG
3-135 Kerkpoortstraat 55 0-00-00 CG afgebrooken
3-135 Kerkpoortstraat 55 0-00-00 CG afgebrooken
4-065 Kerkpoortstraat 57 Johannes Jans 1-10-00 CG
4-066 Kerkpoortstraat 59 Michiel Jacobs 1-10-00 CG
4-066 Kerkpoortstraat 61 Michiel Jacobs 1-10-00 CG
4-066 Kerkpoortstraat 63 Michiel Jacobs 1-10-00 CG
4-067 Kerkpoortstraat 65 Jacob Tjeerds 1-10-00 CG
4-068 Kerkpoortstraat 67 Jan Dijkstra 1-00-00 CG afgebrooken
4-069 Kerkpoortstraat 69 Jan Dijkstra 1-00-00 CG
6-039 Kleine Bredeplaats 1 wed Jan Yemes 4-00-00 CG huis
6-039 Kleine Bredeplaats 1 wed Jan Yemes 4-00-00 CG huis
6-151 Kleine Bredeplaats 2 Thijs Johannes 2-10-00 CG huis
6-040 Kleine Bredeplaats 3 Jacob Reinhart 2-00-00 CG huis
6-152 Kleine Bredeplaats 4 Broer Jans 2-00-00 CG
6-039 Kleine Bredeplaats 5 wed Jan Yemes 4-00-00 CG huis
6-150 Kleine Bredeplaats 6 J Roorda 15-00-00 CG huis
6-150 Kleine Bredeplaats 6 J Roorda 15-00-00 CG huis
6-150 Kleine Bredeplaats 6 J Roorda 15-00-00 CG huis
6-150 Kleine Bredeplaats 6 J Roorda 15-00-00 CG huis
6-042 Kleine Bredeplaats 7 D Ohlgard 0-18-00 CG grondpagt
6-042 Kleine Bredeplaats 7 D Ohlgard 4-00-00 CG
6-153 Kleine Bredeplaats 8 Simke Alberts 2-10-00 CG
6-153 Kleine Bredeplaats 8zuid Simke Alberts 2-10-00 CG
6-153 Kleine Bredeplaats 8noord Simke Alberts 2-10-00 CG
6-045 Kleine Bredeplaats 9 Claas Hendriks 4-00-00 CG
6-154 Kleine Bredeplaats 10 Andries van Hoekers 2-10-00 CG
6-046 Kleine Bredeplaats 11 T S Stephany 4-00-00 CG
6-155 Kleine Bredeplaats 12 S P Wierda 7-00-00 CG
6-047 Kleine Bredeplaats 13 wed Claas Heins 4-00-00 CG
6-047 Kleine Bredeplaats 13 wed Claas Heins 0-10-00 CG grondpagt
6-047 Kleine Bredeplaats 13 wed Claas Heins 4-00-00 CG
6-047 Kleine Bredeplaats 13 wed Claas Heins 0-10-00 CG grondpagt
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven Jan de Keth 8-10-00 CG
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven J de Keth 1-08-00 CG grondpagt
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven J de Keth 1-08-00 CG grondpagt
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven Jan de Keth 8-10-00 CG
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven Jan de Keth 8-10-00 CG
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven J de Keth 1-08-00 CG grondpagt
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven Jan de Keth 8-10-00 CG
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven J de Keth 1-08-00 CG grondpagt
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven J de Keth 1-08-00 CG grondpagt
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven Jan de Keth 8-10-00 CG
6-050 Kleine Bredeplaats 15 Johannes Norel 3-10-00 CG
6-050 Kleine Bredeplaats 15 Johannes Norel 3-10-00 CG
8-106 Kleine Bredeplaats 16 P Rausen 4-00-00 CG
6-051 Kleine Bredeplaats 17 Cornelis de Boer 3-00-00 CG
8-107 Kleine Bredeplaats 18 wed P Persijn 4-10-00 CG
6-052 Kleine Bredeplaats 19 Johannes W Vettevogel 4-00-00 CG
8-108 Kleine Bredeplaats 20 M Schrage 4-00-00 CG
8-108 Kleine Bredeplaats 20 M Schrage 4-00-00 CG
6-053 Kleine Bredeplaats 21 Sybout Rinkes 3-00-00 CG
8-109 Kleine Bredeplaats 22 Claas Y Wijga 4-00-00 CG
6-054 Kleine Bredeplaats 23 Jan Galama 0-06-00 CG grondpagt
6-054 Kleine Bredeplaats 23 Jan Galama 3-00-00 CG
8-116 Kleine Bredeplaats 24 P Ohlgard 0-00-00 CG
8-116 Kleine Bredeplaats 24 P Ohlgard 0-00-00 CG
6-055 Kleine Bredeplaats 25 Romke Butter 3-00-00 CG
5-009 Kleine Kerkstraat 1 Thijs G Kussendrager 5-05-00 CG
5-022 Kleine Kerkstraat 2 Gerardus Althuisius 1-10-00 CG
5-010 Kleine Kerkstraat 3 Thijs G Kussendrager 0-15-00 CG huis
5-010 Kleine Kerkstraat 3 Thijs G Kussendrager 0-15-00 CG huis
5-021 Kleine Kerkstraat 4 Jan A Bakker 1-10-00 CG stond: a w bakker
5-011 Kleine Kerkstraat 5 Coenraad Leers 1-00-00 CG
5-011 1/2 Kleine Kerkstraat 5 Coenraad Leers 0-14-00 CG grondpagt
5-020 Kleine Kerkstraat 6 Jan A Bakker 1-00-00 CG stond: willem hendriks
5-012 Kleine Kerkstraat 7 Enne Wijga 0-18-00 CG grondpagt
5-012 Kleine Kerkstraat 7 Enne Wijga 1-10-00 CG
5-019 Kleine Kerkstraat 8 Jacob Ried 1-00-00 CG
5-013 Kleine Kerkstraat 9 Janke Pektol 0-14-00 CG grondpagt
5-013 Kleine Kerkstraat 9 Janke Pecktol 1-00-00 CG
5-018 Kleine Kerkstraat 10 G Piekinga 1-00-00 CG
5-017 Kleine Kerkstraat 12 wed S van der Zee 1-00-00 CG
5-016 Kleine Kerkstraat 14 Jan C Roodtje 1-00-00 CG
5-015 Kleine Kerkstraat 16 T S Stephany 0-10-00 CG
5-014 Kleine Kerkstraat 18 erven E Wijnalda 2-00-00 CG huis
8-126 Kleine Ossenmarkt 2 Jan Galama 1-00-00 CG
8-131 Kleine Ossenmarkt 6 C L van Beyma 1-10-00 CG stond: t van benthem
8-131 Kleine Ossenmarkt 6 C L van Beyma 1-10-00 CG stond: t van benthem
8-133 Kleine Ossenmarkt 8 T van Benthem 2-00-00 CG huis
8-132 Kleine Ossenmarkt 8 T van Benthem 3-00-00 CG huis
8-132 Kleine Ossenmarkt 10 T van Benthem 3-00-00 CG huis
3-199 Kruisstraat 6 Dirk Fontein 1-10-00 CG wagenhuis
3-198 Kruisstraat 8 Jan Hannema 1-10-00 CG mouterij hier onder beklemd no 195 1/2
3-197 Kruisstraat 10 Johannes Jacobs 2-10-00 CG grondpagt
3-197 Kruisstraat 10 Johannes Jacobs 1-10-00 CG huis
3-196 Kruisstraat 10 Johannes Jacobs 1-00-00 CG timmerwinkel
3-196 Kruisstraat 12 Johannes Jacobs 1-00-00 CG timmerwinkel
3-183 Lammert Warndersteeg 1 J Fontein 3-00-00 CG keet
3-181 Lammert Warndersteeg 2 Jan Fontein 1-10-00 CG pakhuis
3-184 Lammert Warndersteeg 3 F Tjallingii 1-08-00 CG grondpagt
3-184 Lammert Warndersteeg 3 F Tjallingii 2-10-00 CG keet
3-182 Lammert Warndersteeg 4 Jan Fontein 1-08-00 CG grondpagt
3-182 Lammert Warndersteeg 4 Jan Fontein 3-00-00 CG pakhuis en stal
3-187 Lammert Warndersteeg 5 Tjeerd Roelofs 1-00-00 CG
3-183 Lammert Warndersteeg 6 J Fontein 3-00-00 CG keet
3-188 Lammert Warndersteeg 7 0-00-00 CG afgebrooken
3-184 Lammert Warndersteeg 8 F Tjallingii 2-10-00 CG keet
3-184 Lammert Warndersteeg 8 F Tjallingii 1-08-00 CG grondpagt
3-189 Lammert Warndersteeg 9 wed Hendrik Bouwes 1-00-00 CG
3-183 Lammert Warndersteeg 10 J Fontein 3-00-00 CG keet
3-194 Lammert Warndersteeg 12 c s Johannes Jacobs 1-00-00 CG grondpagt
3-194 Lammert Warndersteeg 12 c s Johannes Jacobs 0-10-00 CG
3-190 Lammert Warndersteeg 13 Willem Lieuwes 1-10-00 CG
3-190 Lammert Warndersteeg 13a Willem Lieuwes 1-10-00 CG
3-193 Lammert Warndersteeg 14a Jan W Vettevogel 0-10-00 CG grondpagt
3-193 Lammert Warndersteeg 14a Jan W Vettevogel 0-10-00 CG
3-193 Lammert Warndersteeg 14 Jan W Vettevogel 0-10-00 CG grondpagt
3-193 Lammert Warndersteeg 14 Jan W Vettevogel 0-10-00 CG
3-192 Lammert Warndersteeg 16 Tjalling Jurjens 0-10-00 CG grondpagt
3-192 Lammert Warndersteeg 16 Tjalling Jurjens 0-10-00 CG huis
3-192 Lammert Warndersteeg 16a Tjalling Jurjens 0-10-00 CG grondpagt
3-192 Lammert Warndersteeg 16a Tjalling Jurjens 0-10-00 CG huis
3-191 Lammert Warndersteeg 18a Tjalling Jurjens 0-10-00 CG
3-191 Lammert Warndersteeg 18 Tjalling Jurjens 0-10-00 CG
6-056 Lanen 1 wed Wybe Nammerts 1-10-00 CG huis
6-057 Lanen 3 Jan Galama 1-00-00 CG huis
6-129 Lanen 4 Sasker Oeges 1-10-00 CG
6-058 Lanen 5 Minne van der Veen 2-00-00 CG
6-128 Lanen 6 Reinder de Groot 2-00-00 CG
6-063 Lanen 7 wed Sipke T Hendriks 2-00-00 CG
6-064 Lanen 9 Johannes Norel 2-00-00 CG stond: p rodenhuis
6-064 Lanen 9 Johannes Norel 2-00-00 CG stond: p rodenhuis
6-066 Lanen 11 Hendrik Meyer 2-10-00 CG
6-127 Lanen 12 Joodsche Gemeente 2-00-00 CG huis
6-067 Lanen 13 Hylke Minnes 2-10-00 CG
6-127 Lanen 14 Joodsche Gemeente 2-00-00 CG huis
6-068 Lanen 15 Hylke Minnes 3-00-00 CG huis
6-123 Lanen 16 Jouke H Olinjus 0-00-00 CG
6-123 Lanen 16 Jouke H Olinjus 0-00-00 CG
6-069 Lanen 17 Johannes Leenderts 2-00-00 CG
6-122 Lanen 18 Jouke Olinjus 0-07-00 CG grondpagt
6-122 Lanen 18 Jouke H Olinjus 2-00-00 CG
6-070 Lanen 19 Symon Schuurman 2-10-00 CG
6-121 Lanen 20 Broer J Broersma 2-00-00 CG
6-071 Lanen 21 A Oostendorp 2-10-00 CG
6-120 Lanen 22 Lolke Sybrens 2-00-00 CG
6-072 Lanen 23 G Stinstra 0-10-00 CG stond: david willems
6-072 Lanen 23 G Stinstra 0-10-00 CG stond: david willems
6-119 Lanen 24 Claas D Molenaar 1-10-00 CG stond: harmen besling
6-073 Lanen 25 de Stad Harlingen 3-00-00 CG
6-073 1/2 Lanen 25 de Stad Harlingen 2-10-00 CG
6-118 Lanen 26 P van der Veen 3-00-00 CG
6-073 Lanen 27 de Stad Harlingen 3-00-00 CG
6-073 1/2 Lanen 27 de Stad Harlingen 2-10-00 CG
6-117 Lanen 28 Cornelis Jonker 3-00-00 CG huis, stond: wybe jans
6-074 Lanen 29 Wijnand Hoekers 1-10-00 CG
5-182 Lanen 30 Haaytze Jorrits 0-04-08 CG grondpagt
5-182 Lanen 30 Haaytze Jorrits 1-00-00 CG
6-074 Lanen 31 Wijnand Hoekers 1-10-00 CG
5-181 Lanen 32 ds Florison 2-00-00 CG huis
6-075 Lanen 33 Wijnand Hoekers 2-10-00 CG
5-180 Lanen 34 Pieter Louwrens 2-00-00 CG
5-180 Lanen 34 Pieter Lourens 0-07-00 CG grondpagt
6-076 Lanen 35 Ruurd Pieters 0-06-12 CG grondpagt
6-076 Lanen 35 Ruurd Pieters 3-00-00 CG
5-179 Lanen 36 wed Zytze Jans 1-10-00 CG
6-077 Lanen 37 Cornelis Jonker 2-11-02 CG
6-077 Lanen 37 Cornelis Jonker 0-09-00 CG grondpagt
6-077 Lanen 37 Cornelis Jonker 2-11-02 CG
6-077 Lanen 37 Cornelis Jonker 0-09-00 CG grondpagt
6-077 Lanen 37 Cornelis Jonker 2-11-02 CG
6-077 Lanen 37 Cornelis Jonker 0-09-00 CG grondpagt
5-178 Lanen 38 Jan Huisinga 1-10-00 CG
6-078 Lanen 39 Bart Feddes 2-10-00 CG
6-078 1/2 Lanen 39 Adam Lentz 1-08-14 CG
5-177 Lanen 40 Harmen Homeulen 1-08-00 CG grondpagt
5-177 Lanen 40 Harmen Homeulen 2-10-00 CG huis
6-091 Lanen 41 Wopke Djoerds 2-00-00 CG
5-176 Lanen 42 Harmen Homeulen 3-00-00 CG
6-092 Lanen 43 Claas Dirks 1-00-00 CG
5-175 Lanen 44 Allert Harmens 1-10-00 CG
6-093 Lanen 45 Hubert Jans 2-10-00 CG
5-174 Lanen 46 Jacob Oosterbaan 3-00-00 CG
6-094 Lanen 47 Wybrandus Christiaans 2-10-00 CG
5-173 Lanen 48 Gerben Claasen 1-00-00 CG
6-094 Lanen 49 Wybrandus Christiaans 2-10-00 CG
5-172 Lanen 50 Claas Norel 1-10-00 CG stond: carst pieters
6-095 Lanen 51 Thomas IJsbrands 0-15-00 CG
5-171 Lanen 52 Wessel Lolkes 0-14-00 CG grondpagt
5-171 Lanen 52 Wessel Lolkes 1-00-00 CG huis
6-096 1/2 Lanen 53 A van Eeken 0-10-00 CG
6-096 1/2 Lanen 53 Jan L Faber 0-10-00 CG
6-096 Lanen 53 Thomas IJsbrands 0-10-00 CG huis
5-170 Lanen 54 Jan Yemes 2-00-00 CG huis
5-170 Lanen 54 Jan Yemes 1-12-00 CG grondpagt
6-096 1/2 Lanen 55 A van Eeken 0-10-00 CG
6-096 1/2 Lanen 55 Jan L Faber 0-10-00 CG
6-096 Lanen 55 Thomas IJsbrands 0-10-00 CG huis
5-169 Lanen 56 Hendrik Meyer 0-12-00 CG grondpagt
5-169 Lanen 56 Hendrik Meyer 2-00-00 CG huis
6-097 Lanen 57 Jan W Vettevogel 0-00-00 CG
5-168 Lanen 58 Reinder van der Veen 3-00-00 CG
5-168 Lanen 58 R van der Veen 0-12-00 CG grondpagt
5-168 Lanen 58 Reinder van der Veen 3-00-00 CG
5-168 Lanen 58 R van der Veen 0-12-00 CG grondpagt
6-098 Lanen 59 Jan Steenbrink 2-00-00 CG
5-167 Lanen 60 Hessel Zytzes 0-12-00 CG grondpagt
5-167 Lanen 60 Hessel Zytzes 3-00-00 CG
6-099 Lanen 61 Coert Duman 2-10-00 CG huis
5-166 Lanen 62 Pieter Hendriks 0-12-00 CG grondpagt
5-166 Lanen 62 Pieter Hendriks 3-10-00 CG
6-099 Lanen 63 Coert Duman 2-10-00 CG huis
5-165 Lanen 64 Reinder van der Veen 2-00-00 CG
6-099 Lanen 65 Coert Duman 2-10-00 CG huis
5-164 Lanen 66 Sipke T Blok 1-00-00 CG stond: sybren lolkes wed
6-101 Lanen 67 erven Jan Altena 0-10-00 CG pakhuis
5-164 Lanen 68 Sipke T Blok 1-00-00 CG stond: sybren lolkes wed
6-100 Lanen 69 erven Jan Altena 2-00-00 CG huis
5-163 Lanen 70 Jacob de Boer 3-00-00 CG
6-104 Lanen 71 Anne Foekes 2-10-00 CG
5-162 Lanen 72 Auke Meinderts 0-17-00 CG grondpagt
5-162 Lanen 72 Auke Meinderts 2-00-00 CG
5-161 Lanen 74 Hilbrand Coster 0-17-00 CG grondpagt
5-161 Lanen 74 Hilbrand Coster 2-00-00 CG
6-106 Lanen 75 Sipke Schoonbergen 2-10-00 CG
5-105 Lanen 75 Wybren Heeres 0-10-00 CG
5-105 Lanen 75 Wybren Heeres 0-10-00 CG
5-160 Lanen 76 Tjeerd Roelofs 0-17-08 CG grondpagt
5-160 Lanen 76 Tjeerd Roelofs 2-00-00 CG
5-158 Lanen 78 Jan W Vettevogel 0-17-08 CG grondpagt
5-158 Lanen 78 Jan W Vettevogel 2-00-00 CG
6-110 Lanen 79 Wopke Djoerds 3-00-00 CG stond: s gratama huis
6-110 Lanen 79 Wopke Djoerds 3-00-00 CG stond: s gratama huis
5-137 Lanen 80 Jan Steenbrink 0-02-00 CG grondpagt
5-137 Lanen 80 Jan Steenbrink 1-00-00 CG
6-111 Lanen 81 Jan Hannema 1-10-00 CG
6-111 Lanen 81 Jan Hannema 1-10-00 CG
5-064 Lanen 82a Hendrik Duman 0-00-00 CG
5-064 Lanen 82 Hendrik Duman 0-00-00 CG
6-113 Lanen 83 Jan Hannema 3-00-00 CG stal en wagenhuis
5-063 Lanen 84 Jan Bertels 4-00-00 CG grondpagt
5-063 Lanen 84 Jan Bertels 3-00-00 CG huis
6-114 Lanen 85 H W Zijlstra 8-10-00 CG huis en brouwerij
5-062 Lanen 86 Augustinus Dekker 4-00-00 CG grondpagt
5-062 Lanen 86 Augustinus Dekker 2-00-00 CG
5-058 Lanen 87 Uiltje Dirks 0-15-00 CG grondpagt
5-058 Lanen 87 Uiltje Dirks 2-00-00 CG huis
5-059 Lanen 89 Wytze Feddema 1-00-00 CG
5-060 Lanen 91 J F H Metzlar 1-00-00 CG
5-061 Lanen 93 Gerrit Hartman 1-00-00 CG
2-048 Liemendijk 4 D van der Wey 3-00-00 CG huis en moolen
2-048 Liemendijk 4 D van der Wey 7-00-00 CG grondpagt
2-048 Liemendijk 6 D van der Wey 7-00-00 CG grondpagt
2-048 Liemendijk 6 D van der Wey 3-00-00 CG huis en moolen
2-049 Liemendijk 8 L Atlas 7-10-00 CG wooningen
2-049 Liemendijk 10 L Atlas 7-10-00 CG wooningen
2-050 Liemendijk 12 S Wijma 2-00-00 CG tuin
2-035 Liemendijk 26 Doopsgezinde Gemeente 0-10-00 CG
2-035 Liemendijk 28 Doopsgezinde Gemeente 0-10-00 CG
2-035 Liemendijk 30 Doopsgezinde Gemeente 0-10-00 CG
2-035 Liemendijk 32 Doopsgezinde Gemeente 0-10-00 CG
2-035 Liemendijk 34 Doopsgezinde Gemeente 0-10-00 CG
2-034 Liemendijk 36 Beerend Pol 0-10-00 CG (was claas pieters)
2-125 Liemendijk 38 Johannes Norel 0-10-00 CG
2-125 Liemendijk 38 Pieter Hendriks 0-10-00 CG
2-125 Liemendijk 40 Johannes Norel 0-10-00 CG
2-125 Liemendijk 40 Pieter Hendriks 0-10-00 CG
2-124 Liemendijk 42 Stads Wooning 0-00-00 CG
2-131 Lombardstraat 1 wed Anne Sierds 0-15-00 CG
2-200 Lombardstraat 2 Stads Weeshuis 6-00-00 CG
2-201 Lombardstraat 4 erven Tjerk P Oude 1-10-00 CG
2-202 Lombardstraat 6 Haantje Hilbrands 0-00-00 CG
2-203 Lombardstraat 8 Hendrik Gerrits 0-00-00 CG
2-204 Lombardstraat 10 Jan Jacobs 1-00-00 CG
4-196 Nieuweburen 1 0-00-00 CG de twaalff nieuwe woningen
4-196 Nieuweburen 3 0-00-00 CG de twaalff nieuwe woningen
4-196 Nieuweburen 5 0-00-00 CG de twaalff nieuwe woningen
4-196 Nieuweburen 7 0-00-00 CG de twaalff nieuwe woningen
4-196 Nieuweburen 9 0-00-00 CG de twaalff nieuwe woningen
4-196 Nieuweburen 11 0-00-00 CG de twaalff nieuwe woningen
4-196 Nieuweburen 13 0-00-00 CG de twaalff nieuwe woningen
4-196 Nieuweburen 15 0-00-00 CG de twaalff nieuwe woningen
4-196 Nieuweburen 17 0-00-00 CG de twaalff nieuwe woningen
4-196 Nieuweburen 19 0-00-00 CG de twaalff nieuwe woningen
4-196 Nieuweburen 21 0-00-00 CG de twaalff nieuwe woningen
4-196 Nieuweburen 23 0-00-00 CG de twaalff nieuwe woningen
3-025 Nieuwstraat 1 Diacony 0-00-00 CG
3-027 Nieuwstraat 11 Beerend Plagge 0-10-00 CG
3-029 Nieuwstraat 13 Ate L de Boer 1-00-00 CG
3-030 Nieuwstraat 19 Johannes Roelofs 1-00-00 CG
3-031 Nieuwstraat 21 wed en erven Rinse van Bergum 0-10-00 CG
3-031 Nieuwstraat 23 wed en erven Rinse van Bergum 0-10-00 CG
3-044 Nieuwstraat 24 Jan J Burggraaff 1-05-00 CG grondpagt
3-044 Nieuwstraat 24 Jan J Burggraaff 0-15-00 CG
3-044 1/2 Nieuwstraat 24 M Betzauw 0-10-00 CG mouterij
3-032 Nieuwstraat 25 Gerrit Foppes 1-00-00 CG
3-044 Nieuwstraat 26 Jan J Burggraaff 0-15-00 CG
3-044 1/2 Nieuwstraat 26 M Betzauw 0-10-00 CG mouterij
3-044 Nieuwstraat 26 Jan J Burggraaff 1-05-00 CG grondpagt
3-032 Nieuwstraat 27 Gerrit Foppes 1-00-00 CG
3-043 Nieuwstraat 28 Dirk Boterweg 0-10-00 CG
3-033 Nieuwstraat 29 Roomsche Gemeente 0-10-00 CG
3-042 Nieuwstraat 30 Harmen Everts 0-10-00 CG
3-033 Nieuwstraat 31 Roomsche Gemeente 0-10-00 CG
3-033 Nieuwstraat 31 Roomsche Gemeente 0-10-00 CG
3-041 Nieuwstraat 32 Symon Hendriks 0-10-00 CG
3-034 Nieuwstraat 33 Dirk Boterweg 0-15-00 CG
3-040 Nieuwstraat 34 Pieter Cornelis 0-10-00 CG
3-033 Nieuwstraat 35 Roomsche Gemeente 0-10-00 CG
3-037 Nieuwstraat 36 Leeuwarder Dockumer en Franeker Stal 0-00-00 CG
3-037 Nieuwstraat 36 Leeuwarder Dockumer en Franeker Stal 0-00-00 CG
3-038 Nieuwstraat 38 Jacob van der Linde 0-10-00 CG huis
3-057 Nieuwstraat 40 J Huis 2-00-00 CG keet (lotten)
3-038 Nieuwstraat 40 Jacob van der Linde 0-10-00 CG huis
3-038 Nieuwstraat 40 Jacob van der Linde 0-10-00 CG huis
3-037 Nieuwstraat 41 Leeuwarder Dockumer en Franeker Stal 0-00-00 CG
3-037 Nieuwstraat 43 Leeuwarder Dockumer en Franeker Stal 0-00-00 CG
3-058 Nieuwstraat 44 J Huis 0-10-00 CG huis
3-037 Nieuwstraat 45 Leeuwarder Dockumer en Franeker Stal 0-00-00 CG
3-060 Nieuwstraat 46 S IJsenbeek 0-10-00 CG
3-059 Nieuwstraat 46 S IJsenbeek 0-10-00 CG
3-037 Nieuwstraat 47 Leeuwarder Dockumer en Franeker Stal 0-00-00 CG
3-061 Nieuwstraat 48 Tjalling Jurjens 0-10-00 CG
3-062 Nieuwstraat 50 Arend Jans 1-00-00 CG
3-063 Nieuwstraat 52 Jan van der Veen 0-10-00 CG
3-064 Nieuwstraat 54 Johannes Camphuis 1-00-00 CG
3-065 Nieuwstraat 56 Jan Geerts 1-07-00 CG grondpagt
3-065 Nieuwstraat 56 Jan Geerts 2-00-00 CG huis
3-066 Nieuwstraat 60 Arend Lodewijks 2-00-00 CG
3-068 Nieuwstraat 62 Sipke Hemkes 0-10-00 CG
3-068 Nieuwstraat 64 Sipke Hemkes 0-10-00 CG
1-001 Noorderhaven 1 wed Andries Wybes 0-00-00 CG
1-001 Noorderhaven 1 Sibbeltje Jans 0-00-00 CG
8-012 Noorderhaven 2 Michiel Pieters 3-00-00 CG huis
1-003 Noorderhaven 3 cs Jan Yemes 15-00-00 CG grondpagt
1-003 Noorderhaven 3 cs Jan Yemes 0-00-00 CG helling
8-013 Noorderhaven 4 c s Schelte Tjepkes 2-10-00 CG
1-005 Noorderhaven 5 Hartman Sybrens 0-00-00 CG blokmakerij
8-014 Noorderhaven 6 Luitje Pieters 3-10-00 CG
1-006 Noorderhaven 7 Hylke Jarigs 2-10-00 CG
8-015 Noorderhaven 8 Adam Hartog 3-10-00 CG
1-007 Noorderhaven 9 Marten van Vliet 2-10-00 CG
8-016 1/2 Noorderhaven 10 Luitje Pieters 0-10-00 CG
8-016 Noorderhaven 10 Jentje Jacobs 1-10-00 CG
1-008 Noorderhaven 11 Wytze B Blom 2-10-00 CG
8-017 Noorderhaven 12 Barend Visser 4-00-00 CG
1-009 Noorderhaven 13 B Visscher 2-10-00 CG
8-018 Noorderhaven 14 Bouwe Schiere 3-00-00 CG
1-010 Noorderhaven 15 wed Jan Trompetter 2-10-00 CG
8-019 Noorderhaven 16 Bart Feddes 3-10-00 CG
1-011 Noorderhaven 17 B Visscher 2-10-00 CG
8-020 Noorderhaven 18 Cornelis Jacobs 0-10-00 CG grondpagt
8-020 Noorderhaven 18 Cornelis Jacobs 5-00-00 CG
1-012 Noorderhaven 19 0-00-00 CG nihil
8-021 Noorderhaven 20 Bouwe Schiere 3-00-00 CG
1-014 Noorderhaven 21 wed F Dreyer 6-00-00 CG
1-013 Noorderhaven 21 Barend Visscher 6-10-00 CG
8-022 Noorderhaven 22 Bouwe Boomsma 6-00-00 CG
1-014 Noorderhaven 23 wed F Dreyer 6-00-00 CG
1-014 Noorderhaven 23 wed F Dreyer 6-00-00 CG
7-132 Noorderhaven 24 Claas Wierds 6-00-00 CG
7-132 Noorderhaven 24 Claas Wierds 6-00-00 CG
1-016 Noorderhaven 25 D Buisman 3-00-00 CG
7-133 Noorderhaven 26 Roelof Peyzel 4-00-00 CG
1-017 Noorderhaven 27 P Tjallingii 2-10-00 CG
7-134 Noorderhaven 28 P Tjallingii 5-00-00 CG
1-018 Noorderhaven 29 P Tjallingii 5-10-00 CG
1-018 Noorderhaven 29 P Tjallingii 5-10-00 CG
1-018 Noorderhaven 29 P Tjallingii 5-10-00 CG
7-134 Noorderhaven 30 P Tjallingii 5-00-00 CG
1-021 Noorderhaven 31 F Fontein 4-00-00 CG
1-021 Noorderhaven 31a F Fontein 4-00-00 CG
7-135 Noorderhaven 32 Hendrik Jans 4-00-00 CG
1-022 Noorderhaven 33 F Fontein 9-00-00 CG
7-136 Noorderhaven 34 wed Freerk Jans 4-00-00 CG
1-023 Noorderhaven 35 B Visscher 4-00-00 CG
7-137 Noorderhaven 36 Claas Pieters 4-00-00 CG
1-024 Noorderhaven 37 S IJsenbeek 6-00-00 CG
7-138 Noorderhaven 38 wed Douwe Pieters 4-00-00 CG
1-027 Noorderhaven 39 Jacob Wassenaar 6-00-00 CG
7-139 Noorderhaven 40 Douwe Cornelis Steenstra 2-00-00 CG grondpagt
7-139 Noorderhaven 40 Douwe Cornelis Steenstra 5-10-00 CG
1-028 Noorderhaven 41 erven Marten J Bos 6-00-00 CG
7-141 Noorderhaven 42 wed S van Slooten 4-00-00 CG
1-029 Noorderhaven 43 nom ux D Fontein 7-00-00 CG
7-142 Noorderhaven 44 Jan Schiere 3-00-00 CG huis
1-030 Noorderhaven 45 wed Z van der Zee 4-00-00 CG
7-143 Noorderhaven 46 nom ux Jelle Boomsma 6-00-00 CG
1-031 Noorderhaven 47 H Hanekuik 6-00-00 CG
7-144 Noorderhaven 48 Jan Schiere 5-00-00 CG pakhuis
7-144 Noorderhaven 48 Jan Schiere 5-00-00 CG pakhuis
1-032 Noorderhaven 49 A R van Dalsen 5-00-00 CG
7-145 Noorderhaven 50 J Wassenaar 3-00-00 CG pakhuis en kamer
1-033 Noorderhaven 51 erven P Couperus 6-00-00 CG
7-146 Noorderhaven 52 T van Slooten 4-00-00 CG stal
1-034 Noorderhaven 53 S Popta 6-00-00 CG
1-034 Noorderhaven 53 S Popta 6-00-00 CG
7-146 Noorderhaven 54 T van Slooten 4-00-00 CG stal
1-035 Noorderhaven 55 S Popta 6-00-00 CG
1-035 Noorderhaven 55 S Popta 6-00-00 CG
7-147 Noorderhaven 56 Jan van der Veen 3-00-00 CG pakhuis
1-037 Noorderhaven 57 Geert Roelofs 3-10-00 CG
1-036 Noorderhaven 57 ds J van Assen 9-00-00 CG
7-148 Noorderhaven 58 Rinse Sybrens 5-00-00 CG huis
1-038 Noorderhaven 59 Jan D Zeilmaker 6-00-00 CG
7-149 Noorderhaven 60 T van Benthem 6-00-00 CG huis
1-039 Noorderhaven 61 Jan D Zeilmaker 3-00-00 CG
7-150 Noorderhaven 62 C Mollema 6-00-00 CG
7-150 Noorderhaven 62 W Harmens 6-00-00 CG
1-116 Noorderhaven 63 Pieter Hanekuik 6-00-00 CG
7-151 Noorderhaven 64 A Roerich 7-10-00 CG
1-117 Noorderhaven 65 Ype Rodenhuis 6-00-00 CG
1-117 Noorderhaven 65 Ype Rodenhuis 6-00-00 CG
7-152 Noorderhaven 66 Symon de Haan 4-00-00 CG
1-118 Noorderhaven 67 Claas Oosterbaan 6-00-00 CG
7-152 Noorderhaven 68 Symon de Haan 4-00-00 CG
1-119 Noorderhaven 69 Leendert Buisman 6-00-00 CG
7-153 Noorderhaven 70 Frans Fluks 5-00-00 CG
1-120 Noorderhaven 71 H J Westra 6-00-00 CG
7-154 Noorderhaven 72 Willem Zondervan 3-00-00 CG
1-121 1/2 Noorderhaven 73 H J Westra 6-00-00 CG
1-121 Noorderhaven 73 H J Westra 3-10-00 CG
7-155 Noorderhaven 74 Zijlstra 3-00-00 CG
7-155 Noorderhaven 74 Fontein 3-00-00 CG
1-121 1/2 Noorderhaven 75 H J Westra 6-00-00 CG
1-121 Noorderhaven 75 H J Westra 3-10-00 CG
1-121 1/2 Noorderhaven 75 H J Westra 6-00-00 CG
1-121 Noorderhaven 75 H J Westra 3-10-00 CG
7-156 Noorderhaven 76 J van Slooten 5-00-00 CG
1-122 Noorderhaven 77 H J van Schouwenburg 3-00-00 CG
7-156 Noorderhaven 78 J van Slooten 5-00-00 CG
1-123 1/2 Noorderhaven 79 J Strelitz 3-07-00 CG
1-123 1/3 Noorderhaven 79 Sybren Bouwes 2-15-00 CG
1-123 Noorderhaven 79 S En T Gratama 3-07-00 CG pakhuis
7-157 Noorderhaven 80 S Frieseman 5-00-00 CG huis
1-124 Noorderhaven 81 Sybren Bouwes 1-00-00 CG
7-158 Noorderhaven 82 F Schoonhoff 4-00-00 CG
1-214 Noorderhaven 83 Ype Rodenhuis 6-00-00 CG
1-215 Noorderhaven 85 Jan D Zeilmaker 5-00-00 CG pakhuis
1-216 Noorderhaven 87 Popke Minnes 6-00-00 CG huis
7-090 Noorderhaven 88 A van Eeken 2-00-00 CG
7-089 Noorderhaven 88 Jan Hannema 7-10-00 CG
1-217 Noorderhaven 89 Michiel Pieters Dreso 4-00-00 CG
7-091 Noorderhaven 90 Jan van der Heide 3-10-00 CG grondpagt
7-091 Noorderhaven 90 Jan van der Heide 2-00-00 CG
1-218 Noorderhaven 91 T Gratama 5-00-00 CG
7-092 Noorderhaven 92 nom ux Jelle Jacobi 4-10-00 CG
1-219 Noorderhaven 93 T En S Gratama 6-00-00 CG pakhuis
1-220 Noorderhaven 95 Johannes A van der Werff 6-00-00 CG
7-092 Noorderhaven 96 nom ux Jelle Jacobi 4-10-00 CG
1-221 Noorderhaven 97 wed Johannes Bensonides 5-00-00 CG
7-094 Noorderhaven 98 Oene Fokkes 2-10-00 CG
7-094 1/2 Noorderhaven 98 Oene Fokkes 0-10-00 CG
7-094 Noorderhaven 98 Oene Fokkes 2-10-00 CG
7-094 1/2 Noorderhaven 98 Oene Fokkes 0-10-00 CG
1-222 Noorderhaven 99 ds G Stinstra 6-00-00 CG
7-095 Noorderhaven 100 Tjeerd Roelofs 4-00-00 CG
1-223 Noorderhaven 101 W Ruitinga 3-00-00 CG
1-223 Noorderhaven 101 W Ruitinga 3-00-00 CG
7-096 Noorderhaven 102 Jan L Faber 0-10-00 CG
1-224 Noorderhaven 103 W Ruitinga 2-00-00 CG huis
7-097 Noorderhaven 104 A de Roock 12-00-00 CG
7-097 Noorderhaven 104 A de Roock 12-00-00 CG
1-225 Noorderhaven 105 Jan Dirks 3-00-00 CG
7-098 Noorderhaven 106 D Fontein 4-00-00 CG pakhuis
7-098 Noorderhaven 106 D Fontein 4-00-00 CG pakhuis
1-226 1/2 Noorderhaven 107 Bouwe Dirks 1-05-00 CG wooningen
1-226 Noorderhaven 107 de Stad Harlingen 3-15-00 CG
1-226 1/2 Noorderhaven 107 Bouwe Dirks 1-05-00 CG wooningen
1-226 Noorderhaven 107 de Stad Harlingen 3-15-00 CG
7-057 Noorderhaven 108 Schelte Piers 3-00-00 CG
2-166 Noorderhaven 109 F Tjallingii 6-00-00 CG
7-058 Noorderhaven 110 Jan Zuderma 3-00-00 CG pakhuis
2-167 Noorderhaven 111 C C van der Straten 6-00-00 CG
7-059 Noorderhaven 112 Andries Gebel 2-00-00 CG
2-168 Noorderhaven 113 Jan Hannema 6-00-00 CG
7-060 Noorderhaven 114 A Determeyer 3-00-00 CG grondpagt
7-060 Noorderhaven 114 A Determeyer 4-00-00 CG
7-056 Noorderhaven 115 c s Ype Symons 0-00-00 CG woning behooren onder no 52
7-056 Noorderhaven 115 Lieuwe Douwes 2-10-00 CG wagenmakerij
2-175 Noordijs 1 S W Houtsma 5-00-00 CG
7-037 Noordijs 2 P Huidekoper 9-00-00 CG huis en pakhuis
7-037 Noordijs 2 P Huidekoper 3-00-00 CG grondpagt
2-176 Noordijs 3 Aafke Hibma 6-00-00 CG
7-037 Noordijs 4 P Huidekoper 3-00-00 CG grondpagt
7-037 Noordijs 4 P Huidekoper 9-00-00 CG huis en pakhuis
2-176 Noordijs 5 Aafke Hibma 6-00-00 CG
2-176 Noordijs 5 Aafke Hibma 6-00-00 CG
7-036 Noordijs 6 C Blok 6-00-00 CG huis
2-177 Noordijs 7 Eeltje Bonnema 6-00-00 CG
7-035 Noordijs 8 C Blok 3-10-00 CG stokerij
2-178 Noordijs 9 Jelle Wildschut 6-00-00 CG
7-034 Noordijs 10 Piebe Postma 2-00-00 CG
2-180 Noordijs 11 F Tjallingii 6-00-00 CG
2-180 1/2 Noordijs 11 F Tjallingii 2-10-00 CG gleybakkerij
2-180 Noordijs 11 F Tjallingii 6-00-00 CG
2-180 1/2 Noordijs 11 F Tjallingii 2-10-00 CG gleybakkerij
7-033 Noordijs 12 Jan Brouwer 4-00-00 CG
7-033 Noordijs 12 Jan Brouwer 4-00-00 CG
2-181 Noordijs 13 W En P Hanekuik 6-00-00 CG
2-181 Noordijs 13 W En P Hanekuik 6-00-00 CG
2-182 Noordijs 15 Jelle Wildschut 8-00-00 CG huis (lotten)
2-183 Noordijs 17 Jelle Wildschut 2-00-00 CG grondpagt
2-183 Noordijs 17 Jelle Wildschut 7-00-00 CG huis (lotten)
2-184 1/2 Noordijs 19 W S van Noten 1-17-08 CG grondpagt
2-184 Noordijs 19 W S van Noten 8-00-00 CG
2-184 1/2 Noordijs 19 W S van Noten 2-10-00 CG zeperij
2-185 Noordijs 21 Sybren Hingst 5-00-00 CG
2-186 Noordijs 21 Sybren Hingst 6-00-00 CG huis
2-187 Noordijs 23 erven S IJsbrandy 5-00-00 CG
2-187 1/2 Noordijs 23 H Winnekes 3-00-00 CG wagenhuis (lotten)
2-188 Noordijs 25 Cornelis Lautenbach 2-10-00 CG (lotten)
2-189 Noordijs 27 Yede Jurjens 4-00-00 CG
4-210 Nutstraat 2 de Directeuren Der Logie 7-10-00 CG hieronder beklemd no 221, 221 1/2 en 222
4-210 Nutstraat 4 de Directeuren Der Logie 7-10-00 CG hieronder beklemd no 221, 221 1/2 en 222
3-073 Ooievaarsteeg 35 Jacob Reinhart 2-10-00 CG
3-014 Oosterkeetstraat 1 Armekamer 0-00-00 CG
3-012 Oosterkeetstraat 5 Jan Claasen Roodtje 1-00-00 CG
3-021 Oosterkeetstraat 11 Harmen Johannes 0-10-00 CG
6-062 Poortje 2 Minne van der Veen 1-00-00 CG
6-052 Poortje 5 Johannes W Vettevogel 4-00-00 CG
8-023 Prinsenstraat 2 Claas IJsenbeek 4-00-00 CG
8-023 Prinsenstraat 2 Claas IJsenbeek 4-00-00 CG
8-028 Prinsenstraat 4 Claas Wierds 2-00-00 CG
8-029 Prinsenstraat 8 P Peaux 4-00-00 CG huis en wijnkelder
8-029 Prinsenstraat 10 P Peaux 4-00-00 CG huis en wijnkelder
4-047 Raamstraat 1 P Tetrode 2-10-00 CG hieronder beklemd no 4
8-175 Raamstraat 2 A de Ruiter 2-00-00 CG
4-046 Raamstraat 3 P Tetrode 2-10-00 CG
8-175 Raamstraat 4 A de Ruiter 2-00-00 CG
4-045 Raamstraat 5 P Tetrode 1-05-00 CG
8-176 Raamstraat 6 Betting Alberts 2-00-00 CG
4-044 Raamstraat 7 ds Mentes 2-10-00 CG huis
8-178 Raamstraat 8 wed Jan Philippus 1-10-00 CG
8-187 Raamstraat 10 T Paludanus 4-00-00 CG
8-187 Raamstraat 12 T Paludanus 4-00-00 CG
3-136 Rapenburg 1 Tjeerd Roelofs 1-00-00 CG
4-065 Rapenburg 2 Johannes Jans 1-10-00 CG
4-064 Rapenburg 4 Pieter Geert 0-15-00 CG
4-064 Rapenburg 4 Pieter Geert 0-15-00 CG
4-064 Rapenburg 6 Pieter Geert 0-15-00 CG
4-064 Rapenburg 6 Pieter Geert 0-15-00 CG
4-064 Rapenburg 8 Pieter Geert 0-15-00 CG
4-064 Rapenburg 8 Pieter Geert 0-15-00 CG
4-064 Rapenburg 10 Pieter Geert 0-15-00 CG
4-064 Rapenburg 10 Pieter Geert 0-15-00 CG
4-053 Rapenburg 12 wed Anthoon Nieuwenhuis 2-00-00 CG grondpagt
4-053 Rapenburg 12 wed Anthoon Nieuwenhuis 0-10-00 CG
4-054 Rapenburg 14 Diacony 1-05-00 CG grondpagt
4-054 Rapenburg 14 Diacony 0-10-00 CG
4-055 Rapenburg 16 Dirk Jager 1-00-00 CG grondpagt
4-055 Rapenburg 16 Dirk Jager 0-10-00 CG stal
4-058 Rapenburg 18 Schelte P van der Hoeven 1-00-00 CG
4-058 Rapenburg 18 Schelte P van der Hoeven 1-00-00 CG
4-058 Rapenburg 18 Schelte P van der Hoeven 1-00-00 CG
4-059 Rapenburg 20 Jelle Wildschut 1-00-00 CG huis en tuin
4-059 Rapenburg 20 Jelle Wildschut 1-00-00 CG huis en tuin
4-060 Rapenburg 22 Jelle Wildschut 0-10-00 CG
4-060 Rapenburg 22 Jelle Wildschut 0-10-00 CG
7-120 Rinnertspijp 1 Johanna M van Steenwijk 5-10-00 CG
7-120 Rinnertspijp 1 Johanna M van Steenwijk 5-10-00 CG
7-122 Rinnertspijp 2 Bauke Jansen 1-10-00 CG
7-123 Rinnertspijp 4 Bauke Jansen 0-10-00 CG
7-074 Roeperssteeg 1 Doopsgezinde Gemeente 10-00-00 CG vermaning en woning
7-075 Roeperssteeg 2 F Tjallingii 3-00-00 CG pakhuis
7-074 Roeperssteeg 3 Doopsgezinde Gemeente 10-00-00 CG vermaning en woning
7-074 Roeperssteeg 5 Doopsgezinde Gemeente 10-00-00 CG vermaning en woning
7-073 Roeperssteeg 7 Doopsgezinde Gemeente 0-10-00 CG pakhuis
4-106 Romastraat 4 Jan J Cuiper 0-10-00 CG
4-102 Romastraat 10 Harmen Winnekes 0-10-00 CG
4-100 Romastraat 10 Bewindhebberen van t Huis Roma 0-10-00 CG
4-101 Romastraat 12 t Huis Roma 4-10-00 CG
4-120 Romastraat 13 Cornelis A Jonker 4-00-00 CG
4-120 Romastraat 13 Cornelis A Jonker 27-00-00 CG grondpagt
7-055 Rommelhaven 2 c s Ype Symons 0-00-00 CG woning behooren onder no 52
7-054 Rommelhaven 2 c s Ype Symons 0-00-00 CG
7-053 Rommelhaven 4 Ype Symons 0-10-00 CG
2-160 Rommelhaven 5 Gosling Akkringa 4-00-00 CG
2-160 Rommelhaven 5 Gosling Akkringa 4-00-00 CG
7-051 Rommelhaven 6twee_achter erven Lieuwe Douwes 3-00-00 CG
7-052 Rommelhaven 6een_achter Yge Visser 3-10-00 CG huis en smitte
7-051 Rommelhaven 6 erven Lieuwe Douwes 3-00-00 CG
2-171 Rommelhaven 7 Jurjen Jelles 4-00-00 CG
2-171 Rommelhaven 7 Jurjen Jelles 4-00-00 CG
7-050 Rommelhaven 8 L Albada 3-00-00 CG huis
2-171 Rommelhaven 9 Jurjen Jelles 4-00-00 CG
2-171 Rommelhaven 9 Jurjen Jelles 4-00-00 CG
7-049 Rommelhaven 10 wed Jan Hannema 1-00-00 CG
2-172 Rommelhaven 11 Jan Bouwknegt 2-10-00 CG
2-173 Rommelhaven 13 F Tjallingii 0-10-00 CG
7-047 Rommelhaven 14 Schelte Piers 1-10-00 CG
2-174 Rommelhaven 15 nom ux Lodewijk Lodewijks 3-00-00 CG
7-048 1/3 Rommelhaven 16 Jan Groen 0-10-00 CG woning
7-046 Rommelhaven 16 J A Held 4-00-00 CG huis
7-048 1/2 Rommelhaven 16 Andries Gebel 0-10-00 CG grondpagt
7-048 1/2 Rommelhaven 16 Schelte Piers 0-10-00 CG
7-048 Rommelhaven 16 R Cronenburg 0-10-00 CG
7-044 Rommelhaven 18een_achter Hendrik van Beemen 0-10-00 CG
7-044 Rommelhaven 18 Hendrik van Beemen 0-10-00 CG
7-043 Rommelhaven 20 Jan Scheltes 2-10-00 CG huis
7-042 Rommelhaven 22 erven Johannes van Beemen 2-00-00 CG
7-041 Rommelhaven 24 Antje En Pietje Taekes 1-10-00 CG
7-039 Rommelhaven 26b P Huidekoper 5-17-08 CG grondpagt
7-039 Rommelhaven 26b P Huidekoper 3-10-00 CG stokerij
7-040 Rommelhaven 26 P Huidekoper 6-10-00 CG dubbeld huis
7-038 Rommelhaven 28 Sj van der Weyde 4-00-00 CG
2-163 Rozemarijnstraat 1 Anne Martens 1-00-00 CG
2-162 Rozemarijnstraat 3 Folkert Johannes 1-00-00 CG
4-163 Rozengracht 0 R Veenstra 1-10-00 CG (stond: j h olinjus)
4-190 Rozengracht 2 S Veenstra 5-10-00 CG
4-160 Rozengracht 3 wed Willem C Bakker 2-10-00 CG
4-160 Rozengracht 3 wed Willem C Bakker 4-10-00 CG grondpagt
4-189 Rozengracht 4 Amelander 5-00-00 CG
4-189 Rozengracht 4 Amelander 4-00-00 CG grondpagt
4-162 Rozengracht 5 wed Willem C Bakker 1-10-00 CG woning
4-161 Rozengracht 5 wed Willem C Bakker 2-10-00 CG grondpagt
4-161 Rozengracht 5 wed Willem C Bakker 2-00-00 CG wooning
4-188 Rozengracht 6 Jelle Wildschut 2-00-00 CG grondpagt
4-188 Rozengracht 6 Jelle Wildschut 4-00-00 CG pakhuis
4-164 Rozengracht 7 R Veenstra 3-10-00 CG
4-164 Rozengracht 7 R Veenstra 3-10-00 CG
4-164 Rozengracht 7 R Veenstra 3-10-00 CG
4-187 Rozengracht 8 Jan W Douwes 6-00-00 CG huis
4-165 Rozengracht 9 M Vink 1-00-00 CG woning
4-187 Rozengracht 10 Jan W Douwes 6-00-00 CG huis
4-166 Rozengracht 11 M Vink 1-00-00 CG pakhuis
4-186 Rozengracht 12 Jan W Douwes 4-10-00 CG
4-186 1/2 Rozengracht 12 Jan W Douwes 1-10-00 CG pakhuis
4-167 Rozengracht 13 C IJsenbeek 2-10-00 CG panwerk
4-185 Rozengracht 14 Andries de Haas 2-00-00 CG looyerij
4-167 Rozengracht 15 C IJsenbeek 2-10-00 CG panwerk
4-184 Rozengracht 16 Andries de Haas 1-10-00 CG
4-084 Rozengracht 17 Hendrik Marcus 0-10-00 CG
4-183 1/2 Rozengracht 18 Hubert Jans 3-00-00 CG grondpagt
4-183 Rozengracht 18 S Veenstra 2-00-00 CG
4-183 1/2 Rozengracht 18 Hubert Jans 1-00-00 CG tuin
4-084 Rozengracht 19 Hendrik Marcus 0-10-00 CG
4-182 Rozengracht 20 F van Esta 3-00-00 CG huis
4-181 Rozengracht 20 F van Esta 2-10-00 CG panwerk
4-182 Rozengracht 20 F van Esta 3-00-00 CG grondpagt
4-182 Rozengracht 20 F van Esta 3-00-00 CG huis
4-182 Rozengracht 20 F van Esta 3-00-00 CG grondpagt
4-182 Rozengracht 20 F van Esta 3-00-00 CG huis
4-181 Rozengracht 20 F van Esta 2-10-00 CG panwerk
4-182 Rozengracht 20 F van Esta 3-00-00 CG grondpagt
4-181 Rozengracht 20 F van Esta 2-10-00 CG panwerk
4-085 Rozengracht 21 Claas Steenveld 1-00-00 CG grondpagt
4-085 Rozengracht 21 Claas Steenveld 0-10-00 CG
4-180 Rozengracht 22 F van Esta 4-00-00 CG panwerk
4-180 Rozengracht 22 F van Esta 4-00-00 CG panwerk
4-179 Rozengracht 22 0-00-00 CG afgebroken
4-179 Rozengracht 22 0-00-00 CG afgebroken
4-179 Rozengracht 22 0-00-00 CG afgebroken
4-180 Rozengracht 22 F van Esta 4-00-00 CG panwerk
4-178 Rozengracht 24 C IJsenbeek 3-10-00 CG grondpagt
4-178 Rozengracht 24 F F van Esta 3-10-00 CG grondpagt
4-178 Rozengracht 24 C IJsenbeek 1-00-00 CG
4-178 Rozengracht 24 F F van Esta 1-00-00 CG
4-177 Rozengracht 24 F van Esta 1-00-00 CG wooningen
4-176 Rozengracht 26 F van Esta 1-00-00 CG huis
4-176 Rozengracht 26 F van Esta 1-00-00 CG huis
4-176 Rozengracht 26 F van Esta 1-00-00 CG huis
4-175 Rozengracht 26 F van Esta 2-00-00 CG huis
4-175 Rozengracht 26 F van Esta 2-00-00 CG huis
4-175 Rozengracht 26 F van Esta 2-00-00 CG huis
4-174 Rozengracht 28 F van Esta 1-00-00 CG
4-174 Rozengracht 32 F van Esta 1-00-00 CG
4-078 Rozenstraat 1 erven Cornelis Baukes 4-05-00 CG huis
4-078 Rozenstraat 3 erven Cornelis Baukes 4-05-00 CG huis
2-175 Scheerstraat 1 S W Houtsma 5-00-00 CG
2-142 Scheerstraat 1 Jacob Cornelis Blaauw 3-00-00 CG
2-153 Scheerstraat 2 Frans Tjallingii 0-15-00 CG
2-143 Scheerstraat 3 Rein Duman 1-10-00 CG
2-152 Scheerstraat 4 Frans Tjallingii 0-15-00 CG
2-152 Scheerstraat 4 Frans Tjallingii 0-15-00 CG
2-144 Scheerstraat 5 B 2-00-00 CG
2-151 Scheerstraat 6 Armekamer 1-10-00 CG
2-145 Scheerstraat 7 wed Jelmer Akker 1-10-00 CG
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs 1-10-00 CG
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs 1-10-00 CG
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs 1-10-00 CG
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs 1-10-00 CG
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs 1-10-00 CG
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs 1-10-00 CG
2-146 Scheerstraat 9 Tamme Stuel 0-10-00 CG
2-149 Scheerstraat 10 M Blok 1-00-00 CG verwerij
2-149 Scheerstraat 10 M Blok 1-10-00 CG grondpagt
2-147 Scheerstraat 11 S Wijma 2-10-00 CG huis
2-148 Scheerstraat 12 S Wijma 2-10-00 CG
3-076 Scheffersplein 0 P S Hannema 1-10-00 CG pakhuis
3-054 Scheffersplein 0 Johannes J Groen 0-10-00 CG
3-004 1/2 Scheffersplein 17 A R van Dalsen 0-07-08 CG
3-004 Scheffersplein 17 Johannes van der Meulen 0-07-08 CG
3-004 1/2 Scheffersplein 19 A R van Dalsen 0-07-08 CG
3-004 Scheffersplein 19 Johannes van der Meulen 0-07-08 CG
3-004 1/2 Scheffersplein 21 A R van Dalsen 0-07-08 CG
3-004 Scheffersplein 21 Johannes van der Meulen 0-07-08 CG
3-003 Scheffersplein 27 P Tetrode 2-00-00 CG keet
3-002 Scheffersplein 29 S IJsenbeek 2-00-00 CG keet
7-026 Schoolsteeg 1 Tjebbe van der Meulen 4-00-00 CG
7-026 Schoolsteeg 2 Tjebbe van der Meulen 4-00-00 CG
7-026 Schoolsteeg 3 Tjebbe van der Meulen 4-00-00 CG
4-205 Schoolstraat 1 A Scheltinga 6-00-00 CG (wallen)
4-231 Schoolstraat 2 nom ux C Mollema 1-00-00 CG huis en tuin
4-232 Schoolstraat 4 nom ux C Mollema 1-00-00 CG huis
4-232 Schoolstraat 6 nom ux C Mollema 1-00-00 CG huis
4-233 Schoolstraat 8 nom ux C Mollema 8-00-00 CG grondpagt
4-233 Schoolstraat 8 nom ux C Mollema 6-00-00 CG timmerwerf met no 234
4-233 Schoolstraat 10 nom ux C Mollema 8-00-00 CG grondpagt
4-233 Schoolstraat 10 nom ux C Mollema 6-00-00 CG timmerwerf met no 234
4-233 Schoolstraat 12 nom ux C Mollema 8-00-00 CG grondpagt
4-233 Schoolstraat 12 nom ux C Mollema 6-00-00 CG timmerwerf met no 234
4-233 Schoolstraat 14 nom ux C Mollema 6-00-00 CG timmerwerf met no 234
4-233 Schoolstraat 14 nom ux C Mollema 8-00-00 CG grondpagt
4-233 Schoolstraat 16 nom ux C Mollema 8-00-00 CG grondpagt
4-233 Schoolstraat 16 nom ux C Mollema 6-00-00 CG timmerwerf met no 234
4-233 Schoolstraat 18 nom ux C Mollema 8-00-00 CG grondpagt
4-233 Schoolstraat 18 nom ux C Mollema 6-00-00 CG timmerwerf met no 234
4-233 Schoolstraat 20 nom ux C Mollema 6-00-00 CG timmerwerf met no 234
4-233 Schoolstraat 20 nom ux C Mollema 8-00-00 CG grondpagt
6-130 Schritsen 1 wed Rinke Bakker 1-00-00 CG
8-159 Schritsen 2 Carel Jans 1-00-00 CG
6-133 Schritsen 3 Grietje Schiere 2-10-00 CG
8-158 Schritsen 4 Antje En Geeske Pieters 1-00-00 CG
6-134 Schritsen 5 Claas Jurres 1-10-00 CG huis
6-134 Schritsen 5 Claas Jurres 1-10-00 CG huis
8-161 Schritsen 6 Doopsgezinde Gemeente 0-10-00 CG woning
6-135 Schritsen 7 wed Willem C Bakker 1-10-00 CG
8-162 Schritsen 8 Cornelis Cornelis 0-08-00 CG grondpagt
8-162 Schritsen 8 wed Cornelis Cornelis 1-00-00 CG
6-136 Schritsen 9 Johannes Schoot 2-00-00 CG
8-163 Schritsen 10 wed & erven Jacob Willems 2-10-00 CG
8-163 Schritsen 10 wed & erven Jacob Willems 0-16-00 CG grondpagt
6-137 Schritsen 11 Jan W Vettevogel 2-10-00 CG
8-164 Schritsen 12 wed & erven P Menalda 0-10-00 CG
6-139 Schritsen 13 Pier Jans 1-00-00 CG
8-165 Schritsen 14 Marten Baksma 0-10-00 CG
6-138 Schritsen 15 Jurjen H van der Stok 0-10-00 CG
6-138 Schritsen 15 Jurjen H van der Stok 0-10-00 CG
8-164 Schritsen 16 wed & erven P Menalda 0-10-00 CG
6-142 Schritsen 17 Eelke Leyenaar 1-10-00 CG
8-166 Schritsen 18 Abel Hendriks 0-16-00 CG grondpagt
8-166 Schritsen 18 Abel Hendriks 1-00-00 CG stond: daniel hendriks
6-141 Schritsen 19 Cornelis van der Veer 1-10-00 CG
8-167 Schritsen 20 Daniel Hendriks 0-00-00 CG huis beklemd onder no 166
5-185 Schritsen 21 nom ux Pier Abes 2-00-00 CG
8-168 Schritsen 22 Freerk Dirks 0-14-00 CG grondpagt
8-168 Schritsen 22 Freerk Dirks 1-00-00 CG huis
5-186 Schritsen 23 Christiaan Pieters 2-00-00 CG
8-169 Schritsen 24 D Ohlgard 2-00-00 CG
5-187 Schritsen 25 Paulus Allarts 1-10-00 CG
8-170 Schritsen 26 D R Bakker 0-16-00 CG grondpagt
8-170 Schritsen 26 Dirk Ruurds Bakker 2-10-00 CG huis
5-188 Schritsen 27 A Wijngaarden 2-10-00 CG
8-171 Schritsen 28 het Gewaldige 0-00-00 CG huis en woning
5-189 1/2 Schritsen 29 Johannes Hendriks 1-05-00 CG
5-189 Schritsen 29 Andries Onsman 1-05-00 CG
8-184 Schritsen 30 het Land 0-00-00 CG lands magazijn
5-189 1/2 Schritsen 31 Johannes Hendriks 1-05-00 CG
5-189 Schritsen 31 Andries Onsman 1-05-00 CG
8-184 Schritsen 32 het Land 0-00-00 CG lands magazijn
5-190 Schritsen 33 Beitske Wypkes 2-10-00 CG stond: johannes norel
8-185 Schritsen 34 het Land 0-00-00 CG lands pakhuis
5-191 Schritsen 35 Hendrik Smith 3-00-00 CG
8-172 Schritsen 36 P van der Zwaag 1-00-00 CG grondpagt
8-172 Schritsen 36 P van der Zwaag 3-00-00 CG huis en tuin
8-172 1/2 Schritsen 36 Hubert Jans 1-10-00 CG huis
8-172 1/2 Schritsen 36 Hubert Jans 1-00-00 CG grondpagt
5-192 Schritsen 37 Hubert Jans 2-00-00 CG stond: wopke djoerds
8-172 1/2 Schritsen 38 Hubert Jans 1-00-00 CG grondpagt
8-172 Schritsen 38 P van der Zwaag 1-00-00 CG grondpagt
8-172 Schritsen 38 P van der Zwaag 3-00-00 CG huis en tuin
8-172 1/2 Schritsen 38 Hubert Jans 1-10-00 CG huis
5-193 Schritsen 39 Doopsgezinde Gemeente 3-10-00 CG woning
8-173 Schritsen 40 erven Jan Deketh 2-00-00 CG grondpagt
8-173 Schritsen 40 erven Jan Deketh 1-10-00 CG
5-194 Schritsen 41 Nicolaas Jelgersma 3-10-00 CG
8-175 Schritsen 42 A de Ruiter 2-00-00 CG
5-195 Schritsen 43 wed B Coelman 3-10-00 CG
8-194 Schritsen 44 C L van Beyma thoe Kingma 12-00-00 CG grondpagt
8-194 Schritsen 44 C L van Beyma thoe Kingma 13-00-00 CG
5-196 Schritsen 45 wed Jan Yemes 1-00-00 CG
8-177 Schritsen 46 Jetze Ruurds 0-10-00 CG
5-197 Schritsen 47 Tjepke Zaakes 1-00-00 CG
8-177 Schritsen 48 Jetze Ruurds 0-10-00 CG
5-198 Schritsen 49 wed & erven Dirk Cornelis 1-00-00 CG
4-001 Schritsen 50 F Tjallingii 4-00-00 CG gleibakkerij
4-001 Schritsen 50a F Tjallingii 4-00-00 CG gleibakkerij
5-199 Schritsen 51 Hessel Zytses 4-00-00 CG
5-199 Schritsen 51 Hessel Zytses 4-00-00 CG
5-199 Schritsen 51 Hessel Zytses 4-00-00 CG
5-199 Schritsen 51 Hessel Zytses 4-00-00 CG
4-008 Schritsen 52 Jacob Gosses 1-10-00 CG
4-004 Schritsen 52 F Tjallingii 0-00-00 CG
4-004 Schritsen 52 F Tjallingii 0-00-00 CG
4-010 Schritsen 52 S W Houtsma 2-00-00 CG grondpagt
4-003 Schritsen 52 W D Blom 2-10-00 CG grondpagt
4-010 Schritsen 52 S W Houtsma 2-00-00 CG
4-003 Schritsen 52 W D Blom 2-00-00 CG
4-009 Schritsen 52 S W Houtsma 2-00-00 CG grondpagt
4-002 Schritsen 52 Mink Kroon 2-00-00 CG
4-009 Schritsen 52 S W Houtsma 4-00-00 CG
5-200 Schritsen 53 Pieter Hendriks 2-00-00 CG
5-201 Schritsen 55 Wytze Heins 1-10-00 CG
5-202 Schritsen 57 Folkert Jans 0-04-08 CG grondpagt
5-202 Schritsen 57 Folkert Jans 1-10-00 CG
4-023 Schritsen 58 Jan Jelles 4-10-00 CG huis en bakkerij
4-019 Schritsen 58 Laas Spannenburg 0-10-00 CG
4-018 Schritsen 58 Laas Spannenburg 0-10-00 CG
4-022 Schritsen 58 wed Pieter Jans 1-00-00 CG
4-022 Schritsen 58 wed Pieter Jans 1-00-00 CG
5-203 Schritsen 59 Haaye Jacobs 0-00-00 CG
5-204 Schritsen 61 Haaye Jacobs 1-10-00 CG
5-205 Schritsen 63 erven Beerend Smith 2-00-00 CG
5-207 Schritsen 65b Claas Louwrens 3-00-00 CG
5-206 Schritsen 65 erven Berber Jacobs 2-10-00 CG
5-207 Schritsen 67 Claas Louwrens 3-00-00 CG
5-030 Simon Stijlstraat 1 Pieter Willems 0-00-00 CG huis
6-116 Simon Stijlstraat 2 Lutherse Gemeente 3-00-00 CG kerk en huis
6-116 Simon Stijlstraat 2 Lutherse Gemeente 3-00-00 CG kerk en huis
5-031 Simon Stijlstraat 3 S van Dijk 3-00-00 CG huis
6-115 Simon Stijlstraat 4 Ritske Cronenburg 2-00-00 CG stond: a w bakker
6-115 Simon Stijlstraat 4 Ritske Cronenburg 2-00-00 CG stond: a w bakker
5-032 Simon Stijlstraat 5 S van Dijk 3-00-00 CG huis
5-033 Simon Stijlstraat 7 D B Heslinga 4-10-00 CG
5-034 Simon Stijlstraat 9 D B Heslinga 1-10-00 CG huis
6-114 Sint Christoffelsteeg 1 H W Zijlstra 8-10-00 CG huis en brouwerij
6-114 Sint Christoffelsteeg 1 H W Zijlstra 8-10-00 CG huis en brouwerij
6-111 Sint Christoffelsteeg 2 Jan Hannema 1-10-00 CG
6-113 Sint Christoffelsteeg 3 Jan Hannema 3-00-00 CG stal en wagenhuis
6-111 Sint Christoffelsteeg 4 Jan Hannema 1-10-00 CG
6-111 Sint Christoffelsteeg 4 Jan Hannema 1-10-00 CG
6-113 Sint Christoffelsteeg 5 Jan Hannema 3-00-00 CG stal en wagenhuis
6-111 Sint Christoffelsteeg 6 Jan Hannema 1-10-00 CG
7-001 Sint Jacobstraat 1 Jelle P Horrius 2-00-00 CG
7-061 Sint Jacobstraat 2 Johannes van Beemen 2-10-00 CG grondpagt
7-061 Sint Jacobstraat 2 Johannes van Beemen 2-00-00 CG metzelaar
7-002 Sint Jacobstraat 3 Ype Symons 2-00-00 CG
7-062 Sint Jacobstraat 4 Beerend Johannes 2-00-00 CG
7-062 Sint Jacobstraat 4 Beerend Johannes 2-07-04 CG grondpagt
7-003 Sint Jacobstraat 5 Romke Jacobs 2-00-00 CG
7-063 Sint Jacobstraat 6 Jan Zuderma 2-17-12 CG grondpagt
7-063 Sint Jacobstraat 6 Jan Zudersma 4-00-00 CG
7-004 Sint Jacobstraat 7 Yge Visser 1-10-00 CG
7-064 Sint Jacobstraat 8 Doopsgezinde Gemeente 3-00-00 CG huis
7-064 Sint Jacobstraat 8 Doopsgezinde Gemeente 3-00-00 CG huis
7-005 Sint Jacobstraat 9 Yge Visser 1-00-00 CG huis
7-065 Sint Jacobstraat 10 Doopsgezinde Gemeente 3-00-00 CG huis
7-065 Sint Jacobstraat 10 Doopsgezinde Gemeente 3-00-00 CG huis
7-006 Sint Jacobstraat 11 Gerrit Gerrits 4-00-00 CG
7-066 Sint Jacobstraat 12 Jacob Kerkhoven 2-03-10 CG grondpagt
7-066 Sint Jacobstraat 12 Jacob Kerkhooven 3-00-00 CG
7-007 Sint Jacobstraat 13 Jan Kamp 2-00-00 CG stond: ymkje hendriks
7-067 Sint Jacobstraat 14 Elias Bijlsma 3-00-00 CG
7-008 Sint Jacobstraat 15 wed M Blok 1-10-00 CG
7-068 Sint Jacobstraat 16 Arend Wouters 3-00-00 CG grondpagt
7-068 Sint Jacobstraat 16 Arend Wouters 1-10-00 CG
7-009 Sint Jacobstraat 17 wed Dirk Jans 1-00-00 CG
7-069 Sint Jacobstraat 18 wed Jan Cromwel 0-10-00 CG grondpagt
7-069 Sint Jacobstraat 18 wed J Cromwel 5-10-00 CG huis
7-010 Sint Jacobstraat 21 erven Claas de Boer 2-10-00 CG
6-086 Sint Odolphisteeg 2 Jan L Faber 1-10-00 CG
6-016 Sint Odolphisteeg 3 D C Zijlstra 8-00-00 CG
6-086 Sint Odolphisteeg 4 Jan L Faber 1-10-00 CG
6-016 Sint Odolphisteeg 5 D C Zijlstra 8-00-00 CG
6-085 Sint Odolphisteeg 6 Evert Goslings 1-10-00 CG
6-087 Sint Odolphisteeg 7 erven S Wybenga 2-00-00 CG stond: m vellinga
6-083 Sint Odolphisteeg 8 Jan J van der Heide 2-10-00 CG
6-088 Sint Odolphisteeg 9 S Wybenga 2-00-00 CG stond: m vellinga
6-084 Sint Odolphisteeg 10 Jan van der Heide 2-00-00 CG
6-089 Sint Odolphisteeg 11 Claas Posthumus 1-00-00 CG huis
6-082 Sint Odolphisteeg 12 Jan J Thomas 1-10-00 CG
6-090 Sint Odolphisteeg 13 Meindert Jans 0-16-00 CG
6-081 Sint Odolphisteeg 14 Pieter Bakker 1-10-00 CG huis
6-091 Sint Odolphisteeg 15 Wopke Djoerds 2-00-00 CG
6-079 Sint Odolphisteeg 16 Diacony 0-10-00 CG huis
6-080 Sint Odolphisteeg 18 Jan J Post 0-10-00 CG
6-078 Sint Odolphisteeg 20 Bart Feddes 2-10-00 CG
6-078 1/2 Sint Odolphisteeg 20 Adam Lentz 1-08-14 CG
6-078 1/2 Sint Odolphisteeg 22 Adam Lentz 1-08-14 CG
6-078 Sint Odolphisteeg 22 Bart Feddes 2-10-00 CG
4-230 Smidstraat 1 Admiraliteit 0-00-00 CG beklemd onder no 228
5-065 Spekmarkt 1 Jan J Park 2-00-00 CG
5-156 Spekmarkt 2 Ruurd Hilbrands 1-10-00 CG grondpagt
5-156 Spekmarkt 2 Ruurd Hilbrands 2-00-00 CG
5-155 Spekmarkt 4 Wouter Burgerhoff 3-00-00 CG
5-155 Spekmarkt 4 Wouter Burgerhof 0-15-00 CG grondpagt
5-154 Spekmarkt 6 Doede Johannes 1-05-00 CG huis
4-195 Spinhuisstraat 13 erven Wybren Klok 0-00-00 CG
4-190 Steenhouwersstraat 1 S Veenstra 5-10-00 CG
4-198 1/3 Steenhouwersstraat 2 Claas Coster 1-00-00 CG
4-198 Steenhouwersstraat 2 Jan Schiere 5-00-00 CG huis
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 2 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
4-198 1/3 Steenhouwersstraat 2 Claas Coster 1-00-00 CG
4-198 Steenhouwersstraat 2 Jan Schiere 5-00-00 CG huis
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 2 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
4-190 Steenhouwersstraat 3 S Veenstra 5-10-00 CG
4-198 1/3 Steenhouwersstraat 4 Claas Coster 1-00-00 CG
4-198 Steenhouwersstraat 4 Jan Schiere 5-00-00 CG huis
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 4 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
4-198 1/3 Steenhouwersstraat 4 Claas Coster 1-00-00 CG
4-198 Steenhouwersstraat 4 Jan Schiere 5-00-00 CG huis
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 4 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
4-198 1/3 Steenhouwersstraat 6 Claas Coster 1-00-00 CG
4-198 Steenhouwersstraat 6 Jan Schiere 5-00-00 CG huis
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 6 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
4-198 1/3 Steenhouwersstraat 6 Claas Coster 1-00-00 CG
4-198 Steenhouwersstraat 6 Jan Schiere 5-00-00 CG huis
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 6 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
4-097 Vianen 14 Jan W Vettevogel 5-10-00 CG
4-097 Vianen 16 Jan W Vettevogel 5-10-00 CG
4-097 Vianen 18 Jan W Vettevogel 5-10-00 CG
8-084 Vijver 1 G Pettinga 3-00-00 CG
8-096 Vijver 2 Bruin Claasen Roorda 4-10-00 CG
8-083 Vijver 3 Wopke Djoerds 4-00-00 CG
8-095 Vijver 4 K van den Oever 0-14-00 CG grondpagt
8-095 Vijver 4 K van den Oever 1-00-00 CG
8-086 Vijver 5 Hartog Jacobs 4-00-00 CG grondpagt
8-086 Vijver 5 Hartog Jacobs 6-00-00 CG
8-094 Vijver 6 wed Claas Heins 6-00-00 CG grondpagt
8-094 Vijver 6 wed Claas Heins 1-00-00 CG tuin en woning
8-094 Vijver 6 wed Claas Heins 6-00-00 CG grondpagt
8-094 Vijver 6 wed Claas Heins 1-00-00 CG tuin en woning
8-093 1/2 Vijver 8 Douwe de Roos 1-00-00 CG
8-093 Vijver 8 Claas Foppes 1-00-00 CG
8-093 1/2 Vijver 10 Douwe de Roos 1-00-00 CG
8-093 Vijver 10 Claas Foppes 1-00-00 CG
8-092 Vijver 12 Bouwe Boomsma 0-10-00 CG huis
8-091 Vijver 12 Bouwe Boomsma 1-00-00 CG huis
8-114 Vijverstraat 4 Jan Tjietzes de Haan 2-00-00 CG
8-117 Vijverstraat 12 Christiaan Christoffels 1-00-00 CG
8-117 Vijverstraat 12 Christiaan Christoffels 1-00-00 CG
8-117 Vijverstraat 16 Christiaan Christoffels 1-00-00 CG
8-119 Vijverstraat 16 Christiaan Christoffels 0-10-00 CG
8-130 Vijverstraat 30 C L van Beyma 1-00-00 CG stond: t van benthem
1-160 Vissersstraat 2 Marten Dirks 0-10-00 CG
1-086 Vissersstraat 4 Dirk Sybrens 1-00-00 CG stal
1-086 1/2 Vissersstraat 4 Hylke Hanekuik 0-00-00 CG kamer beklemd onder no 1-059
1-085 1/2 Vissersstraat 6 Jacob Ykes 0-00-00 CG
1-085 Vissersstraat 6 0-00-00 CG
1-085 1/2 Vissersstraat 6 wed Ids Dirks 0-00-00 CG stal
1-085 1/2 Vissersstraat 8 wed Ids Dirks 0-00-00 CG stal
1-085 1/2 Vissersstraat 8 Jacob Ykes 0-00-00 CG
1-085 Vissersstraat 8 0-00-00 CG
1-084 Vissersstraat 10 wed Marten Dirks 0-00-00 CG
1-204 Vissersstraat 12 Beerend Jans 0-10-00 CG
7-118 Voorstraat 1 Jelle J Boomsma 5-00-00 CG
7-117 Voorstraat 3 wed J Hoffius 5-00-00 CG
7-117 Voorstraat 3 wed J Hoffius 5-00-00 CG
6-039 Voorstraat 4 wed Jan Yemes 4-00-00 CG huis
7-116 Voorstraat 5 T Norbruis 3-10-00 CG
6-038 Voorstraat 6 wed S Frieseman 3-00-00 CG
7-114 Voorstraat 7b Sake T Blok 3-10-00 CG huis
7-115 Voorstraat 7a A Westendorp 1-02-00 CG grondpagt
7-115 Voorstraat 7a A Westendorp 6-00-00 CG
7-115 Voorstraat 7 A Westendorp 1-02-00 CG grondpagt
7-114 1/2 Voorstraat 7b Sake T Blok 3-10-00 CG huis
7-115 Voorstraat 7 A Westendorp 6-00-00 CG
7-114 Voorstraat 7b Sake T Blok 3-10-00 CG huis
7-114 1/2 Voorstraat 7b Sake T Blok 3-10-00 CG huis
6-037 Voorstraat 8 C D Zijlstra 6-10-00 CG
7-113 Voorstraat 9 L C van Goch 5-10-00 CG
6-031 Voorstraat 10 wed P Peaux 4-10-00 CG huis
7-111 Voorstraat 11b T van Slooten 5-10-00 CG
7-112 Voorstraat 11 T van Slooten 3-00-00 CG
6-030 Voorstraat 12 wed J Bierma van der Brug 4-00-00 CG
7-110 Voorstraat 13 M Ouendag 5-00-00 CG
6-029 Voorstraat 14 wed S Schaaff 7-10-00 CG
7-109 Voorstraat 15 wed S van der Ley 5-00-00 CG
6-028 Voorstraat 16 Wyger Harmens 4-00-00 CG
6-028 Voorstraat 16 Wyger Harmens 4-00-00 CG
7-108 Voorstraat 17 T van Benthem 7-00-00 CG
7-108 Voorstraat 17 T van Benthem 7-00-00 CG
6-027 Voorstraat 18 G Stinstra 7-10-00 CG
7-107 Voorstraat 19 F Dubblinga 6-00-00 CG
6-026 Voorstraat 20 G Stinstra 9-00-00 CG
6-026 Voorstraat 20 G Stinstra 9-00-00 CG
6-025 Voorstraat 22 G Stinstra 6-00-00 CG
7-106 Voorstraat 23 Otte Lubberts 6-00-00 CG
6-024 Voorstraat 24 A Nippold 7-10-00 CG
6-024 Voorstraat 24 A Nippold 7-10-00 CG
7-105 Voorstraat 25 Jan van der Veen 9-00-00 CG
6-023 Voorstraat 26 W Vettevogel 6-00-00 CG
7-104 Voorstraat 27a T Schattenberg 5-00-00 CG
7-104 Voorstraat 27 T Schattenberg 5-00-00 CG
6-022 Voorstraat 28 Jan Fontein 9-00-00 CG
6-022 Voorstraat 28 Jan Fontein 9-00-00 CG
7-103 Voorstraat 29 J A Straus 6-00-00 CG
6-021 Voorstraat 30 Klaas Sybrens 3-00-00 CG
6-020 Voorstraat 30 Klaas Sybrens 5-00-00 CG
7-102 Voorstraat 31 Jacob Dodenhuizen 4-10-00 CG
6-019 Voorstraat 32 H Terwogt 4-00-00 CG
7-101 Voorstraat 33a Jan Dijkstra 6-00-00 CG
7-101 Voorstraat 33 Jan Dijkstra 6-00-00 CG
6-018 Voorstraat 34 A Westendorp 0-13-00 CG grondpagt
6-018 Voorstraat 34 A Westendorp 4-00-00 CG bakkerij
7-100 Voorstraat 35 wed S Frieseman 6-00-00 CG
6-016 Voorstraat 36 D C Zijlstra 8-00-00 CG
7-099 Voorstraat 37 Johannes Norel 6-00-00 CG huis
6-015 Voorstraat 38 erven S Wybenga 10-00-00 CG huis en stal
6-015 Voorstraat 38 erven S Wybenga 10-00-00 CG huis en stal
7-089 Voorstraat 39a Jan Hannema 7-10-00 CG
7-089 Voorstraat 39 Jan Hannema 7-10-00 CG
6-014 Voorstraat 40 wed Pieter S Hannema 5-00-00 CG
7-088 Voorstraat 41 wed A Roerich 5-10-00 CG huis
6-013 Voorstraat 42 A van Eeken 8-00-00 CG stond: jan faber cum uxore
6-013 Voorstraat 42 A van Eeken 8-00-00 CG stond: jan faber cum uxore
6-013 Voorstraat 42 A van Eeken 8-00-00 CG stond: jan faber cum uxore
6-013 Voorstraat 42 A van Eeken 8-00-00 CG stond: jan faber cum uxore
7-087 Voorstraat 43 Jan W Vettevogel 6-10-00 CG
6-012 Voorstraat 44 erven Jan Altena 10-10-00 CG huis en stal
6-012 Voorstraat 44 erven Jan Altena 10-10-00 CG huis en stal
6-012 Voorstraat 44 erven Jan Altena 10-10-00 CG huis en stal
6-012 Voorstraat 44 erven Jan Altena 10-10-00 CG huis en stal
6-012 Voorstraat 44 erven Jan Altena 10-10-00 CG huis en stal
6-012 Voorstraat 44 erven Jan Altena 10-10-00 CG huis en stal
7-086 Voorstraat 45 wed H Lieuwma 4-00-00 CG
6-011 Voorstraat 46 H P Schenkius 5-00-00 CG
7-085 Voorstraat 47 Jacobus Hannema 7-00-00 CG huis en verwerij
6-010 Voorstraat 48 G J Kiel 3-00-00 CG
7-084 Voorstraat 49 G Piekinga 5-10-00 CG
6-009 Voorstraat 50 wed R Haukes 7-10-00 CG
6-009 Voorstraat 50 wed R Haukes 7-10-00 CG
7-083 Voorstraat 51 Jan L Faber 4-00-00 CG
6-008 Voorstraat 52 wed Johannes Homberg 5-00-00 CG huis
6-008 Voorstraat 52 wed Johannes Homberg 5-00-00 CG huis
6-008 Voorstraat 52 wed Johannes Homberg 5-00-00 CG huis
6-008 Voorstraat 52 wed Johannes Homberg 5-00-00 CG huis
7-082 Voorstraat 53 wed W C Bakker 5-10-00 CG
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema 7-00-00 CG huis
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema 0-07-00 CG grondpagt
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema 7-00-00 CG huis
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema 0-07-00 CG grondpagt
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema 0-07-00 CG grondpagt
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema 7-00-00 CG huis
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema 7-00-00 CG huis
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema 0-07-00 CG grondpagt
7-081 1/2 Voorstraat 55 J Huis 0-00-00 CG mangelkamer
7-081 Voorstraat 55 J Huis 6-00-00 CG huis
6-006 Voorstraat 56 F Feyffer 6-00-00 CG huis en stal
6-006 Voorstraat 56 F Feyffer 6-00-00 CG huis en stal
6-006 Voorstraat 56 F Feyffer 6-00-00 CG huis en stal
7-080 Voorstraat 57b A Bolman 0-15-00 CG
7-080 Voorstraat 57a A Bolman 0-15-00 CG
7-080 Voorstraat 57 A Bolman 0-15-00 CG
6-002 Voorstraat 58 Jan Hannema 6-00-00 CG huis
7-079 Voorstraat 59 A Bolman 1-00-00 CG huis
6-001 Voorstraat 60 Dooytze Hingst 4-00-00 CG
7-076 Voorstraat 61a Moses Zalomons 6-10-00 CG
7-076 Voorstraat 61 Moses Zalomons 6-10-00 CG
5-029 Voorstraat 62 Pieter Willems 5-00-00 CG
7-072 Voorstraat 63 J Kerkhoven 5-00-00 CG
5-028 Voorstraat 64 H Witte 6-00-00 CG
7-071 Voorstraat 65 H Peaux 5-00-00 CG
5-027 Voorstraat 66 Hylke Minnes 6-00-00 CG
7-070 Voorstraat 67 wed dr Stijl 5-10-00 CG huis
7-070 Voorstraat 67 H Hanekuik 5-10-00 CG huis
5-026 Voorstraat 68 F Leemkool 9-10-00 CG huis en pakhuis
7-069 Voorstraat 69 wed Jan Cromwel 0-10-00 CG grondpagt
7-069 Voorstraat 69 wed J Cromwel 5-10-00 CG huis
5-025 Voorstraat 70 D Houttuin 6-10-00 CG
7-012 Voorstraat 71 Johannes Proosterbeek 5-00-00 CG
5-024 Voorstraat 72 Jan A Bakker 5-00-00 CG stond: a w bakker
7-013 Voorstraat 73 Gerardus Rinkes 5-00-00 CG
7-013 Voorstraat 73 Gerardus Rinkes 5-00-00 CG
5-023 Voorstraat 74 wed Frans Galenkamp 4-10-00 CG
7-014 Voorstraat 75 A J Tadema 5-00-00 CG
7-014 Voorstraat 75 A J Tadema 5-00-00 CG
5-009 Voorstraat 76 Thijs G Kussendrager 5-05-00 CG
7-014 Voorstraat 77 A J Tadema 5-00-00 CG
5-008 Voorstraat 78 Coenraad Leers 1-08-00 CG grondpagt
5-008 Voorstraat 78 Coenraad Leers 6-15-00 CG
7-015 Voorstraat 79 S S Teyema 8-00-00 CG
5-007 Voorstraat 80 D Buisman 7-00-00 CG
5-007 Voorstraat 80 D Buisman 7-00-00 CG
7-015 Voorstraat 81 S S Teyema 8-00-00 CG
7-015 Voorstraat 81 S S Teyema 8-00-00 CG
5-006 Voorstraat 82 qq Minne Vink 5-00-00 CG
7-016 Voorstraat 83 Johannes H Pottinga 6-00-00 CG
5-005 Voorstraat 84 Broer Yemes 8-00-00 CG huis
5-005 Voorstraat 84 Broer Yemes 8-00-00 CG huis
7-017 Voorstraat 85 Tjebbe van der Meulen 6-00-00 CG
7-017 Voorstraat 85 Tjebbe van der Meulen 6-00-00 CG
5-005 Voorstraat 86 Broer Yemes 8-00-00 CG huis
7-018 Voorstraat 87 Ritske Cronenburg 7-10-00 CG
7-018 Voorstraat 87 Ritske Cronenburg 1-08-00 CG grondpagt
5-004 Voorstraat 88 Willem de Boer 4-00-00 CG
7-021 Voorstraat 89 Jan van Eeken 0-10-00 CG
5-003 Voorstraat 90 Thomas Westerhuis 5-00-00 CG
7-024 Voorstraat 91 Doede van der Hout 8-00-00 CG
5-002 Voorstraat 92 H Winnekes 10-00-00 CG grondpagt
5-002 Voorstraat 92 H Winnekes 13-00-00 CG
7-025 Voorstraat 93 Claas Hendriks 3-00-00 CG
7-025 Voorstraat 93 Claas Hendriks 3-00-00 CG
5-001 Voorstraat 94 Watze Ruitinga 3-00-00 CG grondpagt
5-001 Voorstraat 94 Watze Ruitinga 5-00-00 CG
7-028 Voorstraat 95 wed Minne Blok 8-00-00 CG
7-029 Voorstraat 97 Gerlof de Vries 5-10-00 CG
7-030 Voorstraat 99 A de Ruiter 3-10-00 CG
7-031 Voorstraat 101 Tamme de Witt 3-10-00 CG
4-174 Wasbleek 1 F van Esta 1-00-00 CG
4-174 Wasbleek 3 F van Esta 1-00-00 CG
4-174 Wasbleek 5 F van Esta 1-00-00 CG
4-174 Wasbleek 7 F van Esta 1-00-00 CG
4-174 Wasbleek 9 F van Esta 1-00-00 CG
4-174 Wasbleek 11 F van Esta 1-00-00 CG
4-174 Wasbleek 13 F van Esta 1-00-00 CG
4-174 Wasbleek 15 F van Esta 1-00-00 CG
4-174 Wasbleek 17 F van Esta 1-00-00 CG
4-172 Wasbleekstraat 1 Claas IJzenbeek 1-00-00 CG
4-174 Wasbleekstraat 2 F van Esta 1-00-00 CG
4-171 Wasbleekstraat 3 Diacony 0-00-00 CG
4-172 Wasbleekstraat 3 Claas IJzenbeek 1-00-00 CG
4-173 Wasbleekstraat 4 Claas IJzenbeek 1-10-00 CG
4-174 Wasbleekstraat 6 F van Esta 1-00-00 CG
4-174 Wasbleekstraat 8 F van Esta 1-00-00 CG
4-174 Wasbleekstraat 8 F van Esta 1-00-00 CG
4-174 Wasbleekstraat 10 F van Esta 1-00-00 CG
8-051 Weeshuisstraat 0 A J Conradi 2-10-00 CG
8-051 Weeshuisstraat 0 A J Conradi 2-10-00 CG
8-052 1/2 Weeshuisstraat 0 Hendrik 2-10-00 CG
8-052 Weeshuisstraat 0 Hendrik 2-10-00 CG
8-053 1/2 Weeshuisstraat 0 Hessel Hyltjes 1-05-00 CG
8-053 Weeshuisstraat 0 Hessel Hyltjes 1-05-00 CG
8-051 Weeshuisstraat 0 A J Conradi 2-10-00 CG
8-054 Weeshuisstraat 0 de Stad 0-00-00 CG weeshuis
8-051 Weeshuisstraat 1 A J Conradi 2-10-00 CG
8-051 Weeshuisstraat 3 A J Conradi 2-10-00 CG
8-051 Weeshuisstraat 5 A J Conradi 2-10-00 CG
4-266 Westerstraat 0 Johannes J Beuker 0-00-00 CG zomerhuis
8-058 Westerstraat 5 Jan Thomas 0-00-00 CG beklemd onder no 57
8-058 Westerstraat 7 Jan Thomas 0-00-00 CG beklemd onder no 57
8-058 Westerstraat 9 Jan Thomas 0-00-00 CG beklemd onder no 57
8-058 Westerstraat 11 Jan Thomas 0-00-00 CG beklemd onder no 57
2-200 William Boothstraat 1 Stads Weeshuis 6-00-00 CG
2-200 William Boothstraat 3 Stads Weeshuis 6-00-00 CG
2-205 William Boothstraat 5 Johannes van der Meulen 0-10-00 CG
2-196 William Boothstraat 6 Directeuren van de Comedie 4-00-00 CG
2-205 William Boothstraat 7 Johannes van der Meulen 0-10-00 CG
2-180 William Boothstraat 8 F Tjallingii 6-00-00 CG
2-180 1/2 William Boothstraat 8 F Tjallingii 2-10-00 CG gleybakkerij
2-206 William Boothstraat 9 D Nieubuur 4-10-12 CG grondpagt
2-206 William Boothstraat 9 Claas Blok 4-00-00 CG 2 keeten (lotten)
2-206 William Boothstraat 9 D Nieubuur 4-00-00 CG 2 keeten (lotten)
2-206 William Boothstraat 9 Claas Blok 4-10-12 CG grondpagt
2-180 William Boothstraat 10 F Tjallingii 6-00-00 CG
2-180 1/2 William Boothstraat 10 F Tjallingii 2-10-00 CG gleybakkerij
2-206 William Boothstraat 11 Claas Blok 4-10-12 CG grondpagt
2-206 William Boothstraat 11 D Nieubuur 4-10-12 CG grondpagt
2-206 William Boothstraat 11 Claas Blok 4-00-00 CG 2 keeten (lotten)
2-206 William Boothstraat 11 D Nieubuur 4-00-00 CG 2 keeten (lotten)
2-208 William Boothstraat 15 Jacobus Hannema 3-00-00 CG huis (lotten)
2-208 William Boothstraat 17 Jacobus Hannema 3-00-00 CG huis (lotten)
2-208 William Boothstraat 17 Jacobus Hannema 3-00-00 CG huis (lotten)
2-195 William Boothstraat 18 wed G Andrae 7-00-00 CG
2-209 William Boothstraat 19 Jacobus Hannema 2-00-00 CG keet
2-209 William Boothstraat 21 Jacobus Hannema 2-00-00 CG keet
2-210 William Boothstraat 23 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG wees en diaconiehuis (lotten)
2-210 William Boothstraat 25 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG wees en diaconiehuis (lotten)
2-210 William Boothstraat 27 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG wees en diaconiehuis (lotten)
2-210 William Boothstraat 29 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG wees en diaconiehuis (lotten)
2-211 William Boothstraat 31 D Vellinga 1-17-08 CG grondpagt
2-211 William Boothstraat 31 D Vellinga 2-00-00 CG keet
2-211 William Boothstraat 33 D Vellinga 1-17-08 CG grondpagt
2-211 William Boothstraat 33 D Vellinga 2-00-00 CG keet
2-211 William Boothstraat 35 D Vellinga 2-00-00 CG keet
2-211 William Boothstraat 35 D Vellinga 1-17-08 CG grondpagt
2-212 William Boothstraat 37 D Vellinga 1-00-00 CG wooning
2-213 William Boothstraat 39 Claas J Roodtje 2-00-00 CG
2-095 Wortelstraat 0 Sasker Oeges 0-10-00 CG
2-099 Wortelstraat 1 cum uxore Eeltje Cornelis 0-10-00 CG
2-098 Wortelstraat 3 H Smith 0-00-00 CG tuin
2-086 Wortelstraat 4 Douwe Claasen 0-00-00 CG huis, 86 & 87 beklemd sub no 108
2-098 Wortelstraat 5 H Smith 0-00-00 CG tuin
2-087 Wortelstraat 6 Douwe Claasen 0-00-00 CG wooning, 86 & 87 beklemd sub no 108
2-098 Wortelstraat 7 H Smith 0-00-00 CG tuin
2-068 Wortelstraat 8 Stads Weeshuis 1-00-00 CG
2-097 Wortelstraat 9 Taedze Alberts 0-10-00 CG
2-097 Wortelstraat 11 Taedze Alberts 0-10-00 CG
2-092 Wortelstraat 13 Johannes Norel 0-10-00 CG
2-096 Wortelstraat 13 Doopsgezinde Gemeente 1-00-00 CG
2-095 Wortelstraat 15 Sasker Oeges 0-10-00 CG
5-193 Woudemansteeg 2 Doopsgezinde Gemeente 3-10-00 CG woning
8-016 Zeepaardsteeg 1 Jentje Jacobs 1-10-00 CG
8-016 1/2 Zeepaardsteeg 1 Luitje Pieters 0-10-00 CG
1-016 Zeepziederstraat 1 D Buisman 3-00-00 CG
1-017 Zeepziederstraat 1 P Tjallingii 2-10-00 CG
1-024 Zeepziederstraat 2 S IJsenbeek 6-00-00 CG
1-020 Zeepziederstraat 4 Sikko IJsenbeek 0-10-00 CG
1-108 Zeilmakersstraat 11 Jan Schiere 1-00-00 CG
1-109 Zeilmakersstraat 13 Cornelis Bartels 1-10-00 CG
1-110 Zeilmakersstraat 15 Sybe Doekes 1-00-00 CG
1-043 Zeilmakersstraat 16 Hendrik Barts 2-10-00 CG
1-111 Zeilmakersstraat 17 Althuisius 1-10-00 CG huis
1-044 Zeilmakersstraat 18 Symon Haantjes 0-10-00 CG timmerwinkel
1-112 Zeilmakersstraat 19 Ruurd Heerkes 1-10-00 CG
1-041 Zeilmakersstraat 20 Hendrik Luxemburg 2-10-00 CG
1-113 Zeilmakersstraat 21 Cornelis Tewes 2-00-00 CG
1-042 Zoutsloot 1 Jelke Tjietzes 1-10-00 CG leerlooyerij
1-042 Zoutsloot 3 Jelke Tjietzes 1-10-00 CG leerlooyerij
1-042 Zoutsloot 5 Jelke Tjietzes 1-10-00 CG leerlooyerij
1-019 Zoutsloot 6 Dirk Fontein 0-10-00 CG
1-042 Zoutsloot 7 Jelke Tjietzes 1-10-00 CG leerlooyerij
1-020 Zoutsloot 8 Sikko IJsenbeek 0-10-00 CG
1-042 Zoutsloot 9 Jelke Tjietzes 1-10-00 CG leerlooyerij
1-020 Zoutsloot 10 Sikko IJsenbeek 0-10-00 CG
1-042 Zoutsloot 11 Jelke Tjietzes 1-10-00 CG leerlooyerij
1-048 Zoutsloot 13 Hendrik Barts 0-10-00 CG helling
1-048 Zoutsloot 15 Hendrik Barts 0-10-00 CG helling
1-108 Zoutsloot 16 Jan Schiere 1-00-00 CG
1-048 Zoutsloot 17 Hendrik Barts 0-10-00 CG helling
1-107 Zoutsloot 18 Minne Houttuin 1-00-00 CG (was sipke boomsma)
1-048 Zoutsloot 19 Hendrik Barts 0-10-00 CG helling
1-106 Zoutsloot 20 Herke J van der Mey 0-10-00 CG
1-105 Zoutsloot 22 Eeltje Abes 1-00-00 CG
1-064 Zoutsloot 23 Jacob Lieuwes 0-10-00 CG
1-104 Zoutsloot 24 Jan Thomas 1-10-00 CG
1-065 Zoutsloot 25 Jacob Lieuwes 0-10-00 CG
1-065 Zoutsloot 25 Jacob Lieuwes 0-10-00 CG
1-103 Zoutsloot 26 H J Westra 1-10-00 CG huis
1-066 Zoutsloot 27 Jetske Heeres 0-10-00 CG
1-103 Zoutsloot 28 H J Westra 1-10-00 CG huis
1-082 Zoutsloot 29 Wyger Harmens 1-00-00 CG pottebakkerij
1-102 Zoutsloot 30 Jan H de Boer 1-00-00 CG
1-096 Zoutsloot 31 Reinder A Swart 1-00-00 CG
1-102 Zoutsloot 32 Jan H de Boer 1-00-00 CG
1-097 Zoutsloot 33 Reinder Jans Park 0-10-00 CG
1-190 Zoutsloot 34 S Hingst 1-00-00 CG
1-097 Zoutsloot 35 Reinder Jans Park 0-10-00 CG
1-189 Zoutsloot 36 S Hingst 1-00-00 CG verwerij
1-098 Zoutsloot 37 Symon Haantjes 0-10-00 CG
1-188 Zoutsloot 38 Jan Kyl 1-00-00 CG stokerij
1-099 Zoutsloot 39 Symon Haantjes 0-10-00 CG
1-187 Zoutsloot 40 Cornelis Martens 1-00-00 CG
1-100 Zoutsloot 41 Jan W Vettevogel 0-10-00 CG
1-186 Zoutsloot 42 Sybe Paulus 2-00-00 CG
1-137 Zoutsloot 43 S Miedema 2-00-00 CG
1-185 Zoutsloot 44 S Frieseman 1-10-00 CG
1-185 Zoutsloot 44 S Frieseman 1-10-00 CG
1-138 Zoutsloot 45 Bauke de Beer 1-10-00 CG
1-185 Zoutsloot 46 S Frieseman 1-10-00 CG
1-185 Zoutsloot 46 S Frieseman 1-10-00 CG
1-140 Zoutsloot 47 Jacob Kerkhoven 2-00-00 CG
1-184 Zoutsloot 48 Hendrik Meyer 1-00-00 CG huis
1-139 Zoutsloot 49 Jan H de Boer 2-10-00 CG (was wed j harkema)
1-183 Zoutsloot 50 Doopsgezinde Gemeente 6-00-00 CG vermaning
1-141 Zoutsloot 51 Broer Hayes 0-00-00 CG
1-141 Zoutsloot 51 Broer Hayes 0-00-00 CG
2-054 Zoutsloot 52 Roelof Roelofs 1-10-00 CG
1-142 Zoutsloot 53 Y Hoornstra 3-00-00 CG
2-055 1/2 Zoutsloot 54 H Gonggrijp 0-00-00 CG
2-055 Zoutsloot 54 Lyckle Jans 2-00-00 CG
2-055 1/2 Zoutsloot 54 H Gonggrijp 0-00-00 CG
2-055 Zoutsloot 54 Lyckle Jans 2-00-00 CG
1-143 Zoutsloot 55 Janke IJsenbeek 3-00-00 CG
2-055 Zoutsloot 56 Lyckle Jans 2-00-00 CG
2-055 1/2 Zoutsloot 56 H Gonggrijp 0-00-00 CG
2-055 Zoutsloot 56 Lyckle Jans 2-00-00 CG
2-055 1/2 Zoutsloot 56 H Gonggrijp 0-00-00 CG
1-144 Zoutsloot 57 Jan Roelofs 1-00-00 CG
2-056 Zoutsloot 58 H Gonggrijp 0-10-00 CG
1-145 Zoutsloot 59 Eyze Ypey 1-00-00 CG
2-056 Zoutsloot 60 H Gonggrijp 0-10-00 CG
1-147 Zoutsloot 61 Claas Postma 2-00-00 CG huis
1-146 Zoutsloot 61 Claas Postma 1-00-00 CG
2-057 1/2 Zoutsloot 62 H Gonggrijp 0-10-00 CG woonagtig
2-057 Zoutsloot 62 H Gonggrijp 0-00-00 CG tuin
1-148 1/2 Zoutsloot 63 Jan Kamerling 1-10-00 CG
1-148 Zoutsloot 63 Jan Kamerling 0-10-00 CG
2-058 Zoutsloot 64 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
1-148 1/2 Zoutsloot 65 Jan Kamerling 1-10-00 CG
1-148 Zoutsloot 65 Jan Kamerling 0-10-00 CG
2-058 Zoutsloot 66 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-016 Zoutsloot 67 Tjalling Dirks 0-00-00 CG
2-058 Zoutsloot 68 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Zoutsloot 68 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-015 Zoutsloot 69 Tjalling Dirks 2-00-00 CG
2-058 Zoutsloot 70 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-014 Zoutsloot 71 Jelle Haayes 1-00-00 CG
2-058 Zoutsloot 72 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-012 Zoutsloot 73 Sikke Wijnalda 1-10-00 CG
2-058 Zoutsloot 74 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-012 Zoutsloot 75 Sikke Wijnalda 1-10-00 CG
2-058 Zoutsloot 76 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-013 Zoutsloot 77 Johannes Norel 0-10-00 CG
2-101 Zoutsloot 78 T van Benthem 0-10-00 CG
2-012 Zoutsloot 79 Sikke Wijnalda 1-10-00 CG
2-101 Zoutsloot 80 T van Benthem 0-10-00 CG
2-101 Zoutsloot 82 T van Benthem 0-10-00 CG
2-010 Zoutsloot 83 Dirk Cornelis 2-00-00 CG
2-010 Zoutsloot 83 Jacob Sybrens 2-00-00 CG
2-101 Zoutsloot 84 T van Benthem 0-10-00 CG
2-009 Zoutsloot 85 Tjeerd Siderius 1-10-00 CG
2-102 Zoutsloot 86 P de Boer 0-10-00 CG huis
2-003 Zoutsloot 87 Jan de Boer 3-00-00 CG panwerk
2-103 1/2 Zoutsloot 88 P de Boer 0-10-00 CG
2-103 Zoutsloot 88 P de Boer 2-10-00 CG oliemolen
2-103 1/2 Zoutsloot 88 P de Boer 0-10-00 CG
2-103 Zoutsloot 88 P de Boer 2-10-00 CG oliemolen
2-103 1/2 Zoutsloot 88 P de Boer 0-10-00 CG
2-103 Zoutsloot 88 P de Boer 2-10-00 CG oliemolen
2-003 Zoutsloot 89 Jan de Boer 3-00-00 CG panwerk
2-104 Zoutsloot 90 Jan Groen 0-10-00 CG
2-104 Zoutsloot 90 Jan Groen 0-10-00 CG
2-003 Zoutsloot 91 Jan de Boer 3-00-00 CG panwerk
2-105 Zoutsloot 92 Hendrik Jans 0-10-00 CG
2-105 Zoutsloot 92 Hendrik Jans 0-10-00 CG
2-003 Zoutsloot 93 Jan de Boer 3-00-00 CG panwerk
2-093 Zoutsloot 94 B Boomsma 1-00-00 CG huis
2-006 Zoutsloot 95 Jan de Boer 1-10-00 CG
2-003 Zoutsloot 95 Jan de Boer 3-00-00 CG panwerk
2-092 Zoutsloot 96 Johannes Norel 0-10-00 CG
2-003 Zoutsloot 97 Jan de Boer 3-00-00 CG panwerk
2-091 Zoutsloot 98 Hinne Zytzes 0-10-00 CG
2-003 Zoutsloot 99 Jan de Boer 3-00-00 CG panwerk
2-118 Zoutsloot 100 Hinne Zytzes 1-00-00 CG
2-118 Zoutsloot 100 Hinne Zytzes 1-00-00 CG
2-003 Zoutsloot 101 Jan de Boer 3-00-00 CG panwerk
2-117 Zoutsloot 102 Jacob Doedes 1-00-00 CG
2-003 Zoutsloot 103 Jan de Boer 3-00-00 CG panwerk
2-116 Zoutsloot 104 Poppe G Valderpoort 2-00-00 CG
2-003 Zoutsloot 105 Jan de Boer 3-00-00 CG panwerk
2-002 Zoutsloot 107 P de Boer 2-10-00 CG huis
2-002 Zoutsloot 109 P de Boer 2-10-00 CG huis
2-001 Zoutsloot 111 P de Boer 2-10-00 CG panwerk
2-001 Zoutsloot 113 P de Boer 2-10-00 CG panwerk
2-200 Zoutsloot 115 Stads Weeshuis 6-00-00 CG
2-200 Zoutsloot 117 Stads Weeshuis 6-00-00 CG
2-206 Zoutsloot 119 Claas Blok 4-00-00 CG 2 keeten (lotten)
2-205 Zoutsloot 119 Johannes van der Meulen 0-10-00 CG
2-206 Zoutsloot 119 D Nieubuur 4-00-00 CG 2 keeten (lotten)
2-206 Zoutsloot 119 Claas Blok 4-10-12 CG grondpagt
2-206 Zoutsloot 119 D Nieubuur 4-10-12 CG grondpagt
2-208 Zoutsloot 119 Jacobus Hannema 3-00-00 CG huis (lotten)
2-206 Zoutsloot 119 Claas Blok 4-00-00 CG 2 keeten (lotten)
2-206 Zoutsloot 119 Claas Blok 4-10-12 CG grondpagt
2-206 Zoutsloot 119 D Nieubuur 4-00-00 CG 2 keeten (lotten)
2-206 Zoutsloot 119 D Nieubuur 4-10-12 CG grondpagt
2-205 Zoutsloot 119 Johannes van der Meulen 0-10-00 CG
2-208 Zoutsloot 121 Jacobus Hannema 3-00-00 CG huis (lotten)
2-208 Zoutsloot 121 Jacobus Hannema 3-00-00 CG huis (lotten)
2-209 Zoutsloot 123 Jacobus Hannema 2-00-00 CG keet
2-209 Zoutsloot 123 Jacobus Hannema 2-00-00 CG keet
2-210 Zoutsloot 125 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG wees en diaconiehuis (lotten)
2-210 Zoutsloot 125 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG wees en diaconiehuis (lotten)
2-210 Zoutsloot 125 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG wees en diaconiehuis (lotten)
2-211 Zoutsloot 127 D Vellinga 2-00-00 CG keet
2-210 Zoutsloot 127 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG wees en diaconiehuis (lotten)
2-211 Zoutsloot 127 D Vellinga 1-17-08 CG grondpagt
2-211 Zoutsloot 127 D Vellinga 2-00-00 CG keet
2-211 Zoutsloot 127 D Vellinga 1-17-08 CG grondpagt
2-211 Zoutsloot 129 D Vellinga 1-17-08 CG grondpagt
2-211 Zoutsloot 129 D Vellinga 2-00-00 CG keet
2-213 Zoutsloot 131 Claas J Roodtje 2-00-00 CG
2-212 Zoutsloot 131 D Vellinga 1-00-00 CG wooning
8-026 Zuiderhaven 1 Jan Hannema 0-10-00 CG huis
8-048 Zuiderhaven 2 A J Conradi 6-10-00 CG
8-048 Zuiderhaven 2 A J Conradi 6-10-00 CG
8-049 Zuiderhaven 4 A J Conradi 2-10-00 CG
8-027 Zuiderhaven 5 0-00-00 CG afgebrooken
8-050 Zuiderhaven 6 wed R Meintz 2-10-00 CG
8-030 Zuiderhaven 7 C C Zijlstra 0-06-00 CG grondpagt
8-030 Zuiderhaven 7 C C Zijlstra 6-00-00 CG
8-062 Zuiderhaven 8 G A Herklots 7-00-00 CG
8-029 Zuiderhaven 9 P Peaux 4-00-00 CG huis en wijnkelder
8-062 Zuiderhaven 10 G A Herklots 7-00-00 CG
8-029 Zuiderhaven 11 P Peaux 4-00-00 CG huis en wijnkelder
8-060 Zuiderhaven 12 de Admiraliteit 7-00-00 CG pakhuis (wallen)
8-073 1/2 Zuiderhaven 13 P Greidanus 2-00-00 CG grondpagt
8-073 Zuiderhaven 13 Claas Ages 1-00-00 CG grondpagt
8-073 1/2 Zuiderhaven 13 P Greidanus 0-10-00 CG
8-073 Zuiderhaven 13 Claas Ages 1-00-00 CG huis
8-060 Zuiderhaven 14 de Admiraliteit 7-00-00 CG pakhuis (wallen)
8-073 1/2 Zuiderhaven 15 P Greidanus 0-10-00 CG
8-073 Zuiderhaven 15 Claas Ages 1-00-00 CG huis
8-073 1/2 Zuiderhaven 15 P Greidanus 2-00-00 CG grondpagt
8-073 Zuiderhaven 15 Claas Ages 1-00-00 CG grondpagt
8-057 Zuiderhaven 16 Jan Thomas 0-00-00 CG werf
8-057 Zuiderhaven 16 Jan Thomas 0-00-00 CG werf
8-081 Zuiderhaven 17 Israel Cats 4-00-00 CG grondpagt
8-081 Zuiderhaven 17 Israel Cats 3-10-00 CG
8-058 Zuiderhaven 18 Jan Thomas 0-00-00 CG beklemd onder no 57
8-083 Zuiderhaven 19 Wopke Djoerds 4-00-00 CG
8-082 Zuiderhaven 19 Hartman Sybrens 4-10-00 CG
8-058 Zuiderhaven 20 Jan Thomas 0-00-00 CG beklemd onder no 57
8-084 Zuiderhaven 21 G Pettinga 3-00-00 CG
8-085 Zuiderhaven 23 Jan Luder 4-00-00 CG grondpagt
8-085 Zuiderhaven 23 Jan Luder 4-00-00 CG
4-241 Zuiderhaven 24 Otto Tietge 4-00-00 CG grondpagt
4-241 Zuiderhaven 24 Otto Tietge 2-00-00 CG
4-241 Zuiderhaven 24 Otto Tietge 4-00-00 CG grondpagt
4-241 Zuiderhaven 24 Otto Tietge 2-00-00 CG
8-086 Zuiderhaven 25 Hartog Jacobs 4-00-00 CG grondpagt
8-086 Zuiderhaven 25 Hartog Jacobs 6-00-00 CG
4-244 Zuiderhaven 26 Geert de Beer 2-00-00 CG
4-243 Zuiderhaven 26 Jentje Douwes 1-00-00 CG
4-242 Zuiderhaven 26 Sjoerd Wiarda 1-00-00 CG
8-146 Zuiderhaven 27 H Enninga 3-00-00 CG
8-146 Zuiderhaven 27 H Enninga 4-00-00 CG grondpagt
4-239 Zuiderhaven 28 H J Westra 4-00-00 CG grondpagt
4-239 Zuiderhaven 28 H J Westra 1-10-00 CG
8-147 Zuiderhaven 29 c s Jacob Sas 4-00-00 CG grondpagt
8-147 Zuiderhaven 29 c s Jacob Sas 3-00-00 CG
4-238 Zuiderhaven 30 Sjoerd Wiarda 3-00-00 CG huis
8-147 Zuiderhaven 31 c s Jacob Sas 4-00-00 CG grondpagt
8-147 Zuiderhaven 31 c s Jacob Sas 3-00-00 CG
4-237 Zuiderhaven 32 B Visscher & zoon 1-10-00 CG grondpagt
4-237 Zuiderhaven 32 B Visscher & zoon 12-00-00 CG dubbeld huis
8-147 Zuiderhaven 33 c s Jacob Sas 4-00-00 CG grondpagt
8-147 Zuiderhaven 33 c s Jacob Sas 3-00-00 CG
4-236 Zuiderhaven 34 Barend Visscher 4-10-00 CG
4-236 Zuiderhaven 34 Barend Visscher 4-00-00 CG grondpagt
8-147 Zuiderhaven 35 c s Jacob Sas 4-00-00 CG grondpagt
8-147 Zuiderhaven 35 c s Jacob Sas 3-00-00 CG
8-147 Zuiderhaven 35 c s Jacob Sas 4-00-00 CG grondpagt
8-147 Zuiderhaven 35 c s Jacob Sas 3-00-00 CG
4-230 Zuiderhaven 36a Admiraliteit 0-00-00 CG beklemd onder no 228
4-223 Zuiderhaven 36a Admiraliteit 0-00-00 CG beklemd onder 228
4-223 Zuiderhaven 36a Admiraliteit 0-00-00 CG beklemd onder 228
4-223 Zuiderhaven 36a Admiraliteit 0-00-00 CG beklemd onder 228
4-235 Zuiderhaven 36 nom ux Claas Doedes 2-10-00 CG grondpagt
4-235 Zuiderhaven 36 nom ux Claas Doedes 1-10-00 CG
4-230 Zuiderhaven 36a Admiraliteit 0-00-00 CG beklemd onder no 228
8-195 Zuiderhaven 37 S Wiarda 3-00-00 CG pakhuis
4-205 Zuiderhaven 38 A Scheltinga 6-00-00 CG (wallen)
8-194 Zuiderhaven 39 C L van Beyma thoe Kingma 13-00-00 CG
8-194 Zuiderhaven 39 C L van Beyma thoe Kingma 12-00-00 CG grondpagt
8-194 Zuiderhaven 39 C L van Beyma thoe Kingma 13-00-00 CG
8-194 Zuiderhaven 39 C L van Beyma thoe Kingma 12-00-00 CG grondpagt
4-204 Zuiderhaven 40 wed J F Posthumus 6-00-00 CG
8-194 Zuiderhaven 41 C L van Beyma thoe Kingma 12-00-00 CG grondpagt
8-194 Zuiderhaven 41 C L van Beyma thoe Kingma 13-00-00 CG
4-204 Zuiderhaven 42 wed J F Posthumus 6-00-00 CG
8-193 Zuiderhaven 43 wed W C Bakker 8-00-00 CG grondpagt
8-193 Zuiderhaven 43 wed W C Bakker 4-00-00 CG
4-203 Zuiderhaven 44 A J Conradi 6-00-00 CG huis
8-192 Zuiderhaven 45 P Tetrode 4-00-00 CG pakhuis
4-202 Zuiderhaven 46 A J Conradi 6-00-00 CG huis
8-191 Zuiderhaven 47 P Tetrode 3-00-00 CG pakhuis
4-201 Zuiderhaven 48 A J Conradi 8-00-00 CG grondpagt
4-201 Zuiderhaven 48 A J Conradi 6-00-00 CG
8-191 Zuiderhaven 49 P Tetrode 3-00-00 CG pakhuis
4-200 Zuiderhaven 50 A van Ringh 4-00-00 CG grondpagt
4-200 Zuiderhaven 50 A van Ringh 1-10-00 CG
8-190 Zuiderhaven 51 H Mulder 3-00-00 CG pakhuis
4-198 1/2 Zuiderhaven 52 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
4-198 1/3 Zuiderhaven 52 Claas Coster 1-00-00 CG
4-198 1/3 Zuiderhaven 52 Claas Coster 1-00-00 CG
4-198 Zuiderhaven 52 Jan Schiere 5-00-00 CG huis
4-198 Zuiderhaven 52 Jan Schiere 5-00-00 CG huis
4-198 1/2 Zuiderhaven 52 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
4-198 1/3 Zuiderhaven 52 Claas Coster 1-00-00 CG
4-198 Zuiderhaven 52 Jan Schiere 5-00-00 CG huis
4-198 1/2 Zuiderhaven 52 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
8-189 Zuiderhaven 53 H Mulder 5-00-00 CG
4-197 Zuiderhaven 54 Mettje Martens 1-00-00 CG
8-188 Zuiderhaven 55 H Gonggrijp 4-00-00 CG
8-187 Zuiderhaven 57 T Paludanus 4-00-00 CG
8-186 Zuiderhaven 59 het Committé der Marine 2-10-00 CG
8-186 Zuiderhaven 59 het Committé der Marine 2-10-00 CG
8-185 Zuiderhaven 61 het Land 0-00-00 CG lands pakhuis
8-184 Zuiderhaven 63 het Land 0-00-00 CG lands magazijn
8-182 Zuiderhaven 65 P de Keth 5-00-00 CG
8-182 Zuiderhaven 65 P de Keth 3-00-00 CG grondpagt
8-182 Zuiderhaven 65 P de Keth 5-00-00 CG
8-182 Zuiderhaven 65 P de Keth 3-00-00 CG grondpagt
8-181 Zuiderhaven 67 T Greidanus 3-00-00 CG grondpagt
8-181 Zuiderhaven 67 wed T Greidanus 3-00-00 CG
8-180 Zuiderhaven 69 nom ux C Mollema 3-00-00 CG grondpagt
8-180 Zuiderhaven 69 nom ux C Mollema 1-00-00 CG koolstek
8-179 Zuiderhaven 71a P J Coulbaut 3-00-00 CG grondpagt
8-179 Zuiderhaven 71a P J Coulbaut 6-00-00 CG
8-179 Zuiderhaven 71 P J Coulbaut 3-00-00 CG grondpagt
8-179 Zuiderhaven 71 P J Coulbaut 6-00-00 CG
4-043 Zuiderhaven 73 ds Mentes 4-10-00 CG huis
4-041 Zuiderhaven 75 Roomsche Gemeente 12-10-00 CG kerk en huis
4-041 Zuiderhaven 75 Roomsche Gemeente 12-10-00 CG kerk en huis
4-039 Zuiderhaven 77 D Boomsma 6-00-00 CG
4-040 Zuiderhaven 77 wed J F Posthumus 3-00-00 CG
4-038 Zuiderhaven 79 T Plantinga 6-00-00 CG
4-037 Zuiderhaven 81 Jan W Vettevogel 3-10-00 CG
4-037 Zuiderhaven 83 Jan W Vettevogel 3-10-00 CG
4-158 Zuiderplein 1 F van Esta 3-10-00 CG huis
4-158 Zuiderplein 1 F van Esta 3-10-00 CG huis
4-157 Zuiderplein 1 F van Esta 1-00-00 CG
4-159 Zuiderplein 3 F van Esta 1-10-00 CG huis
4-160 Zuiderplein 5 wed Willem C Bakker 2-10-00 CG
4-160 Zuiderplein 5 wed Willem C Bakker 4-10-00 CG grondpagt
4-160 Zuiderplein 5 wed Willem C Bakker 2-10-00 CG
4-160 Zuiderplein 5 wed Willem C Bakker 4-10-00 CG grondpagt
4-249 Zuidersteeg 1 Hendrik Tobé 0-10-00 CG huis
4-250 Zuidersteeg 3 Hendrik Tobé 0-10-00 CG huis
4-250 Zuidersteeg 5 Hendrik Tobé 0-10-00 CG huis
4-261 Zuiderstraat 10 P J Pietersen 4-00-00 CG grondpagt
4-261 Zuiderstraat 10 P J Pietersen 2-00-00 CG huis en stallingen
4-261 Zuiderstraat 10 P J Pietersen 4-00-00 CG grondpagt
4-261 Zuiderstraat 10 P J Pietersen 2-00-00 CG huis en stallingen
4-260 Zuiderstraat 12 Willem de Boer 4-00-00 CG grondpagt
4-260 Zuiderstraat 12 Willem de Boer 1-10-00 CG
4-264 Zuiderstraat 15 Cornelis Monses 1-10-00 CG
4-264 Zuiderstraat 15 Cornelis Monses 4-00-00 CG grondpagt
4-264 Zuiderstraat 17 Cornelis Monses 4-00-00 CG grondpagt
4-264 Zuiderstraat 17 Cornelis Monses 1-10-00 CG
4-264 Zuiderstraat 19 Cornelis Monses 4-00-00 CG grondpagt
4-264 Zuiderstraat 19 Cornelis Monses 1-10-00 CG
4-245 Zuiderstraat 20 B Visscher 0-10-00 CG huis
4-265 Zuiderstraat 21 P J Pietersen 4-00-00 CG
4-265 Zuiderstraat 21 P J Pietersen 4-00-00 CG grondpagt
4-243 Zuiderstraat 22 Jentje Douwes 1-00-00 CG
4-266 Zuiderstraat 23 Johannes J Beuker 0-00-00 CG zomerhuis
4-267 Zuiderstraat 25 Bart Feddes 4-00-00 CG (stond: pieter dirks)
4-267 Zuiderstraat 25 Bart Feddes 4-00-00 CG (stond: pieter dirks)
4-268 Zuiderstraat 27 Pieter Cornelis 2-00-00 CG
4-270 Zuiderstraat 29 Zytse Beidschat 0-10-00 CG
4-270 Zuiderstraat 29 Zytse Beidschat 2-00-00 CG grondpagt
4-271 Zuiderstraat 31 Zytse Beidschat 1-00-00 CG wagenhuis
4-271 Zuiderstraat 31 Zytse Beidschat 1-00-00 CG wagenhuis