Harlingen, artikelen over de geschiedenis

Als de titel van het artikel een link is heb je geluk, want dan heb ik het voor je overgetypt.


datum titel
1579-10-16 personele impositie 1578 (Tresoar toegang 3 inv.nr. 1127)
1616-01-01 in de geschiedschrijving van Ubbo Emmius 1616
1622-01-01 in de geschiedschrijving van Pierius Winsemius 1622
1716-04-11 reëelkohier 1716 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889)
1726-04-27 reëelkohier 1726 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892)
1734-03-01 de familienaam Almenum
1736-03-17 reëelkohier 1736 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896)
1744-03-13 volkstelling 1744
1746-04-01 reëelkohier 1746 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903)
1756-03-13 reëelkohier 1756 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913)
1766-03-16 reëelkohier 1766 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923)
1776-03-16 reëelkohier 1776 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933)
1786-03-16 reëelkohier 1786 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943)
1794-03-16 reëelkohier 1794 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951)
1834-01-01 grafschriften
1835-00-00 beurtveer op Amsterdam 1835
1839-01-01 in het Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 1839
1840-01-01 volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)
1906-01-01 rijkstoezicht op fabrieken en werkplaatsen 1905
1909-01-01 erwtenlezen, huisindustrie in Nederland, 1909
1915-05-08 opkomst en bloei der oude Friesche Steden I
1915-05-22 opkomst en bloei der oude Friesche Steden II
1915-06-05 opkomst en bloei der oude Friesche Steden III
1918-01-01 hoofdelijke omslag 1918
1932-04-01 artikel over oude gevelstenen no. 1
1932-04-02 artikel over oude gevelstenen no. 2
1934-06-22 de Cementmolen
1934-08-25 de economische ontwikkeling in de loop der eeuwen (1)
1953-02-09 boekhandelaar-geleerde kocht Friese stedenkaarten
1955-10-28 de dubbele trapgevel op de Zuiderhaven
1957-05-04 zo wordt nu een ballonnetje gemaakt, 1957
1960-01-29 de Lanen en het "geheim van de smid" (1)
1960-02-19 de Lanen en het "geheim van de smid" (2)
1960-03-04 uit de historie van
1961-02-14 onder de loupe (1)
1961-03-07 onder de loupe (2)
1961-03-10 onder de loupe (3)
1961-03-21 onder de loupe (4)
1961-04-07 onder de loupe (5)
1961-04-14 onder de loupe (6)
1961-05-05 onder de loupe (7)
1961-06-02 onder de loupe (8)
1961-06-16 onder de loupe (9)
1961-06-30 onder de loupe (10)
1962-02-06 nogmaals het blokhuis en het kasteel
1962-02-23 het voormalige visafslaggebouw en de keldergang
1962-12-11 de Franeker Poort
1963-01-18 er is iets met de namen Grote en Kleine Bredeplaats
1965-05-18 175 jaar houthandel Meinesz
1969-11-14 de Harlinger rederijen - Scheepvaart in vroeger jaren
1983-12-09 Harlinger straatnamen: De Oude Trekweg en de Koningsbuurt
2013-01-12 stadswandeling Werkgroep Archiefonderzoek
2013-01-13 resultaten Werkgroep Archiefonderzoek