Harlingen, namenlijst van de Personele Belasting 1841

Het toen heersende belastingstelsel vermeldt in de categorie Directe Belastingen o.a.:
1e. De huurwaarde. Vijf guldens van iedere honderd guldens jaarlijksche onzuivere huurwaarde van alle woningen en gebouwen. Hiervan worden vrijgesteld alle woningen beneden twintig guldens jaalijksche huurwaarde [...]
2e. De deuren en vensters. Van al de buitendeuren en vensters, welke in de huizen en gebouwen gevonden worden [...]
3e. De haardsteden. Van alle de haardsteden, welke in de huizen en gebouwen gevonden worden [...] tot een getal van twaalf [...]
4e. Het mobilair. Van elke honderd guldens der waarde van het mobilair, hetwelk gevonden wordt in woningen of gebouwen, zal door de gebruikers daarvan worden betaald 1 gulden [...]
5e. [...]

Alle bedragen staan genoteerd in guldens en (soms halve) centen.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2015-04-16 03:27:20.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z    voornaam familienaam genoemde straat grondslag huur-waarde deuren & vensters haard-steden mobilair
wed Johannes Assen Noorderhaven 96 100 5,00 7,000 7,00 5,00
Johannes F Berndes Voorstraat 80 100 5,00 11,000 3,00 1,00
Pieter Buisman Turfhaven 70 50 2,00 5,000 1,00 1,00
Freerk Dirks Fontein Noorderhaven 31 380 19,00 21,000 22,00 34,00
Dirk Freerks Fontein Voorstraat 47 200 10,00 14,000 15,00 14,00
erven Cornelis Jans de Groot Voorstraat 4 60 3,00 5,000 1,00 1,00
Johannes Hanekamp Voorstraat 25 60 3,00 5,000 1,00 1,00
Jacob Hanekuijk Turfhaven 60 300 15,00 19,000 20,00 24,00
Aneus W Harmens Grote Bredeplaats 8 275 13,00 18,000 20,00 22,00
Jan Jeltes Hilwerda Zuiderhaven 83 100 5,00 10,000 7,00 5,00
wed Sijmen S Hingst Noordijs 21 310 15,00 19,000 12,00 24,00
Jan Sikkes IJzenbeek Noordijs 9 235 11,00 14,000 12,00 15,00
Anna IJzenbeek en m.e. Voorstraat 97 150 7,00 11,000 7,00 9,00
Petrus de Keth Zuiderhaven 65 300 15,00 33,000 15,00 24,00
Anthonie H Knippers Kleine Breedeplaats 8 61 3,00 4,000 3,00 0,00
Hendrik B Komst Noorderhaven 24 105 5,00 8,000 3,00 4,00
wed Willem S van Nooten Noordijs 19 200 10,00 13,000 15,00 14,00
Willem van Oppen Voorstraat 26 270 13,00 23,000 7,00 21,00
Johannes Harkes Pottinga Leeuwarderend 30 200 10,00 9,000 12,00 14,00
erven Pieter Rodenhuis Noorderhaven 17 320 16,00 20,000 22,00 25,00
Watze J Ruitenga Noorderhaven 101 160 8,00 13,000 7,00 9,00
Pier Schaafsma de Schritzen 52 120 6,00 12,000 7,00 6,00
Simon J Schiere Noorderhaven 48 160 8,00 12,000 7,00 9,00
Cornelis Pieter Simons Noorderhaven 91 150 7,00 9,000 7,00 9,00
Sipke J van Sloten Grote Sluis 24 225 11,00 14,000 12,00 15,00
Jacob A van der Straten Noordijs 15 350 17,00 23,000 20,00 31,00
Gerhardus Telsemeijer Voorstraat 92 130 6,00 10,000 7,00 6,00
wed Pieter Feitema Tjallingii Voorstraat 28 215 10,00 15,000 7,00 15,00
Gerrit Tjeerds van der Tol Hofstraat 18 50 2,00 4,000 1,00 1,00
Pieter A Tuinhout Hoogstraat 3 100 5,00 8,000 7,00 3,00
Jelle H van der Wal Scheerstraat 7 38 1,00 4,000 1,00 0,00
Jan Sjoerds van der Weide de Schritzen 65b 100 5,00 7,000 1,00 5,00
Sjoerd S Wijma Hoogstraat 5 130 6,00 8,000 7,00 6,00