Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ya  Ye  Yi  Yo  Yu  Yy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
FEDDEMA, Y. Y. Feddema procureur naastligger ten westen Schritsen 37 1790 263 274r
HOORNSTRA, Y. Y. Hoornstra naastligger ten noorden Zuiderhaven 53 1801 266 47v
HOORNSTRA, Y. Y. Hoornstra naastligger ten noorden Zuiderhaven 53 1802 266 101r
RODENHUIS, Y. Y. Rodenhuis naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 1791 263 309v
FOKKES, IEBELE Ybel Fockes naastligger ten zuiden Noorderhaven 16 1676 240 238r
FOKKES, IEBELTJE Ybel Fockes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 15 1688 242 220r
JENNES, IEBELTJE Ybel Jennes Grote Kerkstraat 18 1701 244 99r
SIEBRENS, IEBELTJE Ybel Sybrandts naastligger ten oosten Vijverstraat 1662 238 14ar
FOKKES, IEBELTJE Ybell Fokkes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 15 1659 238 2v
LANTING, de absente Ybelte Lanting Heiligeweg 7 1708 245 43v
DREYER, IEBELTJE Ybeltie Dreyer verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ 1732 248 148v
FONTEIN, IEBELTJE Ybeltie Fontein naastligger ten oosten Vioolsteeg 1735 249 38v
FONTEIN, IEBELTJE Ybeltie Fontein Voorstraat NZ 1742 250 275v
NAUTA, IEBELTJE Ybeltie Nauta Zoutsloot 1702 244 157v
NAUTA, IEBELTJE Ybeltie Nauta Herenwaltje 1702 244 158r
NAUTA, IEBELTJE Ybeltie Nauta Droogstraat 1702 244 158v
NAUTA, IEBELTJE Ybeltie Nauta William Boothstraat OZ 1702 244 166v
, IEBELTJE Ybeltie ?des onbekend 1737 249 202r
BROERS, IEBELTJE Ybeltie Broers naastligger ten zuiden Brouwersstraat WZ 1742 250 209r
KLASES, IEBELTJE Ybeltie Clases verkoper Kleine Bredeplaats 21 1718 246 23v
KLASES, IEBELTJE Ybeltie Clases verkoper Kerkpoort (gebied) 1733 248 232r
KLASES, IEBELTJE Ybeltie Clases Kerkpoortstraat 1 1760 255 29v
KORNELIS, IEBELTJE Ybeltie Cornelis verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
KORNELIS, IEBELTJE Ybeltie Cornelis naastligger ten westen Grote Kerkstraat 10 1735 249 22r
KORNELIS, IEBELTJE Ybeltie Cornelis verkoper en erfgenaam van Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
DREYER, IEBELTJE FEDDES Ybeltie Feddes Dreyer Voorstraat 36 1734 248 299v
FOKKES, IEBELTJE Ybeltie Fockes Heiligeweg 5 1700 244 71v
STAPERT, IEBELTJE HANSES wijlen Ybeltie Hanses Stapert Voorstraat 35 1657 237 138r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltie Harmens Nauta kopers Zoutsloot ZZ 1681 241 162r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltie Harmens Nauta verkoper Zuiderhaven 50 1706 244 321r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltie Harmens Nauta verkoper Zuiderhaven 18 1707 245 27v
HIDDES, IEBELTJE Ybeltie Hiddes , burger verkoper Franekerpoort (gebied) 1733 248 198v
HIDDES, IEBELTJE Ybeltie Hiddes , burger verkoper Franekerpoort (gebied) 1733 248 198v
HIDDES, IEBELTJE Ybeltie Hiddes , burger verkoper Franekerpoort (gebied) 1773 248 198v
HIDDES, IEBELTJE Ybeltie Hiddes , burger verkoper Sint Jacobstraat 12 1733 248 200r
HIDDES, IEBELTJE Ybeltie Hiddes , burger verkoper Sint Jacobstraat 12 1733 248 200r
HIDDES, IEBELTJE Ybeltie Hiddes , burger verkoper Sint Jacobstraat 12 1733 248 200r
HIDDES, IEBELTJE Ybeltie Hiddes Noorderhaven 92 1747 251 196v
JAKOBS, IEBELTJE Ybeltie Jacobs Schritsen ZZ 1673 240 17ra
JELLES, IEBELTJE Ybeltie Jelles Vioolsteeg OZ 1728 247 99r
JELLES, IEBELTJE Ybeltie Jelles , burger Carl Visschersteeg 1736 249 117r
JELLES, IEBELTJE Ybeltie Jelles , burger Brouwersstraat WZ 1742 250 209r
LEENDERTS, IEBELTJE Ybeltie Leenerts William Boothstraat 27 1676 240 222r
OEDSES, IEBELTJE Ybeltie Oedses naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ 1735 249 53r
OEDSES, IEBELTJE Ybeltie Oedses naastligger ten westen Bargebuurt WZ 1735 249 53r
HOOGSTRA, IEBELTJE PIETERS Ybeltie Piters Hoogstra verpachter grond William Boothstraat 1678 241 22v
HILARIDES, IEBELTJE PIETERS Ybeltie Pyters Hilarides Noordijs 4 1756 254 27r
HOOGSTRA, IEBELTJE PIETERS Ybeltie Pytters Hoogstra Rozengracht NZ 1692 243 3r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltie Reiners Fontein verkoper van 1/4 Zuiderhaven 18 1731 248 11v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltie Reynders Fontein verkoper Zuiderhaven 2 1733 248 254r
TJEERDS, IEBELTJE Ybeltie Tjeerds verkoper andere helft Noorderhaven ZZ 1700 244 49r
TJEERDS, IEBELTJE Ybeltie Tjeerds verkoper Heiligeweg NZ 1700 244 51r
IEMES, IEBELTJE Ybeltie Ymes verkoper van 3/7 Grote Ossenmarkt 20 1699 243 396r
, IEBELTJE Ybeltje Algra van Fontein verkoper van 1/4 Zuiderhaven 39 1771 257 192v
, IEBELTJE Ybeltje Algra van Fontein verkoper van 1/4 onbekend 1771 257 192v
, IEBELTJE Ybeltje Algra van Fontein verkoper van 1/4 onbekend 1771 257 192v
, IEBELTJE Ybeltje Algra van Fonteyn verkoper van 3/4 Grote Ossenmarkt 6 1772 258 6r
FONTEIN, IEBELTJE Ybeltje Fontein verkoper van 1/4 deel Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
FONTEIN, IEBELTJE Ybeltje Fontein naastligger ten oosten Voorstraat 89 1734 248 352r
ABES, IEBELTJE Ybeltje Abbes Rommelhaven 4 1746 251 121v
AUKES, IEBELTJE wijlen Ybeltje Aukes Lanen 5 1802 266 52v
BERENDS, IEBELTJE Ybeltje Beerends Vijverstraat 30 1808 268 156r
BERENDS, IEBELTJE Ybeltje Beerends Vijverstraat 28 1808 268 156r
BERENDS, IEBELTJE Ybeltje Beerends Vijverstraat 30 1808 268 156r
BERENDS, IEBELTJE Ybeltje Beerends Vijverstraat 28 1808 268 156r
BROERS, IEBELTJE Ybeltje Broers , meerderjarig vrijster verkoper van 1/2 Zuiderhaven 99 1728 247 123r
BROERS, IEBELTJE Ybeltje Broers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 26 1729 247 297v
BROERS, IEBELTJE Ybeltje Broers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 26 1730 247 309r
BROERS, IEBELTJE de erven van Ybeltje Broers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 26 1751 252 157v
KLASES, IEBELTJE Ybeltje Clases , burger Lammert Warndersteeg 1727 247 23v
KORNELIS, IEBELTJE Ybeltje Cornelis , ongehuwde dochter verkoper Lanen 21 1730 247 368v
DIRKS, IEBELTJE Ybeltje Dirks Havenplein ZZ 1804 267 41r
DREYER, IEBELTJE FEDDES Ybeltje Feddes Dreyer Voorstraat 36 1730 247 339r
GERLOFS, IEBELTJE alimentators over dochter van Ybeltje Gerlofs verkoper van 1/3 Hoogstraat 31 1723 246 166r
GERLOFS, IEBELTJE Ybeltje Gerlofs verkoper van 1/3 Franekerpoort (gebied) 1723 246 166v
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltje Harmens Nauta verkoper Zuiderstraat 1706 244 324ar
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltje Harmens Nauta Zoutsloot 1706 244 331v
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltje Harmens Nauta verkoper Zuiderhaven 18 1706 244 332v
JANS, IEBELTJE Ybeltje Jans Schritsen 31 1802 266 113v
BEUKENS, IEBELTJE JANS Ybeltje Jans Beuckens, burgerse kopers Hofstraat NZ 1799 265 165r
JANS, IEBELTJE Ybeltje Jans Beukeurs Hofstraat NZ 1802 266 83v
JELKES, IEBELTJE Ybeltje Jelkes Bildtstraat 20 1719 246 41r
JELLES, IEBELTJE Ybeltje Jelles , burger Brouwersstraat 26 1729 247 297v
JELLES, IEBELTJE Ybeltje Jelles , burger Brouwersstraat 26 1730 247 309r
JELLES, IEBELTJE Ybeltje Jelles , burger Brouwersstraat WZ 1730 247 309r
JELLES, IEBELTJE Ybeltje Jelles Bildtstraat 1731 248 25r
JELLES, IEBELTJE Ybeltje Jelles Rommelhaven 18 1731 248 40r
JELLES, IEBELTJE Ybeltje Jelles , burger Carl Visschersteeg 1742 250 226v
JELLES, IEBELTJE Ybeltje Jelles , burger Brouwersstraat 26 1751 252 157v
JELLES, IEBELTJE Ybeltje Jelles verkoper Gardenierstraat 1768 257 50v
PIETERS, IEBELTJE Ybeltje Pieters naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 4 1730 247 332v
PIETERS, IEBELTJE Ybeltje Pieters naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 4 1730 247 332v
PIETERS, IEBELTJE Ybeltje Pyters , burger verkoper Lanen ZZ 1732 248 98r
HILARIDES, IEBELTJE PIETERS Ybeltje Pyters Hilarides Simon Stijlstraat 6 1756 254 47v
PIETERS, IEBELTJE w Ybeltje Pytters Kerkpoort (gebied) 1688 242 258r
PIETERS, IEBELTJE w Ybeltje Pytters Kerkpoort (gebied) 1688 242 258r
PIETERS, IEBELTJE w Ybeltje Pytters Kerkpoort (gebied) 1688 242 258r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltje Reiners Fontein Noorderhaven 61 1731 248 30r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltje Reiners Fontein Zoutsloot NZ 1731 248 30r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltje Reyners Fontein de regnerus secretaris van Barradeel verkoper van 1/4 Rozengracht NZ 1729 247 251v
DIJKSTRA, IEBELTJE TEEDES Ybeltje Taedes Dijkstra Vijverstraat 4 1806 267 206r
WIJGA, IEKE ENNES Ycke Ennes Wijga mr. molenaar koper 1/2 wind rogge- en weitmolen, huis en div. Grachtswalplein de Noordermolen 1761 255 49v
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1718 246 7v
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts , q.q. verkoper Noorderhaven 55 1730 247 354r
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkast mr. gortmaker koper hof Zuiderhaven ZZ 1731 247 388r
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkast naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1731 247 388r
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkast mr. gortmaker verkoper Zuiderhaven ZZ 1731 248 59r
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkast huurder Zuiderpoort (gebied) NZ 1738 249 339r
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkast koopman en mr. lijnslager curator van Noorderhaven 34 1738 249 281v
GOVERTS, IEKE de erven van Ycke Goverts Potkast verkoper Noorderhaven 49 1752 252 215v
GOVERTS, IEKE de erven van Ycke Goverts Potkast verkoper Zoutsloot 52 1752 252 216v
GOVERTS, IEKE de erven van Ycke Goverts Potkast verkoper Karremanstraat 21 1752 252 217v
GOVERTS, IEKE de erven van Ycke Goverts Potkast verkoper Heiligeweg 6 1752 252 219v
GOVERTS, IEKE de erven van Ycke Goverts Potkast verkoper Havenpoort 1752 252 224v
GOVERTS, IEKE Ycke Gowerts Potkast, c.u. mr. gortmaker koper huis Noorderhaven 49 1707 245 10r
JAKOBS, IEKJE Ycke Jacobs huurder (huurder van een kamer) Rommelhaven 1702 244 180v
PAULUS, IEKE Ycke Poulus schipper (smak-) koper kamer Zoutsloot 1681 241 176r
PAULUS, IEKE Ycke Poulus naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1697 243 284r
PAULUS, IEKE wijlen Ycke Poulus Zoutsloot 1707 245 16r
PAULUS, IEKE wijlen Ycke Poulus Zoutsloot 1707 245 16r
PAULUS, IEKE Ycke Pouwels Hobbekees naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1694 243 91v
RIENKS, IEKJE Ycke Riencks Liemendijk 1684 242 24v
RIENKS, IEKJE Ycke Riencks verkoper Liemendijk 1684 242 56v
WILLEMS, IEKJE Ycke Willems Sint Jacobstraat WZ 1634 233 130r
CAESARIUS, IETJE Yda Caesarius Zuiderhaven ZZ 1658 237 172r
CAESARIUS, IETJE Yda Caesarius Zuiderhaven ZZ 1662 238 122r
HOEK, IETJE ongetrouwde dochter Yda Hoek koper 1/2 huis (koper bezit reeds de andere helft) Heiligeweg 48 1696 243 187v
HOEK, Yda Hoek verkoper Heiligeweg 48 1710 245 133v
JELGERSMA, IETJE Yda Jelgersma Schritsen 62 1750 252 98r
, IETJE het huis van Yda Kyl naastligger ten zuiden Noorderhaven 76 1670 240 19v
, IETJE Yda Kyl verkoper Noorderhaven 76 1670 240 19v
, IETJE Yda Kyl Voorstraat NZ 1676 240 236r
POPTA, IETJE Yda van Popta Lanen 1658 237 171av
POPTA, IETJE Yda van Popta Rozengracht 42 1659 237 203v
PRIGGE, IETJE Yda Prigge Grote Bredeplaats 6a 1761 255 102r
QUICKLENBURG, IETJE Yda Quicklenburg naastligger ten oosten Spijkerboor (gebied) ZZ 1728 247 79r
QUICKLENBURG, IETJE Yda van Quiklenborg verkoper van 1/2 Zuiderhaven 19zuid 1708 245 66r
QUICKLENBURG, IETJE Yda Quiklenborg Kerkpoortstraat 1708 245 68v
QUICKLENBURG, IETJE wijlen Yda van Quiklenborg verwandelaar Hofstraat 16 1732 248 150r
QUICKLENBURG, IETJE wijlen Yda van Quiklenborg verwandelaar Rozengracht 1732 248 150r
QUICKLENBURG, IETJE Yda van Quiklenborg verkoper van 1/2 Rozengracht 38 1733 248 193r
, IETJE de stallinge van Yda Quiklenburg naastligger ten noorden Lanen 25 1708 245 48v
, IETJE Yda Quiklenburg verkoper Lanen 25 1708 245 48v
, IETJE het huis van Yda Quiklenburg naastligger ten noorden Voorstraat 1 1715 245 236v
SWALUE, IETJE Yda Swalue Noorderhaven NZ 1696 243 258r
, IETJE Yda Vrese Zuiderhaven 29 1772 258 50v
JELGERSMA, IETJE TEEKES Yda Teekes Jelgersma Weverstraat 1730 247 330v
AKKERSLOOT, PIETERS Yddtie Pytters Ackersloot koper door niaar huis Hoogstraat NZ 1685 242 64r
, IEDE Yde tuintjer naastligger ten oosten Zoutsloot 1649 236 79r
, IEDE Yde tuintjer huurder Achterstraat 1661 238 80r
, IEDE Yde tuintjer huurder Liemendijk 1661 238 8av
BAKKER, IEDE Yde P. Bakker boekbinder koper huis Schritsen 37 1803 266 252r
BAKKER, IEDE Yde P. Bakker boekbinder huurder Schritsen 37 1803 266 252r
BAKKER, IEDE Yde P. Bakker verkoper Schritsen 37 1809 268 286r
FLORIS, IEDE wijlen Yde Floris onbekend 1790 263 200r
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstra koper 1) woning, 2) woning, 3) woning en weefwinkel, 4) woning en weefwinkel, alles na Moriaanstraat NZ 1781 260 40v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstra koopman naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 18 1794 264 204r
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstra koopman en mr. bakker verkoper Moriaanstraat NZ 1800 265 255v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstra koopman en mr. bakker verkoper Moriaanstraat NZ 1800 265 255v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstra koopman en mr. bakker verkoper Moriaanstraat NZ 1800 265 255v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstra koopman en mr. bakker verkoper Moriaanstraat NZ 1800 265 255v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstra koopman naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 18 1803 266 263r
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstra verkoper Rommelhaven NZ 1803 267 1r
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstra naastligger ten zuiden Liemendijk 1806 267 246r
REINALDA, IEDE gemeensman Yde Reinalda naastligger ten zuiden Franekereind 6 1689 242 263v
WIJNGAARDEN, IEDE Yde Wijngaarden mr. kleermaker bewoner westzijde Voorstraat 45 1733 248 240v
WIJNGAARDEN, IEDE Yde Wijngaarden mr. kleermaker bewoner westzijde Voorstraat 45 1733 248 240v
WYNIA, IEDE de hof van Yde Winia naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1664 238 212v
ALMA, IEDE DIRKS olderman van het bakkersgilde Yde Dircx Alma verkoper Grote Ossenmarkt 1659 237 203r
ALMA, IEDE DIRKS Yde Dirx Alma, c.u. koper huis Grote Ossenmarkt ZZ 1657 237 117r
DOOITSES, IEDE Yde Doytses kooltjer koper huis (Plus een rijksdaalder voor Sytske Reyners) Lanen NZ 1698 243 371r
FLORIS, IEDE Yde Floris gleibakker verkoper Both Apothekerstraat OZ 1765 256 125v
FLORIS, IEDE Yde Floris pottenbakker koper huis Raamstraat 8 1766 256 221v
FLORIS, IEDE wijlen Yde Floris Noorderhaven 10 1782 260 273r
FLORIS, IEDE de weduwe van Yde Floris naastligger ten westen Noorderhaven 12 1788 262 269r
FLORIS, IEDE wijlen Yde Floris Heiligeweg 46 1790 263 202r
GOVERTS, IEDE Yde Goverds koopman verkoper Lombardstraat ZZ 1728 247 96v
HANSES, IEDE Yde Hansen naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg WZ 1660 238 14v
HANSES, IEDE Yde Hansen , c.u. verkoper Sint Odolphisteeg 4 1662 238 122v
HEMMES, IEDE Yde Hemmes , c.u. ijzersmid geniaarde koper Grote Ossenmarkt 1 1702 244 151r
HEMMES, IEDE Yde Hemmes naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1711 245 139r
HEMMES, IEDE Yde Hemmes smid naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1733 248 183v
HEMMES, IEDE de erven van Yde Hemmes naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1733 248 187v
HENDRIKS, IEDE Yde Hendriks scheepstimmerman koper huis Jekelsteeg 2 1809 268 248r
HENDRIKS, IEDE Yde Hendriks naastligger ten noorden Schritsen 19 1809 268 249v
HINNES, IEDE de smidte van Yde Hennes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1716 245 277r
HARMENS, IEDE Yde Hermens naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1717 245 296v
JAKOBS, IEDE Yde Jacobs , c.u. koper wagenhuis Zuiderpoort (gebied) 1672 240 110v
JAKOBS, IEDE Yde Jacobs gortmaker koper 1/3 stuk land ten zuiden van Harlingen 1676 240 239r
JAKOBS, IEDE wijlen Yde Jacobs Kerkpoortstraat 1733 248 194v
REINALDA, IEDE JAKOBS gemeensman Yde Jacobs Reinalda naastligger ten noorden Heiligeweg 62 1698 243 381v
JAKOBS, IEDE wijlen vroedsman Yde Jacobs Rijnalda Heiligeweg 64 1701 244 94v
JANS, IEDE Yde Jansen zeevarende Zuiderhaven 18 1707 245 21r
PIETERS, IEDE Yde Pieters verkoper Weverstraat 1771 245 148v
PIETERS, IEDE Yde Pieters mr. timmerman Vijver OZ 1715 245 254r
PIETERS, IEDE Yde Pieters timmerman naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19 1716 245 277v
PIETERS, IEDE Yde Pieters mr. huistimmerman naastligger ten zuiden Heiligeweg 23 1717 245 285v
PIETERS, IEDE wijlen Yde Pieters bewoner Heiligeweg NZ 1731 248 65v
PIETERS, IEDE wijlen Yde Pieters huistimmerman verkoper van 2/3 Heiligeweg NZ 1731 248 65v
PIETERS, IEDE Yde Pieters schipper naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 18 1734 248 346r
PIETERS, IEDE Yde Pieters , burger oud schipper (wijd-) Zeilmakersstraat OZ 1749 251 255v
PIETERS, IEDE Yde Pyters , burger mr. huistimmerman verkoper Kerkpoort (gebied) 1694 243 90v
PIETERS, IEDE Yde Pyters timmerman naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r
PIETERS, IEDE Yde Pyters naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 18 1727 247 41r
PIETERS, IEDE Yde Pyters naastligger ten oosten Rommelhaven 5 1732 248 116v
PIETERS, IEDE Yde Pyters naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1744 251 41v
PIETERS, IEDE Yde Pyters naastligger ten zuiden Anjelierstraat ZZ 1759 254 196r
PIETERS, IEDE Yde Pytters mr. timmerman naastligger ten zuiden Rozengracht ZZ 1686 242 150r
PIETERS, IEDE Yde Pytters verkoper Heiligeweg NZ 1711 245 148r
PIETERS, IEDE Yde Pytters , burger schipper (wijd-) koper huis en tuintje Zuiderpoort (gebied) ZZ 1736 249 156r
PIETERS, IEDE Yde Pytters oud schipper verkoper Zuiderstraat ZZ 1748 251 210r
PIETERS, IEDE Yde Pytters naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 20 1767 257 8v
WYNIA, IEDE REINS vaandrig Yde Reins Winia naastligger ten oosten Rozengracht 1665 239 2v
RINSES, IEDE Yde Rinses , c.u. turfdrager huurder Grote Kerkstraat 33 1760 255 44v
SJOERDS, IEDE Yde Sjoerds verkoper Rapenburg ZZ 1694 243 76r
SJOERDS, IEDE Yde Sjoerds , c.s. naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 18 1702 244 170v
TEEKES, IEDE Yde Taakes , c.u. koper huis Hoogstraat 22 1665 239 29v
TEEKES, IEDE Yde Taakes naastligger ten westen Scheerstraat ZZ 1666 239 62r
TEEKES, IEDE Yde Taakes naastligger ten westen Scheerstraat ZZ 1666 239 12va
TEEKES, IEDE de weduwe van vroedsman Yde Taeckes naastligger ten oosten Noordijs 1 1675 240 187r
TEEKES, IEDE het huis van de weduwe van de vroedsman Yde Taeckes naastligger ten zuiden Herenwaltje 1677 240 266r
TEEKES, IEDE het huis van de weduwe van de vroedsman Yde Taeckes naastligger ten noorden Herenwaltje 1677 240 266r
TEEKES, IEDE Yde Tekes naastligger ten oosten Hoogstraat 1668 239 161v
TJEERDS, IEDE Yde Tjeerds koopman koper woning Voorstraat 89 1764 256 56v
TJEERDS, IEDE Yde Tjeerds huurder achterkamer Heiligeweg 21 1770 257 148v
TJEERDS, IEDE Yde Tjeerds koopman geniaarde koper Karremanstraat 1774 258 130r
, IEDE Yde Tjeerds* huurder achterkamer Heiligeweg 21 1765 256 132v
WIEBES, IEDE Yde Wybes , c.u. verkoper (er is sprake van de geabandonneerde boedel) Kerkpoortstraat 1796 264 309v
IEDES, IEDE Yde Ydes matroos op het Prinsenjacht verkoper Droogstraat ZZ 1719 246 42v
IEDES, IEDE de weduwe van Yde Ydes huurder Both Apothekerstraat 1753 253 102r
IEDES, IEDE de weduwe van Yde Ydes naastligger ten zuiden Heiligeweg 34 1757 254 93r
RINTJES, Ydrie Rinties verkoper van 1/4 Zoutsloot NZ 1715 245 237v
PIETERS, IDS de hof van Yds Pieters naastligger ten oosten Kerkpoort (gebied) NZ 1692 243 2v
PIETERS, IDS de hof van Yds Pieters naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1692 243 3r
AUKES, JETSKE Ydske Aukes , burger Wasbleek 1736 249 112v
DIRKS, JETSKE Ydske Dirks Vijver 2 1732 248 170v
JAKOBS, JETSKE Ydske Jacobs erflater Noorderhaven NZ 1728 247 101r
NAUTA, Jonge dogter Ydteke Nauta verkoper Voorstraat 80 1713 245 197v
, IETJE Ydtie Heyns Noorderhaven NZ 1699 244 5v
, IETJE Ydtie Andries* bewoner Kleine Kerkstraat 1649 236 82r
ARJENS, IETJE Ydtie Arjens verkoper Zoutsloot 1697 243 306r
BRAAM, IETJE KLASES Ydtie Claesen Braem verkoper 1688 242 243r
BRAAM, IETJE KLASES Ydtie Clases Braem verkoper Voorstraat 14 1700 244 57r
DIRKS, IETJE Ydtie Dirck verkoper onbekend 1650 236 111v
DIRKS, IETJE Ydtie Dirckx verkoper Rapenburg 1651 236 174v
HOITEMA, IETJE DOEDES Ydtie Doedes Hoytema Zuiderpoort (gebied) 1699 243 394r
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes kopers Zuiderpoort (gebied) 1680 241 109v
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1680 241 109v
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1680 241 109v
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes kopers Zuiderpoort (gebied) 1680 241 110r
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes Zuiderstraat NZ 1696 243 226v
GERBENS, IETJE Ydtie Gerbrants verpachter grond Vijverstraat 1657 237 103v
JANS, IETJE Ydtie Jans , burger Lanen 42 1707 245 33v
JOHANNES, IETJE Ydtie Johannis Heiligeweg 52 1706 244 313r
JOHANNES, IETJE Ydtie Johannis Peterseliestraat 1709 245 85v
LOLKES, IETJE Ydtie Lolckes , burger koper kamer Gardenierstraat ZZ 1693 243 51v
LOLKES, IETJE Ydtie Lolkes huurder Romastraat 6 1693 243 45v
PIETERS, IETJE Ydtie Pieters verkoper Schritsen NZ 1697 243 277r
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ydtie Pieters Ackersloot koper hof met bomen en planten Weverstraat 1699 244 18r
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ydtie Pieters Ackersloot, c.u. naastligger ten oosten Weverstraat 1699 244 18r
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ydtie Pieters Ackersloot, c.u. naastligger ten noorden Weverstraat 1699 244 18r
RINNERTS, IETJE Ydtie Rinnerts Zoutsloot 1731 247 383v
RINNERTS, IETJE Ydtie Rinnerts Zoutsloot 1731 247 383v
RINSES, IETJE Ydtie Rinses Zuiderhaven ZZ 1716 245 277r
RUURDS, IETJE de weduwe Ydtie Rioerts verkoper Sint Christoffelsteeg 1657 237 130r
RUURDS, IETJE Ydtie Ruirdts koper loods en lege plaats daarachter onbekend 1648 236 45v
KROMMEDIJK, IETJE JOHANNES Ydtje Johans Crommedijk koper huis en tuin Kleine Bredeplaats 9 1729 247 296v
FOLKERTS, JETSKE Ydtske Folckerts , burger Schritsen 7 1661 238 108r
TEUNIS, JETSKE Ydtske Teunis Wrijthof verpachter grond Schoolsteeg 1658 237 162r
NAUTA, Yduarda Nauta Franekerpoort (gebied) ZZ 1730 247 321r
NAUTA, Ydurverda Nauta Sint Jacobstraat 12 1733 248 200r
NAUTA, Ydverke Nauta, suae iuris koper huis Voorstraat 2 1719 246 50r
NAUTA, Ydwarda Nauta verkoper van 2/54 Grachtswalplein 1729 247 263v
JURJENS, EDWER Ydwer Jurjens kopers Kleine Bredeplaats 16 1681 241 131r
JELLEMA, TEEKES Ydwerke Taekes Jellema, jongedochter erfgenamen van hun moeder Zuiderhaven 99 1686 242 128v
LUITJENS, Yebbeltje Luitens , burger Nieuwstraat 10 1728 247 107r
FOKKES, IEBELTJE de erven van Yebel Fockes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 15 1686 242 120v
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 26 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 32 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper 1680 241 25ra1
FONTEIN, IEBELTJE Yebeltie Fontein, burger verkoper Noorderhaven 61 1734 248 315v
NAUTA, IEBELTJE Yebeltie Nauta William Boothstraat OZ 1693 243 52v
NAUTA, IEBELTJE Yebeltie Nauta William Boothstraat OZ 1693 243 52v
BROERS, IEBELTJE Yebeltie Broers naastligger ten noorden Brouwersstraat 28 1657 237 104v
KORNELIS, IEBELTJE Yebeltie Cornelis naastligger ten noorden Heiligeweg 7 1735 249 23ar
DIRKS, IEBELTJE Yebeltie Dirx naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1687 242 178v
JELTES, IEBELTJE Yebeltie Jeltes , burger Moriaanstraat 1734 249 8v
LEENDERTS, IEBELTJE Yebeltie Leenerts onbekend 1677 240 269r
LIEUWES, IEBELTJE Yebeltie Lieuwes Karremanstraat 1740 250 109v
HOOGSTRA, IEBELTJE PIETERS Yebeltie Pieters Hoogstra, burgerse kopers Zuiderhaven 73west 1678 241 5r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltie Reynders Fontein koper huis en tuin Voorstraat 91 1733 248 237r
BEUKENS, IEBELTJE ANTONIUS Yebeltje Anthonis Beuckens Lanen NZ 1757 254 89v
BEUKER, IEBELTJE ANTONIUS Yebeltje Anthonys Beuker verkoper van 1/5 Lanen NZ 1753 253 70v
AUKES, IEBELTJE Yebeltje Aukes kopers Lanen 5 1799 265 166r
AUKES, IEBELTJE wijlen Yebeltje Aukes Havenplein ZZ 1802 266 53v
DIRKS, IEBELTJE wijlen Yebeltje Dirks Weverstraat NZ 1771 257 240v
DIRKS, IEBELTJE Yebeltje Dirks Havenplein ZZ 1806 267 288v
OOSTERBAAN, IEBELTJE EVERTS Yebeltje Everts Oosterbaan ten oosten van Harlingen 1800 265 208r
JELLES, IEBELTJE Yebeltje Jelles , burger Voorstraat 89 1754 253 140v
JELLES, IEBELTJE Yebeltje Jelles Brouwersstraat 26 1757 254 98r
JELLES, IEBELTJE Yebeltje Jelles verkoper Brouwersstraat 26 1761 255 96r
LIEUWES, IEBELTJE Yebeltje Lieuwes Karremanstraat 1763 255 201v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltje Reyners Fontein koper 3/4 huis, 2 tuintjes, pakhuis, graanzolder Weeshuisstraat 1728 247 201v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltje Reyners Fontein eigenaar van 1/4 Weeshuisstraat 1728 247 201v
SIETSES, IEBELTJE Yebeltje Sytses , burger Schritsen 56 1736 249 130v
, IEDE Yede naastligger ten noorden Voorstraat 89 1765 256 119r
BAKKER, IEDE Yede Bakker huurder Grote Kerkstraat 33 1804 267 14r
GROOT, IEDE wijlen Yede de Groot Lanen 12 1783 261 18r
GROOT, IEDE de weduwe van Yede de Groot naastligger ten oosten Lanen 4 1783 261 53v
HOORNSTRA, IEDE Yede Hoornstra verkoper Noorderhaven ZZ 1778 259 143v
HOORNSTRA, IEDE Yede Hoornstra koopman Voorstraat 99 1779 259 212v
HOORNSTRA, IEDE Yede Hoornstra koopman Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r
HOORNSTRA, IEDE Yede Hoornstra koopman naastligger ten oosten Oosterbolwerk 1781 260 42v
HOORNSTRA, IEDE Yede Hoornstra naastligger ten zuiden Moriaanstraat 1784 261 147r
HOORNSTRA, IEDE Yede Hoornstra koopman naastligger ten oosten Oosterbolwerk 1784 261 154v
HOORNSTRA, IEDE Yede Hoornstra naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 18 1803 266 269r
HORNSTRA, IEDE Yede Hornstra koopman verkoper Zuiderhaven 15 1769 257 120v
RUITER, IEDE Yede de Ruiter mr. bakker eerdere bewoner Lanen 2 1785 261 4va
, IEDE Yede Yepey mr. zilversmid Lanen 39 1809 268 222r
YPEY, IEDE Yede Ypey Klaverbladstraat 14 1810 268 334v
, IEDE wijlen Yede Dooites Both Apothekerstraat WZ 1721 246 120r
FLORIS, IEDE Yede Floris , burger koper huis met tuintje Both Apothekerstraat OZ 1758 254 130r
FLORIS, IEDE wijlen Yede Floris Zuiderhaven 71a 1783 261 108v
FLORIS, IEDE wijlen Yede Floris Heiligeweg 46 1789 263 142v
FLORIS, IEDE de weduwe van Yede Floris naastligger ten westen Noorderhaven 12 1789 263 169r
FLORIS, IEDE wijlen Yede Floris Noorderhaven 10 1791 263 300v
HERES, IEDE Yede Heeres , c.u. huurder Rozenstraat 2 1762 255 165r
HEMMES, IEDE Yede Himmes , c.s. naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1727 247 51v
HIELKES, IEDE oud commander Yede Hylckes huurder Brouwersstraat 28 1657 237 104v
JAKOBS, IEDE Yede Jacobs , c.u. gortmaker koper 1/4 huis, schuur, koestal en een doorgaande steeg Nieuwstraat 40 1671 240 35v
REINALDA, IEDE JAKOBS Gezworen gemeensman Yede Jacobs Reynalda koper vierkant huis en plaats Kerkpad WZ 1683 241 268r
REINALDA, IEDE JAKOBS Gezworen gemeensman Yede Jacobs Reynalda naastligger ten noorden Kerkpad WZ 1683 241 268r
REINALDA, IEDE JAKOBS Gezworen gemeensman Yede Jacobs Reynalda naastligger ten westen Kerkpad WZ 1683 241 268r
JANS, IEDE Yede Jans , burger koper huis Noorderhaven 66 1752 252 180r
JANS, IEDE Yede Jans , c.u. huurder Zuiderhaven 25 1801 266 44r
JANS, IEDE Yede Jans huurder Grote Ossenmarkt 11 1805 267 157r
JANS, IEDE Yede Jans schipper verkoper Grote Ossenmarkt 12 1810 268 349v
JANS, IEDE Yede Jans schipper koper huis Hofstraat 3 1811 269 122v
GROOT, IEDE JANS wijlen Yede Jans de Groot Noorderhaven 66 1761 255 80v
GROOT, IEDE JANS wijlen Yede Jans de Groot Lanen 6 1761 255 81v
JANS, IEDE de weduwe van Yede Jansen zakkendrager naastligger ten zuiden onbekend 1651 236 150v
WIJNGAARDEN, IEDE JANS Yede Jansen Wijngaarden mr. kleermaker huurder Lanen 25 1741 250 168v
WIJNGAARDEN, IEDE JANS Yede Jansen Wijngaarden mr. kleermaker verkoper van 1/4 Lanen 25 1741 250 168v
JURJENS, IEDE Yede Jurjens koper huis Noordijs 27 1806 267 261r
JURJENS, IEDE wijlen Yede Jurjens Noordijs 27 1811 269 135r
PIETERS, IEDE Yede Pieters naastligger ten noorden Nieuwstraat 16 1681 241 145v
PIETERS, IEDE Yede Pieters timmerman naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23achter 1682 241 225r
PIETERS, IEDE Yede Pieters timmerman naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23achter 1682 241 225r
PIETERS, IEDE Yede Pieters timmerman naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23achter 1684 242 34r
PIETERS, IEDE Yede Pieters timmerman naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23achter 1684 242 34r
PIETERS, IEDE Yede Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 12 1735 249 40v
PIETERS, IEDE Yede Pieters naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt ZZ 1740 250 96r
PIETERS, IEDE de weduwe van Yede Pieters huurder Bargebuurt WZ 1774 258 172r
PIETERS, IEDE Yede Pyters mr. huistimmerman verkoper 1697 243 306v
PIETERS, IEDE Yede Pyters naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 18 1769 254 267r
PIETERS, IEDE de tuin van Yede Pyters naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1761 255 93v
PIETERS, IEDE Yede Pyters naastligger ten zuiden Achterstraat 1763 256 3r
PIETERS, IEDE Yede Pyters naastligger ten westen Achterstraat 1763 256 3r
PIETERS, IEDE de weduwe van Yede Pyters naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1767 256 256r
PIETERS, IEDE tuin van de weduwe van Yede Pyters naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1768 257 81r
PIETERS, IEDE Yede Pytters mr. huistimmerman naastligger ten noorden Nieuwstraat 35 1687 242 216v
PIETERS, IEDE Yede Pytters mr. huistimmerman koper lege plaats waar voorheen een kamer op gebouwd was Grote Kerkstraat 19 1695 243 146r
PIETERS, IEDE Yede Pytters mr. huistimmerman naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 19 1695 243 146r
PIETERS, IEDE Yede Pytters mr. huistimmerman naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 19 1695 243 149r
PIETERS, IEDE Yede Pytters mr. huistimmerman verkoper Grote Kerkstraat 19 1695 243 149r
PIETERS, IEDE Yede Pytters verkoper Gardenierstraat NZ 1722 246 126v
PIETERS, IEDE Yede Pytters , burger oud schipper (wijd-) koper huis Zoutsloot NZ 1759 254 214v
PIETERS, IEDE Yede Pytters naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1760 255 20r
REINS, IEDE de weduwe van Yede Reins huurder Droogstraat 1693 243 32r
RUITER, IEDE REINS Yede Reins de Ruiter mr. bakker koper huis Schritsen 22 1783 261 76v
RUITER, IEDE REINS Yede Reins de Ruiter mr. bakker verkoper Schritsen 22 1796 264 308r
RINSES, IEDE Yede Rinses , c.u. huurder Kruisstraat NZ 1767 256 257r
TEEKES, IEDE Yede Taeckes naastligger ten oosten Hoogstraat NZ 1671 240 41v
TEEKES, IEDE de weduwe van vroedsman Yede Taeckes naastligger ten zuidwesten Hoogstraat 47 1679 241 39r
TEEKES, IEDE de weduwe van wijlen vroedsman Yede Taeckes naastligger ten zuidwesten Hoogstraat 47 1681 241 172r
TEEKES, IEDE de weduwe van de vroedsman Yede Taeckes naastligger ten westen Scheerstraat 3 1681 241 175v
TEEKES, IEDE de weduwe van de vroedsman Yede Taeckes naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
TEEKES, IEDE wijlen vroedsman Yede Taekes Hoogstraat 45 1676 240 31ra
TEEKES, IEDE wijlen Yede Taekes Hoogstraat 47 1681 241 172r
TEEKES, IEDE wijlen vroedsman Yede Taekes naastligger ten westen Lombardstraat 1682 241 187r
TIJSES, IEDE wijlen Yede Tijssen scheepstimmerman Vijverstraat 28 1763 255 190v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds koper Liemendijk 42 1761 255 92v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds kaaskoper koper woning Zoutsloot ZZ 1764 256 24r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds winkelier koper huis Grote Kerkstraat 22 1766 256 175r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds kaaskoper verkoper Zoutsloot 86 1768 257 82v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds naastligger ten westen Zoutsloot 86 1768 257 85r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds kaaskoper koper huis Kleine Kerkstraat 18 1769 257 108r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds kaaskoper koper woning Bargebuurt WZ 1769 257 121v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds kaaskoper koper woning Wortelstraat NZ 1769 257 129v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds koopman koper huis Heiligeweg 21 1770 257 148v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds naastligger ten westen Grote Kerkstraat 21 1770 257 179r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 21 1770 257 179r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds koopman koper huis Grote Kerkstraat 24 1771 257 207r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds naastligger ten westen Grote Kerkstraat 24 1771 257 207r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds koopman koper door niaar huis Heiligeweg 19 1773 258 118r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds naastligger ten oosten Heiligeweg 19 1773 258 118r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds naastligger ten noorden Heiligeweg 19 1773 258 118r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23 1774 258 186v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds winkelier verkoper Liemendijk ZZ 1777 259 29v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds winkelier koper huis Grote Kerkstraat 19 1778 259 99v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 19 1778 259 99v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 22 1778 259 105v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds verkoper Grote Kerkstraat 22 1778 259 105v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds , c.u. naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23achter 1778 259 112r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds , c.u. naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23achter 1778 259 112r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds , burger koper huis Zoutsloot NZ 1778 259 115v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds , burger koper 1/2 huis Zoutsloot NZ 1778 259 157v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds , burger eigenaar van 1/2 Zoutsloot NZ 1778 259 157v
TJEERDS, IEDE de erven van Yede Tjeerds naastligger ten zuiden Voorstraat 89 1780 259 230r
TJEERDS, IEDE wijlen Yede Tjeerds Grote Kerkstraat 24 1780 259 240r
TJEERDS, IEDE wijlen Yede Tjeerds Kerkpoortstraat 39 1780 259 241v
TJEERDS, IEDE wijlen Yede Tjeerds koopman Bargebuurt WZ 1780 259 242v
TJEERDS, IEDE wijlen Yede Tjeerds koopman Wortelstraat 13 1780 259 243v
TJEERDS, IEDE wijlen Yede Tjeerds koopman Heiligeweg 17 1780 259 245r
TJEERDS, IEDE wijlen Yede Tjeerds koopman Grote Kerkstraat 19 1780 259 246v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds huurder achterkamer als kaaspakhuis Heiligeweg 21 1780 259 248r
TJEERDS, IEDE wijlen Yede Tjeerds koopman verkoper Heiligeweg 21 1780 259 248r
TJEERDS, IEDE wijlen Yede Tjeerds koopman Voorstraat 89 1780 259 256r
HOEK, IEDE TJEERDS Yede Tjeerdsz van der Hoek koopman koper huis Heiligeweg 17 1778 259 126r
WILLEMS, IEDE Yede Willems zeevarende Bargebuurt 1684 242 51v
WIEBES, IEDE Yede Wybes koper huis Rapenburg 1789 263 170r
WIEBES, IEDE Yede Wybes naastligger ten westen Rapenburg NZ 1792 264 64v
IEDES, IEDE het huis nu van Yede Yedes Franekerpoort (gebied) 1679 241 30r
IEDES, IEDE het huis van Yede Yedes grondpacht Moriaanstraat 1683 241 271r
IEDES, IEDE wijlen Yede Yedes Schritsen 61 1771 257 196v
RUITER, IEDE IEDES wijlen Yede Yedes de Ruiter Heiligeweg 32 1771 257 183v
HESSELS, IEFKE wijlen Yeffke Hessels Droogstraat NZ 1672 240 11va
HUBERTS, IEFKE Yeffke Huyberts , burger koper door niaar huis Lanen 41 1733 248 228r
ROELOFS, IEFKE Yeffke Roelofs Franekereind ZZ 1738 249 357r
AKKER, IEFKE Yefke Acker koper huis Noorderhaven NZ 1737 249 207v
, IEFKE Yefke Ackker verkoper Noorderhaven 87 1747 251 168r
AKKER, IEFKE Yefke Akker Noorderhaven 85 1738 249 283r
AKKER, IEFKE Yefke Akker naastligger ten oosten Noorderhaven 85 1738 249 283r
SCHELTEMA, IEFKE Yefke Scheltema, burger Franekereind 10 1750 252 103r
SPANNENBURG, IEFKE Yefke Spannenburg verkoper van 1/2 Voorstraat 97 1780 259 297v
SIDERIUS, IEFKE DOUWES Yefke Douwes Siderius Bildtstraat 23 1800 265 220v
SIDERIUS, IEFKE DOUWES Yefke Douwes Siderius verkoper (voor zich en als moeder en wettig voogdes van haar minderjarige kinderen) Bildtstraat 23 1807 268 16r
HUBERTS, IEFKE Yefke Huiberts huurder Bildtstraat 11 1738 249 271v
HUBERTS, IEFKE Yefke Huiberts naastligger ten zuiden Bargebuurt 1741 250 150v
HUBERTS, IEFKE Yefke Huiberts naastligger ten zuiden Bargebuurt 1741 250 150v
HUBERTS, IEFKE Yefke Huiberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat OZ 1744 251 41r
JANS, IEFKE Yefke Jans verkoper Liemendijk 1695 243 139v
LUITJENS, Yefke Luitjens naastligger ten oosten Achterstraat 11 1772 258 16r
PAULUS, IEFKE Yefke Poulus ten zuiden van Harlingen 1753 253 83r
TJEERDS, IEFKE Yefke Tjeerds koper door niaar Brouwersstraat 11 1739 250 21v
TJEERDS, IEFKE Yefke Tjeerds koper door niaar huis en bakkerij Brouwersstraat 11 1773 258 87r
FOKKES, IEGE Yege Fokkes mr. ijzersmid koper huis en ijzersmederij Rommelhaven ZZ 1782 260 178v
VISSER, IEGE FOKKES luitenant Yege Fokkes Visser, burger mr. ijzersmid koper 2 huizen Sint Jacobstraat 15 1787 262 186r
VISSER, IEGE FOKKES luitenant Yege Fokkes Visser, burger mr. ijzersmid koper 2 huizen Sint Jacobstraat OZ 1787 262 186r
JANS, IEGE Yege Jans , burger schipper (schuit-) koper huis Bildtstraat 21 1727 247 55r
GOVERTS, IEKE Yeke Goverts Potkast, c.u. mr. gortmaker koper tuin Zuiderhaven ZZ 1726 246 251v
KALF, WIEBES weduwe Yelskjen Wybes Calff verkoper (als moeder en wettige voorstanderse v haar 3 kinderen) Bildtstraat 24 1725 246 227r
GROOT, IEME Yeme de Groot naastligger ten zuiden Lanen 78 1792 264 59r
GROOT, IEME Yeme de Groot eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 18 1800 265 222r
GROOT, IEME Yeme de Groot naastligger ten zuiden Lanen 54 1810 269 110r
BROERS, IEME Yeme Broers scheepstimmerman koper huis Lammert Warndersteeg WZ 1770 257 172r
BROERS, IEME Yeme Broers , c.u. huurder Hofstraat ZZ 1770 257 177r
BROERS, IEME Yeme Broers naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1771 257 190v
FREERKS, IEME Yeme Freerks koopman Karremanstraat ZZ 1735 249 69r
GOEDE, IEME HERES wijlen Yeme Heres de Goede Voorstraat NZ 1671 240 7ra
JAKOBS, IEME Yeme Jacobs molenaar naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1678 241 24v
JAKOBS, IEME Yeme Jacobs molenaar kopers Lanen NZ 1680 241 86r
MEULENAAR, IEME JAKOBS Yeme Jacobs Meulenaar verkoper Lanen 9west 1681 241 133v
JAKOBS, IEME Yeme Jacobs Meulenaer naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1681 241 152r
JANS, IEME Yeme Jans naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 10 1735 249 103v
JANS, IEME Yeme Jans naastligger ten noorden Zuiderhaven 45 1743 251 28r
JANS, IEME Yeme Jans naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 14 1758 254 168v
JANS, IEME wijlen Yeme Jans Zuiderhaven 36 1765 256 111r
JANS, IEME de weduwe van Yeme Jans naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 10 1777 259 84r
JANS, IEME wijlen Yeme Jans Zuiderhaven 18 1778 259 154r
GROOT, IEME JANS Yeme Jans de Groot scheepstimmerman koper huis Spekmarkt 4 1789 263 154r
GROOT, IEME JANS Yeme Jans de Groot koper van 1/4 Zuiderhaven 18 1792 264 60v
GROOT, IEME JANS Yeme Jans de Groot scheeptimmerman verkoper Spekmarkt 4 1796 265 8v
GROOT, IEME JANS wijlen Yeme Jans de Groot scheepstimmerman Schritsen 49 1810 269 91r
GROOT, IEME JANS Yeme Jans de Groot scheepstimmerman Lanen 54 1810 269 110r
JANS, IEME Yeme Jansen , burger mr. scheepstimmerman Lammert Warndersteeg 1733 248 197v
JANS, IEME Yeme Jansen mr. scheepstimmerman naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 10 1739 250 66r
JANS, IEME Yeme Jansen , burger scheepstimmerbaas verkoper Noorderhoofd 1 1755 253 247r
JANS, de erven van Yeme Jansen naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 14 1783 261 103v
JANS, IEME de erven van Yeme Janzen naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 14 1787 262 218v
PIETERS, IEME Yeme Pieters koper huis Bildtstraat 14 1780 259 270v
PIETERS, IEME Yeme Pieters verkoper Bildtstraat 14 1781 260 11r
WIEBES, IEME Yeme Wybes huurder achterhuis Voorstraat 30 1785 262 40r
PIETERS, Yemie Pieters gleimolenaarsknecht verkoper Tiepelsteeg 1776 259 16v
BERNARDUS, IEBE Yep Bernardus , c.u. huurder voorste gedeelte Grote Kerkstraat 46 1796 264 329r
MATTEUS, IEBE Yep Mattheus arbeider Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
WILLEMS, IEPE Yepe Willems verkoper Rapenburg NZ 1661 238 96v
PIERSMA, IEPKE HARMENS Yepke Harmens Piersma William Boothstraat OZ 1684 242 38v
DIRKS, IESKJE Yeske Dirx , burger Bargebuurt 1733 248 216r
DIRKS, IETJE Yetie Dirks verkoper Vijverstraat 1700 244 74r
DIRKS, IETJE Yetie Dirks koper Zoutsloot 1776 258 265v
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Yetie Pieters Ackersloot koper perceel/plaats Kerkpoortstraat de Olde Hillebrandt 1696 243 219v
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Yetie Pieters Ackersloot, c.m. naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1696 243 219v
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Yetie Pieters Ackersloot, c.m. naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1696 243 219v
ENNES, JETSKE Yets Innes koper 1/3 huis Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
ENNES, JETSKE Yets Innes koper 1/4 huis ((staat: 100 rijksdaalders)) Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
ENNES, JETSKE Yets Innes koper 1/2 huis Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
ENNES, JETSKE Yets Innes verkoper Zeilmakersstraat 1661 238 98r
ENNES, JETSKE Yets Innes verkoper Zeilmakersstraat 1661 238 98v
MOUTER, JETSKE Yetske Mouter verkoper van 1/3 Noorderhaven NZ 1784 261 258r
MOUTER, JETSKE Yetske Mouter verkoper van 1/3 Droogstraat 11 1785 262 13r
HANSES, JETSKE Yetske Hanses Rinnertspijp 1726 246 294v
IEDES, JETSKE Yetske Yedes 't Poortje 11 1802 266 170v
KLASES, JETSE de weduwe van Yetze Claasen huurder achterste gedeelte Droogstraat NZ 1782 260 259r
AGES, EEUWE Yeve Ages oud zoutmolenaar bewoner ten zuiden van Harlingen 1679 241 49r
TIJSES, wijlen Yffie Thijssen Rapenburg 1689 242 297r
AKKER, IEFKE Yffke Acker Noorderhaven 85 1747 251 170r
BERENDS, IEFKE Yffke Beerns Rapenburg ZZ 1715 245 244v
HUBERTS, IEFKE Yffke Huiberts Zoutsloot ZZ 1674 240 130v
JEDEMA, IEFKE JELLES de verkoper Yffke Jelles Jeddema naastligger ten noorden Raamstraat 6noord 1685 242 74r
JEDEMA, IEFKE JELLES Yffke Jelles Jeddema verkoper van 1/2 Raamstraat 6noord 1685 242 74r
SONNEMA, IEFKE PIETERS Yffke Pieters Sonnema Voorstraat 97 1730 247 305v
TIEMENS, Yfk Tymens Kleine Bredeplaats 20 1663 238 165v
, IEFKE Yfke Ackers Rozengracht 1708 245 70v
BLAUW, IEFKE Yfke Blauw Karremanstraat 1746 251 122v
SCHELTEMA, IEFKE Yfke Scheltema, burger Franekereind 12 1750 252 75v
KLASES, IEFKE Yfke Claases verkoper Nieuwstraat 7 1751 252 105v
KLASES, IEFKE Yfke Claeses verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r
DIRKS, IEFKE Yfke Dirks Herenwaltje 9 1731 248 54r
DIRKS, IEFKE Yfke Dirks Hoogstraat 5 1733 248 179v
DIRKS, IEFKE Yfke Dirks Kromme Elleboogsteeg WZ 1735 249 24v
FRANSES, IEFKE Yfke Fransen , ongehuwde dochter koper huis Zoutsloot ZZ 1731 247 389v
FRANSES, IEFKE Yfke Fransen naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1733 248 281r
VRIES, IEFKE FRANSES Yfke Fransen de Vries, meerderjarig ongehuwd bewoner (tevens een huis erachter aan de Zoutsloot (huurder Coene Hendriks)) Noordijs OZ 1726 246 273v
VRIES, IEFKE FRANSES Yfke Fransen de Vries, meerderjarig ongehuwd verkoper Noordijs OZ 1726 246 273v
VRIES, IEFKE FRANSES de erven van Yfke Fransen de Vries naastligger ten westen Droogstraat NZ 1749 252 15v
SPANNENBURG, IEFKE HENDRIKS Yfke Hendriks Spannenburg verkoper Brouwersstraat 9 1786 262 115r
JANS, IEFKE Yfke Jans naastligger ten westen Karremanstraat 1742 250 269r
JEDEMA, IEFKE JELLES Yfke Jelles Jeddema naastligger ten noorden Voorstraat 25 1685 242 83v
JEDEMA, IEFKE JELLES Yfke Jelles Jeddema verkoper van 1/2 Voorstraat 25 1685 242 83v
JEDEMA, IEFKE JELLES Yfke Jelles Jeddema naastligger ten zuiden Noorderhaven 68 1685 242 84v
JEDEMA, IEFKE JELLES Yfke Jelles Jeddema verkoper van 1/2 Noorderhaven 68 1685 242 84v
YDEMA, IEFKE JELLES Yfke Jelles Ydema verkoper Hofstraat NZ 1696 243 199r
YDEMA, IEFKE JELLES Yfke Jelles Ydema verkoper Hofstraat NZ 1696 243 199v
PAULUS, IEFKE Yfke Pauwels ten zuiden van Harlingen 1752 252 221r
FILIPPUS, IEFKE Yfke Philippus Droogstraat 1705 244 300v
PIETERS, IEFKE Yfke Pyters verkoper Lanen 30achter 1742 250 238v
THOMAS, IEFKE Yfke Thomas verkoper Noorderhaven 27 1684 242 43r
THOMAS, IEFKE Yfke Thomas Zoutsloot ZZ 1703 244 191v
TJEERDS, IEFKE Yfke Tierds , burger Romastraat 6 1732 248 87v
TJEERDS, IEFKE Yfke Tjeerds verkoper Brouwersstraat 11 1766 256 220v
BONKE, IEFKE TJEERDS Yfke Tjeerds Boncq, burger Rommelhaven 24a 1729 247 232v
BONKE, IEFKE TJEERDS Yfke Tjeerds Boncq Brouwersstraat 9 1731 248 19v
BONKE, IEFKE TJEERDS Yfke Tjeerds Bonk verkoper Noordijs WZ 1735 249 87r
REINALDA, IEFKE IEDES Yfke Ydes Reynalda Franekerpoort (gebied) 1700 244 35r
TJERKS, Yfkyen Tjerx Herenwaltje OZ 1696 243 249v
, IEGE Yge scheepstimmerman huurder Grote Kerkstraat 31 1782 260 270v
VISSER, IEGE Yge Visser koper huis, herberg, stal en wagenhuis Hoogstraat 53 het Wapen van Harlingen 1799 265 148r
VISSER, IEGE Yge Visser naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 11 1809 268 243v
VISSER, IEGE Yge Visser kastelein verkoper Hoogstraat 53 1810 269 42v
ANDRIES, IEGE Yge Andries Hondenstraat ZZ 1677 241 2r
FOKKES, IEGE Yge Fokkes naastligger ten westen Rommelhaven ZZ 1782 260 274r
HAARSMA, IEGE GERBENS Yge Gerbens Haersma verkoper Grote Kerkstraat 41 1659 237 198v
HAARSMA, IEGE GERBENS Yge Gerbens Haersma, burger koopman koper 1/3 huis Lammert Warndersteeg 1659 237 201v
HAARSMA, IEGE GERBENS Yge Gerbens Haersma, burger koper huis waar de Hertog van Mecklenburgh heeft uitgehangen Zoutsloot de Hertog van Mecklenburgh 1659 237 202r
HANSMA, IEGE GERBENS Yge Gerbens Hansma gedoemde en bewoner (uitwijzing dd. 12 april 1660) onbekend 1660 238 6av
TJESSEMA, IEGE HIBBES wijlen Yge Hebbes Tjesma Voorstraat NZ 1740 250 108v
HENDRIKS, IEGE Yge Hendricks koper provisioneel huis Lanen 93 1680 241 19va
HENDRIKS, IEGE Yge Hendricx naastligger ten westen Spekmarkt 2 1682 241 187v
HENDRIKS, IEGE Yge Hendricx naastligger ten zuiden Spekmarkt 2 1682 241 187v
JANS, IEGE Yge Jans , burger schipper (schuit-) verkoper Bildtstraat 1731 248 60v
STOFFELS, IEGE Yge Stoffels naastligger ten oosten Vijverstraat 1663 238 176v
STOFFELS, IEGE wijlen Yge Stoffels Zuiderhaven 13 1667 239 95v
STOFFELS, IEGE Yge Stoffels Zuiderhaven 13 1667 239 95v
STOFFELS, IEGE wijlen Yge Stoffels schipper (groot-) Hondenstraat 10 1668 239 147r
STOFFELS, IEGE wijlen Yge Stoffels Hondenstraat ZZ 1677 241 2r
STOFFELS, IEGE de erven van Yge Stoffels naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats ZZ 1680 241 28ra
VISSER, Yger Visser kastelein huurder ten noorden van Harlingen 1808 268 169v
WILLEMS, IESKJE Yisch Willems , burgerse Lanen 3 1685 242 104r
WILLEMS, IESKJE Yisch Willems , burgerse ten oosten van Harlingen 1685 242 104r
ENNES, IEKE Yke Ennes naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1792 264 41v
ENNES, IEKE Yke Ennes naastligger ten noorden Anjelierstraat NZ 1793 264 134v
ENNES, IEKE Yke Ennes naastligger ten noorden Anjelierstraat NZ 1794 264 213r
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wijga mr. molenaar koper 1/4 wind-, rogge- en weitmolen genaamd de Noordermolen Grachtswalplein de Noordermolen 1782 260 226r
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wijga mr. molenaar eigenaar van 1/2 Grachtswalplein 1782 260 226r
WIJGA, IEKE ENNES wijlen Yke Ennes Wijga rogmolenaar verkoper van 3/4 onbekend 1800 265 233v
WIJGA, IEKE ENNES de stalling van wijlen Yke Ennes Wijga naastligger ten noorden Karremanstraat WZ 1800 265 235r
WIJGA, IEKE ENNES wijlen Yke Ennes Wijga rogmolenaar verkoper Karremanstraat WZ 1800 265 235r
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes de Wyga molenaar koper door niaar huis en bleekveld Karremanstraat 2 1771 257 208v
GOVERTS, IEKE Yke Goverds , burger koopman verkoper Zoutsloot 106 1728 247 90v
GOVERTS, IEKE Yke Goverts mr. gortmaker naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1728 247 101r
GOVERTS, IEKJE Yke Goverts naastligger ten westen Zuiderhaven 44 1728 247 197v
GOVERTS, IEKE Yke Goverts naastligger ten zuiden Karremanstraat 1732 248 165r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast koopman en mr. gortmaker koper huis Zoutsloot ZZ 1733 248 281r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast koopman en mr. gortmaker naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1733 248 281r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast, burger koper lijnbaan, gebouwd in 1733 Havenweg 13 1734 248 282v
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast mr. gortmaker en koopman Lanen 45 1734 248 351r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast, burger mr. gortmaker koper huis Zeilmakersstraat 1735 249 96r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast, burger koopman en mr. Lijnslager verkoper Zeilmakersstraat 1738 249 347r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast koopman koper 1/2 huis Heiligeweg 6 1743 251 13r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast koper provisioneel 1/2 huis Heiligeweg 6 1743 251 1ra
GOVERTS, IEKE Yke Gowerts naastligger ten noorden Droogstraat 1723 246 158r
RUURDS, IEKE Yke Ruyrdts koper provisioneel Kerkpoort (gebied) 1681 241 39ra
SIEMENS, IEKE Yke Symons , burger koper woning Franekerpoort (gebied) 1741 250 174r
WIEBES, IEKE Ykke Wybes Schritsen 11 1735 249 66r
SMID, DIRKS Ylbrand Dircks Smidt verkoper Zuiderhaven 24 1683 242 6v
LEVERLAND, JELTJE Yltje Leverland Sint Jacobstraat OZ 1760 254 257v
RINNERTS, JELTJE Yltje Rinnerts , burger Droogstraat NZ 1728 247 143r
BARTELDS, IEMKJE Ymck Bartels koper huis (tee kamers), loods en plaats Zoutsloot 1660 238 25r
BARTELDS, IEMKJE de erven van de kamer van Ymck Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 1674 240 166v
BARTELDS, de erven van Ymck Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 1676 240 240v
BARTELDS, IEMKJE de erven van Ymck Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 1681 241 141r
BARTELDS, IEMKJE de erven van Ymck Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 1682 241 205v
, IEMKJE Ymck Hessels [staat: verkoper Zoutsloot 1660 238 25r
, IEMKE Ymcke meedbrenger naastligger ten noorden Karremanstraat 1683 241 238v
DOEDES, IEMKJE Ymcke Doedes verkoper Hofstraat 16 1661 238 12ar
REMKES, IEMKE Ymcke Rimckes naastligger ten noorden Karremanstraat 1683 241 63va
RINTJES, IEMKE Ymcke Rinties meedbrenger koper twee huisen, waarvan 1 huis ten noorden van Aed Gortmaeckershuis Karremanstraat 1682 241 198r
EGBERTS, IEMKJE Ymckien Egberts kopers Simon Stijlstraat 2 1680 241 63r
RUURDS, IEMKJE Ymckien Ruyrds verkoper Grote Ossenmarkt 8 1733 248 245r
FOPPES, IEMKJE Ymckjen Foppes Grote Bredeplaats 17 1684 242 57v
GROOT, IEME Yme de Groot, c.u. huurder (huurt agterwooning) Grote Ossenmarkt 16 1806 267 195r
AGES, IEME 1/2 houtmolen en 1/2 huis van Yme Ages verpachter grond ten zuiden van Harlingen 1668 239 165v
AGES, IEME Yme Ages verkoper ten zuiden van Harlingen 1668 239 165v
FREERKS, IEME Yme Freerks koper van 1/64 Noorderhaven 79 1745 251 105v
FREERKS, IEME Yme Freerks koper van 1/64 Droogstraat 35 1745 251 105v
FREERKS, IEME Yme Freerks koper van 1/64 Noorderhaven 83 1745 251 105v
TICHELAAR, IEME FREERKS Yme Freerks Tichelaar koopman verkoper van 2/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
TICHELAAR, IEME FREERKS Yme Freerks Tichelaar koopman verkoper van 2/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
TICHELAAR, IEME FREERKS Yme Freerks Tichelaar koopman verkoper van 2/64 Droogstraat NZ 1763 255 238r
TICHELAAR, IEME FREERKS Yme Freerks Tichelaar koopman verkoper van 2/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
TICHELAAR, IEME FREERKS wijlen Yme Freerks Tichelaar Noorderhaven 79 1785 261 311v
TICHELAAR, IEME FREERKS wijlen Yme Freerks Tichelaar koopman Noorderhaven NZ 1785 261 311v
GOEDE, IEME HERES Yme Heres de Goede verkoper Liemendijk 1662 238 133r
, IEME Yme Heumes naastligger ten zuiden smitte van Zuiderhaven 18 1706 244 332v
JAKOBS, IEME Yme Jacobs , c.u. naastligger ten noorden Rozengracht 40 1664 238 227r
JAKOBS, IEME Yme Jacobs , c.u. verkoper Rozengracht 40 1664 238 227r
JAKOBS, IEME Yme Jacobs molenaar naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1677 240 257r
JAKOBS, IEME Yme Jacobs Noorderhaven 61 1683 241 253v
JAKOBS, IEME Yme Jacobs molenaar naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied) 1689 242 278r
JAKOBS, IEME Yme Jacobs , burger molenaar verkoper Bargebuurt WZ 1696 243 215r
BANGA, IEME JAKOBS Yme Jacobs Banga Hoogstraat NZ 1663 238 16ar
BANGA, IEME JAKOBS het huis van het weeskind van Yme Jacobs Banga naastligger ten westen Hoogstraat 1663 238 18av
JANS, IEME wijlen Yme Jans Bildtpoort (gebied) 1681 241 151r
JANS, IEME wijlen Yme Jans Lombardstraat 1681 241 151v
JANS, IEME Yme Jans Hoogstraat 45 1706 244 316r
JANS, IEME Yme Jans Nieuwstraat OZ 1706 244 329v
JANS, IEME Yme Jans naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 14 1745 251 58v
GROOT, IEME JANS Yme Jans de Groot koper van 1/5 Zuiderhaven 18 1791 263 293v
GROOT, IEME JANS Yme Jans de Groot scheepstimmerman verkoper Zuiderhaven 18 1800 265 241r
JANS, IEME Yme Jansen Grote Ossenmarkt 20 1699 243 396r
JANS, IEME Yme Jansen , burger scheepstimmerman koper huis Grote Ossenmarkt 12 1732 248 127v
JANS, IEME Yme Jansen scheepstimmerman koper Noorderhoofd 1 1754 253 167r
IEPES, IEME de brouwerij van Yme Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 17 1662 238 138r
GOOITSENS, IEMKJE Ymk Goyckes , burger Kerkpoortstraat NZ 1669 239 212v
, IEMKE de weduwe van Ymke meedbrenger naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1718 246 7v
, IEMKE weduwe en erven van Ymke meedbrenger naastligger ten westen Karremanstraat OZ 1722 246 130v
DIRKS, IEMKE Ymke Dirks , c.u. huurder Tiepelsteeg 1761 255 106r
DIRKS, IEMKJE Ymke Dirks huurder beneden Lammert Warndersteeg WZ 1771 257 190v
DIRKS, IEMKE Ymke Dirks huurder onbekend ZZ 1772 258 28v
DOEDES, IEMKJE Ymke Doedes , burger koper hoekhuis met loods en omheinde plaats (plus een zilveren ducaton als geschenk) Hofstraat Almenum 1660 238 29r
DOEDES, IEMKJE Ymke Doedes verkoper Hofstraat 16 1661 238 100r
JELLES, IEMKE Ymke Jolles koper huis Kerkpoortstraat NZ 1805 267 129r
RIENKS, IEMKE de erven van Ymke Rinkes naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1696 243 259r
RIENKS, IEMKE wijlen Ymke Rinks meedbrenger Karremanstraat OZ 1713 245 191r
RINTJES, IEMKE wijlen Ymke Rinties Karremanstraat OZ 1698 243 376v
SIKKES, IEMKE de weduwe van Ymke Sickes huurder Voorstraat 7a 1762 255 149r
SIKKES, IEMKE de kinderen van Ymke Sikkes Bildtpoort (gebied) 1744 251 46v
IEPES, IEMKE Ymke Ypes mr. kuiper huurder Bildtstraat 20 1794 264 205v
ARJENS, IEMKJE Ymkie Adriaans Rozengracht 40 1764 256 68r
DIRKS, IEMKJE Ymkie Geertie Dirks Gardenierstraat 4 1778 259 133r
JANS, IEMKJE Ymkie Jans koper pakhuis Carl Visschersteeg WZ 1765 256 98r
ARJENS, IEMKJE Ymkien Adriaans Liemendijk ZZ 1765 256 143v
DOUWES, IEMKJE Ymkien Douwes naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
DOUWES, IEMKJE Ymkien Douwes verkoper van 1/5 samen met haar zusters Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
DOUWES, IEMKJE Ymkien Douwes verkoper Weverstraat 1732 248 156r
EESGES, IEMKJE Ymkien Edsges verkoper (als erfgenaam v wijlen haar broer Minne Edsges (meerderjarige vrijgezel)) Nieuwstraat 50 1723 246 185v
WITTEVEEN, IEMKJE wijlen vrouwe Ymkje Witteveen Hondenstraat 12 1808 268 116v
WITTEVEEN, IEMKJE wijlen vrouwe Ymkje Witteveen Vijver 1 1808 268 116v
WITTEVEEN, IEMKJE wijlen vrouwe Ymkje Witteveen Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
BANIERS, IEMKJE Ymkje Baniers Drie Roemerssteeg 3 1789 263 113v
HARKES, IEMKJE Ymkje Harkes Molenpad ZZ 1804 267 16v
HARKES, IEMKJE Ymkje Harkes Hoogstraat 27 1804 267 42r
JANS, IEMKJE Ymkje Jans bewoner Hofstraat 16 1766 256 196r
JANS, IEMKJE Ymkje Jans Hofstraat 16 1766 256 196r
JANS, IEMKJE Ymkje Jans Builard koper huis Zoutsloot NZ 1771 257 219v
JANS, IEMKJE Ymkje Jans Builard koper huis Zoutsloot NZ 1771 257 220v
JANS, IEMKJE Ymkje Jans Builard koper kamer Zoutsloot NZ 1771 257 221r
JELSES, IEMKJE Ymkje Jeltses , burger verkoper Zoutsloot NZ 1764 256 79v
JOHANNES, IEMKJE Ymkje Johannes Gardenierstraat 8 1806 267 240v
KLASES, IEMKJE Ymkje Klaases koper huis en tuintje Bildtstraat 4 het Stekje 1811 269 125r
ROORDA, IEMKJE LUITJENS Ymkje Luitjens Roorda Drie Roemerssteeg 3 1789 263 113v
MEINERTS, IEMKJE Ymkje Meinderts Etten Voorstraat 89 1804 267 60v
PIETERS, IEMKJE Ymkje Pieters Prinsenstraat 6 1804 267 72v
SIEBRENS, IEMKJE Ymkje Sybrens naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1782 260 261v
, IEMKJE Ymkjen naastligger ten noorden Nieuwstraat 56 1741 250 162v
ARJENS, IEMKJE Ymkjen Adriaans Rozengracht ZZ 1765 256 131v
ARJENS, IEMKJE Ymkjen Adriaans Bildtpoort (gebied) 1765 256 134r
KLASES, IEMKJE Ymkjen Claeses verkoper van 1/4 Romastraat 13 1750 252 91v
DIRKS, IEMKJE Ymkjen Dirx , burger Ooievaarsteeg WZ 1695 243 180v
DOUWES, IEMKJE Ymkjen Douwes verkoper Nieuwstraat 18 1732 248 159r
DOUWES, IEMKJE Ymkjen Douwes , burger Sint Odolphisteeg 14 1735 249 99r
DOUWES, IEMKJE Ymkjen Douwes Sint Odolphisteeg 14 1740 250 121v
FOPPES, IEMKJE Ymkjen Foppes , burger Kerkpoortstraat 1708 245 59v
FOPPES, IEMKJE Ymkjen Foppes Weverstraat 1713 245 196r
FOPPES, IEMKJE Ymkjen Foppes Weverstraat 1713 245 196r
HARMENS, IEMKJE Ymkjen Harmens Brouwersstraat 14 1731 248 5v
JANS, IEMKJE Ymkjen Jans verkoper Wasbleek 1769 257 97v
JANS, IEMKJE Ymkjen Jans Builard blauwverfster koper Kleine Bredeplaats 22 1765 256 95r
JANS, IEMKJE Ymkjen Jans Builard verkoper Zoutsloot NZ 1768 257 63r
JANS, IEMKJE Ymkjen Jans Builard blauwververse verkoper Zoutsloot NZ 1768 257 64v
JANS, IEMKJE Ymkjen Jansen Builart eigenaar van 5/16 Wasbleek 1762 255 128v
JETSES, IEMKJE Ymkjen Jetses verkoper Molenpad 1757 254 64r
JETSES, IEMKJE Ymkjen Jetses verkoper Grote Bredeplaats 13 1763 255 186r
LUITJENS, IEMKJE Ymkjen Luitjens naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg 5 1752 253 15v
ROORDA, IEMKJE LUITJENS Ymkjen Luitjens Roorda verkoper van 1/3 Noorderhaven 6 1759 254 194v
ROORDA, IEMKJE LUITJENS Ymkjen Luitjens Roorda verkoper van 1/3 Noorderhaven 8 1759 254 196v
PIEBES, IEMKJE Ymkjen Piebes verkoper Bildtstraat 21 1727 247 55r
PIEBES, IEMKJE Ymkjen Piebes koper huis William Boothstraat WZ 1728 247 60v
PIEBES, IEMKJE Ymkjen Piebes , burger Lombardstraat 1738 249 264v
PIETERS, IEMKJE Ymkjen Pieters verkoper van 1/12 Karremanstraat 1742 250 269r
PIEBES, IEMKJE Ymkjen Pybes koper Noorderhaven ZZ 1753 253 95r
SIERKS, IEMKJE Ymkjen Sjerks Zuiderhaven 77oost 1794 264 229r
TEUNIS, IEMKJE Ymkjen Teunis Rozengracht ZZ 1781 260 112r
TEUNIS, IEMKJE Ymkjen Theunis Rozengracht 8 1778 259 158r
YNTEMA, IEMKJE Ymmetie Intema naastligger ten westen Lanen ZZ 1718 246 18r
DOEDES, IEMKJE Ympck Doedes naastligger ten westen Rozenstraat 1660 238 31v
DOEDES, IEMKJE Ympck Doedes naastligger ten noorden Rozenstraat 1660 238 31v
SIEMENS, IEMKJE Ympck Symens Sint Jacobstraat 4 1634 233 130v
UILKES, IEMKJE Ympck Uilckes herbergierse huurder Grote Bredeplaats NZ 1679 241 15ra
WATSES, IEMKJE Ympk Watses verkoper onbekend 1642 234 177v
BRUINSMA, IEMKJE Ympkien Bruynsma, burgerse kopers Voorstraat 50 1682 241 180v
FOPPES, IEMKJE Ympkien Foppes Weverstraat NZ 1699 244 23r
BASTIAANS, IEMKJE Ympkjen Bastiaens verkoper van 1/4 Herenwaltje OZ 1693 243 55v
FOPPES, IEMKJE Ympkjen Foppes Weverstraat NZ 1700 244 78v
JANS, Ymskjen Jans , burger koper huis en tuintje Zoutsloot 1762 255 173v
SIEBRENS, IEMTE wijlen Ymte Sybrands Heiligeweg 20 1764 256 18v
BOUWES, IENSE Ynse Bouwes mr. wolkammer verkoper Havenplein 26 1774 258 138r
HENDRIKS, IENSE Ynse Hendrix naastligger ten noorden Lanen 33 1668 239 149r
, IENSE Ynse Ieetes , burger koopman verkoper en curator van de kinderen Lanen ZZ 1680 241 23ra
, IENSE Ynse Ieetes , burger koopman verkoper en curator van de kinderen huis Scheerstraat 5 1680 241 23ra
JELTES, IENSE Ynse Jeltes koper huis en houtstek met de wal ten zuiden tot aan de Nieuwe Sluis (de magistraat protesteert tegen het verkopen van de wal) Rommelhaven 15 1662 238 127r
JELTES, IENSE Ynse Jeltes naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1681 241 34va
SCHELTINGA, IENSKE Ynske Scheltinga Franekerpoort (gebied) 1764 256 31v
JANS, IENSKE Ynske Jans verkoper van 1/3 Rommelhaven 13 1675 240 189v
THOMAS, IENSKE Ynske Thomas onbekend 1701 244 116r
THOMAS, IENSKE Ynske Thomas huis onbekend 1701 244 116r
KLASES, IENSKE Ynskje Claases verkoper van 1/4 Noorderhaven 34 1784 261 172r
KLASES, IENSKE Ynskje Claases verkoper van 1/4 Rinnertspijp 4 1784 261 173v
SCHELTINGA, IENSKE FREERKS Ynskje Freerks Scheltinga Zoutsloot 1757 254 111r
SCHELTINGA, IENSKE FREERKS Ynskje Freerks Scheltinga, burgerse William Boothstraat OZ 1758 254 132v
JILTS, IENSKE Ynskje Jielts verkoper Hofstraat ZZ 1770 257 177r
LAMMERTS, IENSKE Ynskje Lammerts verkopers van 1/4 allen erfgenamen van Hofstraat NZ 1774 258 148v
SCHELTEMA, IENSKE JANS Ynskjen Jans Scheltema koper huis Noorderhaven 90 1738 249 292r
, IENTE Ynte glazenmaker naastligger ten noorden Schritsen 61 1664 238 206r
HENDRIKS, IENTE Ynte Hendriks , c.u. huurder achter Bildtpoort (gebied) 1793 264 360r
PIETERS, IENTE Ynte Pieters glazemaker naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ 1681 241 148v
PIETERS, IENTE Ynte Pyters glazenmaker naastligger ten noorden huis van Lammert Warndersteeg OZ 1689 242 276v
PIETERS, IENTE Ynte Pytters mr. glazenmaker verkoper Lanen 44 1669 239 184r
SIEBRENS, IENTE Ynte Sybrens , c.u. huurder Voorstraat 11west 1760 255 1r
TJEPKES, IENTE huis (5) van Ynte Tiepkes grondpacht onbekend 1663 238 189v
IEPES, IENTE Ynte Ypes , c.u. huurder Tiepelsteeg 1773 258 72v
IEPES, IENTE Ynte Ypes balkvlotter huurder Hoogstraat 33 1801 265 307r
IEPES, IENTE Ynte Ypes , c.u. balkvlotter huurder Hoogstraat 33 1801 266 8r
IEPES, IENTE de weduwe van Ynte Ypes huurder Bargebuurt 2 1808 268 58r
JOHANNES, IENTJE Yntie Johannis Peterseliestraat 1706 244 337r
LOUWS, IENTJE Yntje Louws huurder Kleine Kerkstraat 6 1810 269 40v
BOUWES, IENSE Ynze Bouwes naastligger ten oosten Havenplein 10 1773 258 98r
NAUTA, SIERKS Youarda Sierks Nauta Sint Jacobstraat 12 1743 251 19r
NAUTA, Yovarda Nauta Franekerpoort (gebied) 1723 246 170r
, IEPE Ype pannenbakker naastligger ten zuiden Bargebuurt 1684 242 51v
, IEPE Ype panbakker naastligger ten westen Zeilmakersstraat WZ 1693 243 30r
, IEPE nagelaten huis Ype naastligger ten noorden Scheerstraat 9 1732 248 99r
, IEPE Ype , c.u. huurder Voorstraat 93 1750 252 82r
, IEPE Ype naastligger ten zuiden Voorstraat 84 1778 259 134v
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema klerk ter secretarie koper huis en tuintje (huur 70 cg per jaar) Schritsen 35 1784 261 160r
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema procureur postulant verkoper Zoutsloot NZ 1790 263 251v
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema procureur postulant verkoper Nieuwstraat 25 1791 263 311v
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema procureur postulant verkoper (lasthebber van Grietje Sibbeles) Hoogstraat 19 1792 264 28v
FEDDEMA, IEPE curator Ype Feddema procureur postulant verkoper Bildtstraat 21 1794 264 196v
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema klerk koper huis Grote Ossenmarkt 18 1794 264 204r
FEDDEMA, IEPE curator Ype Feddema klerk ter secretarie verkoper Grote Ossenmarkt 18 1794 264 204r
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema procureur postulant en gemeente klerk verkoper Schritsen 35 1795 264 246r
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema secretaris van Harlingen Grote Ossenmarkt 18 1803 266 263r
FEDDEMA, IEPE wijlen Ype Feddema Grote Ossenmarkt 18 1803 266 269r
JELGERSMA, IEPE Ype Jelgersma koper huis Schritsen 64 1801 265 295v
JELGERSMA, IEPE Ype Jelgersma naastligger ten westen Schritsen 66 1802 266 172v
JELGERSMA, IEPE Ype Jelgersma verkoper Schritsen 64 1803 266 294v
, IEPE de erven van Ype Meynert verpachter grond Rapenburg NZ 1675 240 203v
RODENHUIS, IEPE Ype J. Rodenhuis koper huis en bakkerij Noorderhaven NZ 1783 261 50v
RODENHUIS, IEPE raadsman Ype Rodenhuis Franekereind 4 1792 264 49v
, IEPE vroedsman Ype Roodenhuis koper Brouwersstraat 12 1788 262 276v
, IEPE Ype Roodenhuis mr. bakker verkoper Brouwersstraat 8 1795 264 258v
, IEPE Ype Roodenhuis mr. bakker verkoper Zoutsloot NZ 1795 264 260r
, IEPE Ype Roodenhuis mr. bakker en koopman onbekend 1800 265 233v
, IEPE Ype Roodenhuis mr. bakker en koopman Karremanstraat WZ 1800 265 235r
, IEPE Ype Roodenhuis mr. bakker en koopman Karremanstraat 1800 265 236r
, IEPE Ype Roodenhuis koopman koper huis Noorderhaven 83 1802 266 132r
, IEPE Ype Roodenhuis koopman huurder Noorderhaven 83 1802 266 132r
, IEPE oud burgemeester Ype Roodenhuis koper huis Drie Roemerssteeg OZ 1805 267 166r
, IEPE oud burgemeester Ype Roodenhuis eigenaar van 1/2 Bargebuurtspoortje 1805 267 169v
, IEPE lid gemeentebestuur Ype Roodenhuis koper Brouwersstraat 12 1806 267 267v
, IEPE Ype Sents mr. haarwever verkoper Hofstraat ZZ 1700 244 46r
WERF, IEPE Ype van der Werf, c.u. huurder huur Droogstraat ZZ 1786 262 112r
WERF, IEPE Ype van der Werff, c.u. huurder Droogstraat ZZ 1787 262 175v
WIELINGA, IEPE Ype Wielinga naastligger ten westen Franekereind NZ 1709 245 97r
BERENDS, IEPE vaandrig Ype Beerns naastligger ten oosten Franekereind NZ 1660 238 67v
BERENDS, IEPE vaandrig Ype Beerns naastligger ten oosten Noordijs WZ 1661 238 97r
BERENDS, IEPE vaandrig Ype Beerns naastligger ten noorden Noordijs WZ 1661 238 97r
BERENDS, IEPE hopman Ype Beerns , c.u. koper huis en nog een woning waar de Vergulden Feder uithangt erachter met een aparte Grote Kerkstraat 20 1663 238 162r
BERENDS, IEPE de erfgenamen van Ype Beerns naastligger Heiligeweg 15 1666 239 41v
BERENDS, IEPE de erfgenamen van Ype Beerns naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 2 1666 239 44v
BERENDS, IEPE de erfgenamen van Ype Beerns naastligger ten oosten Voorstraat 58 1667 239 84v
BERENDS, IEPE de erven van het huis van Ype Beerns naastligger ten westen Rommelhaven 11 1670 240 3ra
BERENDS, IEPE de erfgenamen van Ype Beerns naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 2 1680 241 63r
BERENDS, IEPE vaandrig Ype Beernts verkoper van 1/4 Franekereind 30 1660 238 37v
BOTES, IEPE Ype Bottes verkoper van 4/16 Lanen NZ 1718 246 32v
BROERS, IEPE Ype Broers huurder Sint Odolphisteeg WZ 1735 249 97r
BROERS, IEPE Ype Broers , c.u. huurder Vijverstraat NZ 1742 250 214av
BROERS, IEPE Ype Broers , c.u. Schritsen NZ 1770 257 166r
DIRKS, IEPE Ype Dirks turfdrager koper kamer Zoutsloot ZZ 1727 247 39r
DIRKS, IEPE Ype Dirks naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1737 249 206v
DIRKS, IEPE Ype Dirks naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1737 249 219r
DIRKS, IEPE Ype Durks Zoutsloot NZ 1740 250 139v
WIJGA, IEPE ENNES wijlen Ype Ennes Wijga rogmolenaar verkoper Karremanstraat 1800 265 236r
FEIKES, IEPE Ype Feikes naastligger ten oosten Hoogstraat 4 1751 252 134v
FEIKES, IEPE Ype Feikes oud herbergier verkoper Zeilmakersstraat 1754 253 148v
FEIKES, IEPE Ype Feikes huurder Droogstraat NZ 1755 253 205r
FEIKES, IEPE Ype Feikes naastligger ten oosten Hoogstraat 4 1756 253 268r
FEIKES, IEPE Ype Feikes , burger koper Kerkpoort (gebied) 1760 255 5v
FEIKES, IEPE Ype Feikes , burger verkoper Hoogstraat 6 1763 255 191v
FEIKES, IEPE Ype Feikes huurder Hoogstraat 6 1763 255 200v
FEIKES, IEPE Ype Feykes koper huis Hoogstraat 6 1745 251 67v
FEIKES, IEPE Ype Feykes herbergier verkoper Zuiderhaven 91 1748 251 214r
FEIKES, IEPE Ype Feykes koper Hondenstraat 4 1752 252 231v
FEIKES, IEPE Ype Feykes oud herbergier koper stal en naastgelegen pakhuis Zeilmakersstraat 1753 253 94r
FEIKES, IEPE het pakhuis van Ype Feykes oud herbergier naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1753 253 117r
FEIKES, IEPE Ype Feykes oud herbergier verkoper Bildtpoort (gebied) 1753 253 117r
FEIKES, IEPE Ype Feykes , burger verkoper van 1/2 Rozengracht 37 1763 255 203r
HERES, IEPE Ype Heeres zeevarensgezel koper kamer Bargebuurt 1680 241 118r
HERES, IEPE Ype Heeres molenmaker huurder Zuiderhaven 18 1732 248 108v
HERES, IEPE Ype Heeres naastligger ten oosten Lanen 64 1760 255 27r
HENDRIKS, IEPE Ype Hendriks naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1730 247 335r
HENDRIKS, IEPE wijlen Ype Hendriks schipper (smak-) Zoutsloot NZ 1732 248 78v
HERES, IEPE Ype Herres , burger turfdrager koper huis Lanen 66 1750 252 100r
HESSELS, IEPE Ype Hessels koper huis Rommelhaven NZ 1710 245 138r
HESSELS, IEPE Ype Hessels schipper (trek-) koper tuintje met bomen, bloemen, planten en zomerhuis Peterseliestraat 1717 245 299v
HESSELS, IEPE de verkoper Ype Hessels bewoner Rozemarijnstraat OZ 1732 248 97r
HESSELS, IEPE Ype Hessels , burger oud schipper op Leeuwarden (trek-) verkoper Rozemarijnstraat OZ 1732 248 97r
HESSELS, IEPE Ype Hessels baantjersknecht koper huis Karremanstraat 19 1782 260 285r
HESSELS, IEPE Ype Hessels naastligger ten noorden Karremanstraat 21 1787 262 223v
BORGER, IEPE HESSELS Ype Hessels Borger schipper (trek-) verkoper Peterseliestraat 1725 246 225v
IJSBRANDS, IEPE Ype IJsbrands mr. ijzersmid naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1723 246 160r
IJSBRANDS, IEPE Ype IJsbrands mr. ijzersmid naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1723 246 160r
IJSBRANDS, IEPE Ype IJsbrands naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1723 246 175r
IJSBRANDS, IEPE Ype IJsbrands naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) NZ 1738 249 339r
IJSBRANDS, IEPE Ype IJsbrandts , c.u. koper huis Zuiderstraat 7 1714 245 227r
JANS, IEPE Ype Jansen verkoper Lombardstraat 4 1702 244 354r
IENTES, IEPE Ype Jentes naastligger ten westen Rozengracht 1722 246 129v
IEPES, IEPE Ype Jeppes metselaar verkoper Schritsen 62 1798 265 121r
IEPES, IEPE Ype Jeppes metselaar verkoper Gardenierstraat 1 1798 265 123r
IEPES, IEPE Ype Jeppes metselaar verkoper (curator) Zoutsloot NZ 1799 265 204r
JETSES, IEPE Ype Jetzes bakkersknecht koper huis en bakkerij Heiligeweg 25 1773 258 122v
JETSES, IEPE Ype Jetzes Noorderhaven 88 1782 260 246r
JETSES, IEPE Ype Jetzes mr. bakker Nieuwstraat 22 1782 260 290r
JETSES, IEPE Ype Jetzes mr. bakker Nieuwstraat 22 1782 260 290r
RODENHUIS, IEPE JETSES Ype Jetzes Rodenhuis mr. bakker verkoper Heiligeweg 25 1783 261 111v
JETSES, IEPE Ype Jetzes Roodenhuis mr. bakker koper huis Liemendijk 1785 261 308r
JETSES, IEPE vroedsman Ype Jetzes Roodenhuis Franekerpoort (gebied) 1786 262 84r
, IEPE Ype Jetzes* naastligger ten zuiden Voorstraat 84 1779 259 202v
JILLES, IEPE Ype Jilles naastligger ten westen Hofstraat 31 1659 238 2r
MEINERTS, IEPE de erfgenamen van Ype Meinerts verpachter grond Rapenburg NZ 1661 238 96v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts mr. timmerman verkoper Zuiderpoort (gebied) 1648 236 38v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts Kerkpoortstraat 1649 236 83v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1649 236 92r
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts , c.u. timmerman verkoper Nieuwstraat 1649 236 94v
MEINERTS, IEPE Het huis van Ype Meynerts , c.u. timmerman naastligger ten noorden Nieuwstraat 1651 236 147v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts , c.u. timmerman verkoper Nieuwstraat 1651 236 147v
MEINERTS, IEPE Het andere nieuwgebouwd huis van Ype Meynerts , burger mr.timmerman naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1651 236 148v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts , burger mr.timmerman verkoper Zuiderpoort (gebied) 1651 236 148v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts Zuiderhaven 71a 1651 236 154r
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 24 1683 242 6v
PIETERS, IEPE Ype Pieters naastligger ten zuiden Weverstraat 1771 245 148v
PIETERS, IEPE Ype Pieters Nieuwstraat WZ 1711 245 149v
PIETERS, IEPE Ype Pieters Nieuwstraat WZ 1711 245 149v
PIETERS, IEPE Ype Pyters Hoogstraat ZZ 1719 246 53v
ROELOFS, IEPE Ype Roelefs , burger c.u. koper kamer onbekend 1651 236 150v
SINTS, IEPE weduwe Ype Sents naastligger ten oosten Rozenstraat 1731 248 58r
SINTS, IEPE weduwe Ype Sents naastligger ten noorden Rozenstraat 1731 248 58r
SIJES, IEPE de weduwe van Ype Sijes naastligger ten westen Noorderhaven 100 1670 240 22av
SIJES, IEPE wijlen Ype Sijes schipper (kaag-) Rommelhaven ZZ 1680 241 27ra
SIJES, IEPE de erven van Ype Sijes naastligger ten oosten Noorderhaven 96 1697 243 327r
SIJES, IEPE Ype Sijes naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1740 250 132r
SIJES, IEPE Ype Sijes lijnslager Noorderhoofd 3 1761 255 55r
SIEMENS, IEPE Ype Simons winkelier koper huis en twee kamers Sint Jacobstraat 3 1801 266 44v
SIEDSES, IEPE Mede-vroedschap Ype Sydses ijzerkramer man en voogd van zijn huisvrouw Noorderhaven 90 1680 241 74r
TJEPKES, IEPE wijlen Ype Tiepkes Kleine Bredeplaats 20 1663 238 165v
TJEPKES, IEPE wijlen Ype Tiepkes Vijver 7 1664 238 234r
TIJSES, IEPE Ype Tijsens huurder Hoogstraat 1658 237 173av
WILLEMS, IEPE Ype Willems koper 1/2 rogge- en windmolen (Plus 200 CG voor de losse goederen en nog een zilveren lepel) onbekend de Bildtpoortsmolen 1753 253 46v
WILLEMS, IEPE Ype Willems molenaar naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1753 253 94r
WILLEMS, IEPE Ype Willems molenaar verkoper onbekend 1753 253 105v
WILLEMS, IEPE Ype Willems huurder Rinnertspijp OZ 1754 253 172r
WILLEMS, IEPE Ype Willems sleper koper woning met aparte kamer in gebruik als weefwinkel Zuiderhaven 35 1758 254 170v
WILLEMS, IEPE Ype Willems , c.u. sleper naastligger ten zuiden Zuiderhaven 33 1759 254 200r
WILLEMS, IEPE wijlen Ype Willems sleper Zuiderhaven 35 1760 255 25v
IJSBRANDS, IEPE Ype Ybrands verkoper Zuiderstraat 7 1777 259 73r
IEPES, IEPE Ype Ypes mr. gortmaker Grote Bredeplaats 35 1701 244 92v
SINTS, IEPE wijlen Ype Zents mr. haarwever Wasbleek 1736 249 112v
HERES, Ypes Heeres naastligger ten oosten Lanen 64 1765 256 134v
, IEPKE Ypke Dernt verkoper Droogstraat ZZ 1719 246 37r
DIRKS, IEPKE Ypke Dirks naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1735 249 59v
DIRKS, IEPKE Ypke Dirks , burger ligterman koper van 7/9 huis Zoutsloot ZZ 1735 249 60v
DIRKS, IEPKE Ypke Dirks ligterman eigenaar van 2/9 Zoutsloot ZZ 1735 249 60v
DIRKS, IEPKE de erven van Ypke Dirks naastligger ten westen onbekend 1753 253 80v
DIRKS, IEPKE Ypke Dirks Ligterman, burger Noordijs 4 1735 249 42v
DIRKS, IEPKE Ypke Dirx huurder Zoutsloot NZ 1731 248 42v
DOUWES, IEPKE Ypke Douwes panbakker koper huis Hoogstraat 19 1740 250 80v
DOUWES, IEPKE Ypke Douwes , c.u. naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1740 250 87v
DOUWES, IEPKE Ypke Douwes , c.u. naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1740 250 87v
DOUWES, IEPKE Ypke Douwes naastligger ten westen Hoogstraat 21 1743 250 286v
DOUWES, IEPKE Ypke Douwes schuitvoerder verkoper Hoogstraat 19 1753 253 103v
DOUWES, IEPKE Ypke Douwes schuitvoerder Zoutsloot 1753 253 104v
DOUWES, IEPKE Ypke Douwes pannenbakker verkoper van 1/2 Bargebuurt 1766 256 154r
FREERKS, IEPKE Ypke Freercks , burger herbergier koper schuur of stal Lombardstraat 1685 242 72r
FREERKS, IEPKE Ypke Freerks verkoper Nieuwstraat 1689 242 297v
HOITES, IEPKE Ypke Hoytes , c.u. verkoper Schritsen 1649 236 93r
JELLES, IEPKE Ypke Jelles naastligger ten oosten Noorderhaven 74 1660 238 68r
JELLES, IEPKE wijlen Ypke Jelles Noorderhaven 76 1668 239 134v
JELLES, IEPKE Ypke Jelles naastligger ten oosten Lanen 33 1668 239 149r
JELLES, IEPKE Ypke Jelles naastligger ten westen Noorderhaven ZZ 1667 239 18va
JELLES, IEPKE wijlen Ypke Jelles Noorderhaven 76 1668 239 26va
JELLES, IEPKE de erfgenamen van Ypke Jelles verkoper Noorderhaven 76 1668 239 26va
JELLES, IEPKE de weudwe van Ypke Jelles naastligger ten oosten Lanen OZ 1687 242 195v
IEPKES, IEPKE Ypke Ypkes naastligger ten oosten Hoogstraat 17 1752 253 25v
ALGERA, IEPKE IEPKES Ypke Ypkes Algara, c.u. koper huis Zuiderpoort (gebied) 1649 236 92r
ULBES, IEPKJE Ypkjen Ulbes , burger Lanen ZZ 1696 243 211v
BERENDS, IEPE vaandrig Yppe Beerns naastligger ten westen Noordijs 1659 237 216r
DIRKS, IEPE Yppe Dirks verkoper Zoutsloot ZZ 1732 248 105v
DIRKS, IEPE Yppe Dirks mr. bontwever Zoutsloot NZ 1732 248 106v
DIRKS, IEPE Yppe Dirks naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1739 250 44v
FEIKES, IEPE Yppe Feikes naastligger Hoogstraat 4 1755 253 249r
FEIKES, IEPE Yppe Feykes naastligger ten westen Hoogstraat 10 1753 253 41r
PIETERS, IEPE Yppe Pieters naastligger ten westen onbekend 1730 247 341v
PIETERS, IEPE Yppe Pytters naastligger ten westen Lombardstraat 1726 246 284v
SINTS, IEPE wijlen Yppe Sents Lanen NZ 1733 248 176v
FABER, ISAAK Ysaac Faber naastligger ten westen Hoogstraat 31 1805 267 163v
, ISAAK Ysaac de Geer Brouwersstraat 9 1677 240 268r
RUT, ISAAK Ysaac van Ruth naastligger ten westen Franekereind 29 1783 261 120r
RUT, ISAAK Ysaac van Ruth naastligger ten noorden Franekereind 29 1783 261 120r
BASTIAANS, ISAAK Ysaac Bastiaans koper huis met loods, plaats en bakhuis met de achteruitgang in de Pieter Molentjestee Heiligeweg 4 1666 239 11va
BASTIAANS, ISAAK de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ysaac Bastiaens verkoper Heiligeweg 4 1681 241 35ra
BASTIAANS, ISAAK de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ysaac Bastiaens verkoper Lanen 85 1681 241 35ra
BASTIAANS, ISAAK de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ysaac Bastiaens verkoper Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra
FABER, ISAAK JANS Ysaac Jans Faber mr. kuiper verkoper van 1/5 Schritsen NZ 1796 264 318v
JANS, ISAAK wijlen Ysaac Jansen pasteibakker Hoogstraat 1 1701 244 90r
GROENEWOUD, ISAAK JANS Ysaac Jansen Groenewolt schipper (grootveer-) koper 1/2 huis en hof met en planten (Koper bezit reeds de andere helft) Rozengracht 1666 239 34v
DAVIDS, ISAAK Ysaack Davids , c.s. huurder Grote Kerkstraat 36 1806 267 234r
FABER, ISAAK JANS Ysaack Jans Faber verkoper Hoogstraat 29 1808 268 97r
ROOS, ISAAK Ysaak de Roose, burger koper huis de Morgenstarre Lanen 85 1730 247 348r
, ISAAK Ysaak Roosen, burger koopman verkoper Lanen 85 1733 248 248r
, ISAAK Ysaak Roosen naastligger ten oosten Hoogstraat 19 1753 253 103v
WILLEMS, ISAAK Ysaak Willems , burger koper 1/2 huis Sint Jacobstraat 4 1707 245 20r
RUT, ISAAK Ysac van Ruth naastligger ten oosten onbekend 1768 257 88r
FABER, ISAAK JANS Ysac Jans Faber naastligger ten westen Hoogstraat 31 1810 269 104v
, ISAAK Ysack Roosen, c.u. koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1754 253 194v
, ISAAK Ysack Roosen koopman verkoper Hoogstraat 21 1754 253 194v
, ISAAK Ysack Roosen koopman verkoper Hoogstraat 23 1755 253 215r
, ISAAK Ysack Roosen Vijverstraat 5 1756 254 22v
BASTIAANS, ISAAK Ysack Bastjaens mr. bakker koper provisioneel huis genaamd de Morgenstar Lanen 85 de Morgenstar 1675 240 29va
JAKOBS, ISAAK Ysack Jacobs wever huurder Snakkerburen (gebied) 1688 242 226r
JANS, ISAAK Ysack Jansen , burger pasteibakker koper huis Lanen 44 1685 242 70v
JANS, ISAAK als bewoner Ysack Jansen pasteibakker naastligger ten oosten Voorstraat 24 1685 242 77r
FABER, ISAAK Ysak Faber naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1787 262 172v
, ISAAK Ysak Roosen koopman koper huis Hoogstraat 21 1743 250 286v
, ISAAK Ysak Roosen koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1743 250 286v
, ISAAK Ysak Roosen koopman naastligger ten noorden Hoogstraat 21 1743 250 286v
, ISAAK Ysak Roosen naastligger ten westen Hoogstraat 25 1752 253 25v
, ISAAK Ysak Roozen naastligger ten oosten Hoogstraat 19 1740 250 80v
, ISAAK Ysak Roozen koopman naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1740 250 87v
ROSEN, ISAAK Ysak Rosen Ooievaarsteeg WZ 1733 248 203r
ROSEN, ISAAK Ysak Rosen Ooievaarsteeg WZ 1733 248 203r
ROSEN, ISAAK Ysak Rosen, burger zoutbrander koper huis Hoogstraat 23 1738 249 336r
ROSEN, ISAAK Ysak Rosen, c.s. naastligger ten zuiden Vijver 6 1752 252 234r
RUT, ISAAK Ysak van Ruth koper hof met kamer of zomerhuis (per week) Weverstraat ZZ 1766 256 185v
FABER, ISAAK JANS Ysak Jans Faber mr. kuiper koper huis Hoogstraat 29 1765 256 138r
AERNTSMA, ISAAK MEINERTS minderjarige zoon Ysak Meinderts Arendsma Scheffersplein OZ 1746 251 119r
AERNTSMA, ISAAK MEINERTS minderjarige zoon Ysak Meinderts Arendsma Scheffersplein OZ 1746 251 119r
WILLEMS, ISAAK Ysak Willems mr. cementmaker koper door niaar 1/2 huis Sint Jacobstraat 4 1708 245 63v
WILLEMS, ISAAK Ysak Willems cementmaker eigenaar van 1/2 Sint Jacobstraat 4 1708 245 63v
KORNELIS, IJSBRAND wijlen Ysbrand Cornelis Rinnertspijp 1709 245 84v
KORNELIS, IJSBRAND wijlen Ysbrand Cornelis Rinnertspijp 1709 245 84v
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES Ysbrand Joosten Gonggrijp mr. bakker Voorstraat 37 1780 259 274r
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES Ysbrand Joosten Gonggrijp mr. bakker verkoper van 1/2 Nieuwstraat 1780 259 278r
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES Ysbrand Joosten Gonggrijp mr. bakker verkoper van 1/2 Havenplein 3 1780 259 279r
WIENSENS, IJSBRAND de erven van Ysbrand Wijnties naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 25 1671 240 39r
WIENSENS, IJSBRAND de weduwe van Ysbrand Wijnties naastligger ten noorden Voorstraat 75 1677 240 258r
ARENDS, IJSBRAND de erven van Ysbrandt Aernts naastligger ten westen Weverstraat 1671 240 39v
ARENDS, IJSBRAND de erven van Ysbrandt Arents naastligger ten westen Weverstraat 1771 245 148v
WIENSENS, IJSBRAND het huis van Ysbrandt Wynties naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1671 240 5ra
VIERSEN, IJSBRAND dr. Ysbrandus van Viersen, c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1657 237 132r
VIERSEN, IJSBRAND pensionaris te Harlingen dr. Ysbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer verkoper Franekereind 25 1659 237 194v
VIERSEN, IJSBRAND secretaris dr. Ysbrandus van Viersen naastligger ten oosten Noorderhaven 66 1659 237 195r
VIERSEN, IJSBRAND secretaris dr. Ysbrandus van Viersen naastligger ten westen Noorderhaven 66 1659 237 195r
VIERSEN, IJSBRAND secretaris dr. Ysbrandus van Viersen verkoper Noorderhaven 66 1659 237 195r
VIERSEN, IJSBRAND Ysbrandus van Viersen naastligger ten oosten Noorderhaven 38 1659 237 195v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. Ysbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer Noorderhaven 64 1664 238 209v
VIERSEN, IJSBRAND Ysbrandus van Viersen kapitein te voet Noorderhaven 62 1710 245 102v
, IJSBRAND Ysbrant Wijnties, burger koper voor de 1/2 kamer Zuiderhaven 18 1650 236 139r
, IJSBRAND Ysbrant Wijnties, burger koper voor de 1/2 kamer Zuiderhaven 18 1650 236 139v
, IJSBRAND Ysbrant Wijnties, burger koper voor de 1/2 kamer Zuiderhaven 18 1650 236 140r
ARENDS, IJSBRAND de zwager van Ysbrant Aarnts naastligger ten noorden Zuiderhaven 1649 236 91r
IJSBRANDS, IJSBRAND het huis van Ysbrant Ysbrants naastligger ten zuiden Bildtstraat 14 1648 236 15r
JONG, IESK Yske de Jong executeur van Baarderadeel Voorstraat 65 1784 261 256r
KLASES, IESK Yske Claases timmerman koper huis of kamer Kleine Bredeplaats 15achter 1747 251 164av
DIRKS, IESKJE Yske Dirks , burger Hoogstraat 12 1735 249 40v
KLASES, IESK Yske Klaases mr. timmerman verkoper Kleine Bredeplaats 15achter 1748 251 212r
KATS, Ysrael Cats slager (joods -) koper huis Zuiderhaven 17 de Brandaris 1802 266 89v
, IETJE Ytie Anthoni verkoper Bargebuurt 1779 259 175v
LEVERLAND, IETJE Ytie Leverland verkoper (voor haarzelf en als erfgenaam) Nieuwstraat 10 1780 259 261v
LEVERLAND, IETJE Ytie Leverland verkoper Herenwaltje 19 1780 259 263r
OOSTERBAAN, IETJE Ytie Oosterbaan, meerderjarige ongehuwde dochte Voorstraat 87 1731 248 18v
TOLSMA, IETJE Ytie Tolsma Grote Bredeplaats 14 1778 259 124r
AGES, IETJE Ytie Ages , burger Karremanstraat 1662 238 147r
AGES, IETJE Ytie Ages verkoper Karremanstraat 1668 239 176v
AGES, IETJE Ytie Ages verkoper van 1/5 Noorderhaven 31 1698 243 354v
KLASES, IETJE Ytie Claesen , burger Grote Kerkstraat 35 1693 243 50r
KLASES, IETJE Ytie Clases , burger Grote Kerkstraat 35 1697 243 325r
DOUWES, IETJE Ytie Douwes , burger Vianen 1732 248 95r
VEEN, IETJE GERBENS Ytie Gerbens van der Veen naastligger ten zuiden Rommelhaven ZZ 1775 258 221r
VEEN, IETJE GERBENS Ytie Gerbens van der Veen Grote Kerkstraat 41 1776 259 22v
VEEN, IETJE GERBENS Ytie Gerbens van der Veen Grote Kerkstraat 41 1776 259 22v
VEEN, IETJE GERBENS Ytie Gerbens van der Veen verkoper Heiligeweg 70 1778 259 90v
HENDRIKS, IETJE wijlen Ytie Hendriks Voorstraat NZ 1780 259 259v
HESSELS, IETJE Ytie Hessels Voorstraat 90 1720 246 70r
HOITES, IETJE Ytie Hoites Gardenierstraat 1738 249 226v
ENNES, IETJE Ytie Innes Bildtpoort (gebied) 1667 239 108v
BELIDA, IETJE JANS Ytie Jans Belida Zuiderhaven ZZ 1669 239 214r
LUITJENS, IETJE Ytie Luitiens huurder Zuiderhaven 29 1735 249 55v
LUITJENS, IETJE Ytie Luitiens huurder Zuiderhaven 29 1736 249 111v
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma Karremanstraat 13 1735 249 95r
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Karremanstraat 13 1735 249 3va
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 2/3 Karremanstraat 13 1735 249 3va
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/6 Karremanstraat 13 1735 249 3va
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 2/3 Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 2/3 Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/6 Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ytie Pieters Ackersloot koper huis met een hofke erachter Kerkpoortstraat 27 1695 243 172v
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ytie Pieters Ackersloot, c.m. naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 27 1695 243 172v
RINSES, IETJE Ytie Rinsen naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1735 249 2va
RINSES, IETJE Ytie Rinses naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1735 249 1ra
SIETSES, IETJE wijlen Ytie Sytses Franekerpoort (gebied) 1735 249 92v
TJEPKES, IETJE Ytie Tiepkes naastligger ten noorden Peterseliestraat 1663 238 185r
, IETJE Ytje wasster naastligger ten noorden Vioolsteeg WZ 1728 247 116r
JELSMA, IETJE Ytje Jelsma, c.s. huurder Zuiderhaven 75 1754 253 152v
LEVERLAND, IETJE Ytje Leverland Rommelhaven 2west 1767 256 240r
SLOTEN, IETJE Ytje van Slooten verkoper van 1/2 Hondenstraat ZZ 1784 261 191v
TOLSMA, IETJE Ytje Tolsma koper Grote Bredeplaats 16 1783 261 19r
TOLSMA, IETJE Ytje Tolsma aanhandelaar zoutkeet xe William Boothstraat 125 1791 263 332v
TOLSMA, IETJE Ytje Tolsma ten oosten van Harlingen 1791 263 332v
TOLSMA, IETJE Ytje Tolsma verkoper ten oosten van Harlingen 1791 263 332v
ANDELES, IETJE Ytje Andeles verkopers Franekerpoort (gebied) 1786 262 84r
AUKES, IETJE Ytje Aukes Lanen 91 1799 265 205r
BARTELDS, IETJE Ytje Barteles Bildtstraat 21 1794 264 196v
BARTELDS, IETJE Ytje Bartels verkoper Bildtstraat 21 1807 267 294v
KLASES, IETSEN wijlen Ytje Clases Droogstraat ZZ 1789 263 144r
DOEDES, IETJE Ytje Doedes , burger verkoper Voorstraat 11west 1740 250 93r
DOUWES, IETJE Ytje Douwes Bildtstraat 11 1728 247 124r
VEEN, IETJE G. Ytje G. van der Veen verkoper van 1/3 Rommelhaven ZZ 1775 258 221r
VEEN, IETJE GERBENS Ytje Gerbens van der Veen naastligger ten oosten Rommelhaven ZZ 1776 258 246v
VEEN, IETJE GERBENS Ytje Gerbens van der Veen naastligger ten zuiden Rommelhaven ZZ 1776 258 246v
VEEN, IETJE GERBENS Ytje Gerbens van der Veen verkopers van 1/3 (voor 14-00-00 CG) Rommelhaven ZZ 1776 258 246v
GERRITS, IETJE weduwe Ytje Gerrits Orsinga verkoper Kleine Bredeplaats 19 1727 246 310r
HANSES, IETJE Ytje Hanses Nieuwstraat 52 1684 242 39v
HANSES, IETJE Ytje Hanses huurder huur p.wk. Voorstraat 89 1754 253 140v
HEINS, IETJE Ytje Heins , ongehuwde dochter verkoper van 1/4 Zuiderpoort (gebied) 1774 258 145v
HENDRIKS, IETJE Ytje Hendriks Wijnaldum Grote Bredeplaats NZ 1741 250 143v
JANS, IETJE Ytje Jans , burger Lanen 93 1740 250 90r
JANS, IETJE Ytje Jans , burger Lanen 42 1740 250 123v
JANS, IETJE Ytje Jans koper Schritsen 44 1783 261 84r
JOHANNES, IETJE Ytje Johannes naastligger ten oosten Heiligeweg 46 1789 263 142v
JOHANNES, IETJE Ytje Johannes verkoper Heiligeweg 46 1789 263 142v
JOHANNES, IETJE Ytje Johannes naastligger ten oosten Heiligeweg 46 1790 263 202r
KROMMEDIJK, IETJE JOHANNES Ytje Johans Krommedijk verkoper Kleine Bredeplaats 9 1731 248 62r
LAMMERTS, IETJE Ytje Lammerts huurder Lanen 18 1783 261 104v
LOLKES, IETJE Ytje Lolkes huurder voorbovenkamer Lanen 48 1808 268 76r
PIETERS, IETJE wijlen Ytje Pieters Schritsen 67 1783 261 100r
PIETERS, IETJE Ytje Pieters Dames, burgerse kopers Voorstraat 51 1775 258 226r
RUURDS, IETJE Ytje Ruyrds koper hovinge met prieel, bomen en planten Rapenburg 1664 238 28ar
SCHELTES, IETJE wijlen Ytje Scheltes Hoogstraat 39 1794 264 174v
TOLSMA, IETJE SIERKS Ytje Sierks Tolsma verkoper van 1/4 Noorderhaven NZ 1785 262 3r
SIEBRENS, IETJE Ytje Sybrens , burger Zuiderhaven ZZ 1727 247 51v
SIEBRENS, IETJE Ytje Sybrens , burger Vioolsteeg WZ 1728 247 116r
UILKES, IETJE Ytje Ulkes Franekerpoort (gebied) 1797 265 55v
WOUTERS, IETJE Ytje Wouters Kerkpoortstraat NZ 1806 267 207v
WIEBES, IETJE Ytje Wybes verkoper van 1/3 Voorstraat 60 1728 247 72r
IJSBRANDS, IETJE Ytje Ybrands koper woning Zoutsloot NZ 1727 247 43v
PIETERS, JETSE het gorthuis van Ytse Pieters naastligger ten oosten Vijverstraat OZ 1719 246 54r
PIETERS, JETSE Ytse Pieters , thans uitlandig Noorderhaven 34 1738 249 281v
JELGERSMA, JETSKE Ytske Jelgersma naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1717 245 299r
JAKOBS, JETSKE wijlen Ytske Jacobs bewoner Noorderhaven NZ 1728 247 101r
JANS, JETSKE Ytske Jans , burger Vijverstraat 4 1727 247 34r
JETSES, JETSKE Ytske Jetses koper huis en plaats Zuiderpoort (gebied) 1737 249 160r
TEUNIS, JETSKE Ytske Thonis Vrijthoff naastligger ten oosten Droogstraat 100 1660 238 30v
, IETJE Yttie huurder Nieuwstraat 48 1693 243 47v
LEVERLAND, IETJE Yttie Leverland Hoogstraat 1 1764 256 67r
, IETJE Yttie Turcois huurder Hoogstraat NZ 1693 243 38v
ABRAHAMS, IETJE Yttie Abrahams huurder Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
ALBERTS, IETJE Yttie Alberts Voorstraat 5 1734 248 314r
ALBERTS, IETJE Yttie Alberts , burger Zoutsloot NZ 1755 253 198r
MELLEMA, IETJE ALBERTS Yttie Alberts Mellema Noordijs OZ 1739 250 42v
ARJENS, IETJE Yttie Arjens verkopers Droogstraat 1679 241 48r
KLASES, IETJE wijlen Yttie Claeses dochter van de verkoper Zuiderpoort (gebied) 1680 241 28va
KLASES, IETJE Yttie Claeses voor de ene helft erfgenaam van haar Zuiderpoort (gebied) 1680 241 28va
KLASES, IETJE Yttie Claeses , burger turfmeetster Grote Ossenmarkt 8 1745 251 108r
KLASES, IETJE Yttie Clases Hoogstraat 30 1736 249 143r
DIRKS, IETJE Yttie Dirx verkoper Franekereind 32 1720 246 62v
DOUWES, IETJE Yttie Douwes , burger Vianen ZZ 1731 248 70r
EELKES, IETJE Yttie Eelkes Noorderhaven ZZ 1685 242 87v
OOSTERBAAN, IETJE EVERTS ongehuwde vrijster Yttie Everts Oosterbaan verkoper van 1/3 Voorstraat 85 1739 250 2v
FEIKES, IETJE Yttie Feykes Feltsma, burger verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5 1727 247 45v
FEIKES, IETJE Yttie Feykes Feltsma, burger verkoper van 1/5 Romastraat 1727 247 46v
FEIKES, IETJE Yttie Feykes Feltsma, burger verkoper van 1/5 Gardenierstraat 1727 247 47v
GERRITS, IETJE Yttie Gerrits Nieuwstraat OZ 1721 246 109v
HENDRIKS, IETJE Yttie Hendriks winkelier Hoogstraat NZ 1742 250 247v
HENDRIKS, IETJE Yttie Hendrix Schritsen 28 1699 243 393r
HILLEBRANDS, IETJE Yttie Hilbrands Zuiderhaven 21 1741 250 190r
JAKOBS, IETJE Yttie Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 27 1748 251 207v
JANS, IETJE Yttie Jans Lammert Warndersteeg OZ 1712 245 172v
JARICHS, IETJE Yttie Jarigs , burgerse kopers Noorderhaven 61 1683 241 253v
JOHANNES, IETJE Yttie Johannis , burger Franekerpoort (gebied) 1675 240 202r
LOLKES, IETJE Yttie Lolkes , e.a. naastligger ten noorden Hofstraat 17 1692 243 17v
PIERS, IETJE Yttie Piers Gladtsma verkoper van 1/6 Schritsen 64 1742 250 219v
PIETERS, IETJE Yttie Pytters , burger Kerkpoortstraat NZ 1641 234 137r
REINERS, IETJE Yttie Reyners kopers Zoutsloot NZ 1681 241 130v
RINNERTS, IETJE Yttie Rinnerts , burger verkoper Zoutsloot 32 1749 252 6v
, IETJE Yttie Siberus Rinnertspijp 1726 246 248r
, IETJE Yttie Siberus naastligger ten noorden Rinnertspijp 1726 246 248r
SIKKES, IETJE Yttie Sickes huurder boven Lanen 64 1752 253 22r
SIEBRENS, IETJE Yttie Sybrens Rozengracht 1725 246 215r
SIEBRENS, IETJE Yttie Sybrens , burger Lanen 56 1728 247 100r
SIEBRENS, IETJE Yttie Sybrens Lanen 56 1731 248 10v
TJEPKES, IETJE Yttie Tiepckes naastligger ten westen Romastraat 1658 237 179v
TJEERDS, IETJE Yttie Tjeerdts Grote Bredeplaats 9 1688 242 237v
ULBES, IETJE Yttie Ulbes huurder Noorderhaven 90 1738 249 292r
ULBES, IETJE Yttie Ulbes huurder beneden Drie Roemerssteeg OZ 1752 253 14r
WOUTERS, IETJE Yttie Wouters verkoper van 1/3 Kerkpoort (gebied) 1802 266 67r
DIJKSMA, IETJE Yttje Dijxma huurder voorste gedeelte Vijverstraat 13 1771 257 237r
LEVERLAND, IETJE Yttje Leverland verkoper Lombardstraat 1780 259 283v
LEVERLAND, IETJE Yttje Leverland verkoper Rommelhaven 1 1781 260 153r
LEVERLAND, IETJE Yttje Leverland verkoper Hoogstraat 1 1781 260 154v
MEULEN, IETJE Yttje van der Meulen onbekend 1757 254 112r
OOSTERBAAN, IETJE Yttje Oosterbaan, c.u. huurder Noordijs 1 1731 248 36r
OOSTERBAAN, IETJE Yttje Oosterbaan verkoper Franekereind 34 1781 260 123v
TOLSMA, IETJE Yttje Tolsma Grote Bredeplaats 16 1803 266 180r
ANDELES, Yttje Andles huurder Noorderhaven 25 1727 247 11v
BERENDS, IETJE Yttje Beernds huurder Heiligeweg 8 1761 255 65r
KORNELIS, IETJE Yttje Cornelis naastligger ten oosten Karremanstraat 1736 249 127v
KORNELIS, IETJE Yttje Cornelis verkoper Karremanstraat 1736 249 127v
DIRKS, IETJE Yttje Dirks winkelierse verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ 1761 255 93v
DIRKS, IETJE Yttje Dirks verkoper Spekmarkt 1 1772 258 29v
DIRKS, IETJE wijlen Yttje Dirks Droogstraat 59 1783 261 45v
SIDERIUS, IETJE DIRKS Yttje Dirks Siderius Voorstraat 97 1756 254 2r
FEDDES, IETJE Yttje Feddes huurder voorboven Lammert Warndersteeg OZ 1803 266 206v
FEIKES, IETJE Yttje Feikes Felsma, burger koper huis onbekend 1754 253 188r
FREERKS, IETJE Yttje Fredriks Lanen 15 1787 262 221v
VEEN, IETJE GERBENS Yttje Gerbens van der Veen eigenaar van 1/3 Lammert Warndersteeg 1773 258 110v
VEEN, IETJE GERBENS Yttje Gerbens van der Veen koper 1/3 huis en bakkerij Voorstraat 94 1773 258 111r
HENDRIKS, IETJE Yttje Hendriks , burgerse verkoper Hoogstraat NZ 1757 254 95v
HENDRIKS, IETJE Yttje Hendriks , burgerse verkoper (zoon ) Hoogstraat NZ 1757 254 95v
JAKOBS, IETJE Yttje Jacobs huurder Karremanstraat 21 1752 252 217v
JANS, IETJE Yttje Jans , burger Lanen 44 1730 247 335v
JANS, IETJE Yttje Jans verkoper Lanen 30 1755 253 234v
JANS, IETJE wijlen Yttje Jans verkoper Schritsen 44 1795 264 282r
JOHANNES, IETJE Yttje Johannes koper huis Heiligeweg 46 1760 255 21r
JOHANNES, IETJE Yttje Johannis verkoper van 5/8 Brouwersstraat 35 1764 256 85r
LAMMERTS, IETJE Yttje Lammerts verkoper Zoutsloot ZZ 1770 257 165v
LUITJENS, IETJE Yttje Luytjens , c.s. huurder Grote Bredeplaats 6b 1763 255 256v
GEITJEBAAN, IETJE SIERKS Yttje Sierks Geitjebaan verkoper Bildtstraat 11 1752 253 8r
SIEMENS, IETJE Yttje Simons 1760 255 38r
SIEMENS, IETJE Yttje Simons Kerkpoortstraat 21 1763 255 224v
WOUTERS, IETJE Yttje Wouters Kerkpoortstraat 31 1808 268 47v
IJSBRANDS, Ytze IJsbrands , burger verkoper Rommelhaven NZ 1728 247 106v
AGES, Yurre? Ages houtmolenaar verkoper Franekereind 26 1669 239 36ra
HERES, EEUWE Yve Heeres huurder Moriaanstraat 1 1766 256 215r
JAKOBS, EEUWE wijlen Yve Jacobs Kerkpoortstraat 1734 248 338r
JAKOBS, EEUWE Ywe Jacobs , c.u. koper huis Heiligeweg ZZ 1720 246 76r
NAUTA, Ywerke Nauta naastligger ten zuiden Zoutsloot 1724 246 195r
NAUTA, Ywerke Nauta Zoutsloot 1724 246 195r
FABER, JANS Yzaac Jans Faber mr. kuiper verkoper Lanen 22 1801 266 9r
FABER, ISAAK JANS Yzaak Jans Faber mr. kuiper verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r
FABER, ISAAK JANS Yzaak Jans Faber mr. kuiper verkoper Schritsen 25 1801 265 293r
WILLEMS, ISAAK Yzak Willems , burger koper pakhuis Sint Jacobstraat 2achter 1708 245 44v
WILLEMS, ISAAK Yzak Willems , burger naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 2achter 1708 245 44v