Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ja  Je  Ji  Jo  Ju  Jy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
ARJENS, AGE Age Janes oud bontwever verkoper van 1/2 Nieuwstraat 36 1756 253 255r
ARJENS, ALBERT Albert Jaanes naastligger ten noorden Nieuwstraat 38 1750 252 61v
ARJENS, ALBERT Albert Janes koper huis(2 kamers) Weverstraat 1721 246 92v
ARJENS, ALBERT Albert Janes huurder Nieuwstraat 36 1756 253 255r
ARJENS, ALBERT Albert Janes huurder kelder Noorderhaven NZ 1799 265 128r
ARJENS, AUKE Auke Janes Noorderhaven ZZ 1685 242 87v
ARJENS, ELIAS Elias Janes varend peroon Weverstraat 1730 247 351r
ARJENS, ELSKE Elske Janes huurder van 1/2 Voorstraat 57 1744 251 42v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Sloten Schritsen 52 1734 248 354r
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Sloten Grote Bredeplaats ZZ 1754 253 160v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Sloten winkelier Grote Bredeplaats 4 1759 254 228r
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slooten Grote Bredeplaats 8a 1764 256 35v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Sloten verkoper Grote Bredeplaats 4 1777 259 46r
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slooten verkoper Hoogstraat 53 1778 259 93r
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slooten naastligger ten westen Schritsen 52 1779 259 180v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slooten verkoper Schritsen 52 1780 259 299v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slooten verkoper Schritsen 52 1780 259 301v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slooten naastligger ten westen Voorstraat 85 1780 260 2r
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slooten verkoper Voorstraat 83 1781 260 132v
ARJENS, FRANS erven Frans Janes naastligger ten westen Heiligeweg 15 1731 248 55v
ARJENS, JAN Jan Janes schipper (wijd-) koper huis Schritsen 54 1679 241 55v
ARJENS, JAN Jan Janes schipper (wijd-) verkoper Kerkpad WZ 1682 241 213v
ARJENS, JAN Jan Janes schipper (wijd-) koper Grote Bredeplaats 2 1684 242 35r
ARJENS, JAN Jan Janes schipper (wijd-) koper Grote Bredeplaats 2 1684 242 36r
ARJENS, JAN Jan Janes schipper (wijd-) koper Grote Bredeplaats 2 1684 242 36v
ARJENS, JAN Jan Janes , burger schipper koper 3 kamers aaneen stand Zuiderhaven 18 1692 243 23v
ARJENS, JAN Jan Janes scheepstimmerman naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ 1693 243 40v
ARJENS, JAN de hof van Jan Janes schipper naastligger ten westen Zuiderhaven 6 1693 243 50ar
ARJENS, JAN Jan Janis schipper (groot-) naastligger ten westen Schritsen 62 1684 242 29v
SLOTEN, JAN ARJENS wijlen Jan Janes van Slooten schipper (groot-) Kerkpoortstraat 1751 252 107r
SLOTEN, JAN ARJENS wijlen Jan Janes van Sloten schipper Schritsen 60 1756 254 39v
SLOTEN, MAAIKE ARJENS Mayke Janus van Slooten, burger Rozengracht 14 1765 256 126v
SLOTEN, SIPKE ARJENS Sipke Janes van Slooten naastligger ten oosten Vismarkt 1 1788 262 249r
SLOTEN, THOMAS ARJENS curator Thomas Janes van Slooten koopman verkoper Noorderhaven 24 1794 264 186r
ARJENS, TIETJE Tietje Janes Karremanstraat 1742 250 269r
ARJENS, TJALLING Tjallingh Janes naastligger ten noorden Nieuwstraat 36 1687 242 206r
DJOERDS, WOPKE Wopke Joerds houtvlotter koper van 1/2 Kleine Bredeplaats 10 1801 265 276v
DJOERDS, WOPKE Wopke Joerds koper huis Bildtstraat 22 1801 265 298v
DJOERDS, WOPKE Wopke Joerds balkvlotter Kleine Bredeplaats 10 1805 267 159v
DJOERDS, WOPKE Wopke Joerds koopman koper huis Spinstraat 11 1808 268 29v
DJOERDS, WOPKE Wopke Joerds houtverkoper verkoper Grote Bredeplaats 22 1808 268 173r
DJOERDS, WOPKE Wopke Joerds koopman koper Schritsen 56oost 1811 269 117r
DJOERDS, WOPKE Wopke Joerds verkoper Bedelaarsteeg 3 1811 269 119r
DJOERDS, WOPKE Wopke Joerds verkoper Lanen 79 1811 269 119r
DJOERDS, WOPKE Wopke Joerds Schritsen 37 1811 269 127r
DJOERDS, WOPKJE Wopke Joerds balkvlotter verkoper Grote Ossenmarkt 18 1803 266 269r
DJURRES, Hijke Jurres huurder achteronderkamer Grote Bredeplaats 31 1798 265 98v
DJURRES, BOUWE Bouwe Jurres huurder midden benedenkamer Franekerpoort (gebied) 1764 256 51r
DJURRES, BOUWE Bouwe Jurres huurder Nieuwstraat 10 1769 257 109r
DJURRES, GRIETJE Grietie Jurres verkoper Both Apothekerstraat OZ 1711 245 144r
DJURRES, GRIETJE Grietje Jurres Kerkpad 1 1787 262 166r
DJURRES, GRIETJE Grietje Jurres Grote Kerkstraat 46 1800 265 273v
DJURRES, GRIETJE Grietie Jurris , burgerse onbekend 1677 241 1v
DJURRES, HENDRIKJE Hendrikje Jurres , minderjarig kind Grote Ossenmarkt 18 1769 254 267r
DJURRES, HILTJE Hiltje Jurres huurder Rozengracht NZ 1754 253 135v
DJURRES, KLAAS Claas Jurres mr. verver koper huis Schritsen 5 1800 265 216r
DJURRES, KLAAS Claas Jurres naastligger ten oosten Schritsen 3 1803 266 208r
DJURRES, KLAAS Claas Jurres naastligger ten westen Schritsen 7 1810 269 102r
DJURRES, TRIJNTJE Trijntje Jurres , minderjarig kind Grote Ossenmarkt 18 1769 254 267r
EIES, FEIKE Feicke Jies , c.u. koper huis en stalling Hoogstraat 25 de Rode Ploeg 1718 246 25v
GJALTS, JELLE Jelle Jolts huurder Gardenierstraat 1682 241 194r
GJALTS, RINSE Rinse Jolties , c.u. koper kamer, loods en tuin Romastraat NZ 1675 240 210v
GJALTS, RINSE de tuin van Rinse Jolties , c.u. naastligger ten westen Romastraat NZ 1675 240 210v
GJALTS, RINSE wijlen Rinse Jolts timmerman verkoper Romastraat 1682 241 183r
GJALTS, RINSE het huis van Rinse Jolts grondpacht 00-15-00 CG 1681 241 41va2
GJALTS, RINSE Rinse Jolts eigenaar onbekend 1699 244 9r
IEKES, TRIJNTJE Trijntje Jickes Hoogstraat NZ 1684 242 55v
GROOT, JAN IEMES Jan Jemes de Groot koper van 1/2 Noorderhoofd 1 1795 264 265v
IENSES, JOOST wijlen Joost Jinties Vianen ZZ 1721 246 102r
IENTES, IEPE Ype Jentes naastligger ten westen Rozengracht 1722 246 129v
IEPES, DIRK Dirk Jeppes mr. scheepstimmerman verkoper van 1/4 Lanen 89 1739 250 36r
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes , c.u. mr. bakker geniaarde koper Franekereind NZ 1676 240 222v
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes , c.u. mr. bakker geniaarde koper Franekereind NZ 1676 240 229r
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind ZZ 1680 241 25ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind 40 1680 241 25ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind ZZ 1680 241 25ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind ZZ 1680 241 25ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind ZZ 1680 241 25ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind 32 1680 241 25ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel 1680 241 25ra1
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel 1680 241 25ra1
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel 1680 241 25ra1
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel 1680 241 25ra1
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes naastligger ten noorden William Boothstraat 39 1687 242 166r
IEPES, FEDDRIK Feddrik Jeppes mr. bakker naastligger ten noorden William Boothstraat 39 1697 243 321r
IEPES, FEDDRIK Fedderik Jeppes mr. bakker naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1698 243 337r
IEPES, FEDDRIK Feddrik Jeppes naastligger ten zuiden Zoutsloot 125 1699 244 16r
IEPES, FEDDRIK Feddrik Jeppes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 18 1701 244 91v
IEPES, FEDDRIK de huisinge van Feddrick Jeppes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1711 245 142r
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes Noorderhaven ZZ 1717 245 306r
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1718 246 17v
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes koopman naastligger ten zuiden Zoutsloot 125 1718 246 24r
IEPES, FEDDRIK Feddrik Jippes naastligger ten westen Noorderhaven ZZ 1717 245 286v
IEPES, FEIKE Feike Jeppes koper 1/2 kamer Liemendijk 1661 238 8av
IEPES, FEIKE Feycke Jeppes voerman koper kamer Liemendijk NZ 1679 241 39v
IEPES, FEIKE Feycke Jeppes voerman naastligger ten westen Liemendijk NZ 1679 241 39v
IEPES, FEIKE Feycke Jeppes naastligger ten westen Liemendijk 1682 241 232r
IEPES, FEIKE het land gebruikt door Feycke Jeppes grondpacht 00-10-00 CG 1681 241 41va1
IEPES, FEIKE Feyke Jeppes naastligger ten zuiden Liemendijk 1685 242 86v
IEPES, FEIKE Feicke Jeppes naastligger ten westen Liemendijk NZ 1694 243 102v
IEPES, FEIKE Feicke Jeppes eigenaar onbekend 1699 244 9r
IEPES, FEITE Feyte Jeppes , burger voerman koper 2 kamers Liemendijk NZ 1687 242 171v
IEPES, FEITE Feyte Jeppes naastligger ten westen Liemendijk NZ 1687 242 171v
IEPES, FREERK Frederik Jeppes naastligger ten noorden William Boothstraat 39 1703 244 196r
IEPES, FREERK de erven van Freddrik Jeppes verpachter grond Franekereind 24 1731 248 2r
IEPES, GRIETJE Grietie Jeppes Lanen 89 1731 248 49r
IEPES, IEPE Jeppe Jeppes , c.u. mr. bakker verkoper Kleine Bredeplaats 19 1677 240 265r
IEPES, IEPE Jeppe Jeppes mr. bakker koper huis Lanen NZ 1677 240 265v
IEPES, IEPE Jeppe Jeppes bakker koper provisioneel 1/2 huis genaamd de Drie Romers, loods, plaats, put, bak en een kamer daarachter Kleine Bredeplaats 19 1672 240 12va
IEPES, IEPE de verkopers Jeppe Jeppes , c.u. mr. bakker huurder Lanen NZ 1678 241 12r
IEPES, IEPE Jeppe Jeppes , c.u. mr. bakker verkoper Lanen NZ 1678 241 12r
IEPES, IEPE Jeppe Jeppes bewoner Lanen NZ 1680 241 86r
IEPES, IEPE Jeppe Jeppes bewoner Lanen 9west 1681 241 133v
IEPES, IEPE Ype Jeppes metselaar verkoper Schritsen 62 1798 265 121r
IEPES, IEPE Ype Jeppes metselaar verkoper Gardenierstraat 1 1798 265 123r
IEPES, IEPE Ype Jeppes metselaar verkoper (curator) Zoutsloot NZ 1799 265 204r
IEPES, TEUNIS Teunis Jeppes , c.u. mr. huistimmerman koper huis Lanen NZ 1712 245 168v
IEPES, WILLEM het huis gekocht door Willem Jeppes naastligger ten westen Schritsen NZ 1676 240 219v
IEPES, WILLEM Willem Jeppes , burger koper huis Schritsen NZ 1676 240 246r
IEPES, WILLEM Willem Jeppes naastligger ten oosten Schritsen NZ 1678 241 11v
IEPES, WILLEM Willem Jeppes timmerman naastligger ten oosten Schritsen NZ 1680 241 114r
IEPES, WILLEM de weduwe van Willem Jeppes naastligger ten oosten Schritsen NZ 1681 241 127r
IEPES, WILLEM Willem Jeppes koper provisioneel Zuiderhaven 77oost 1680 241 22ra
IESES, BAUKE wijlen Bauke Jiesses Nieuwstraat 25 1791 263 311v
IESES, BAUKE de weduwe van Bauke Jisses naastligger ten zuiden Nieuwstraat 21 1784 261 132r
IESKES, LUITJEN Luitien Jeskes naastligger ten noorden Weverstraat 1658 237 163v
IETES, PIETER Pieter Jettes koper huis en bakkerij Hoogstraat NZ 1780 260 3v
J., H. H. J. Schierst koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 93achter 1785 262 23v
STOK, HARKE J. Harke J. van der Stok naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1786 262 57r
WESTRA, HENDRIK J. Henricus J. Westra verkopers Sint Odolphisteeg WZ 1799 265 169v
GEERMANS, JAKOB J. Jacobis J. Germans keurslijfmaker koper huis Brouwersstraat 8 1799 265 186r
OLDAANS, PIETER J. Pieter J. Oldaens, burger koopman Brouwersstraat 22 1729 247 246r
JAIES, KLAASKE Claeske Jejes naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 19 1716 245 265v
JAIES, KLAASKE Claeske Jejes naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1716 245 265v
JAIES, KLAASKE Claeske Jeyes Vijverstraat NZ 1703 244 197v
JAIES, MINNE Minne Jeies mr. kuiper naastligger ten westen Grote Bredeplaats 13 1716 245 256v
JAIES, MINNE Minne Jeyes , burger mr. kuiper koper huis Grote Bredeplaats 11 1671 240 60v
JAIES, MINNE Minne Jeyes mr. kuiper naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 9 1688 242 237v
JAIES, RICHARD Richert Jeyes naastligger ten westen Hofstraat 16 1681 241 126v
JAIES, RIJK het huis waar Almenum uithangt of de weduwe van Rijke Jeies naastligger ten westen Hofstraat ZZ Almenum 1693 243 39r
JAITSES, HERE wijlen Heere Jaities Noorderhaven ZZ 1716 245 268v
JAITSES, JAKOB Jacob Jaities koper provisioneel 1/2 huis Kerkpoortstraat NZ 1671 240 5ra
JAITSES, JAKOB Jacob Jayties naastligger ten zuiden onbekend 1672 240 89v
JAITSES, JAKOB het huis van Jacob Jayties naastligger ten zuiden Weverstraat 1672 240 95v
JAITSES, JAKOB een kamer achter het huis van Jacob Jayties Weverstraat 1672 240 95v
JAITSES, JAKOB een kamer achter het huis en het huis van Jacob Jayties naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1673 240 127v
JAITSES, JAKOB wijlen Jacob Jayties Kerkpoortstraat 1682 241 182v
JAITSES, JELTJE de erfgenamen van wijlen Jeltie Jayties verkopers van 1/2 Kerkpoortstraat 1682 241 182v
JAITSES, JOUKE Jouck Jaities naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1672 240 93v
JAKLES, ANTJE Antie Jaekles verkoper van 1/4 (ongehuwd, meerderjarig) Noorderhaven 57 1731 248 43v
JAKLES, ANTJE Antie Jaekles verkoper van 1/2 (ongehuwd, meerderjarig) Droogstraat ZZ 1731 248 44v
JAKLES, DIEUWKE Dieucke Jackles , burger Noorderhaven 112 1640 234 113v
JAKLES, DIEUWKE Dieucke Jackles verkoper Scheerstraat 3 1658 237 159v
JAKLES, DIEUWKE Dieuke Jakles koper schuur met hovinge Bildtpoort (gebied) 1664 238 237r
HOOP, EVERT JAKLES Evert Jakles de Hoop, burger koper huis Heiligeweg 8 1774 258 193r
HOOP, EVERT JAKLES Evert Jakles de Hoop Heiligeweg 8 1779 259 164r
JAKLES, IENSKE Jents Jakkeles Lombardstraat NZ 1802 266 156r
JAKLES, IESKJE Jiskjen Jakles verkoper Zoutsloot 77 1718 246 13v
JAKLES, JAKLE Jakele Jackeles koopman ten oosten van Harlingen 1796 264 361r
JAKLES, JAKLE Jakle Jakles huisman verkoper ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
JAKLES, TRIJNTJE Trijntje Jackles Grote Kerkstraat 14achter 1803 266 278r
JAKLES, TRIJNTJE Trijntje Jackles Heiligeweg 11 1806 267 281r
JAKLES, TRIJNTJE Trijntje Jakles kopers Heiligeweg 11 1799 265 163r
JAKOBS, Atntie Jacobs onbekend 1647 235 241v
JAKOBS, Berbard Jacobs verkoper Franekertrekvaart 1647 235 264v
JAKOBS, Pietrik Jacobs naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 1664 238 231v
JAKOBS, Elsabeth??? Jacobs Kerkpoortstraat 1 1663 238 17av
JAKOBS, Zibert Jacobs , burger koper kamer Grote Ossenmarkt 1670 240 25r
JAKOBS, Buakjen Jacobs verkoper Droogstraat 1672 240 81v
JAKOBS, Seep Jacobs kooltjer verkoper onbekend 1677 240 269r
JAKOBS, Jaepjen Jacobs huurder van het voorste gedeelte Zuiderhaven 57 1695 243 140r
JAKOBS, Tallina Jacobs Brouwersstraat 20 1708 245 49v
JAKOBS, IJwe Jacobs naastligger ten westen Heiligeweg 12 1724 246 212v
JAKOBS, Elfke Jacobs huurder Brouwersstraat 22 1729 247 246r
JAKOBS, Hend_k Jacobs naastligger ten zuiden Karremanstraat WZ 1763 256 11r
JAKOBS, Aaeble Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
JAKOBS, Aaeble Jacobs Beytzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r
JAKOBS, huisman Sempke Jacobs verkoper Bargebuurt WZ 1774 258 172r
JAKOBS, Joh_s Jacobs Bildtpoort (gebied) 1785 261 260r
BAKKER, JAKOBS Teerd? Jacobs Bakker naastligger ten zuiden Wortelstraat ZZ 1776 259 4v
BAKKER, JAKOBS Teerd? Jacobs Bakker naastligger ten westen Wortelstraat ZZ 1776 259 4v
CONRADI, JAKOBS Heer Alb. Jacobus Conradi koper Franekerpoort (gebied) 1797 265 60v
STIKKERSMA, JAKOBS de weduwe van Tjomme Jacobs Stikkersma naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west 1706 244 336v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs Both Apothekerstraat OZ 1701 244 121v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs Gardenierstraat 2 1701 244 133v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs Grote Kerkstraat 18 1702 244 170v
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs Gardenierstraat 2 1705 244 304v
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs , burger Kerkpad 1 1707 245 18v
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs Kerkpad 1 1710 245 105v
JAKOBS, AAFKE wijlen Aefke Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 18 1720 246 87r
JAKOBS, AAFKE Aafke Jacobs verkoper van 7/24 Romastraat 27 1737 249 158v
JAKOBS, AAKJE Aak Jacobs verkoper van 1/3 Lanen 31 1779 259 209v
HOUTKOPER, AAKJE JAKOBS Aak Jacobs Houtkoper Hoogstraat 1 1781 260 154v
HOUTKOPER, AAKJE JAKOBS Aake Jacobs Houtkoper Noorderhaven 76 1791 263 330v
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs Hoogstraat NZ 1633 233 111r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs , burgerse Romastraat NZ 1633 233 112r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs , burger onbekend 1648 236 14r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs , burger onbekend 1648 236 14r
JAKOBS, AALTJE Aaltje Jacobs verkoper Droogstraat NZ 1662 238 135r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs , burger Hoogstraat 17 1698 243 334v
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs verkoper 1707 245 27r
JAKOBS, AALTJE Aaltie Jacobs Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs verkoper Kerkpoortstraat 1723 246 179v
JAKOBS, AALTJE Aeltje Jacobs , burger Zoutsloot 1730 247 302v
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs Zoutsloot NZ 1748 251 239v
JAKOBS, AARON Aaron Jacobs Grote Kerkstraat 25 1796 265 2r
JAKOBS, AART Aert Jacobs mr. chirurgijn koper half huis Vijver OZ 1682 241 224v
JAKOBS, AART Aert Jacobs mr. chirurgijn koper huis Kleine Bredeplaats 5 1686 242 105v
JAKOBS, AART Aart Jacobs , burger mr. chirurgijn koper huis Vijver OZ 1687 242 200r
JAKOBS, AART vroedsman Aert Jacobs naastligger ten zuiden Vijverstraat 1694 243 75r
JAKOBS, AART vroedsman Aert Jacobs naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 3 1695 243 145r
JAKOBS, AART vroedsman Aart Jacobs naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 3 1695 243 161v
JAKOBS, AART vroedsman Aart Jacobs naastligger ten westen Vijver 6 1695 243 167r
JAKOBS, AATJE de weduwe Atie Jacobs naastligger ten westen Droogstraat 1641 234 139r
JAKOBS, AATJE Atie Jacobs verkoper Droogstraat 1641 234 139r
JAKOBS, AATJE de weduwe van Ate Jacobs naastligger ten oosten Franekereind 26 1684 242 31v
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs smid naastligger ten zuiden Bildtstraat OZ 1659 238 10r
JAKOBS, ABE Abe Jacobs smid naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1662 238 138r
JAKOBS, ABE Abe Jacobs naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1664 238 204v
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs mr. smid koper huis Achterstraat NZ 1684 242 21r
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs mr. smid koper huis Achterstraat 83 1684 242 21v
JAKOBS, ABE de smitte van Abe Jacobs smid naastligger ten oosten Achterstraat 1686 242 113v
JAKOBS, ABE Abe Jacobs mr. ijzersmid koper huis + smidse CA Zuiderstraat 1724 246 190r
JAKOBS, ABE huur betalen aan Abe Jacobs huur Zuiderstraat 31 1724 246 198v
JAKOBS, ABE Abe Jacobs naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1736 249 137r
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1738 249 231r
JAKOBS, ABE de erven van Abbe Jacobs naastligger ten noorden Zuiderstraat 1751 252 131v
JAKOBS, ABE Abe Jacops , c.u. koper huis Bildtstraat 19 1649 236 99r
JAKOBS, ABEL Able Jacobs Beytzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
JAKOBS, ABEL Able Jacobs Beytsegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
JAKOBS, ABRAHAM Abram Jacobs verkoper Droogstraat 1650 236 133v
JAKOBS, ABRAHAM Abraham Jacobs huurder Rommelhaven 16 1766 256 191r
JAKOBS, AGE Age Jacobs pannenbakker Schritsen 18 1746 251 129r
JAKOBS, AGE Age Jacobs mr. knecht huurder huis (knecht van het pan en estrikwerk) Hofstraat 16 1746 251 138r
HOUTKOPER, AKE JAKOBS Aake Jacobs Houtkoper Noorderhaven 76 1783 261 115r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs , c.u. koper schuur Bildtstraat WZ 1658 237 161r
JAKOBS, ALBERT Albart Jacobs , c.u. verkoper Bildtstraat 4 1661 238 103r
JAKOBS, ALBERT Albart Jacobs koper kamer Hofstraat 1668 239 27ra
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs , burger koper kamer Kerkpad WZ 1681 241 163v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koster koper huis Kerkpad 18 1682 241 190r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs naastligger ten noorden Kerkpad WZ 1682 241 213v
JAKOBS, ALBERT wijlen Albert Jacobs koster van de Grote Kerk Hofstraat NZ 1707 245 38v
JAKOBS, ALBERT wijlen Albert Jacobs Kerkpoortstraat 1720 246 76v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs kind Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs , burger damastwever verkoper Schritsen 49 1732 248 126v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koper door niaar huis Brouwersstraat 1 1735 249 77v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koopman naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1 1735 249 77v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1736 249 117r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koopman verkoper Brouwersstraat 1 1737 249 175v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs naastligger ten noorden Brouwersstraat 3 1752 253 23v
JAKOBS, ALBERT burgervaandrig Albert Jacobs Noordga fabrikant koper woning Gardenierstraat 2 1755 253 203r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs wijdschipper koper door niaar huis Romastraat 13 1761 255 84v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs schipper (wijd-) Romastraat 13 1761 255 84v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs , c.u. huurder Grote Kerkstraat 31west 1764 256 40v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs , c.u. huurder Franekerpoort (gebied) 1770 257 175v
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradi secretaris van Harlingen koper huis genaamd het Engelsch Huis Zuiderhaven 48 het Engels Huis 1782 260 279r
KOSTER, ALBERT JAKOBS de weduwe van Albert Jacobs Coster naastligger ten oosten Vianen 1727 247 24v
JAKOBS, ALLE Alle Jacobs mr. ijzersmid koper huis of smederij (en ieder nog een daalder te betalen aan de zoon van de verkoopster) Lombardstraat 1750 252 53v
JAKOBS, ALLE Alle Jacobs naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1754 253 132v
JAKOBS, ALLE Alle Jacobs mr. ijzersmid koper huis Franekerpoort (gebied) 1754 253 148r
JAKOBS, ALLE Alle Jacobs mr. ijzersmid naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1754 253 148r
JAKOBS, ALLE wijlen Alle Jacobs Hoogstraat 38 1771 257 204r
JAKOBS, ALLE wijlen Alle Jacobs Hoogstraat 40 1771 257 205r
JAKOBS, ALLERT Allert Jacobs naastligger ten westen Hoogstraat 40 1737 249 169r
BERG, ALLERT JAKOBS Aldert Jacobs van den Berg schipper huurder Schritsen 25 1801 265 293r
JAKOBS, ANDRIES Andries Jacobs naastligger ten westen Droogstraat NZ 1663 238 185r
JAKOBS, ANNE Anne Jacobs eigenaar van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1674 240 159v
VLIET, ANNE JAKOBS Anne Jacobs Vliet, burger schipper (wijd-) verkoper van 1/5 Hoogstraat NZ 1682 241 54va
VLIET, ANNE JAKOBS wijlen Anne Jacobs Vliet schipper (wijd-) Havenplein ZZ 1684 242 56r
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs scheepstimmerman koper huis Drie Roemerssteeg 1661 238 74r
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs , c.s. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1664 238 208r
JAKOBS, ANSKE timmerwerf van Anske Jacobs naastligger ten zuiden van Harlingen 1664 238 208r
JAKOBS, ANSKE de timmerwerf en land van Anske Jacobs naastligger ten zuiden van Harlingen 1666 239 10ra
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs , c.s. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1666 239 10ra
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1668 239 29va
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs Droogstraat NZ 1672 240 11va
JAKOBS, ANSKE wijlen Ansche Jacobs schipper (wijd-) Schritsen 54 1679 241 55v
JAKOBS, ANSKE wijlen Anske Jacobs naastligger ten zuiden Drie Roemerssteeg OZ 1684 242 43v
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum koper greidland groot met de halve ?laen? Negen pondemaat, 11 einsen, 3 roeden en 4 vo ((per pm)) noordoost van Harlingen 1662 238 140r
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum, c.u. naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1662 238 140r
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum koper provisioneel 4 pondemaat land (zie Alle Friezen: Anske Jacobs Dersum, Achlum) noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum verkoper (zie Alle Friezen: Anske Jacobs Dersum, Achlum) noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Heiligeweg ZZ 1641 234 130v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper 1/2 huis Grote Bredeplaats 1657 237 116r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs eigenaar van 1/2 Grote Bredeplaats 1657 237 116r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Doncker, burgerse koper kamer onbekend 1659 237 207v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Doncker naastligger ten westen onbekend 1659 237 207v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs , burger koper kamer, loods en plaats Peterseliestraat 1662 238 146r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Forsenburgh Lanen ZZ 1662 238 13av
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs 1671 240 58v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Rapenburg ZZ 1680 241 67r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs kopers Kerkpoortstraat 1680 241 95v
JAKOBS, ANTJE wijlen Antie Jacobs Vorzenborg bestemoeder van Trijntie Hendricks Mouts Voorstraat 61 1679 241 16va
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs verkoper Nieuwstraat OZ 1686 242 121r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Rapenburg 1688 242 261r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs , burger Scheerstraat 7 1695 243 118v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Grote Kerkstraat 36achter 1700 244 48r
JAKOBS, ANTJE wijlen Antie Jacobs Noorderhaven ZZ 1700 244 63v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Lombardstraat WZ 1715 245 248r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs huurder Voorstraat 62 1719 246 46r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper huis CA onbekend 1724 246 189r
JAKOBS, ANTJE Anke Jacobs verkoper van 1/8 Zuiderstraat 1724 246 190r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs verkoper van 1/8 Heiligeweg 28 1724 246 190v
JAKOBS, ANTJE de erven van Antie Jacobs Doncker naastligger ten noorden Voorstraat 91 1733 248 237r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Bargebuurt WZ 1735 249 53r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs , burger Vijverstraat 6 1736 249 150r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Voorstraat 57 1740 250 98r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs verkoper Vijverstraat 22 1742 250 267r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs , burger Brouwersstraat 4 1744 251 48v
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Grote Kerkstraat 27 1745 251 56r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs verkoper van 1/2 Lanen 33 1751 252 109v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Lanen 13 1754 253 194r
JAKOBS, ANTJE minderjarige Antje Jacobs koper door niaar huis met weefwinkel, plaatsje en tuin Heiligeweg NZ 1756 254 31v
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs , burgerse verkoper Brouwersstraat 4 1759 254 186v
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Beytzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Beytzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Beytsegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs verkoper van 1/6 Schritsen 66 1770 257 163r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs kopers Kerkpoort (gebied) 1775 258 235r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs verkoper Heiligeweg 13 1775 258 240r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Vijverstraat 12 1778 259 132r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Sint Jacobstraat 14 1781 260 148r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs , burgerse verkoper Heiligeweg 3 1782 260 222r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Nieuwstraat WZ 1794 264 200v
JAKOBS, ANTJE wijlen Antje Jacobs Sint Jacobstraat 14 1797 265 33r
JAKOBS, ANTJE meerderjarige vrijster Antje Jacobs koper huis Grote Kerkstraat 17 1809 268 327v
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs huurder Grote Kerkstraat 17 1809 268 327v
BANGA, ANTJE JAKOBS erfgenamen van Anna Jacobs Banga verkoper van 3/8 Franekereind 15 1646 235 207v
BROUWER, ANTJE JAKOBS Antje Jacobs Brouwer Hoogstraat 39 1794 264 174v
OOSTERHOUT, ANTJE JAKOBS Antje Jacobs Oosterhout Zeilmakersstraat OZ 1782 260 193v
JAKOBS, ANTONIUS Anthony Jacobs koper Achterstraat 1807 267 293r
JAKOBS, ANTONIUS Anthony Jacobs verkoper Zeilmakersstraat 3 1810 269 31r
JAKOBS, APOLLONIA Apollonia Jacobs , burger Molenpad 1734 248 295r
JAKOBS, ARJAANTJE Arjaentie Jacobs verkoper van 1/12 Noorderhaven 67 1693 243 32v
JAKOBS, ARJAANTJE Arjaentie Jacobs verkoper van 1/12 Noorderhaven 67 1693 243 33r
JAKOBS, ARJEN Arjen Jacobus huurder derde huis Kerkpoort (gebied) 1782 260 216r
JAKOBS, ARJEN Arjen Jacobus scheepstimmerman koper huis Romastraat ZZ 1782 260 300r
JAKOBS, ARJEN Arjen Jacobus scheepstimmerbaas Romastraat ZZ 1799 265 181v
JAKOBS, ATE Ate Jacobs schipper op Franeker koper van 1/4 Franekereind 30 1640 234 111v
JAKOBS, ATE Ate Jacobs schipper op Leeuwarden geniaarde Franekereind 1650 236 129r
JAKOBS, ATE Ate Jacobs , c.u. naastligger ten westen Franekereind 30 1660 238 37v
JAKOBS, ATE Ate Jacobs , c.u. schipper op Leeuwarden verkoper van 1/4 Franekereind 30 1660 238 37v
JAKOBS, ATE Ate Jacobs naastligger Franekereind 30 1661 238 99r
JAKOBS, ATE Aate Jacobs schipper op Leeuwarden naastligger ten oosten Franekereind 26 1669 239 36ra
JAKOBS, ATE Ate Jacobs 1680 241 25ra1
JAKOBS, ATE het huis van Ate Jacobs grondpacht 00-14-00 CG onbekend 1681 241 41va
JAKOBS, ATE de weduwe van Ate Jacobs voormalig bewoner Franekereind 28 1686 242 114r
JAKOBS, ATE wijlen Ate Jacobs schipper (trek-) Franekereind 28 1686 242 114r
JAKOBS, ATE Ate Jacobs eigenaar onbekend 1699 244 9r
JAKOBS, ATE Ate Jacobs huurder Wortelstraat 1803 266 242r
JAKOBS, AUKE de verkopers Aucke Jacobs , c.u. naastligger ten zuiden Karremanstraat WZ 1633 233 109v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , c.u. metselaar verkoper Karremanstraat WZ 1633 233 109v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs verkoper Karremanstraat WZ 1634 233 134r
JAKOBS, AUKE Auke Jacobs metselaar naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1650 236 128r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs mr.metselaar naastligger ten oosten Grote Kerkstraat ZZ 1650 236 142v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1662 238 141r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar naastligger ten zuiden onbekend 1663 238 167v
JAKOBS, AUKE de kamer van Auke Jacobs naastligger Zuiderhaven 52 1665 239 10r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , c.u. mr. metselaar koper huis of woning Romastraat ZZ 1666 239 58r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , c.u. verkoper Romastraat ZZ 1670 240 14r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar naastligger ten westen Romastraat ZZ 1670 240 31v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs mr. metzelaar verkoper 1679 241 27r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , burger koper huis Schritsen NZ 1680 241 75v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs mr. metselaar verkoper Steenhouwersstraat 4 1682 241 233v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs mr. metselaar naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1683 241 270v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar naastligger ten westen Hoogstraat 1680 241 29va
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs mr. metselaar verkoper Hoogstraat ZZ 1684 242 40v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs mr. metselaar koper huis Lanen ZZ 1685 242 68r
JAKOBS, AUKE Auke Jacobs mr. metselaar naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 9 1686 242 117r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , burger mr. metselaar koper kamer met voorhuis Lanen ZZ 1687 242 217v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , burger mr. metselaar naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1687 242 217v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs bakker naastligger ten westen Grote Kerkstraat 41 1688 242 223r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs mr. metselaar eerdere verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1692 243 5v
JAKOBS, AUKE kamer bewoond door Aucke Jacobs grondpacht verschuldigd aan dit huis Hofstraat 17 1692 243 17v
JAKOBS, AUKE kamer bewoond door Aucke Jacobs grondpacht verschuldigd aan dit huis Hofstraat 17 1692 243 17v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar naastligger ten oosten Schritsen NZ 1693 243 68r
JAKOBS, AUKE curator Aucke Jacobs mr. metselaar verkoper Sint Jacobstraat OZ 1704 244 356r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs mr. metselaar verkoper Schritsen NZ 1712 245 184r
JAKOBS, AUKE Auke Jacobs Heiligeweg 23 1717 245 285v
JAKOBS, BARTELD Bartel Jacobs , c.u. huurder Heiligeweg 21 1731 248 66v
JAKOBS, BARTELD Bartel Jacobs , burger koper huis Molenpad ZZ 1732 248 78r
JAKOBS, BARTELD Bartle Jacobs metselaar verkoper van 1/4 Heiligeweg 13 1734 248 291v
JAKOBS, BARTELD Bartle Jacobs metselaar verkoper van 5/8 Molenpad 1734 248 295r
JAKOBS, BAUKE Baucke Jacobs mr. timmerman koper huis Lanen ZZ 1676 240 216r
JAKOBS, BAUKE Baucke Jacobs timmerman naastligger ten westen Lanen ZZ 1681 241 142v
JAKOBS, BAUKE de weduwe van Bauke Jacobs naastligger ten oosten Lanen 54 1698 243 364v
JAKOBS, BAUKE Bauke Jacobs , uitlandig in 1782 Sint Odolphisteeg 11 1782 260 205r
JAKOBS, BAUKE de crediteuren van Bauck Jacops , burger verkoper 1650 236 103r
JAKOBS, BAUKJE Baukjen Jacobus Hofstraat 16 1741 250 147v
JAKOBS, BAUKJE Baukien Jaecobs verkopers Lammert Warndersteeg 1733 248 197v
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauk Jacobs Banga verkoper onbekend 1641 234 157r
JAKOBS, BEITSKE Beytske Jacobs Heiligeweg NZ 1685 242 89r
JAKOBS, BEITSKE Beytske Jacobs Heiligeweg 8 1685 242 89v
JAKOBS, BEITSKE Beytsche Jacobs koper huis bestaande uit twee dwarskamers Hofstraat 47 1689 242 274r
JAKOBS, BEITSKE Beytske Jacobs verkoper Schritsen 1689 242 293r
JAKOBS, BEITSKE Beitske Jacobs naastligger ten oosten Heiligeweg 8 1693 243 71v
JAKOBS, BERBER Berbercke Jacobs Forsenburgh verkoper onbekend 1647 235 241v
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs naastligger ten noorden onbekend 1662 238 159r
JAKOBS, BERBER Barber Jacobs Vioolsteeg WZ 1736 249 146v
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs Nieuwstraat 62 1743 251 25v
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs Rommelhaven 12 1750 252 62v
JAKOBS, BERBER wijlen Berber Jacobs Nieuwstraat 62 1770 257 145ar
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs naastligger ten zuiden Lanen 76 1806 267 227v
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs koper kamer Peterseliestraat 1663 238 185r
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs bieder 1660 238 7ar1
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs , c.u. verkoper Grote Kerkstraat 28 1672 240 79r
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs , burger koper huis Hofstraat 1682 241 189v
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs , burger verkoper Hofstraat 1688 242 257v
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs Scheerstraat 7 1695 243 118v
JAKOBS, BEREND Beernd Jacobs koper huis en herberg genaamd de Drie Hoefijzers Zuiderhaven 91 de Drie Hoefijzers 1774 258 176r
JAKOBS, BEREND Beernd Jacobs verkoper Zuiderhaven 91 1777 259 88r
JAKOBS, BEREND Beerend Jacobs , c.u. huurder Noorderhaven 96 1779 259 192r
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs bierdrager naastligger ten zuiden Lanen NZ 1680 241 69v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs , c.u. koper huis en tuintje Heiligeweg 20 1715 245 232v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs koper kamer Heiligeweg 22 1717 245 297r
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 22 1717 245 297r
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs koper provisioneel huis met een tuintie Lanen 84 1712 245 315v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs koper huis Heiligeweg 22 1723 246 159v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs naastligger ten oosten Heiligeweg 22 1723 246 159v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 22 1723 246 159v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs sleefmaker verkoper Franekereind 32 1727 247 27v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs mr. sleefmaker naastligger ten noorden Romastraat 13 1729 247 236r
JAKOBS, BOTE de erven van Botte Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 24 1743 251 9v
JAKOBS, BOTJE Bottie Jacobs , burger William Boothstraat 1694 243 104v
JAKOBS, BOUWE Bouwe Jacobs huurder woning 1 Raamstraat 3achter 1774 258 132r
JAKOBS, BOUWE Bouwe Jacobs , c.u. huurder Voorstraat 93 1802 266 86v
JAKOBS, BRECHTJE Bregtie Jacobs , burgerse koper woning Sint Odolphisteeg WZ 1709 245 81v
JAKOBS, BRECHTJE Brechtie Jacobs naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 4 1713 245 194r
JAKOBS, BRECHTJE Bregtje Jacobs Spinhuisstraat 1 1727 247 42r
JAKOBS, BRECHTJE Bregtje Jacobs onbekend 1753 253 79r
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS wijlen Christiaen Jacob van der Voorda Schritsen 1633 233 118v
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS de weeskinderen van Christiaen Jacobs van der Voorda verkoper van 1/8 Schritsen 1633 233 127v
JAKOBS, CHRISTINA Christina Jacoba Jacobs verkoper van 1/6 Schritsen 66 1770 257 163r
JAKOBS, DIEUWKE Dieuwke Jacobus Gardenierstraat 6 1779 259 179v
GREIDANUS, DIEUWKE JAKOBS Dieuwke Jacobus Greidanus Rozengracht 37 1792 264 21v
GREIDANUS, DIEUWKE JAKOBS Dieuke Jacobus Greidanus Rozengracht 37 1800 265 247r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobes , burger c.u. scheepstimmerman koper huis Romastraat ZZ 1661 238 110v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1659 237 193r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs koper 1/4 panwerk incl. 2 kuipen en de halve dobbe Zoutsloot NZ 1659 237 211r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs , c.u. mr. schoenmaker koper 1/4 huis Noordijs 1659 237 216r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs mr. schoenmaker koper en huurder 3/4 huis Noordijs WZ 1661 238 97r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs , c.u. schoenmaker verkoper Raamstraat 1 1663 238 175r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs verkoper Romastraat 1664 238 225r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs , c.u. koper 1/4 schoenmakersperk Zoutsloot NZ 1664 238 227v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs schoenmaker naastligger ten westen Romastraat 1661 238 11ar
JAKOBS, DIRK het hus van Dirk Jacobs eigenaar grondpacht onbekend 1665 239 6r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs , burger mr. schoenmaker koper schoenmakersperk en gehele looierij met toebehoren en met hoekhuis en loods ten onbekend 1667 239 105r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs verkoper Zoutsloot NZ 1667 239 110v
JAKOBS, DIRK de erven van Dirk Jacobs naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1669 239 212v
JAKOBS, DIRK de kamer van Dirk Jacobs schoenmaker verpachter grond Romastraat ZZ 1670 239 218v
JAKOBS, DIRK de weduwe van Dirk Jacobs verkoper Romastraat ZZ 1675 240 206v
JAKOBS, DIRK wijlen Dirk Jacobs schoenmaker verkoper Rommelhaven 11 1670 240 3ra
JAKOBS, DIRK wijlen Dirk Jacobs schoenmaker verkoper Franekerpoort (gebied) 1670 240 3ra
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs bakker verkoper Droogstraat 1679 241 48r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs huurder Lanen ZZ 1681 241 142v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs mr. bakker huurder Franekereind 16 1694 243 113v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. bakker Zoutsloot 1697 243 306r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs zeeman verkoper van 1/6 Noorderhaven ZZ 1698 243 360v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs kuipersgezel koper huis met plaatske en loodske put en bak Achterstraat NZ 1700 244 78r
JAKOBS, DIRK de woning van Dirk Jacobs naastligger ten westen Liemendijk 1714 245 202r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs Heiligeweg 23 1717 245 285v
JAKOBS, DIRK pakhuis van Dirk Jacobs naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1718 246 3r
JAKOBS, DIRK wijlen Dirk Jacobs Zeilmakersstraat OZ 1718 246 31v
JAKOBS, DIRK wijlen Dirk Jacobs Voorstraat 91 1718 246 32r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs Ens? naastligger ten oosten Bildtstraat 1719 246 33v
JAKOBS, DIRK wijlen Dirk Jacobs Nieuwstraat WZ 1719 246 35v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs verkoper van 1/8 Zuiderstraat 1724 246 190r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. bakker verkoper van 1/8 Heiligeweg 28 1724 246 190v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs Clinkhamer verkoper Franekereind 26 1729 247 236v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs Clinkhamer verkoper Weverstraat NZ 1729 247 236v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. sleefmaker koper huis Lanen ZZ 1746 251 113r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. sleefmaker naastligger ten oosten Lanen 72 1748 251 241v
JAKOBS, DIRK Dirks Jacobs naastligger ten oosten Lanen 72 1753 253 123r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. sleefmaker huurder Lanen 74 1770 257 162v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. sleefmaker verkoper Lanen 74 1770 257 162v
JAKOBS, DIRK Durk Jacobs mr. metselaar koper huis Vijver OZ 1771 257 239v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. metselaar koper huis Zuiderhaven NZ 1776 259 10v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. metselaar koper door niaar dubbel huis en weefwinkel Grote Kerkstraat 44 1778 259 126v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. metselaar koper huis Lammert Warndersteeg WZ 1779 259 176r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. metselaar koper huis en weefwinkel met 4 getouwen Franekereind 29 1779 259 177r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs metselaar koper huis en tuintje Lanen 31 1779 259 209v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. metselaar koper huis en weefwinkel onbekend 1781 260 33v
JAKOBS, DIRK wijlen Dirk Jacobs mr. metselaar Weverstraat 1 1781 260 87v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacops mr. schoenmaker koper perk en gereedschappen Schritsen 54 1650 236 126r
BAKKER, DIRK JAKOBS als huurder Dirck Jacobs Backer Lammert Warndersteeg OZ 1692 243 5v
JAKOBS, DJURRE Jurre Jacobs , c.u. mr. verver huurder Brouwersstraat 11 1779 259 228v
JAKOBS, DJURRE Jurre Jacobs , c.u. schilder huurder Voorstraat 52west 1790 263 279r
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs , burger distillateur koper 1/3 huis Lanen 83 1683 242 1r
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs , burger distillateur bewoner Lanen 83 1683 242 1r
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs voerman koper huis, erf en stalling Droogstraat 1685 242 92v
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs voerman naastligger ten zuiden Hoogstraat NZ 1693 243 38v
JAKOBS, DOETJE Doedtie Jacobs Scheerstraat 7 1695 243 118v
JAKOBS, DOETJE Doetie Jacobs verkoper van 1/6 Noorderhaven ZZ 1698 243 360v
JAKOBS, DOETJE Doedtie Jacobs , burger Hofstraat 15 1707 245 9r
JAKOBS, DOETJE Doedtie Jacobs , burger Hofstraat NZ 1707 245 38v
JAKOBS, DOETJE Doedtie Jacobs Hofstraat ZZ 1711 245 163r
JAKOBS, DOETJE Doetie Jacobs , burger Hofstraat 17 1733 248 265r
JAKOBS, DOETJE Doetje Jacobs verkoper Lombardstraat 1750 252 53v
JAKOBS, DOETJE Doetje Jacobs , burger verkoper Zuiderhaven 37 1752 253 33v
JAKOBS, DOETJE wijlen Doetje Jacobs Simon Stijlstraat 6 1756 254 47v
JAKOBS, DOETJE Doetje Jacobs Hofstraat 17 1757 254 100v
JAKOBS, DOETJE Doetje Jacobs verkoper van 1/2 Hofstraat 17 1757 254 100v
JAKOBS, DOETJE Doetje Jacobs koper huis met tuintje Molenpad NZ 1758 254 174v
HOUTKOPER, DOETJE JAKOBS Doetje Jacobs Houtkoper verkoper van 1/3 Lanen 31 1779 259 209v
HOUTKOPER, DOETJE JAKOBS Doedtje Jacobs Houtkoper Heiligeweg 24 1780 259 233v
JAKOBS, DOOITSE kamer van Doetje Jacobs naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1721 246 99v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten oosten Schritsen NZ 1648 236 19r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs , cum soc. verkoper Hoogstraat 20 1657 237 109r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs mr. timmerman verkoper 1657 237 138v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs verkoper Gardenierstraat 1658 237 141v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs koopman verkoper Grote Kerkstraat 41 1658 237 160v
JAKOBS, DOUWE Douue Jacobs , c.u. verkoper Peterseliestraat 1661 238 116r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs , burger koper 1/2 huis genaamd het Engels huis Zuiderhaven 48 het Engels huis 1664 238 233r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1665 239 13r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs mr. smid naastligger ten noordoosten Hoogstraat ZZ 1665 239 16r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1668 239 137v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten oosten Scheerstraat NZ 1669 239 186v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1666 239 7ra
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1668 239 29ra
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs wever naastligger ten westen Rapenburg 1671 240 60r
JAKOBS, DOUWE het huis van de weduwe van Douwe Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1675 240 191r
JAKOBS, DOUWE het huis van de weduwe van Douwe Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1677 240 259v
JAKOBS, DOUWE de kamer van de weduwe van Douwe Jacobs naastligger ten noorden Lanen NZ 1675 240 21va
JAKOBS, DOUWE huis genaamd de Vergulden Knijptangh van Douwe Jacobs Kerkpoortstraat 1679 241 30r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs smid naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1682 241 188r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs smid naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1687 242 166v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs , c.u. koper huis Moriaanstraat 1726 246 253v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs mr. ijzersmid naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1728 247 140v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs mr. ijzersmid naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ 1735 249 72r
JAKOBS, DOUWE bejaarde vrijgezel en medeverkoper Douwe Jacobs naastligger ten westen Noorderhaven 19 1745 251 99v
JAKOBS, DOUWE bejaarde vrijgezel Douwe Jacobs verkoper van 1/6 Noorderhaven 19 1745 251 99v
JAKOBS, DOUWE wijlen Douwe Jacobs mr. ijzersmid Kerkpoortstraat 1747 251 195r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten westen Noorderhaven 83 1751 252 115v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten westen Noorderhaven 83 1751 252 126v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten westen Noorderhaven 83 1751 252 129r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten westen Noorderhaven 79 1751 252 154r
JAKOBS, DOUWE de weduwe van Douwe Jacobs huurder huur Grote Ossenmarkt 11 1804 267 7r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacops , c.u., van buiten Harlingen koper kamer 1649 236 98v
JAKOBS, DOUWTJE de kamer van de weduwe van Douwe Jacobs naastligger ten noorden Lanen 45 1688 242 247r
REINALDA, EEDE JAKOBS gemeensman Edo Jacobs Reynalda naastligger ten oosten Heiligeweg 66 1686 242 157v
REINALDA, EEDE JAKOBS gemeensman Edo Jacobs Reynalda naastligger ten zuiden Heiligeweg 66 1686 242 157v
REINALDA, EEDE JAKOBS gemeensman Edo Jacobs Reynalda, c.u. verkoper Nieuwstraat 40 1693 243 36r
REINALDA, EEDE JAKOBS gemeensman Edo Jacobus Reynalda naastligger ten oosten Heiligeweg 66 1698 243 385r
REINALDA, EEDE JAKOBS gemeensman Edo Jacobus Reynalda naastligger ten zuiden Heiligeweg 66 1698 243 385r
JAKOBS, EELKE Eelke Jacobs verkoper van 1/6 Noorderhaven ZZ 1698 243 360v
JAKOBS, EELKE Eeltje Jacobs huisman Lanen 78 1766 256 145r
JAKOBS, EELKE Eeltje Jacobs huisman Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
JAKOBS, EELKE Eeltje Jacobs huisman Wasbleek 1766 256 148r
JAKOBS, EELKE huisman Eeltje Jacobs huisman Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
JAKOBS, EELKE Eeltje Jacobs huisman Moriaanstraat 1 1766 256 180r
JAKOBS, EELKJE Eelckien Jacobs Vijver WZ 1699 243 393v
KUIPER, EESGE JAKOBS Eesge Jacobs Kuiper mr. gortmaker verkoper van 1/3 Havenplein 1785 261 259v
JAKOBS, EEUWE Ywe Jacobs , c.u. koper huis Heiligeweg ZZ 1720 246 76r
JAKOBS, EEUWE wijlen Yve Jacobs Kerkpoortstraat 1734 248 338r
JAKOBS, EGBERT vliet van Egbert Jacobs naastligger ten westen Bildtstraat 12 1705 244 302v
JAKOBS, EGBERT vliet van Egbert Jacobs naastligger ten noorden Bildtstraat 12 1705 244 302v
JAKOBS, ELSKE Elske Jacobs Franekereind 29oost 1717 245 295v
JAKOBS, ENGEL Engeltje Jacobs naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1771 257 224r
JAKOBS, ENGELTJE Engeltje Jacobs , burger Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 356r
JAKOBS, ENGELTJE Engeltje Jacobs naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 1768 257 79ar
JAKOBS, EVERT Ewert Jacobs Noorderhaven 62 1679 241 38r
JAKOBS, EVERT Ewert Jacobs Duymke naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1685 242 73v
JAKOBS, EWOUT de moeder van Evout Jacobs zeilmaker eigenaar van 1/2 Noorderhaven NZ 1640 234 104r
JAKOBS, EWOUT Evout Jacobs zeilmaker huurder Noorderhaven NZ 1640 234 104r
RUITENSCHILD, FEITSE JAKOBS Feitze Jacobs Ruitenschild huurder Moriaanstraat NZ 1788 262 248r
JAKOBS, FENTJE de erven van Fenne Jacobs verkoper Schritsen ZZ 1667 239 89v
JAKOBS, FOEKJE Foeckien Jacobs Liemendijk NZ 1667 239 87v
JAKOBS, FOEKJE Foekje Jacobs verkoper Droogstraat 61 1785 261 277r
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Kuiper verkoper van 1/3 Havenplein 1785 261 259v
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Kuiper verkoper Romastraat 29 1789 263 145r
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Cuiper verkoper Noorderhaven 89 1791 263 345r
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Cuiper Noorderhaven 89 1791 263 345r
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Kuiper verkoper Kleine Kerkstraat 16 1804 267 55r
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltie Jacobs Grote Kerkstraat 35 1697 243 325r
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltie Jacobs Grote Kerkstraat 33 1699 244 33r
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltie Jacobs verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 15 1710 245 107v
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltie Jacobs Spijkerboor (gebied) ZZ 1712 245 169v
JAKOBS, FOKELTJE Fookeltje Jacobs Grote Kerkstraat 31west 1760 255 15r
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltje Jacobs verkoper Oosterbolwerk 1764 256 38v
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltje Jacobs verkoper Wasbleek 1764 256 39v
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltje Jacobs Grote Kerkstraat 31west 1764 256 40v
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltje Jacobs verkoper Wasbleek 1764 256 42r
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltje Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 36 1764 256 43r
JAKOBS, FOKJE Fockje Jacobs verkoper onbekend 1672 240 101v
JAKOBS, FOKKE Focke Jacobs koper provisioneel ledige plaats van 24 x 136 voet, eertijds een werf Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
JAKOBS, FOKKE Focke Jacobs naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1687 242 190v
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focco Jacobs Haspelman, c.u. mr. scheepstimmerman koper huis met een steeg terzijde Zuiderhaven 18 1659 237 209v
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Foock Jacobs Haspelman naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1686 242 122v
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelman koper huis en tuin Zuiderhaven ZZ 1687 242 190v
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelman naastligger ten westen Zuiderhaven 1689 242 280r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelman naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1689 242 288r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS wijlen Focke Jacobs Haspelman, burger mr. scheepstimmerman Zuiderpoort (gebied) 1695 243 159r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS wijlen Focke Jacobs Haspelman mr. scheepstimmerman Zuiderhaven ZZ 1697 243 307r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS de erven van Focke Jacobs Haspelman naastligger ten oosten Spijkerboor (gebied) ZZ 1698 243 351r
JAKOBS, FOLKERT Folkert Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3 1780 259 307v
HAAS, FOLKERT JAKOBS Folkert Jacobs de Haas, burger mr. slotmaker naastligger ten oosten Lanen 82 1737 249 172v
HAAS, FOLKERT JAKOBS Folkert Jacobs de Haas, burger mr. slotmaker verkoper Lanen 82 1737 249 172v
HAAS, FOLKERT JAKOBS Folkert Jacobs de Haas mr. slotmaker koper huis Both Apothekerstraat 3 de Oude Stokerij 1784 261 216r
HAAS, FOLKERT JAKOBS Folkert Jacobs de Haas naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3 1784 261 216r
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs Vijverstraat NZ 1640 234 117v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs Vijverstraat NZ 1640 234 117v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs verkoper Schritsen ZZ 1641 234 126v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs d'Adam, c.f. koper lege plaats Zuiderhaven 33 1651 236 170r
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs koopman koper huis Tiepelsteeg 1797 265 19v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs koopman naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1797 265 19v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1805 267 179r
ADAM, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Adam verkoper Kerkpoort (gebied) NZ 1660 238 64v
ADAM, FRANS JAKOBS hout- en molenhuis van Frans Jacobs de Adam naastligger ten oosten Zuiderhaven 65 1663 238 200r
ADAM, FRANS JAKOBS de erfgenamen van Frans Jacobs de Adam eerdere eigenaar Schritsen 56 1667 239 119r
ADAM, FRANS JAKOBS de erven van Frans Jacobs de Adam naastligger ten oosten Zuiderhaven 65 1667 239 119v
ADAM, FRANS JAKOBS de weduwe en kinderen van Frans Jacobs de Adam verkoper Schritsen ZZ 1667 239 20va
ADAM, FRANS JAKOBS Frans Jacops de Adam, burger c.f. koper huis zijnde een gleibakkerswinkel en lege plaats en houtschuur ten oosten daarva Zuiderhaven 71a 1651 236 154r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs , c.u. koper huis, loods en plaats Bildtpoort (gebied) 1647 235 256v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1651 236 173v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs naastligger ten noorden Zoutsloot 1659 237 193v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs naastligger ten noorden Zoutsloot 1659 238 13v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs naastligger ten noorden Zoutsloot 1660 238 25r
JAKOBS, FREERK Freerk Jacobs mr. scheepstimmerman verkoper Zoutsloot NZ 1665 239 17r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs verkoper Carl Visschersteeg OZ 1670 240 23v
JAKOBS, FREERK het huis van Freerck Jacobs koopman naastligger ten zuiden Noordijs 19 1672 240 86v
JAKOBS, FREERK de weduwe van Freerck Jacobs Hinxt naastligger ten westen Zuiderhaven 99 1674 240 140r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der Vijf Deelen Dijkagie buitendijks en koopman Zuiderhaven NZ 1676 240 242v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks verkoper Rozengracht NZ 1683 241 260r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks Noorderhaven NZ 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks Noorderhaven NZ 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks Liemendijk NZ 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks Franekerpoort (gebied) 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs naastligger ten zuiden Noordijs OZ 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger-generaal der Admiraliteit en ontvanger der boelgoederen naastligger ten noorden Noordijs OZ 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks Noordijs OZ 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks Noordijs WZ 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerk Jacobs , burger dijkssecretaris koper Weverstraat 1685 242 92r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs , burger dijkssecretaris gecommitteerde Noordergrachtswal 1686 242 151r
JAKOBS, FREERK de erven van Freerk Jacobs naastligger ten oosten Franekereind 13 1716 245 278v
JAKOBS, FREERK de erven van Freerk Jacobs naastligger ten noorden Franekereind 13 1716 245 278v
GEERTS, FREERK JAKOBS gecommitteerde crediteuren Freerck Jacob Geerts, van de vijf delen dijkagie curator Noorderhaven 72 1687 242 207r
HINGST, FREERK JAKOBS Freerk Jacobs Hingst, c.u. koper 1/2 hof met een prieeltje, bomen, planten en wijnstokken (in 't geheel voor 600 GG ?) Gardenierstraat 1669 239 206v
HINGST, FREERK JAKOBS Freerk Jacobs Hingst koper provisioneel 1/2 hof Gardenierstraat 1669 239 40va
SCHELTINGA, FREERK JAKOBS de erven van Freerk Jacobs Scheltinga naastligger ten noorden Lanen NZ 1719 246 42r
JAKOBS, FROUKJE Frouke Jacobs verkoper van 1/6 Noorderhaven ZZ 1698 243 360v
BRAAM, FROUKJE JAKOBS Froukje Jacobs Braam Sint Odolphisteeg OZ 1699 244 12r
BRAAM, FROUKJE JAKOBS Frouckjen Jacobs Braam koper huis Ca + ledige plaats Sint Odolphisteeg OZ 1725 246 230v
BRAAM, FROUKJE JAKOBS Froukjen Jacobs Braem Zuiderhaven 37 1727 246 303v
BRAAM, FROUKJE JAKOBS Froukjen Jacobs Braem Zuiderhaven 37 1727 246 303v
BRAAM, FROUKJE JAKOBS Froukjen Jacobs Braem verkoper van 1/4 Droogstraat NZ 1728 247 143r
BRAAM, FROUKJE JAKOBS Froukje Jacobs Braam Rapenburg NZ 1756 253 257v
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs Lanen 42 1634 233 132v
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs , burgerse Noorderhaven NZ 1658 237 169av
JAKOBS, GEERTJE Geertje Jacobs verkoper Liemendijk 1667 239 103v
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 15 1710 245 107v
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs Rommelhaven 1721 246 106r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 9 1731 247 384r
JAKOBS, GEERTJE Gertie Jacobs koper 2/3 huis Nieuwstraat 25 1737 249 161r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 6/72 Franekereind 36 1738 249 19va
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 6/72 Franekereind 36 1738 249 19va
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 6/72 Franekereind 36 1738 249 19va
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs koper 1/3 huis Nieuwstraat 25 1739 250 9r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs eigenaar van 2/3 Nieuwstraat 25 1739 250 9r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 1/72 Franekereind 30 1739 250 1va
HOUTKOPER, GEERTJE JAKOBS Geertje Jacobs Houtkoper Grote Kerkstraat 35 1810 268 343r
JAKOBS, GEESKE Geeske Jacobs onbekend 1647 235 258v
JAKOBS, GEESKE Geeske Jacobs verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1716 245 265v
JAKOBS, GERBEN Gerben Jacobs verkoper van 7/24 Romastraat 27 1737 249 158v
JAKOBS, GERBEN Gerben Jacobs mr. koperslager verkoper Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
JAKOBS, GERBEN Gerben Jacobs , c.u. olieslagersknecht huurder (van de agterkamer) Hoogstraat 16 1770 257 173r
JAKOBS, GERKE Gerke Jacobs mr. ijzersmid verkoper van 1/2 Weverstraat 1767 256 235r
JAKOBS, GERKE Gerke Jacobs mr. ijzersmid verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 25 1767 257 16r
JAKOBS, GERLOF Gerloff Jacobs huurder van het 1/3 deel Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
JAKOBS, GERLOF Gerloff Jacobs , burger koper Lanen ZZ 1665 239 30r
VRIES, GERLOF JAKOBS Gerloff Jacobs de Vries Voorstraat 97 1802 266 149v
VRIES, GERLOF JAKOBS Gerlof Jacobs de Vries koopman koper huis Noordijs WZ 1805 267 124r
VRIES, GERLOF JAKOBS Gerlof Jacobs de Vries naastligger ten westen Noordijs WZ 1805 267 124r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs , burger lijnslager koper 1/2 lijnbaan Havenpoort 1693 243 51r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1697 243 285r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs , burger koper Zoutsloot ZZ 1697 243 290r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs lijnslager koper 1/2 lijnbaan Havenpoort 1701 244 136v
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs lijnslager eigenaar van 1/2 Havenpoort 1701 244 136v
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs lijnslager koper 1/2 kamer Zoutsloot ZZ 1701 244 137r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs lijnslager eigenaar van 1/2 Zoutsloot ZZ 1701 244 137r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs mr. lijnslager verkoper Zoutsloot ZZ 1702 244 165r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten westen Hoogstraat ZZ 1719 246 53v
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs , c.u. mr. lijnslager verkoper Havenplein 16 1722 246 131v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs kooltjer naastligger ten oosten Hoogstraat 24 1729 247 237av
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs huurder voorste deel Hofstraat 18 1727 247 va
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs , burger mr. sleefmaker koper huis en woning naast en aan elkaar Heiligeweg 8 1743 251 23v
JAKOBS, GERRIT de weduwe van Gerryt Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot 52 1752 252 216v
JAKOBS, GERRIT de weduwe van Gerryt Jacobs naastligger ten noorden Karremanstraat 21 1752 252 217v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten westen Heiligeweg 12 1760 255 35r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs mr. sleefmaker verkoper Heiligeweg 8 1761 255 65r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs , burger turfdrager koper huis William Boothstraat OZ het Blauw Panhuis 1768 257 41r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten zuiden Zoutsloot OZ 1768 257 48r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs turfdrager koper huis Gardenierstraat 10 1770 257 183r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs turfdrager koper huis Tiepelsteeg 1773 258 72v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1773 258 72v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs turfdrager verkoper William Boothstraat OZ 1783 261 128v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ 1786 262 130r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs naastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ 1787 262 154r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1787 262 185r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs naastligger ten noorden Gardenierstraat 1789 263 71v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten noorden Romastraat 15 1789 263 106r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten westen Gardenierstraat 12 1791 263 329r
JAKOBS, GIJSBERT Gijsbert Jacobs stoelmaker koper huis Grote Kerkstraat 22 1699 243 399r
JAKOBS, GIJSBERT Gijsbert Jacobs naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 20 1703 244 196v
JAKOBS, GIJSBERT Gijbert Jacobs verkoper van 1/6 Heiligeweg 32 1718 246 4r
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs Karremanstraat 27 1633 233 124v
JAKOBS, GRIETJE Grietje Jacobs , burger Snakkerburen (gebied) 1650 236 143r
JAKOBS, GRIETJE Grytie Jacobs , burger Zuiderhaven 13 1668 239 177r
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs verkoper Heiligeweg 66 1676 240 216v
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs , burgerse requireerde Zuiderhaven NZ 1676 240 242v
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs requirant Heiligeweg 1676 240 242v
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 1682 241 182v
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs , burgerse aldaar verkopers Grote Kerkstraat 23achter 1682 241 225r
JAKOBS, GRIETJE Gritie Jacobs verkoper van 1/12 Noorderhaven 67 1693 243 32v
JAKOBS, GRIETJE Gritie Jacobs verkoper van 1/12 Noorderhaven 67 1693 243 33r
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs verkoper Lombardstraat WZ 1715 245 248r
JAKOBS, GRIETJE Gryttje Jacobs Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
JAKOBS, GRIETJE Minderjarig kind Gryttje Jacobs verkoper van 1/6 Rozengracht 2 1769 257 124v
JAKOBS, GRIETJE Grietje Jacobs Hoogstraat 47 1771 257 218r
JAKOBS, GRIETJE Grietje Jacobs verkopers Hoogstraat 47 1775 258 203r
JAKOBS, GRIETJE Grietje Jacobs Romastraat 13 1780 259 277v
JAKOBS, GRIETJE Grietje Jacobs verkoper Droogstraat 59 1783 261 45v
JAKOBS, GRIETJE Grietje Jacobs verkoper (? NB. bewoner en eigenaresse: Marijke Hendriks, weduwe van Harmen Gerryts) Weverstraat NZ 1786 262 143v
JAKOBS, GRIETJE Grietje Jacobs koper van 1/2 Kerkpoortstraat NZ 1795 264 292v
JAKOBS, GRIETJE Griettje Jacobs verkoper Kromme Elleboogsteeg 1801 265 296r
KOK, GRIETJE JAKOBS Griettie Jacops d' Cock Lanen 42 1649 236 84r
KOK, GRIETJE JAKOBS Griettie Jacops d' Cock verkoper Lanen 42 1649 236 84r
JAKOBS, HAANTJE Haentie Jacobs varenspersoon koper huis Tiepelsteeg 1732 248 125v
JAKOBS, HAASKE Haessie Jacobs verkopers als mede-erfgenamen van Kerkpoortstraat 1682 241 201r
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs , burger schipper (wijd-) verkopers, en curatoren over Zoutsloot 1681 241 32va
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs verkopers, en curatoren over Zuiderhaven ZZ 1681 241 38va
JAKOBS, HAIE Haeye Jacobs , burger koper huis Schritsen 61 1771 257 196v
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs naastligger ten westen Schritsen 63 1780 259 291v
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs koper woning Schritsen 59 1781 260 39v
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs , c.u. naastligger ten zuiden Schritsen 59 1781 260 39v
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs koper huis Hoogstraat NZ 1784 261 155v
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs , c.u. naastligger ten zuiden Heiligeweg 52 1785 262 25v
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs koper huis Heiligeweg ZZ 1785 262 27r
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs turfdrager geniaarde koper Hoogstraat 14 1787 262 183r
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs naastligger ten westen Schritsen 63 1791 263 313v
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 61 1802 266 112v
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs verkoper Schritsen 61 1802 266 112v
JAKOBS, HAIE Haje Jacobs , burger koper huis Schritsen 61 1802 266 133v
JAKOBS, HAIE Haje Jacobs , c.u. naastligger ten noorden Schritsen 61 1802 266 133v
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 52 1805 267 110v
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 52 1809 268 191v
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs oud turfdrager verkoper Heiligeweg 50 1810 269 87r
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs naastligger ten westen Schritsen 63 1811 269 157v
JAKOBS, HANS Hans Jacobs , c.u. koper huis Grote Ossenmarkt 20 1646 235 233v
JAKOBS, HANS Hans Jacobs schoenlapper naastligger ten westen Grote Ossenmarkt ZZ 1657 237 119r
JAKOBS, HANS Hans Jacobs koemelker verkoper Karremanstraat WZ 1659 237 196r
JAKOBS, HANS wijlen Hans Jacobs soldaat in de compatgnie van capt. v.d. Wayen Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r
JAKOBS, HARMEN Harmen Jacobs mr. slotmaker koper huis Sint Odolphisteeg 6 1682 241 184v
JAKOBS, HARTOG Hartog Jacobs koopman (joods -) koper huis Zuiderhaven 25 1803 266 204r
JAKOBS, HARTOG Hartog Jacobs koopman koper huis Zuiderstraat NZ 1803 266 235r
JAKOBS, HARTOG Hartog Jacobs naastligger ten zuiden Zuiderstraat 31 1806 267 223v
JAKOBS, HEIN Hein Jacobs huurder Zoutsloot 1758 254 175v
JAKOBS, HENDRIK Hendrick Jacobs mr. gortmaker koper pakhuis Sint Christoffelsteeg 2 1713 245 196v
JAKOBS, HENDRIK Hendrick Jacobs , c.u. mr. gortmaker verkoper Sint Christoffelsteeg 1714 245 220v
JAKOBS, HENDRIK Hendrick Jacobs gortmaker naastligger ten westen Lanen NZ 1722 246 143r
JAKOBS, HENDRIK Hendrick Jacobs gortmaker naastligger ten noorden Lanen NZ 1722 246 143r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs gortmaker naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1728 247 144r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs gortmaker naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ 1728 247 144r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs mr. gortmaker naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg 1728 247 211r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs mr. gortmaker naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 1728 247 211r
JAKOBS, HENDRIK wijlen Hendrik Jacobs varensgezel Vijver OZ 1731 247 384v
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs scheepstimmerman koper huis Bildtstraat 17 1732 248 155r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs turfdrager koper huis Karremanstraat WZ 1747 251 167v
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs schipper (schuit-) verkoper Vijver 6 1755 253 206v
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs Bildtstraat 17 1755 253 235v
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs schipper (schuit-) koper provisioneel Vijver 6 1754 253 274r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs naastligger ten noorden Karremanstraat WZ 1771 257 202v
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs oud schipper (schuit-) verkoper Karremanstraat WZ 1778 259 108r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobsz , c.u. koper huis met een gorterie en stallinge daarbij Lanen NZ 1716 245 261r
JAKOBS, HESSEL de kamer van Hessel Jacobs naastligger ten noorden onbekend 1647 236 2v
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs naastligger ten westen Noordijs WZ 1650 236 130r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs , c.u. koper ledige plaats Schoolsteeg WZ 1657 237 128v
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs naastligger ten westen Noordijs WZ 1661 238 85v
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs Hinghst verkoper Schoolsteeg 1667 239 104v
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs Hinxt verkoper Kruisstraat 6 1671 240 72r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs Hinxt huurder Voorstraat ZZ 1676 240 35va
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs naastligger ten oosten Hoogstraat 31 1723 246 166r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs , c.s. naastligger ten westen Hoogstraat 35 1723 246 176r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs naastligger ten oosten Hoogstraat 31 1728 247 64v
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs naastligger ten oosten Hoogstraat 31 1728 247 138v
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs , c.u. huurders Grote Kerkstraat 3 1731 247 382r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs geniaarde koper Kleine Kerkstraat 18 1731 248 41v
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs , c.u. bewoner Grote Kerkstraat 3 1733 248 206r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs huurder Noordijs 1 1737 249 180r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst koper huis Voorstraat 89 de Grauwe Gans 1649 236 65r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst koper kamer Vijver WZ 1659 238 4r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst, c.u. verkoper Bargebuurt WZ 1662 238 158r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst, c.s. verkoper Zeilmakersstraat WZ 1663 238 198v
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst koper kamer nr.7 1660 238 7ar1
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst koper kamer nr.8 1660 238 7ar1
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst naastligger ten westen Noordijs WZ 1661 238 10av
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst, burger gortmaker verkoper Weverstraat 1666 239 61r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst verkoper Voorstraat 93 1667 239 75r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst verkoper Voorstraat 95 1667 239 77r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst huurder Voorstraat 75 1676 240 215r
JAKOBS, HETTE Hette Jacobs herbergierse bewoner Noorderhaven ZZ 1679 241 15ra
JAKOBS, HIBBE Hibbe Jacobs mr. timmerman koper huis Grote Kerkstraat 23achter 1776 258 245v
JAKOBS, HIBBE de weduwe van Hibbe Jacobs naastligger ten noorden Heiligeweg 22 1777 259 51r
JAKOBS, HIBBE wijlen Hibbe Jacobs mr. timmerman Grote Kerkstraat 23achter 1778 259 112r
JAKOBS, HIBBE wijlen Hibbe Jacobs mr. timmerman Heiligeweg 24 1780 259 233v
JAKOBS, HIDDE Hidde Jacobs winkelier koper huis Kerkpoort (gebied) 1696 243 195r
JAKOBS, HIDDE Hidde Jacobs naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied) 1702 244 160r
JAKOBS, HIDDE Hidde Jacobs , burger Zoutsloot 1759 254 208r
JAKOBS, HIELKJE Hylkjen Jacobs verkoper Noorderhaven ZZ 1700 244 63v
JAKOBS, HIELKJE Hylkje Jacobs verkoper Voorstraat 97achter 1721 246 94r
JAKOBS, HIELKJE Hycke Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
JAKOBS, HIELKJE Hijcke Jacobs Beytzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
JAKOBS, HIELKJE Hijcke Jacobs Beytzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r
JAKOBS, HIELKJE Hijcke Jacobs Beytzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
JAKOBS, HIELKJE Hijcke Jacobs Beytsegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
BONKE, HIELKJE JAKOBS Hylkje Jacobs Bonck verkoper Voorstraat 97 1720 246 90r
BONKE, HIELKJE JAKOBS weduwe Hylkje Jacobs Bonk verkoper Noordijs WZ 1720 246 92r
BONKE, HIELKJE JAKOBS Hylckjen Jacobs Bonk Noorderhaven 8 1721 246 111v
JAKOBS, HILLE Hille Jacobs buttercoper naastligger ten oosten Zoutsloot 1708 245 49r
SCHAR, HILLEBRAND JAKOBS wijlen Hillebrandt Jacobs Schar Lanen 83 1683 242 1r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs verkoper van 1/2 Franekereind 23west 1684 242 13r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs verkoper van 1/3 Hoogstraat 1 1701 244 90r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs Hoogstraat 1 1701 244 90r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs , burger Voorstraat 5 1734 248 314r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs verkoper Hondenstraat 5 1737 249 162r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6 1737 249 171r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs naastligger ten westen Zuiderhaven 6 1737 249 171r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs Zuiderhaven 6 1737 249 171r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs winkelier Zuiderhaven 6 1737 249 176v
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs Voorstraat 5 1747 251 206v
STELLINGWERF, HILTJE JAKOBS Hiltie Jacobs Stellingwerff Rozengracht 40 1699 244 8v
JAKOBS, HINKE Hencke Jacobs , burger Noorderhaven 52 1662 238 148v
JAKOBS, HINKE Hinske Jacobs Brouwersstraat 3 1725 246 236v
JAKOBS, HINKE Hinske Jacobs Brouwersstraat 3 1725 246 236v
JAKOBS, HINKE wijlen Hinke Jacobs Schritsen 2 1809 268 251v
JAKOBS, HISKE Hiske Jacobs Liemendijk 40 1751 252 153r
JAKOBS, HOUKJE Holkjen Jacobs verkoper Zuiderpoort (gebied) 1778 259 130v
JAKOBS, IDSKE Itske Jacobs , dochter verkoper Grote Kerkstraat 27 1758 254 264r
JAKOBS, IEBELE Aeble Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
JAKOBS, IEBELTJE Ybeltie Jacobs Schritsen ZZ 1673 240 17ra
JAKOBS, IEDE Ide Jacobs koper schuur en gortmolen Bildtpoort (gebied) 1668 239 152r
JAKOBS, IEDE Ide Jacobs gortmaker verkoper Bildtpoort (gebied) 1669 239 194r
JAKOBS, IEDE Yede Jacobs , c.u. gortmaker koper 1/4 huis, schuur, koestal en een doorgaande steeg Nieuwstraat 40 1671 240 35v
JAKOBS, IEDE Yde Jacobs , c.u. koper wagenhuis Zuiderpoort (gebied) 1672 240 110v
JAKOBS, IEDE Yde Jacobs gortmaker koper 1/3 stuk land ten zuiden van Harlingen 1676 240 239r
JAKOBS, IEDE wijlen vroedsman Yde Jacobs Rijnalda Heiligeweg 64 1701 244 94v
JAKOBS, IEDE wijlen Yde Jacobs Kerkpoortstraat 1733 248 194v
REINALDA, IEDE JAKOBS Gezworen gemeensman Yede Jacobs Reynalda koper vierkant huis en plaats Kerkpad WZ 1683 241 268r
REINALDA, IEDE JAKOBS Gezworen gemeensman Yede Jacobs Reynalda naastligger ten noorden Kerkpad WZ 1683 241 268r
REINALDA, IEDE JAKOBS Gezworen gemeensman Yede Jacobs Reynalda naastligger ten westen Kerkpad WZ 1683 241 268r
REINALDA, IEDE JAKOBS gemeensman Yde Jacobs Reinalda naastligger ten noorden Heiligeweg 62 1698 243 381v
JAKOBS, IEKJE Ycke Jacobs huurder (huurder van een kamer) Rommelhaven 1702 244 180v
JAKOBS, IEME Yme Jacobs , c.u. naastligger ten noorden Rozengracht 40 1664 238 227r
JAKOBS, IEME Yme Jacobs , c.u. verkoper Rozengracht 40 1664 238 227r
JAKOBS, IEME Ieme Jacobs molenaar naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1667 239 98r
JAKOBS, IEME de molen van Ime Jacobs naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1669 239 194r
JAKOBS, IEME Yme Jacobs molenaar naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1677 240 257r
JAKOBS, IEME Yeme Jacobs molenaar naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1678 241 24v
JAKOBS, IEME Yeme Jacobs molenaar kopers Lanen NZ 1680 241 86r
JAKOBS, IEME Yeme Jacobs Meulenaer naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1681 241 152r
JAKOBS, IEME Ieme Jacobs molenaar verkoper Kerkpoort (gebied) 1682 241 203r
JAKOBS, IEME Yme Jacobs Noorderhaven 61 1683 241 253v
JAKOBS, IEME Yme Jacobs molenaar naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied) 1689 242 278r
JAKOBS, IEME Yme Jacobs , burger molenaar verkoper Bargebuurt WZ 1696 243 215r
BANGA, IEME JAKOBS Yme Jacobs Banga Hoogstraat NZ 1663 238 16ar
BANGA, IEME JAKOBS het huis van het weeskind van Yme Jacobs Banga naastligger ten westen Hoogstraat 1663 238 18av
MEULENAAR, IEME JAKOBS Yeme Jacobs Meulenaar verkoper Lanen 9west 1681 241 133v
JAKOBS, IETJE Yttie Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 27 1748 251 207v
JAKOBS, IETJE Yttje Jacobs huurder Karremanstraat 21 1752 252 217v
JAKOBS, ISAAK Isaac Jacobs stadsmeter Nieuwstraat WZ 1686 242 105r
JAKOBS, ISAAK Ysack Jacobs wever huurder Snakkerburen (gebied) 1688 242 226r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , c.u. koper huis Franekereind ZZ 1633 233 106r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper van 1/2 Nieuwstraat 1633 233 114v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs Nieuwstraat 1633 233 114v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs zoutzieder Scheffersplein WZ 1633 233 124r
JAKOBS, JAKOB de erfgenamen van Jacob Jacobs metselaar verkoper Lanen 1640 234 115r
JAKOBS, JAKOB als meyer Jacob Jacobs huurder ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
JAKOBS, JAKOB de heer/dr.? Jacob Jacobs , burger koper huis Zuiderpoort (gebied) 1660 238 21v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , burger koper Voorstraat 12achter 1662 238 152v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten westen Noorderhaven 74 1664 238 226r
JAKOBS, JAKOB de weduwe van Jacob Jacobs naastligger ten oosten Schritsen 52 1667 239 73r
JAKOBS, JAKOB grondpacht uit het huis van Jacob Jacobs , burger grondpacht Zuiderpoort (gebied) 1674 240 147r
JAKOBS, JAKOB de weduwe van Jacob Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 66 1676 240 216v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , c.u. koper provisioneel huis Heiligeweg 64 de Swarte Leers 1671 240 5ra
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten oosten Vermaanhuis Doopsgezinde Gemeente Zoutsloot ZZ 1687 242 179r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten zuiden Vermaanhuis Doopsgezinde Gemeente Zoutsloot ZZ 1687 242 179r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs huurder (Huurder / gebruiker van het houten huis en schuur, die op het land staat) ten noorden van Harlingen 1702 244 179r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , c.u. matroos koper huis Vijverstraat 26 1720 246 89v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten westen Vijverstraat 24 1729 247 281v
JAKOBS, JAKOB Jacobus Jacobs verkoper van 7/24 Romastraat 27 1737 249 158v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs Vijverstraat 22 1742 250 267r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper van 3/8 Hoogstraat 9 1745 251 92v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper van 3/8 Hoogstraat 7 1745 251 95v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs Vervalje koopman verkoper Lanen 60 1746 251 125r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs varenspersoon koper woning Gardenierstraat NZ 1749 251 261v
JAKOBS, JAKOB wijlen Jacob Jacobs Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
JAKOBS, JAKOB wijlen Jacob Jacobs Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs mr. boendermaker huurder Grote Kerkstraat 6 1772 258 2v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , c.u. huurder Herenknechtenkamerstraat 19 1789 263 138r
GROOT, JAKOB JAKOBS wijlen Jacob Jacobs de Groot huurder noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
HINGST, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Hingst verkoper Schritsen 61 1664 238 206r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper schipper (beurt-) verkoper van 1/3 Lanen 31 1779 259 209v
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper schipper op Amsterdam (beurt-) Both Apothekerstraat OZ 1781 260 134v
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper schipper op Amsterdam (beurt-) Wasbleek WZ 1781 260 138ar
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper schipper op Amsterdam (beurt-) Lammert Warndersteeg OZ 1781 260 139r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper schipper op Amsterdam (beurt-) Lammert Warndersteeg OZ 1781 260 140r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper schipper op Amsterdam (beurt-) Hoogstraat 17 1781 260 141r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper schipper op Amsterdam (beurt-) Kerkpoortstraat 1 1781 260 142r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper schipper op Amsterdam (beurt-) Kerkpoortstraat 6 1781 260 143r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper schipper op Amsterdam (beurt-) Kromme Elleboogsteeg WZ 1782 260 185v
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper schipper op Amsterdam (beurt-) Lammert Warndersteeg OZ 1782 260 186v
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper Hofstraat ZZ 1782 260 219v
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper schipper op Amsterdam (beurt-) Kerkpoortstraat 27 1782 260 234r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper schipper op Amsterdam (beurt-) Grote Kerkstraat 46 1782 260 235r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper schipper op Amsterdam (beurt-) Hoogstraat 25 1782 260 236r
POPTA, JAKOB JAKOBS huis/kamer van verkoper Jacob Jacobs Popta naastligger ten oosten Achterstraat 1646 235 231r
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, c.u. verkoper Achterstraat 1646 235 231r
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta Liemendijk NZ 1658 237 174v
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta verkoper Noorderhaven NZ 1658 237 169av
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, burger c.u. koper 3/5 huis met een eigen steeg ten westen Voorstraat 29 de Vergulden Engel 1660 238 54v
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta naastligger ten westen Noorderhaven 74 1660 238 68r
POPTA, JAKOB JAKOBS de erven van Jacob Jacobs Popta naastligger ten westen Voorstraat 31 1670 240 20v
POPTA, JAKOB JAKOBS de weduwe en erven van Jacob Jacobs Popta naastligger ten westen Noorderhaven 74 1674 240 133r
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, thans uitlandig Rozengracht ZZ 1761 255 112v
SCHOTSMAN, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Schotsman, c.u. koper van 1/2 2 dwarskamers aan elkaar Hofstraat NZ 1672 240 113v
SCHOTSMAN, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Schotsman, burger verkoper 1/2 van 2 dwarskamers Hofstraat NZ 1678 241 12v
SCHOTSMAN, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Schotsman, burger eigenaar van 1/2 Hofstraat NZ 1678 241 12v
JAKOBS, JAKOBJE Jaapjen Jacobs Brouwersstraat 3 1720 246 59r
JAKOBS, JAKOBJE Jaapjen Jacobs koper Zoutsloot NZ 1748 251 249v
JAKOBS, JAKOBJE Jaapjen Jacobs , burger koper keuken of achterkamer Zoutsloot 1759 254 208r
JAKOBS, JAKOBJE Jaapje Jacobs verkoper Zoutsloot NZ 1777 259 32v
JAKOBS, JAKOBJE Jaapkje Jacobs verkoper Zoutsloot 1783 261 101v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , burger verkoper Grote Bredeplaats 1633 233 121v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs Voorstraat 95 1640 234 120r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs verkoper Schritsen ZZ 1641 234 126v
JAKOBS, JAN het huis van Jan Jacobs naastligger ten oosten Noorderhaven 104 1641 234 142r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs mr. kannegieter koper hovinge met bomen, planten, prieel en kamers Hofstraat 14 1647 236 4v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs bieder hovinge met bomen en planten Zuiderhaven 1648 236 23v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten oosten Zuiderhaven 1648 236 23v
JAKOBS, JAN de andere plaats van Jan Jacobs tinnegieter naastligger ten zuiden Hofstraat 1648 236 25v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs tinnegieter verkoper Hofstraat 1648 236 25v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs kaarsenmaker naastligger ten westen Voorstraat 89 1649 236 65r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1658 237 148v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten oosten Weverstraat 1658 237 175v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1659 237 189v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs tinnegieter naastligger ten oosten Noorderhaven 104 1659 237 220v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs tinnegieter naastligger ten zuiden Noorderhaven 104 1659 237 220v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten westen Vijverstraat 8 1660 238 24r
JAKOBS, JAN het estrikwerk van Jan Jacobs naastligger ten westen Hofstraat 1660 238 29r
JAKOBS, JAN de weduwe en erfgenamen van Jan Jacobs tinnegieter naastligger ten westen Rozengracht 21 1661 238 87r
JAKOBS, JAN het estrikwerk van wijlen Jan Jacobs naastligger ten westen Hofstraat 16 1661 238 100r
JAKOBS, JAN de weduwe en erfgenamen van Jan Jacobs naastligger ten zuiden Rozenstraat WZ 1661 238 109r
JAKOBS, JAN de weduwe en de erfgenamen van Jan Jacobs naastligger ten westen Rozenstraat WZ 1661 238 109r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1661 238 116r
JAKOBS, JAN de kamer van Jan Jacobs naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1662 238 143v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs verkoper (Zaakwaarnemers: 3 heren van de (Doops?)gezinde armen) Gardenierstraat 1662 238 143v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1 1663 238 161r
JAKOBS, JAN het estrikwerk van Jan Jacobs naastligger ten westen Hofstraat 16 1661 238 12ar
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1 1663 238 17av
JAKOBS, JAN de olderman Jan Jacobs Schoegster naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1667 239 77v
JAKOBS, JAN het panwerk van de erfgenamen van Jan Jacobs naastligger ten westen Hofstraat 1667 239 81v
JAKOBS, JAN de erfgenamen van het panwerk van Jan Jacobs naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1667 239 90v
JAKOBS, JAN de erven van het panwerk van Jan Jacobs naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1667 239 93r
JAKOBS, JAN de gezinde kamer ?van Jan Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat NZ 1668 239 159r
JAKOBS, JAN het panwerk van de erfgenamen van Jan Jacobs naastligger ten westen Hofstraat 16 1667 239 16ra
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1670 240 6r
JAKOBS, JAN de erven van Jan Jacobs kaarsenmaker naastligger ten zuiden onbekend 1671 240 71v
JAKOBS, JAN het huis bewoond door Jan Jacobs naastligger ten zuiden Bildtstraat OZ 1676 240 229v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten noorden Schritsen NZ 1680 241 75v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs Schoegster koper schoenmakersperk Franekerpoort (gebied) 1682 241 191v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Bildtstraat OZ 1683 241 257r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs huurder Bildtstraat 1680 241 28ra
JAKOBS, JAN Jan Jacobs Houtenhuis herbergier huurder Zuiderhaven 99 1682 241 44va
JAKOBS, JAN huisman Jan Jacobs verkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs Kerkpoortstraat NZ 1686 242 109r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs Herenwaltje OZ 1686 242 109v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1686 242 124v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1688 242 245v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten oosten Droogstraat 1688 242 255r
JAKOBS, JAN w Jan Jacobs Schoesters koopman verkoper Bildtpoort (gebied) 1689 242 278r
JAKOBS, JAN w Jan Jacobs Schoesters koopman verkoper Droogstraat 22 1689 242 279r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , n.u. vleeshouwer naastligger ten westen Schritsen 5 1689 242 293v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1689 242 298r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs verkoper onbekend 1695 243 183r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , burger mr. huistimmerman koper huis, plaats en tuintje erachter Hoogstraat 17 1698 243 334v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1698 243 383v
JAKOBS, JAN Jans Jacobs schipper (schuit-) Grote Kerkstraat 36achter 1700 244 48r
JAKOBS, JAN de schuur van Jan Jacobs naastligger ten oosten Droogstraat 1705 244 300v
JAKOBS, JAN hopman Jan Jacobs Clinkhamer, burger verkoper Voorstraat 68 1708 245 67v
JAKOBS, JAN het pas gekochte huis van Jan Jacobs timmerman naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 26 1710 245 134r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , c.u. mr. timmerman koper huis Heiligeweg 36 1710 245 134v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , c.u. koper woning gebruikt als steenhouwerswinkel Heiligeweg 34 1710 245 135r
JAKOBS, JAN de erven van Jan Jacobs naastligger ten westen Vijverstraat NZ 1716 245 266r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs mr. timmerman naastligger ten noorden Heiligeweg 32 1718 246 4r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , burger mr. ijzersmid koper huis + loods + tuin onbekend 1730 247 341v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs schipper op Makkum (veer-) Zuiderhaven 18 1733 248 187v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten oosten Noordijs OZ 1735 249 57v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs mr. ijzersmid naastligger ten westen Lombardstraat 1738 249 264v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs koper door niaar kamer Kleine Bredeplaats 15achter 1738 249 286v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs varensgezel verkoper Kleine Bredeplaats 15achter 1742 250 277v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs portier van de Franekerpoort koper 5/6 huis Noorderhaven 19 de Ark van Noach of het Groot Wanschapen 1745 251 99v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs portier van de Franekerpoort eigenaar van 1/6 Noorderhaven 19 1745 251 99v
JAKOBS, JAN de weduwe van Jan Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 26 1749 251 251r
JAKOBS, JAN de weduwe van Jan Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 26 1749 252 18v
JAKOBS, JAN de weduwe van Jan Jacobs naastligger ten oosten Lombardstraat ZZ 1750 252 56v
JAKOBS, JAN wijlen Jan Jacobs Scheerstraat 10 1750 252 72v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs portier van de Franekerpijpen koper huis Nieuwstraat WZ 1753 253 81v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs portier naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1753 253 81v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten westen onbekend 1753 253 122r
JAKOBS, JAN de weduwe van Jan Jacobs mr. ijzersmid naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1754 253 132v
JAKOBS, JAN wijlen Jan Jacobs mr. ijzersmid Franekerpoort (gebied) 1754 253 132v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs kooltjer huurder Heiligeweg 11 1754 253 133v
JAKOBS, JAN wijlen Jan Jacobs Franekerpoort (gebied) 1754 253 148r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1758 254 157v
JAKOBS, JAN de weduwe van Jan Jacobs naastligger ten westen Hoogstraat 1762 255 174v
JAKOBS, JAN eigenaar van huis genaamd Wanschapen Jan Jacobs naastligger ten oosten Noorderhaven 17 1764 256 78v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten noorden Nieuwstraat 62 1770 257 145ar
JAKOBS, JAN de weduwe van Jan Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 40 1771 257 205r
JAKOBS, JAN wijlen Jan Jacobs Noorderhaven NZ 1776 258 249v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs mr. huistimmerman Bildtstraat 14 1780 259 270v
JAKOBS, JAN wijlen Jan Jacobs mr. smid Scheerstraat 7 1781 260 25v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , c.u. mr. timmerman huurder Rommelhaven 8 1783 261 69v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs koopman koper Kleine Kerkstraat 7 1791 263 344r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs turfdrager koper huis Lombardstraat 1793 264 140v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs koopman verkoper Kleine Kerkstraat 7 1797 265 54v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs Burgraaff koper huis (voor twee percelen in deze akte) Nieuwstraat 26 1802 266 118v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs Burgraaff huurder Nieuwstraat 26 1802 266 118v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs Burgraaff koper huis en wagenhuis (voor twee percelen in deze akte) Nieuwstraat 22 1802 266 118v
JAKOBS, JAN Jan Jacops , burger Rapenburg 1649 236 79v
ADAM, JAN JAKOBS Jan Jacobs de Adam verkoper Kerkpoort (gebied) NZ 1660 238 64v
ADAM, JAN JAKOBS Jan Jacobs de Adam koper 1/2 schoenmakersperk Schritsen 56 1667 239 119r
ADAM, JAN JAKOBS de looierij van Jan Jacobs de Adam naastligger ten zuiden Schritsen 56 1667 239 119r
BOERKE, JAN JAKOBS wijlen Jan Jacobs Boerke Zuiderhaven 18 1650 236 131v
CANNEGIETER, JAN JAKOBS Jan Jacobs Cannegieter, burger koper achterhuis staande achter en aan het huis van de kopers en met een vrije uit- en onbekend 1641 234 131r
CANNEGIETER, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kannegieter, burger c.u. naastligger ten zuiden onbekend 1641 234 131r
CANNEGIETER, JAN JAKOBS de erven en de weduwe van Jan Jacobs Cannegieter naastligger ten zuiden Rozenstraat WZ 1665 239 12v
CANNEGIETER, JAN JAKOBS de erven en de weduwe van Jan Jacobs Cannegieter naastligger ten westen Rozenstraat WZ 1665 239 12v
CANNEGIETER, JAN JAKOBS de weduwe en erfgenamen van Jan Jacobs Cannegieter naastligger ten westen Rozenstraat 1682 241 206v
CANNEGIETER, JAN JAKOBS de weduwe en erfgenamen van Jan Jacobs Cannegieter naastligger ten zuiden Rozenstraat 1682 241 206v
KLINKHAMER, JAN JAKOBS Jan Jacobs Klinckhamer koper tuin met prieel Weverstraat ZZ 1687 242 167v
KLINKHAMER, JAN JAKOBS burgerhopman Jan Jacobs Klinkhamer mr. koperslager koper 1/2 huis Noordijs OZ 1697 243 318v
KLINKHAMER, JAN JAKOBS hopman Jan Jacobs Klinkhamer koper provisioneel 1/2 huis met lege plaats en tuintje Noordijs OZ 1697 243 7va
KLINKHAMER, JAN JAKOBS burgerhopman Jan Jacobs Klinkhamer mr. koperslager verkoper Noordijs 5 1700 244 72v
KLINKHAMER, JAN JAKOBS Jan Jacobs Klinkhamer verkoper andere helft Vijverstraat NZ 1703 244 197v
KOK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Cock koper 1/6 huis en plaatske Lanen 42 1658 237 170av
KOK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Cock verkoper Lanen 42 1658 237 170av
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Cuik mr. bakker naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 23 1729 247 247r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuik mr. bakker verkoper Grote Bredeplaats NZ 1737 249 164r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuik mr. bakker koper huis Noorderhaven 85 de Drie Kaarsen 1738 249 283r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuik mr. bakker naastligger ten oosten Noorderhaven 85 1738 249 283r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuik, burger mr. bakker verkoper 't Poortje 7 1747 251 166v
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuyk mr. bakker Noorderhaven 87 1747 251 168r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuyk mr. bakker verkoper Noorderhaven 85 1747 251 170r
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomeren verkoper Grote Kerkstraat 1642 234 165r
REUS, JAN JAKOBS Jan Jacobs de Reus naastligger ten zuiden Vijverstraat ZZ 1702 244 178r
REUS, JAN JAKOBS Jan Jacobs de Reus naastligger ten westen Vijverstraat ZZ 1702 244 178r
REUS, JAN JAKOBS Jan Jacobs de Reus naastligger ten oosten Schritsen 1 1708 245 58r
ROOS, JAN JAKOBS Jan Jacobsz Roos verkoper Rozengracht ZZ 1715 245 253r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsma mr. huistimmerman koper huis Heiligeweg 3 1782 260 222r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsma mr. huistimmerman koper achterhuis Lanen 93 1782 260 306r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsma mr. huistimmerman naastligger ten oosten Lanen 93 1782 260 306r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsma mr. huistimmerman naastligger ten zuiden Lanen 93 1782 260 306r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsma mr. huistimmerman koper door niaar huis Heiligeweg ZZ 1786 262 61v
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsma mr. timmerman koper van 1/2 Heiligeweg ZZ 1786 262 61v
SCHOESTER, JAN JAKOBS wijlen Jan Jacobs Schoester bewoner Franekerpoort (gebied) 1688 242 254r
SCHOESTER, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schoester koopman verkoper Franekerpoort (gebied) 1688 242 254r
SMIDS, JAN JAKOBS Jan Jacobs Smids naastligger ten westen Zoutsloot 1741 250 165r
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs , burgerse koper kamer Peterseliestraat 1658 237 167v
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs , burgerse verkoper Kruisstraat NZ 1658 237 171r
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1661 238 107r
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs verkoper Rapenburg ZZ 1669 239 35ra
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs Zuiderhaven 2 1670 240 27r
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1674 240 167v
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs verkoper Zuiderpoort (gebied) 1674 240 167v
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs verkoper Kleine Bredeplaats 13 1676 240 221r
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs naastligger ten zuiden Noordijs OZ 1679 241 6ra
JAKOBS, JANKE vrijster Janke Jacobs naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg OZ 1684 242 43v
JAKOBS, JANKE de hof van de erven van Jancke Jacobs naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1692 243 5r
JAKOBS, JANKE Janneke Jacobs Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r
JAKOBS, JANKE Janeke Jacobs Noorderhaven ZZ 1700 244 63v
JAKOBS, JANKE de erven van de hof van Janke Jacobs naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1708 245 51r
JAKOBS, JANKE de erven van de hof van Janke Jacobs naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1708 245 51r
JAKOBS, JANKE Janke Jacobs verkoper Zoutsloot 1719 246 43r
JAKOBS, JANKE de weduwe van Jan Jacobs Reis naastligger ten zuiden Lanen 6 1719 246 45r
JAKOBS, JANKE Janke Jacobs , burger Zuiderhaven 29 1736 249 111v
JAKOBS, JANKE Janke Jacobs , burger verkoper Zuiderhaven 37 1741 250 196r
JAKOBS, JANKE Janke Jacobs verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1759 254 190v
JAKOBS, JANKE Minderjarig kind Janke Jacobs verkoper van 1/6 Rozengracht 2 1769 257 124v
JAKOBS, JANKE Janke Jacobs , met consent van de Gereformeer verkoper Schritsen 8 1773 258 103r
JAKOBS, JANKE Janke Jacobs naastligger ten zuiden Kleine Ossenmarkt 4 1783 261 54v
JAKOBS, JANKE Janke Jacobs verkoper Kleine Ossenmarkt 4 1783 261 54v
JAKOBS, JANKE Janke Jacobs naastligger ten noorden Kleine Ossenmarkt 6 1783 261 54v
JAKOBS, JANKE Janke Jacobs verkoper Kleine Ossenmarkt 6 1783 261 54v
JAKOBS, JANKE Jantje Jacobs Zuiderpoort (gebied) ZZ 1805 267 160v
ALLEMA, JANKE JAKOBS Janke Jacobs Ollema verkoper Franekereind 15 1715 245 250r
ALLEMA, JANKE JAKOBS Janke Jacobs Ollema koper van 1/2 zoutkeet, pakhuis en twee huizen Zoutsloot 125 1718 246 24r
ALLEMA, JANKE JAKOBS Jancke Jacobs Ollema Zoutsloot ZZ 1732 248 142v
ALLEMA, JANKE JAKOBS Janke Jacobs Ollema Kleine Ossenmarkt 3 1735 249 73v
ALLEMA, JANKE JAKOBS Janke Jacobs Ollema verkoper (de verkoper heeft het recht om binnen 5 jaar het pand terug te kopen tegen de nu) Heiligeweg 58 1739 250 65r
ALLEMA, JANKE JAKOBS Janke Jacobs Ollema verkoper Zoutsloot ZZ 1739 250 75v
OOSTERHOUT, JANKE JAKOBS Jantje Jacobs Oosterhout Zeilmakersstraat OZ 1787 262 172r
VOORDA, JANKE JAKOBS Janneke Jacobs Voorda Noorderhaven 68 1723 246 177r
VOORDA, JANKE JAKOBS Janneke Jacobs Voorda naastligger ten zuiden Noorderhaven 68 1723 246 177r
JAKOBS, JARICH Jarich Jacobs , c.u. koper hof met bomen, planten en zomerhuis Droogstraat 1674 240 154r
JAKOBS, JARICH Jarig Jacobs , burger koper schuur en gortmakerij, paard en alle andere gereedschappen Bildtpoort (gebied) 1677 240 257r
JAKOBS, JARICH wijlen Jarig Jacobs Bildtpoort (gebied) 1678 241 24v
JAKOBS, JARICH wijlen Jarig Jacobs stiefvader Rommelhaven 1682 241 48ra
JAKOBS, JARICH wijlen Jarig Jacobs stiefvader Rommelhaven 1682 241 48ra
JAKOBS, JARICH wijlen Jarig Jacobs Zoutsloot 1682 241 48va
JAKOBS, JARICH wijlen Jarigh Jacobs Droogstraat 1684 242 42v
JAKOBS, JARICH Jarig Jacobs verkoper van 1/12 Noorderhaven 67 1693 243 32v
JAKOBS, JARICH Jarig Jacobs verkoper van 1/12 Noorderhaven 67 1693 243 33r
JAKOBS, JARICH Jarich Jacobs schipper (wijd-) koper huis Zuiderhaven 71a 1702 244 177v
JAKOBS, JARICH Jarig Jacobs , burger koper huis Hofstraat NZ 1707 245 25v
JAKOBS, JARICH Jarig Jacobs schoenlapper naastligger ten oosten Hofstraat NZ 1707 245 40r
JAKOBS, JARICH Jarig Jacobs koopman verkoper Brouwersstraat 12zuid 1713 245 199r
JAKOBS, JARICH Jarig Jacobs naastligger ten zuiden Noordijs OZ 1716 245 276r
JAKOBS, JARICH Jaerigh Jacobs , q.q. verkoper Sint Jacobstraat 5 1719 246 56v
JAKOBS, JARICH Jarigh Jacobs naastligger ten westen Hofstraat 27 1725 246 228v
JAKOBS, JARICH Jaerig Jacobs naastligger ten oosten Zuiderhaven 69 1725 246 243r
JAKOBS, JARICH Jarig Jacobs naastligger ten westen Hofstraat NZ 1731 247 389r
JAKOBS, JARICH Jarig Jacobs naastligger ten westen Hofstraat NZ 1732 248 89v
JAKOBS, JARICH de erven van Jarig Jacobs naastligger ten westen Hofstraat NZ 1733 248 230r
JAKOBS, JARICH Jarich Jacobs grondpacht (te betalen aan de kopers) Hofstraat 17 1733 248 265r
JAKOBS, JARICH de erven van Jarig Jacobs naastligger ten westen Hofstraat NZ 1738 249 272v
JAKOBS, JARICH de erven van Jarig Jacobs naastligger ten noorden Noordijs 23 1752 253 2v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman koper 1/4 Bildtstraat 24 1725 246 221r
LEI, JARICH JAKOBS Jarigh Jacobs van der Ley koopman koper 3/4 huis en Pakhuis Bildtstraat 24 1725 246 227r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koper Zuiderhaven 73 1726 246 263v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley, burger koopman koper van 1/4 (bezitter suikerraffinaarderij 1/4) Noorderhaven 83 1727 247 15r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman koper van 1/4 Zoutsloot 1728 247 62r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley Zoutsloot ZZ 1728 247 80r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley Zoutsloot NZ 1728 247 81v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley Zoutsloot ZZ 1728 247 82v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koper huis Voorstraat 9 1769 257 134r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Voorstraat 9 1774 258 171v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Voorstraat 76 1783 261 39v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman koper dubbel huis Zuiderhaven 36 1785 261 269v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman naastligger ten noorden Zuiderhaven 36 1785 261 269v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman naastligger ten noorden Voorstraat 89 1785 262 31v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley verkoper Noorderhaven 93 1788 263 47v
LEI, JARICH JAKOBS de verkoper Jarig Jacobs van der Ley koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 71a 1788 263 49v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Zuiderhaven 71a 1788 263 49v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper William Boothstraat 1788 263 51r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Hofstraat 65 1788 263 54r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley Heiligeweg 11 1789 263 104v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley Romastraat 15 1789 263 106r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley Grote Kerkstraat 14 1789 263 107r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman naastligger ten westen (is ook verkoper) Voorstraat 89 1789 263 171r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Voorstraat 89 1789 263 171r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Nutstraat 6 1790 263 194r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Nutstraat 4 1790 263 194r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Nutstraat 2 1790 263 194r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Nutstraat 2achter 1790 263 194r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Nutstraat 2achter 1790 263 194r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Nutstraat 2achter 1790 263 194r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Nutstraat 2achter 1790 263 194r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Grote Ossenmarkt 1 1796 264 312v
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman Nutstraat 6 1803 266 260r
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman Nutstraat 4 1803 266 260r
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman Nutstraat 2 1803 266 260r
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman Nutstraat 2achter 1803 266 260r
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman Zuiderstraat 31 1804 267 32r
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman Voorstraat 87 1804 267 33v
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman Rommelhaven 18 1804 267 35v
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley Vioolsteeg 1804 267 37r
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman Vioolsteeg 1804 267 37r
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman Voorstraat 89 1804 267 38v
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman Kleine Kerkstraat 14 1804 267 43v
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman Zuiderhaven 71 1804 267 45r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobus van der Ley koopman verkoper van 1/2 Lanen 60 1788 263 31v
JAKOBS, JELLE de weduwe van Jelle Jacobs naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1714 245 215r
JAKOBS, JELLE wijlen Jelle Jacobs Havenplein ZZ 1734 248 303r
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs mr. timmerman koper huis en wagenhuis Raamstraat 3 1777 259 65r
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs mr. timmerman huurder (huurder/koper heeft huurcontract van 10/15 jaar ) Raamstraat 3 1777 259 65r
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs stadsbouwmeester koper huis Noorderhaven 96 1779 259 192r
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs stadsbouwmeester verkoper Raamstraat 3 1780 259 296v
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs sjouwerman koper huis Hoogstraat ZZ 1787 262 152r
JAKOBS, JELTE Jeltie Jacobs koper huis Grote Kerkstraat 31 1719 246 34r
JAKOBS, JELTJE Jeltje Jacobs Lanen 44 1665 239 5r
JAKOBS, JELTJE Jeltie Jacobs verkopers Schritsen 50 1681 241 168v
JAKOBS, JELTJE Jeltie Jacobs verkoper (voorheen woonachtig in Harlingen) Schritsen 50 1684 242 54v
JAKOBS, JELTJE Jeltie Jacobs Lanen 44 1685 242 70v
JAKOBS, JELTJE Jeltie Jacobs , meerderjarige dochter koper huis met een tuintie, plaats, put en bak Grote Kerkstraat NZ 1710 245 115v
JAKOBS, JELTJE Jeltie Jacobs naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 29 1718 246 8v
JAKOBS, JELTJE Jeltie Jacobs naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 1720 246 84v
JAKOBS, JELTJE Jeltie Jacobs , ongehuwde meerderjarige dochte geniaarde koper Grote Kerkstraat NZ 1722 246 147v
JAKOBS, JELTJE de erven van Jeltje Jacobs naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 29 1727 247 32v
JAKOBS, JELTJE Jeltje Jacobs Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
JAKOBS, JELTJE Jeltie Jacobs Both Apothekerstraat 3 1784 261 216r
JAKOBS, JELTJE Jeltje Jacobs Zoutsloot NZ 1802 266 90v
JAKOBS, JENNE Jenne Jacobs molenaar verkoper Franekerpoort (gebied) 1684 242 34v
JAKOBS, JENTJE Jentje Jacobs koper huis Noorderhaven 10 1791 263 322v
JAKOBS, JEREMIAS Jeremias Jacobs mr. stoelmaker koper huis + steeg terzijde Grote Kerkstraat 20 1703 244 196v
JAKOBS, JEREMIAS Jeremias Jacobs verkoper van 1/6 Heiligeweg 32 1718 246 4r
JAKOBS, JEREMIAS Jeremias Jacobs naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 18 1720 246 87r
JAKOBS, JEREMIAS Jeremias Jacobs naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6b 1725 246 240v
JAKOBS, JEREMIAS Jeremias Jacobs mr. stoeldraaier naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 18 1726 246 279v
JAKOBS, JEREMIAS Jeremias Jacobs mr. stoelmaker verkoper (uit kracht van zijn speciale hypotheek op het huis) Kleine Kerkstraat 18 1731 248 41v
JAKOBS, JEREMIAS Jeremias Jacobs mr. stoeldraaier naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 18 1735 249 19r
JAKOBS, JEREMIAS Jeremias Jacobs mr. stoeldraaier naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 15achter 1738 249 286v
JAKOBS, JEREMIAS Jeremias Jacobs , burger mr. stoeldraaier verkoper Kleine Bredeplaats 17 1739 250 45v
ROORDA, JETSE JAKOBS Jetze Jacobs Roorda, burger schrijver van een compagnie infanterie koper huis met hof Zoutsloot ZZ 1742 250 210v
JAKOBS, JETSKE jongedochter juf Jetske Jacobs verkoper van 1/3 Zuiderpoort (gebied) 1668 239 127r
JAKOBS, JETSKE Jetske Jacobs , burgerse kopers Lanen 9oost 1683 241 261v
JAKOBS, JETSKE Jetske Jacobs verkoper Kromme Elleboogsteeg 1689 242 275v
JAKOBS, JETSKE Jidtske Jacobs , c.m. naastligger ten westen Zuiderstraat NZ 1695 243 143v
JAKOBS, JETSKE Jidtske Jacobs verkoper Zuiderstraat NZ 1695 243 143v
JAKOBS, JETSKE Jetske Jacobs Bildtpoort (gebied) 1696 243 189v
JAKOBS, JETSKE Jetske Jacobs verkoper Zuiderstraat 5 1697 243 295r
JAKOBS, JETSKE Jetske Jacobs , burger verkoper Lanen 9oost 1698 243 342v
JAKOBS, JETSKE Jetske Jacobs koper huis, loods, plaats en tuintje met een vrije uitgang ten zuiden Brouwersstraat 11 1698 243 345v
JAKOBS, JETSKE Jetske Jacobs koper huis Heiligeweg 68 1698 243 348r
JAKOBS, JETSKE Jetske Jacobs Hofstraat ZZ 1702 244 167ar
JAKOBS, JETSKE Jitske Jacobs naastligger ten oosten Noorderhaven 49 1707 245 10r
JAKOBS, JETSKE wijlen Ytske Jacobs bewoner Noorderhaven NZ 1728 247 101r
JAKOBS, JETSKE Ydske Jacobs erflater Noorderhaven NZ 1728 247 101r
JAKOBS, JETSKE Jetske Jacobs , c.s. huurder Hoogstraat 26 1749 251 251r
JAKOBS, JETSKE Jetske Jacobs Hoogstraat 16 1770 257 173r
JAKOBS, JETSKE wijlen Jetske Jacobs Hoogstraat 16 1787 262 181r
JAKOBS, JOCHEM Jochum Jacobs naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 19 1642 234 164v
JAKOBS, JOCHEM Jochum Jacobs naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 16 1658 237 148r
JAKOBS, JOCHEM Jochum Jacobs naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 20 1663 238 162r
JAKOBS, JOCHEM Jochum Jacobs naastligger ten westen Grote Kerkstraat 20 1663 238 162r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jac. Kerkhooven koper Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten westen Tiepelsteeg WZ 1684 242 41r
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs Gaelman, burger mr. glazenmaker koper kamer Tiepelsteeg 1688 242 245r
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs Gaelman, burger mr. glazenmaker verkoper Peterseliestraat 1688 242 245v
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs glasmaker naastligger ten westen Voorstraat 87 1694 243 74v
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs Scheerstraat 7 1695 243 118v
JAKOBS, JOHANNES Johannis Jacobs mr. glazenmaker naastligger ten westen Tiepelsteeg 1696 243 222v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs mr. glasmaker naastligger ten zuiden Rommelhaven 10 1699 244 6r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs koper woning onbekend 1722 246 146v
JAKOBS, JOHANNES wijlen Johannes Jacobs , burger Vioolsteeg WZ 1728 247 116r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs bewoner Kerkpoort (gebied) 1733 248 232r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs mr. bakker koper huis Voorstraat 89 1734 248 352r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs mr. bakker naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 4 1735 249 28v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs , burger mr. bakker verkoper Kleine Bredeplaats 6 1735 249 31r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs mr. bakker naastligger ten westen Voorstraat NZ 1742 250 275v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs mr. bakker naastligger ten oosten Voorstraat 87 1741 250 8ra
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten zuiden Voorstraat 89 1764 256 56v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs oud mr. bakker verkoper Voorstraat 89 1765 256 119r
JAKOBS, JOHANNES wijlen Johannes Jacobs Schritsen 66 1770 257 163r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs mr. timmerman koper huis Lammert Warndersteeg WZ 1780 259 237v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten westen (is één van de kopers) Lammert Warndersteeg WZ 1780 259 237v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten oosten Heiligeweg 46 1780 259 286v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs mr. slotmaker koper Kerkpoortstraat 1 1781 260 142r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs mr. timmerman koper huis Heiligeweg 48 1782 260 192v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs mr. slotmaker verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 1 1783 261 124r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1784 261 224r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Hoogenhuis Rozengracht 37 1784 261 235r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Hoogenhuis Anjelierstraat ZZ 1784 261 236v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Hoogenhuis Wasbleek 1784 261 237v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Hoogenhuis Nieuwstraat 33 1784 261 238v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Hogenhuis Kromme Elleboogsteeg 1784 261 240v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Vijver OZ 1785 261 262r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten oosten Heiligeweg 46 1784 261 264v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Simon Stijlstraat 3 1785 261 266v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Kerkpoortstraat 1785 261 267v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Rapenburg 1785 261 268v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Zuiderhaven 36 1785 261 269v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Zuiderpoort (gebied) 1785 261 270v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Bargebuurt 1785 261 280r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Bildtpoort (gebied) 1785 261 298r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Lammert Warndersteeg 1785 262 29r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs geauthoriseerde curator Bildtpoort (gebied) 1786 262 57r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten zuiden Bargebuurt 1791 263 305r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Kerkhooven koper Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Kerkhooven koper Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 33 1804 267 14r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus mr. huistimmerman koper huis Kruisstraat 1783 261 116r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus Hoogenhuis Kerkpoortstraat 1 1784 261 239v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus Hogenhuis Nieuwstraat 22 1784 261 241v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus naastligger ten westen Grote Kerkstraat 44 1785 261 284r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus mr. timmerman koper Grote Kerkstraat 42 1785 261 285r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus mr. timmerman naastligger ten zuiden Heiligeweg ZZ 1785 262 27r
JAKOBS, JOHANNES Johannis Jacobus naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1787 262 155r
JAKOBS, JOHANNES Johannis Jacobus naastligger ten noorden en Lammert Warndersteeg WZ 1787 262 155r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus koper Bargebuurt 1787 262 197v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus Bargebuurt 1787 262 197v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus huistimmerman koper Bargebuurt 1787 262 198v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus huistimmerman Bargebuurt 1787 262 198v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus naastligger ten westen Kruisstraat 1787 262 219v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus naastligger ten noorden onbekend 1790 263 284r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus Zuiderpoort (gebied) 1796 264 342r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus Zoutsloot NZ 1797 265 14r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus koper Noorderhaven 33 1798 265 73v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus verkoper Noorderhaven 33 1799 265 125r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus Kerkhooven verkoper Moriaanstraat NZ 1802 266 146r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus Kerkhooven mr. timmerman verkoper Moriaanstraat NZ 1802 266 147r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus , c.s. huurder Drie Roemerssteeg OZ 1806 267 213v
GAARMAN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Gaarman, burger mr. glasemaker koper huis Heiligeweg NZ 1683 241 264v
GAARMAN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Gaarman mr. glazemaker verkoper Grote Kerkstraat 18 1701 244 99r
GAARMAN, JOHANNES JAKOBS Johannis Jacobs Gaarman mr. glazenmaker verkoper Heiligeweg 18 1703 244 198r
HOGENHUISEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Hoogenhuisen Nieuwstraat 20 1784 261 257r
HOGERHUIS, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Hogerhuis Grote Bredeplaats 5west 1799 265 156r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoven koper wagenhuis en huis genaamd de Drie Schellevissen Kruisstraat 10 de Drie Schelvissen 1776 258 245r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoven mr. timmerman koper wagenhuis en grond Scheffersplein 1789 263 84v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoven naastligger ten noorden Heiligeweg 46 1789 263 142v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoven mr. huistimmerman koper Zuiderhaven 24 1790 263 253v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoven mr. huistimmerman verkoper Scheffersplein 1791 263 288v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoven verkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ 1802 266 73r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoven mr. huistimmerman verkoper Zuiderstraat 10 1806 267 192r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoven, c.s. naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 27 1811 269 121r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoven, burger koper Noordijs 7 1792 264 14r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoven verkoper Noordijs 7 1794 264 211r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoven mr. timmerman koper Rozengracht NZ 1799 265 207r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoven verkoper van 1/3 Kerkpoort (gebied) 1801 265 285r
VOORDA, JOOST JAKOBS Joost Jacobs van der Voorda verkoper van 3/8 Schritsen 1633 233 127v
VOORDA, JOOST JAKOBS Joost Jacobs van der Voorda Schritsen 1633 233 127v
JAKOBS, JURJEN Jurjen Jacobs koper 2 kamers Gardenierstraat NZ 1712 245 184v
JAKOBS, JURJEN Jurrien Jacobs verkoper van 1/6 Heiligeweg 32 1718 246 4r
JAKOBS, JURJEN Jurjen Jacobs verkoper Gardenierstraat NZ 1721 246 110v
JAKOBS, KEIMPE Keimpe Jacobs , burger verkoper Droogstraat ZZ 1660 238 33v
JAKOBS, KLAAS de hof van Claes Jacobs naastligger ten zuiden onbekend 1634 233 128r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs , c.u. koper huis Romastraat NZ 1684 242 11r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs , burger verkoper Romastraat 1688 242 221r
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs , burger bakkersgezel koper huis of woning Nieuwstraat OZ 1697 243 280r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1699 244 14v
JAKOBS, KLAAS wijlen Claes Jacobs mr. bakker Nieuwstraat OZ 1702 244 154r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs huistimmerman koper huis of kamer, loods Bildtstraat WZ 1727 247 29r
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs , burger metselaar koper woning en erf Hofstraat NZ 1731 247 389r
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs houtkoper koper huis en zomerkeuken Noorderhaven 57 1731 248 43v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs , c.u. houtkoper naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1731 248 44v
JAKOBS, KLAAS Klaas Jacobs verkoper Hofstraat NZ 1732 248 89v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaar Nieuwstraat 30 1738 249 335v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaar curator van Nieuwstraat 30 1738 249 18va
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaar curator van Nieuwstraat 30 1738 249 19ra
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs mr. metselaar verkoper Ooievaarsteeg 11 1740 250 131v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs , c.u. huurder Heiligeweg 58 1776 259 1r
JAKOBS, KLAAS Klaas Jacobs naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1805 267 174v
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Braem koopman koper huis Lanen 12 het Oud Raadhuis 1729 247 265r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Braam koopman naastligger ten noorden Schritsen 5 1731 248 56v
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Braam koopman naastligger ten noorden Schritsen 5 1733 248 217r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Braem ontvanger van het dorp Midlum en koopman te Harlingen koper als vader en voorstander van zijn zoon huis Drie Roemerssteeg 5 1734 248 324r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Braem naastligger ten oosten Drie Roemerssteeg 5 1734 248 324r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Braam koopman huis Drie Roemerssteeg 3 1737 249 159v
DANSER, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Danser, burger metselaar koper huis Zoutsloot 28 1734 248 284r
HOUTKOPER, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Houtkoper schipper (wijd-) verkoper Noorderhaven 57 1776 258 252v
NAUTA, KLAAS JAKOBS meerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nauta mr. brouwer naastligger ten oosten Herenwaltje 9 1755 253 242v
NAUTA, KLAAS JAKOBS meerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nauta mr. brouwer naastligger ten zuiden Herenwaltje 9 1755 253 242v
NAUTA, KLAAS JAKOBS meerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nauta mr. brouwer verkoper Herenwaltje 9 1755 253 242v
NAUTA, KLAAS JAKOBS meerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nauta mr. brouwer naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1755 253 243r
NAUTA, KLAAS JAKOBS meerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nauta mr. brouwer naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1755 253 243r
NAUTA, KLAAS JAKOBS meerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nauta mr. brouwer verkoper Droogstraat ZZ 1755 253 243r
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nauta naastligger ten westen Hoogstraat NZ 1757 254 95v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nauta naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1758 254 147v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nauta naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1758 254 147v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nauta mr. brouwer aanhandelaar Hoogstraat 27 1759 254 203r
JAKOBS, KLAASKE Claeske Jacobs Zoutsloot 1668 239 167v
JAKOBS, KLAASKE Claeske Jacobs verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1678 241 13v
JAKOBS, KLAASKE Claaske Jacobs verkoper Rozengracht 42 1680 241 117v
SWART, KLAASKE JAKOBS Claeske Jacobs Swart Nieuwstraat OZ 1725 246 229v
WIJNALDA, KLAASKE JAKOBS Claeske Jacobs Winalda Voorstraat 68 1708 245 67v
JAKOBS, KNIERKE Kniercke Jacobs onbekend 1677 240 273r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1647 235 256v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs huistimmerman verkopers Sint Odolphisteeg OZ 1681 241 136v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkopers Zoutsloot NZ 1681 241 137r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkopers Bargebuurt 1681 241 137v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkopers Bargebuurt 1681 241 138r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkopers Bargebuurt 1681 241 138v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Nieuwstraat OZ 1686 242 121r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs huistimmerman koper huis, loods en plaats Romastraat 1688 242 221r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten noorden Romastraat 13 1692 243 13v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten noorden Romastraat 13 1693 243 70v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten noorden Romastraat 13 1701 244 88r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten noorden Romastraat 13 1705 244 307v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs mr. huistimmerman verkoper Gardenierstraat NZ 1711 245 159v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs , c.u. verkoper Romastraat NZ 1715 245 253v
JAKOBS, KORNELIS het huis gekogt door Cornelis Jacobs naastligger ten oosten Lanen NZ 1716 245 261r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten westen Tiepelsteeg 1721 246 99v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs mr. timmerman verkoper Lanen NZ 1722 246 143r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 1 1728 247 78r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs Gardenierstraat ZZ 1728 247 203v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs Liemendijk 40 1728 247 204v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs Voorstraat 5 1728 247 205v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs Voorstraat 6 1741 250 199v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1741 250 200v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs , c.u. huurder woning Scheffersplein OZ 1746 251 119r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs bontwever verkoper Bargebuurt 1763 255 231v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs koper huis Lombardstraat 1765 256 118r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs Karremanstraat OZ 1766 256 229r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten westen Hoogstraat NZ 1768 257 83v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs graanverschieter koper huis Hoogstraat ZZ 1775 258 204v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs graanverschieter naastligger ten zuiden Hoogstraat ZZ 1775 258 204v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs graanverschieter naastligger ten westen Hoogstraat ZZ 1775 258 204v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs voormalig huurder Hoogstraat 21 1776 258 262r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs graankoper koper huis en weefwinkel Nieuwstraat 1777 259 50r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten westen Hoogstraat 36 1780 259 251r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs mr. bontwever huurder Wasbleek WZ 1781 260 57v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs mr. bontwever huurder Wasbleekstraat WZ 1781 260 145r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten westen Hoogstraat 36 1782 261 5r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Johannes Jacobs geauthoriseerde curator Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Moriaanstraat 1789 263 69v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs koper 2/3 huis Noorderhaven 18 1808 268 115v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten oosten Noorderhaven 16 1809 268 218v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobsz , c.u. mr. huistimmerman koper huis Lanen NZ 1716 245 260v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobus verkoper van 1/3 Karremanstraat WZ 1729 247 283v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobus turfdrager Franekereind 21 1746 251 160r
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backer distillateur verwandelaar tuintje naast het huis van Brouwersstraat 8 1738 249 274v
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backer distillateur verwandelaar Brouwersstraat WZ 1738 249 274v
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Bakker distillateur Brouwersstraat 8 1739 250 4r
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backer distillateur verkoper (3 gelastigden dragen zorg voor de verkoop van de door de eigenaar verlaten boede) Brouwersstraat 8 1743 250 289v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koper huis Vijver 1780 259 286ar
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster naastligger ten oosten Zuiderhaven 54 1786 262 66r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 4 1786 262 68r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster cementmolenaar en koopman koper huis Steenhouwersstraat 2 1786 262 74r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman koper huis Fabrieksstraat 26 1786 262 121v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman koper huis Fabrieksstraat 22 1786 262 122v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman koper huis en weefwinkel Weverstraat NZ 1786 262 143v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster, c.s. naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1788 262 248r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koper huis Zoutsloot NZ 1788 262 258r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman verkoper Moriaanstraat 1789 263 70v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster verkoper Nieuwstraat 1789 263 75r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster verkoper Steenhouwersstraat 2 1789 263 76v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Koster koopman verkoper Weverstraat NZ 1789 263 82v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman verkoper Vijver 1802 266 157v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman verkoper Hoogstraat 1802 266 160v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens naastligger ten westen Hofstraat 16 1743 250 296ar
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens turfdrager koper huis met tuintje Hofstraat 16 1743 250 297av
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens turfdrager koper kamer en weefwinkel Rozengracht NZ 1743 250 299r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1743 250 299r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens turfdrager koper kamer (Plus 2 zilveren lepels van 1 ducaat) Kruisstraat 12 1754 253 150r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetzens, burger verkoper Rozengracht 1758 254 160v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetzens, burger verkoper Kruisstraat ZZ 1765 256 120r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens Weverstraat ZZ 1766 256 185v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens Voorstraat 81 1766 256 186v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens Noorderhaven 91 1766 256 187v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens Droogstraat ZZ 1766 256 187v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens Voorstraat 83 1766 256 189r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens Voorstraat 81 1766 256 190r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens Rommelhaven 16 1766 256 191r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens, c.u. en c.s. huurder Voorstraat 94 1766 256 192r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens Voorstraat 94 1766 256 192r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens Kleine Kerkstraat 16 1766 256 193r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens Kleine Kerkstraat 8 1766 256 194r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens Voorstraat 3 1766 256 200v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens Schritsen 64 1766 256 223v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens winkelier koper huis en tuin (voor twee percelen) Grote Kerkstraat 38achter 1767 257 13r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens winkelier koper woning (voor twee percelen) Tiepelsteeg 1767 257 13r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1769 257 100r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetzens winkelier verkoper Grote Kerkstraat 34 1769 257 123v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetzens winkelier verkoper Borstelsteeg 1 1769 257 123v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetzens Voorstraat 82 1771 257 217v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetzens Spekmarkt 4 1772 258 32v
JAKOBS, KORNELISKE Korneliske Jacobs Noorderhaven 31 1698 243 354v
JAKOBS, KORNELISKE Corneliske Jacobs Moriaanstraat 8 1710 245 118v
JAKOBS, LAMMERT de erven van Lamberdt Jacobs wagenaar naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1633 233 100v
JAKOBS, LEENDERT Lenert Jacobs naastligger ten oosten Noorderhaven 104 1641 234 142r
JAKOBS, LEENDERT Lenert Jacobs verkoper en mede-erfgenaam van Kerkpoortstraat 1682 241 201v
POPTA, LEENDERT JAKOBS Leendert Jacobs Popta mr. chirurgijn verkoper Rozengracht ZZ 1761 255 112v
JAKOBS, LEVI Levi Jacobs koopman en schoolmeester koper huis Heiligeweg 13 1776 259 14v
JAKOBS, LEVI Levi Jacobs naastligger ten westen Heiligeweg 15 1788 263 11v
JAKOBS, LEVI Levi Jacobs naastligger ten oosten Heiligeweg 11 1789 263 104v
JAKOBS, LEVI Levi Jacobs naastligger ten oosten Heiligeweg 11 1799 265 163r
JAKOBS, LEVI Levy Jacobs naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 14achter 1803 266 278r
JAKOBS, LEVI Levy Jacobs naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 16 1804 267 98v
JAKOBS, LEVI Levy Jacobs verkoper Vijverstraat 6 1806 267 196r
JAKOBS, LEVI Levi Jacobs verkoper Grote Ossenmarkt 1a 1806 267