Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ta  Te  Ti  To  Tu  Ty  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
TEEKES, FETJE Fettie Taakes Noorderhaven NZ 1799 265 128r
JELGERSMA, IESK TEEKES burgervaandrig Iske Taakes Jelgersma koper grondpacht van 4 GG uit 3 huizen Grote Ossenmarkt ZZ 1664 238 241r
TEEKES, IEDE Yde Taakes , c.u. koper huis Hoogstraat 22 1665 239 29v
TEEKES, IEDE Yde Taakes naastligger ten westen Scheerstraat ZZ 1666 239 62r
TEEKES, IEDE Yde Taakes naastligger ten westen Scheerstraat ZZ 1666 239 12va
TAMMES, PIETER Pieter Taames Lanen NZ 1663 238 16ar
TAMMES, PIETER Pieter Taames Lanen NZ 1663 238 16ar
TABES, de weduwe van Tabes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt NZ 1748 251 247v
TABES, de erven van Tabes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 21 1779 259 172r
TABES, ANNE de heer Annaeus Tabes naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 19 1788 262 244v
TABES, ANNE Annaeus Tabes koopman verkoper Grote Ossenmarkt 19 1788 262 244v
TABES, ANNE Anneus Tabes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36 1782 261 7v
TABES, JAN het huis van Jan Tabes naastligger ten noorden Heiligeweg 48 1696 243 187v
TABES, JAN de weduwe van Jan Tabes huurder achterkamer Vijver OZ 1771 257 239v
TABES, JAN de weduwe van Jan Tabes huurder Romastraat ZZ 1789 263 160v
TABES, JAN de weduwe van Jan Tabes huurder (per week) Romastraat 27 1792 264 32v
TABES, JAN Jan Tabes huurder Kleine Ossenmarkt 6 1810 268 339v
TABES, LEENTJE Leentje Tabes , burger Zeilmakersstraat OZ 1755 253 235r
TABES, LEENTJE Leentje Tabes verkoper Zeilmakersstraat OZ 1758 254 153r
TABES, LOURENS de heer burgemeester Lourens Tabes koopman koper timmerhelling Noorderhoofd 1 1754 253 167r
TABES, LOURENS burgemeester Lourens Tabes koper van 1/2 Brouwersstraat 26 1756 254 12v
TABES, LOURENS burgemeester Lourens Tabes verkoper Brouwersstraat 26 1757 254 98r
TABES, LOURENS oud burgemeester Lourens Tabes koper van 1/4 stuk grond waar eerder een huis op stond Zuiderhaven 36 1765 256 111r
TABES, LOURENS oud burgemeester Lourens Tabes koopman koper van 1/4 welbeklante timmerhelling ten oosten van Harlingen 1767 256 247r
TABES, LOURENS de erven van Lourens Tabes naastligger ten noorden Voorstraat 101 1781 260 70v
TABES, LOURENS de erven van Lourens Tabes naastligger ten oosten Noorderhoofd 1 1782 260 211r
TABES, LOURENS burgemeester Louwrens Tabes curator Voorstraat 30 1753 253 53v
TABES, LOURENS burgemeester Louwrens Tabes curator Voorstraat 30achter 1753 253 56v
TABES, LOURENS burgemeester Louwrens Tabes curator Noorderhaven 85 1753 253 58v
TABES, LOURENS burgemeester Louwrens Tabes curator Kerkpoortstraat 31 1753 253 60v
TABES, MARIA wijlen Marijke Tabes Rommelhaven ZZ 1763 256 14r
TABES, PIETER Pytter Tabes huurder Kerkpoortstraat 1699 243 402r
DROST, TEEKES Lembarts Taciti Drost koper huis en loods met voor een tuin en een hovinge achter Zuiderhaven ZZ 1658 237 169ar
, JANKE Jantien Tackles verkoper Lanen ZZ 1642 234 181v
TEEDES, DIRK de weduwe van Dirk Tades naastligger ten westen Weverstraat NZ 1717 245 292v
TEEDES, JAN Jan Tades pel- en graanmolenaar verkoper Zeilmakersstraat 1696 243 197r
, TEEDE Tade Tadses naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1790 263 272v
TEEKES, ATE Atte Taeckens verkoper onbekend 1657 237 136v
TEEKES, ALBERT Albert Taeckes koper 1/4 huis Voorstraat 47 de Vijf Ringen 1671 240 38v
TEEKES, ALBERT het minderjarige kind van Albert Taeckes eigenaar van 1/2 Voorstraat 47 1671 240 50v
TEEKES, ALBERT Albert Taeckes verkoper Voorstraat 47 1671 240 50v
TEEKES, ALBERT Albert Taeckes koper provisioneel 1/4 huis genaamd de Oliphant, alwaar de Vijf Ringen uithangen Voorstraat 47 de Olifant 1671 240 5ra
TEEKES, ALBERT Albert Taeckes eigenaar van 2/4 Voorstraat 47 1671 240 5ra
TEEKES, AALTJE Alyt Taeckes , burger Rozengracht 1646 235 234v
TEEKES, Atte ?? Taeckes mr. schoenmaker koper perk met een hof erachter Zoutsloot 1642 234 179r
TEEKES, EEDE de weduwe van vroedsman Edo Taeckes naastligger ten zuidwesten Franekerpoort (gebied) 1675 240 184v
TEEKES, EEDE het huis van de weduwe van Edo Taeckes naastligger ten westen Scheerstraat 11 1675 240 210r
TEEKES, EEDE vroedsman Edo Taeckes naastligger ten westen Noordijs 1677 240 38ra
TEEKES, EEDE de weduwe van Edo Taeckes naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1681 241 175v
TEEKES, GEERTJE Geertie Taeckes Liemendijk 1646 235 202v
TEEKES, HENDRIK Hendrik Taeckes Lanen NZ 1663 238 168v
TEEKES, HENDRIK Hendrik Taeckes Lanen NZ 1663 238 169r
TEEKES, HETTE Hette Taeckes brouwer Kerkpoortstraat 53 1697 243 266r
TEEKES, JAN wijlen Jan Taeckes Heiligeweg 34 1659 238 1v
TEEKES, JAN Jan Taeckes , c.u. koper huis Zuiderhaven 19zuid 1715 245 251r
TEEKES, MAAIKE Maycke Taeckes , burger Liemendijk 1675 240 181r
TEEKES, OTTE Otte Taeckes naastligger ten westen Zoutsloot 1659 237 193v
TEEKES, PIETJE Pytie Taeckes Hoogstraat NZ 1731 248 5r
TEEKES, ROMKJE Romck Taeckes onbekend 1633 233 104v
TEEKES, ROMKJE Romck Taeckes verkoper Nieuwstraat 64 1646 235 241r
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lauta naastligger ten noorden Voorstraat NZ 1633 233 107r
LAUTA, TEEKE TEEKES Taeke Taeckes Lauta, burger koper huis Noorderhaven 40 't Verguldden Hooft 1640 234 116r
TEEKES, IEDE de weduwe van vroedsman Yde Taeckes naastligger ten oosten Noordijs 1 1675 240 187r
TEEKES, IEDE het huis van de weduwe van de vroedsman Yde Taeckes naastligger ten zuiden Herenwaltje 1677 240 266r
TEEKES, IEDE het huis van de weduwe van de vroedsman Yde Taeckes naastligger ten noorden Herenwaltje 1677 240 266r
TEEKES, IEDE Yede Taeckes naastligger ten oosten Hoogstraat NZ 1671 240 41v
TEEKES, IEDE de weduwe van vroedsman Yede Taeckes naastligger ten zuidwesten Hoogstraat 47 1679 241 39r
TEEKES, IEDE de weduwe van wijlen vroedsman Yede Taeckes naastligger ten zuidwesten Hoogstraat 47 1681 241 172r
TEEKES, IEDE de weduwe van de vroedsman Yede Taeckes naastligger ten westen Scheerstraat 3 1681 241 175v
TEEKES, IEDE de weduwe van de vroedsman Yede Taeckes naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
TEEDES, AALTJE Aaltie Taedes Kerkpad WZ 1741 250 193r
TEEDES, AALTJE Aeltie Taedes Rozengracht 20 1742 250 273v
TEEDES, KLAAS Claes Taedes , burger koper kamer Romastraat ZZ 1670 240 31v
TEEDES, KLAAS Claes Taedes verver naastligger ten westen Grote Bredeplaats 29 1673 240 129v
TEEDES, KLAAS Claes Taedes Grote Bredeplaats 27 1678 241 21r
TEEDES, KLAAS Claes Taedes verver vorig bewoner Zoutsloot NZ 1681 241 130v
TEEDES, DIRK Dirck Taedes , burger mr. wever koper huis Weverstraat NZ 1692 243 10r
TEEDES, DIRK Dirk Taedes naastligger ten westen Weverstraat NZ 1699 244 23r
TEEDES, FOEKE het huis gekocht door Foeke Taedes , n.u. naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1705 244 304v
TEEDES, FOEKE wijlen Foeke Taedes Rommelhaven 3 1737 249 215v
TEEDES, FOLKERT Folckert Taedes koper huis Hoogstraat 31 1685 242 66r
TEEDES, FOLKERT Folckert Taedes , burger mr. timmerman koper huis Zoutsloot 1688 242 233v
TEEDES, FOLKERT Folckert Taedes mr. huistimmerman en puistermaker verkoper Hoogstraat NZ 1696 243 241r
TEEDES, FOLKERT Folckert Taedes mr. timmerman verkoper William Boothstraat WZ 1696 243 247r
TEEDES, FREERK Fredrick Taedes Wedje koopman naastligger ten zuiden Noordijs OZ 1687 242 165r
TEEDES, HARMEN Harmen Taedes naastligger ten noorden Weverstraat 1650 236 137r
TEEDES, JAN Jan Taedes mr. timmerman naastligger ten noorden huis van Zoutsloot 123 1687 242 212v
TEEDES, JAN Jan Taedes , burger mr. timmerman koper huis Zoutsloot 121 1687 242 214r
TEEDES, JAN Jan Taedes verkoper Tiepelsteeg 1693 243 50av
DIJKSTRA, JAN TEEDES Jan Taedes Dijkstra, c.u. huurder Grote Bredeplaats 5west 1801 265 289r
TEEDES, MARTJEN Maartje Taedes bewoner Kerkpoortstraat NZ 1775 258 5av
TEEDES, MARTJEN wijlen Maartje Taedes Franekerpoort (gebied) 1783 261 75r
TEEDES, TEEDE Taede Taedes naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1769 257 116r
TEEDES, TEEDE Taede Taedes huistimmerman koper huis Droogstraat NZ 1777 259 77v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes , c.u. naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1777 259 77v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 1784 261 158v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes mr. timmerman verkoper Droogstraat NZ 1786 262 90v
TEEDES, TETJE Tettie Taedes Noordergrachtswal 1670 240 26r
DIJKSTRA, IEBELTJE TEEDES Ybeltje Taedes Dijkstra Vijverstraat 4 1806 267 206r
, TEEDE Taede Taedies mr. huistimmerman eigenaar Zoutsloot ZZ 1795 264 241v
TEETSES, JAKLE Jakle Taedses koper 2/3 houtzaagmolen, woonhuis, drooghuis, paardenstal en grond Zeepziedersstraat 1753 253 49v
TEETSES, JAKLE Jakle Taedses houtmolenaarsknecht koper 1/3 houtzaagmolen met huizen, paardenstal, grond en verdere toebehoren ten zuiden van Harlingen 1753 253 83r
TEETSES, JAKLE Jakle Taedses houtmolenaarsknecht eigenaar van 2/3 ten zuiden van Harlingen 1753 253 83r
TEETSES, TEEDE Taede Taedses huistimmerman koper huis Zoutsloot ZZ 1763 255 216v
TEETSES, TEEDE Taede Taedses , e.a. naastligger ten oosten Bargebuurt 1787 262 226v
TEETSES, TEEDE Taede Taedses naastligger ten oosten Bargebuurt 1789 263 173v
TEETSES, TJEPKE Tjepke Taedses koper Zeepziedersstraat 1753 253 49v
TEETSES, TJEPKE Tjepke Taedses houtmolenaarsknecht koper ten zuiden van Harlingen 1753 253 83r
TEETSES, TEEDE Taede Taedzes naastligger ten westen Droogstraat NZ 1789 263 172r
TEETSES, TEEDE Taede Taedzes mr. huistimmerman koper jeneverstokerij Droogstraat NZ de Witte Leest 1791 263 297r
TOLSMA, SIERK TEEKELES Sierk Taekeles Tolsma koopman Zoutsloot NZ 1740 250 114v
TEEKELES, TJOMME Tjomme Taekeles naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1714 245 212r
TEEKELES, TJOMME Tjomme Taekeles ontvanger lijfrente lijfrente Noorderhaven NZ 1720 246 80v
TEEKELES, TJOMME Tjomme Taekeles verkoper Noorderhaven NZ 1720 246 80v
TEEKES, de weduwe en erven van wijlen vroedsman Taekes naastligger ten westen Zoutsloot 1680 241 85r
TEEKES, de weduwe en erven van wijlen vroedsman Taekes naastligger ten noorden Zoutsloot 1680 241 85r
TEEKES, ARENDJE Aentie Taekes verkoper Brouwersstraat 16 1685 242 67r
TEEKES, ALBERT Albert Taekes verkoper en curator van Voorstraat 64 1682 241 51ra
TEEKES, ALBERT wijlen Albert Taekes Zuiderhaven NZ 1685 242 75r
TEEKES, ALBERT voormalig bewoner Albert Taekes bewoner Voorstraat 47 1687 242 208v
TEEKES, ANTJE Antie Taekes , burgerse kopers Noorderhaven 62 1679 241 38r
TEEKES, ANTJE Antie Taekes kopers Rommelhaven ZZ 1776 258 261r
TEEKES, ANTJE Antie Taekes naastligger ten oosten Rommelhaven ZZ 1776 258 261r
TEEKES, ANTJE Antje Taekes Zuiderhaven 95 1765 256 106v
TEEKES, ANTJE Antje Taekes , burger Gardenierstraat 1767 256 230r
TEEKES, ANTJE Antje Taekes Rommelhaven ZZ 1774 258 150v
TEEKES, ANTJE Antje Taekes kopers Grote Bredeplaats 13 1782 260 268r
TEEKES, ANTJE Antje Taekes verkoper Rommelhaven 8 1783 261 69v
TEEKES, ANTJE Antje Taekes verkoper Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
TEEKES, ANTJE Antje Taekes Grote Bredeplaats 13 1802 266 148r
TEEKES, ATE het schoenmakersperk van Atte Taekes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1658 237 176av
TEEKES, BAUKJE Baukjen Taekes , burger Lanen 23 1708 245 43r
TEEKES, C. C. Taekes koper provisioneel huis Sint Jacobstraat 17 1773 258 4r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes huurder koekenbakkerij Voorstraat 86 1761 255 88r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koekbakker koper huis Voorstraat 64 de Witte Roos 1761 255 91v
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koekbakker naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 3 1762 255 132r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes naastligger ten oosten Voorstraat 62 1764 256 76r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes mr. bakker naastligger ten oosten Voorstraat 62 1766 256 176r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes naastligger ten oosten Voorstraat 62 1767 256 250r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes naastligger ten oosten Voorstraat 62 1769 257 136r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koopman koper 1/2 wind rogge- en weitmolen onbekend de Bildtpoortsmoolen 1771 257 215r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koopman verkoper onbekend 1772 258 24v
TEEKES, KLAAS Claas Taekes mr. suikerbakker koper huis en tuin Franekereind 36 1776 258 263r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koopman verkoper Franekereind 36 1778 259 102r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koopman verkoper Voorstraat 64 1778 259 137v
TEEKES, KLAAS wijlen Claas Taekes koopman Voorstraat 30 1780 259 238v
TEEKES, KLAAS de erven van Claas Taekes naastligger ten zuiden Voorstraat 74 1783 261 29r
TEEKES, KLAAS de erven van Claas Taekes naastligger ten zuiden Voorstraat 74 1786 262 107v
TEEKES, KORNELIS Cornelis Taekes verkoper Franekereind 29oost 1717 245 295v
TEEKES, KORNELIS Cornelis Taekes koper door niaar huis en tuintje Brouwersstraat WZ 1725 246 234r
TEEKES, KORNELIS Cornelis Taekes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 20 1726 246 266r
TEEKES, KORNELIS wijlen Cornelis Taekes schipper (fuik-) debiteur Brouwersstraat 24 1729 247 245r
TEEKES, KORNELIS wijlen Cornelis Taekes schipper (fuik-) debiteur Brouwersstraat 22 1729 247 246r
TEEKES, DIRK Dirk Taekes lands cherger huurder Schritsen ZZ 1786 262 77r
TEEKES, DOETJE Doedtje Taekes Kerkpoortstraat 1802 266 167r
TEEKES, EEDE de weduwe van Eede Taekes naastligger ten westen Scheerstraat 11 1678 241 16v
TEEKES, FROUKJE Frouckjen Taekes verkoper Grote Bredeplaats 7 1723 246 153v
TEEKES, GEERTJE Geertje Taekes Scheerstraat 4 1741 250 148r
TEEKES, GEERTJE Gertie Taekes verkoper Grote Bredeplaats 7 1723 246 153v
TEEKES, GRIETJE Grietie Taekes Kleine Kerkstraat 4 1739 250 72v
TEEKES, GRIETJE Grietje Taekes Kleine Kerkstraat 10 1764 256 50r
TEEKES, GRIETJE Grietje Taekes huurder Both Apothekerstraat 15zuid 1780 259 288v
TEEKES, GRIETJE Gryttje Taekes verkoper van 1/2 Kromme Elleboogsteeg 1765 256 133v
TEEKES, Gryttjen Taekes Kleine Kerkstraat 10 1766 256 202r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taekes , c.u. schipper (groot-) verkoper 1659 237 180r
TEEKES, HEIN vrijgezel Heyn Taekes koper wagenhuis Ooievaarsteeg 1682 241 188v
TEEKES, HILLEBRAND Hilbrand Taekes koper huis (Huur 20 Cg p.jr.) Oosterkeetstraat 1769 257 101r
TEEKES, JAKOB wijlen Jacob Taekes voerman Nieuwstraat 16 1681 241 145v
TEEKES, JAN Jan Taekes , burger kopers Sint Christoffelsteeg WZ 1687 242 191v
TEEKES, JAN Jan Taekes huurder Franekerpoort (gebied) 1706 244 322r
TEEKES, JAN Jan Taekes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19noord 1724 246 213r
TEEKES, JOHANNES Johannes Taekes koper Voorstraat 83 1731 247 372v
TEEKES, JOHANNES Johannes Taekes koper provisioneel huis alwaar Benthem uythangt Noorderhaven 88west Benthem 1733 248 7ra
TEEKES, JOHANNES Johannes Taekes koopman verkoper van 5/6 van 1/2 Noorderhaven 88west 1733 248 7ra
TEEKES, JOHANNES Johannes Taekes naastligger ten noorden Lanen 5 1747 251 185r
TEEKES, JOHANNES de erven van Johannes Taekes naastligger ten zuiden Noorderhaven 76 1755 253 229v
TEEKES, JOHANNES Johannis Taekes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 17 1739 250 45v
TEEKES, JOHANNES Johannis Taekes naastligger ten oosten Voorstraat NZ 1740 250 108v
TEEKES, LOUW Louw Taekes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1743 250 302v
TEEKES, LOUW wijlen Louw Taekes Kerkpoortstraat 1760 255 34r
TEEKES, MARTJEN wijlen Martie Taekes Zuiderhaven 24 1795 264 268v
TEEKES, MARTJEN Martjen Taekes verkoper van 1/3 Weverstraat 1730 247 351r
TEEKES, PIETJE Pietje Taekes kopers Grote Kerkstraat 18 1776 258 248v
TEEKES, PIETJE Pyttje Taekes , burger Nieuwstraat 58 1667 239 98v
TEEKES, RINSKE Rinske Taekes ten oosten van Harlingen NZ 1700 244 39r
TEEKES, RITSKE Ritske Taekes , burger koper huis, loods, plaats en tuin Kerkpoort (gebied) 1680 241 62v
TEEKES, SJOERD Sioerd Taekes koper tichelwerk met o.m. steenoven, 2 loodsen, huis met voor en achter steenplaatsen, ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
TEEKES, SIPKE Sipke Taekes Heiligeweg 28 1724 246 190v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik verkoper van 1/4 Zuiderhaven 75 1749 251 273v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik bontfabrikant Achterstraat 1766 256 219v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik naastligger ten oosten Achterstraat 1766 256 219v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik naastligger ten zuiden Achterstraat 1766 256 219v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik naastligger ten westen Achterstraat 1766 256 219v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik koopman verkoper Franekereind ZZ 1769 257 131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik koopman verkoper Franekereind ZZ 1769 257 131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik koopman verkoper Franekereind ZZ 1769 257 131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik koopman verkoper Franekereind ZZ 1769 257 131v
TEEKES, de stokerij van Stephanes Taekes naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 1762 255 169v
BOER, SIEBREN TEEKES Sybrand Taekes de Boer naastligger ten oosten Zuiderhaven 15 1769 257 120v
TEEKES, SIEBREN Sybren Taekes naastligger ten westen Hondenstraat 4 1752 252 231v
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taekes Lauta koper huis Franekereind 25 1641 234 145v
TEEKES, TEEKE Taeke Taekes verkoper onbekend 1673 240 118v
TEEKES, TEEKE wijlen Taeke Taekes Sint Christoffelsteeg WZ 1686 242 154r
TEEKES, TETJE Tetje Taekes huurder Spinstraat 1739 250 19v
JELLEMA, TIETJE TEEKES Tijttie Taekes Jellema kopers Weverstraat 1681 241 145r
TEEKES, TJITSKE Tjietske Taekes , burger Zuiderpoort (gebied) 1738 249 263v
JELLEMA, TIETJE TEEKES Tyttie Taekes Jellema Zuiderhaven 99 1686 242 128v
TEEKES, WIEBE Wybe Taekes , burger matroos op het Prinsenjacht koper huis of woning Vijver 8 1739 250 18v
TEEKES, WIEBE Wybe Taekes naastligger ten noorden Vijver 10 1749 252 12v
TEEKES, WIEBE Wybe Taekes naastligger ten zuiden Vijver 6 1755 253 206v
TEEKES, WIEBE Wybe Taekes naastligger ten zuiden Vijver 6 1754 253 274r
JELLEMA, TEEKES Ydwerke Taekes Jellema, jongedochter erfgenamen van hun moeder Zuiderhaven 99 1686 242 128v
TEEKES, IEDE wijlen vroedsman Yede Taekes Hoogstraat 45 1676 240 31ra
TEEKES, IEDE wijlen Yede Taekes Hoogstraat 47 1681 241 172r
TEEKES, IEDE wijlen vroedsman Yede Taekes naastligger ten westen Lombardstraat 1682 241 187r
TEEKELES, KLAAS Claas Taekles , c.u. en c.s. huurder Wasbleek 1784 261 175v
TOLSMA, SIERK TEEKELES Sierk Taekles Tolsma koopman verkoper Rozengracht 37 1738 249 342v
TOLSMA, SIERK TEEKELES Sierk Taekles Tolsma koopman Noorderhaven 65 1739 250 41v
TEEKELES, TJOMME Tjomme Taekles , burger winkelier naastligger ten noorden Noorderhaven 31 1707 245 15r
TEEKELES, TJOMME Tjomme Taekles , burger winkelier verkoper Noorderhaven 31 1707 245 15r
, KORNELIS Cornelis Taeuwes , burger mr. bakker verkoper Achterstraat 1686 242 113v
, KORNELIS Cornelis Taeves mr. bakker naastligger ten westen Hoogstraat 39 1698 243 388r
, KORNELIS Cornelis Taeves mr. bakker naastligger ten noorden Hoogstraat 39 1698 243 388r
TEEUWIS, ARJEN Arjen Taevis huurder Grote Kerkstraat 20 1703 244 196v
TEEUWIS, ARJEN Arjen Taevis naastligger ten westen Grote Kerkstraat 20 1703 244 196v
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis mr. bakker naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 4 1681 241 132r
TEEUWIS, KORNELIS de schuur van Cornelis Taevis naastligger ten westen Liemendijk 1684 242 56v
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis bakker naastligger ten oosten Hoogstraat 1694 243 4ra
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis mr. bakker verkoper Grote Kerkstraat 36achter 1700 244 48r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west 1706 244 336v
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west 1709 245 99r
TEEUWIS, KORNELIS zuidelijke naastligger Cornelis Taevis grondpacht verschuldigd aan dit huis Grote Kerkstraat 38 1710 245 136r
TEEUWIS, KORNELIS de woning van Cornelis Taevis naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 38 1710 245 136r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis , c.u. mr. bakker koper huis Hoogstraat NZ 1711 245 139v
, ARJEN wijlen Arjen Taevus verkoper Grote Kerkstraat 18 1720 246 87r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taewis mr. bakker koper huis of kamer Bildtpoort (gebied) 1674 240 146v
TEEKELES, KORNELIS Cornelis Takeles , burger koopman verkoper van 1/4 Lanen 74 1697 243 265r
TEEKELES, TJOMME Tiomme Takeles , burger koopman verkoper van 1/4 Lanen 74 1697 243 265r
TEEKELES, TJOMME Tjomme Takeles naastligger ten zuiden Zoutsloot 1712 245 167r
TEEKES, ALBERT Albart Takes verkoper van 1/6 Lanen ZZ 1669 239 35ra
TEEKES, ANTJE Antie Takes huurder woonkelder voorn de straat Zuiderhaven 57 1777 259 60r
TEEKES, ANTJE Antje Takes koper Gardenierstraat NZ 1759 254 225v
TEEKES, ANTJE meerderjarige vrijster Antje Takes koper woning Gardenierstraat NZ 1763 256 2r
TEEKES, KLAAS Claas Takes naastligger ten oosten Voorstraat 62 1776 259 12v
TEEKES, KLAAS Claas Takes , c.s. naastligger ten zuiden Voorstraat 74 1778 259 145v
TEEKES, KORNELIS Cornelis Takes , c.u. koper huis (met een steeg ten zuiden) Brouwersstraat 22 1716 245 275r
TEEKES, KORNELIS Cornelis Takes naastligger ten noorden Brouwersstraat WZ 1725 246 234r
TEEKES, GRIETJE Grietie Takes , burgerse verkopers Rozenstraat 1682 241 206v
TEEKES, HILTJE Hiltje Takes winkelier Voorstraat 35 1729 247 258v
TEEKES, JOHANNES Johannes Takes koopman naastligger ten westen Noorderhaven ZZ 1734 248 341r
TEEKES, JOHANNES Johannes Takes verkoper Noorderhaven 40 1735 249 25r
TEEKES, JOHANNES Johannes Takes koopman verkoper Vismarkt 4 1735 249 26r
TEEKES, KLAAS Klaas Takes koopman koper huis en hof Voorstraat 30achter Sevilien 1779 259 168v
TEEKES, MARTJEN Martje Takes Zuiderhaven 24 1789 263 100r
TEEKES, SIEBREN Sibren Takes Grote Kerkstraat 30 1710 245 117r
TEEKES, SJOERD Sioerd Takes ticheler naastligger ten oosten onbekend 1650 236 112r
TEEKES, SJOERD Sioerd Takes ticheler verkoper onbekend 1650 236 112r
TEEKES, TEEKE Take Takes , c.u. koper huis Brouwersstraat WZ 1668 239 147v
TEEKES, TEEKE Take Takes bombasijnwever koper kamer Brouwersstraat 1674 240 151v
TEEKES, TEEKE het huis van Take Takes naastligger ten oosten Brouwersstraat 1674 240 151v
, JANKE Jantien Takles???? naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1650 236 112V
, SJOERD Sjoerd Talma koopman verkoper Zuiderhaven 13 1757 254 99v
TAMMES, PIETER Pieter Tames , burger koopman verkoper Liemendijk NZ 1658 237 174v
TAMMES, PIETER Pyter Tames naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1681 241 130v
TAMMES, PIETER de hof van Pytter Tames naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1657 237 139r
TAMMES, PIETER de hof van Pytter Tames naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1667 239 101r
TAMMES, GATSKE weduwe Gadske Tammes verkoper Both Apothekerstraat WZ 1721 246 120r
TAMMES, GATSKE Gatske Tammes Lanen NZ 1698 243 371r
TAMMES, JAN Jan Tammes koper gortmakerij en schuur Bildtpoort (gebied) 1681 241 152r
TAMMES, JAN Jan Tammes , burger mr. gortmaker koper huis Zoutsloot NZ 1696 243 234av
TAMMES, JAN Jan Tammes gortmaker naastligger ten oosten Noorderhaven 41 1696 243 257r
TAMMES, JAN Jan Tammes , burger mr. gortmaker verkoper Bildtpoort (gebied) 1699 243 397r
TAMMES, JAN de hof van Jan Tammes naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1699 243 400r
TAMMES, JAN de hof van Jan Tammes naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1699 243 400r
TAMMES, JAN Jan Tammes koopman naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1702 244 152r
TAMMES, JAN Jan Tammes , c.u. koper hof met bomen, planten en somerhuis Liemendijk 1710 245 116r
TAMMES, JAN Jan Tammes , burger koper hof met een prieel, vrugtbomen en wijnstocken Wasbleek 1710 245 117v
TAMMES, JAN wijlen Jan Tammes Wasbleek 1714 245 208r
TAMMES, JAN wijlen Jan Tammes koopman Noorderhaven NZ 1715 245 231r
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes koper tuin en zomerhuis ((voor 3 percelen)) Rapenburg 22 1808 268 63v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes koper huis ((voor 3 percelen)) Rapenburg ZZ 1808 268 63v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes koper woning ((voor 3 percelen)) Rapenburg ZZ 1808 268 63v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes naastligger ten zuiden (koper) Rapenburg ZZ 1808 268 63v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes naastligger ten westen (koper) Rapenburg ZZ 1808 268 63v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes naastligger ten noorden Rapenburg 18 1809 268 259r
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes verkoper Rapenburg 18 1809 268 259r
TAMMES, NIESKE Niesjen Tammes koper zomerhuis met tuin en woning Noordergrachtswal 57 1808 268 53v
TAMMES, NIESKE Niesjen Tammes herbergierse koper huis Franekereind 21 1808 268 154r
, JOHANNES Joannes Tarquinii verkoper Noorderhaven 34 1669 239 190r
ROORDA, JOHANNES Joannes Tarquinii Roorda koper Noorderhaven 44 1674 240 164v
TIETES, TETJE Tetje Tates Kerkpad WZ 1726 246 295r
TEIES, SJOUKJE Sjouwke Tayes verkoper Droogstraat 1803 266 245r
TEEKES, IDS Ids Teckes naastligger ten westen Grote Kerkstraat NZ 1640 234 111r
TEEDES, KLAAS Claas Tedes koper huis Grote Bredeplaats NZ 1662 238 125v
TEEDES, KLAAS Claes Tedes , burger blauwverver koper huis, loods, plaatske met hovinge daarachter Zoutsloot NZ 1657 237 139r
TEEKES, ALBERT Albart Teeckes koopman Kerkpad 1672 240 89r
TEEKES, ALBERT mede namens zijn kind Albert Teeckes verkoper Voorstraat 47 1671 240 10ra
TEEKES, ALBERT Albert Teeckes naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1683 241 249r
TEEKES, ATE Atte Teeckes naastligger ten westen Zoutsloot 1659 238 13v
TEEKES, ATE Atte Teeckes naastligger ten westen Zoutsloot 1660 238 25r
TEEKES, IEDE Ide Teeckes , c.u. koper huis en plaats Scheerstraat 2 de Metselaer 1660 238 17r
TEEKES, JANKE Jancke Teeckes koper huis met plaats en loods Havenplein ZZ 1659 237 199v
TEEKES, JOHANNES Johannes Teeckes koopman onbekend 1731 248 37r
TEEKES, REIN Reyn Teeckes gardeniersgezel verkoper Lombardstraat 1683 241 247v
TEEKES, de erven van Riensk Teeckes verkoper Franekerpoort (gebied) 1670 240 13av
TEEKES, RITSKE Ritske Teeckes onbekend 1687 242 211v
TEEDES, KLAAS Claas Teedes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1665 239 19r
TEEDES, FOEKE Foeke Teedes binnenvader in het Stadsweeshuis huis Voorstraat 57 1695 243 177v
TEEDES, TEEDE Teede Teedes mr. timmerman koper huis, voormalige stokerij Zoutsloot 1774 258 152v
TEEDES, TEEDE Teede Teedes naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 1775 258 196r
TEETSES, TEEDE Taede Teedses timmerbaas (stads -) verkoper Hofstraat NZ 1776 259 2v
TEETSES, ABRAHAM wijlen Abraham Teedzes bleker ten noorden van Harlingen 9 1784 261 226v
TEETSES, TJERK Tierk Teedzes huisman verkoper ten noorden van Harlingen 9 1784 261 226v
TEEKES, KLAAS Claas Teekes koopman koper huis Kleine Kerkstraat 2 1773 258 115v
TEEKES, DOUWTJE wijlen Doutien Teekes Jonas Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
TEEKES, DOUWTJE wijlen Doutjen Teekes Jonas Noorderhaven 2 1733 248 241v
TEEKES, JAN Jan Teekes oud koopman verkoper Zuiderhaven 19zuid 1735 249 82v
TEEKES, JAN Jan Teekes Tichelaer tichelaar verkoper Sint Christoffelsteeg 1698 243 340v
TEEKES, JANKE Janke Teekes , wees verkoper van 1/3 Weverstraat 1730 247 351r
TEEKES, JETSKE Jetske Teekes Hofstraat 1784 261 255r
TEEKES, JETSKE Jetske Teekes Ooievaarsteeg 1785 261 261r
TEEKES, JOHANNES Johannes Teekes naastligger ten oosten (nomine uxoris) Noorderhaven 38 1732 248 80r
TEEKES, JOHANNES Johannes Teekes naastligger ten zuiden (nomine uxoris) Noorderhaven 38 1732 248 80r
TEEKES, JOHANNES Johannes Teekes koopman Voorstraat 45 1733 248 240v
TEEKES, JOHANNES Johannes Teekes koopman Voorstraat 45 1733 248 240v
TEEKES, JOHANNES Johannes Teekes koopman verkoper Noorderhaven 100 1735 249 88v
TEEKES, JOHANNES Johannes Teekes koopman verkoper Heiligeweg 64 1736 249 128v
TEEKES, LOUW Louw Teekes , burger koper woning Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
TEEKES, LOUW Louws Teekes mr. bontwever koper huis Kerkpoortstraat 18 1732 248 166r
TEEKES, MAAIKE Mayke Teekes verkoper (aangehandeld door Mayke Teekes) Liemendijk 1698 243 342r
TEEKES, PIETJE Pytje Teekes Hoogstraat 31 1728 247 138v
TEEKES, ROMKJE Romckien Teekes , burger verkoper van 1/4 Noorderhaven 2 1733 248 241v
TEEKES, Romckien Teekes verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
TEEKES, ROMKJE Romckien Teekes , burger verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 11 1733 248 246r
TEEKES, SJOERD Sioerd Teekes naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1668 239 156r
TEEKES, SJOERD Sioerd Teekes verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 11 1733 248 246r
TEEKES, SIPKE Sipke Teekes Zuiderstraat 1724 246 190r
TEEKES, SJOERD wijlen Sjoerd Teekes verkoper van 1/4 Noorderhaven 2 1733 248 241v
TEEKES, SJOERD Sjoerd Teekes verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Teekes Schrik Grote Bredeplaats 6a 1782 260 275r
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Teekes Schrik verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 6a 1782 260 275r
TEEKES, SIEBREN wijlen Sybren Teekes Hondenstraat ZZ 1784 261 191v
TEEKES, SIEBREN Sybren Teekes erflater Hondenstraat ZZ 1784 261 191v
TEEKES, TEEKE wijlen Taecke Teekes Heiligeweg 11 1684 242 33r
TEEKES, TRIJNTJE Trijntje Teekes , wees verkoper van 1/3 Weverstraat 1730 247 351r
JELGERSMA, IETJE TEEKES Yda Teekes Jelgersma Weverstraat 1730 247 330v
TEEKELES, KORNELIS Cornelis Teekles naastligger ten oosten Noorderhaven 29 1697 243 287v
TEEKELES, TJOMME Tjomme Teekles naastligger ten oosten Noorderhaven 29 1697 243 287v
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Teerds van Esta verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
TEETSES, SCHELTE Schelte Teetses houtmolenaar koper bij 8 pdm greidland onbekend 1650 236 112r
TEETSES, TEEDE Taede Teetzes mr. timmerman koper huis genaamd de Witte Leest, en tuintje Droogstraat NZ de Witte Leest 1782 260 259r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Teewes , c.u. huurder Hofstraat 15 1807 267 291r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Teewes koper huis Zoutsloot 21 1808 268 30v
TEEUWIS, HENDRIK Hendrik Teewes huurder 1806 267 248v
TEIES, PIETER Pytter Teies , c.u. verkoper Achterstraat 1666 239 59r
TIETES, TEUNIS Theunis Teites huurder nog 1 jaar na koop Rommelhaven 1724 246 193v
TEEKES, FROUKJE Frouck Tekes , burger Romastraat 1651 236 170v
TEEKES, GEERTJE Geertje Tekes , burger Zuiderhaven 15 1665 239 4r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Tekes , burger koper huis Havenplein ZZ 1663 238 199v
TEEKES, HINKE Hinke Tekes verkoper Franekerpoort (gebied) 1707 245 26v
TEEKES, IEDE Iede Tekes kooltjer koper huis met plaats en tuin of hofke met boemen en planten met daarin een eigen stee Hoogstraat NZ 1668 239 136v
TEEKES, RINSKE Reinsch Tekes verkoper Nieuwstraat OZ 1661 238 117v
TEEKES, SJOERD Sioerd Tekes tichelaar naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1650 236 118v
TEEKES, IEDE Yde Tekes naastligger ten oosten Hoogstraat 1668 239 161v
, REIER Reyer Telckes Grote Kerkstraat NZ 1685 242 62r
, REIER Reyer Telckes Grote Kerkstraat NZ 1685 242 62r
, AAGJE Aechien Templars verkoper van 1/2 Rozengracht 38 1660 238 58r
ROORDA, JOHANNES TJERKS Joannes Terquiny Roorda verkoper Noorderhaven 44 1680 241 115r
TETMANS, wijlen Kreyn Tetmans onbekend 1680 241 94r
TETMANS, KRIJN wijlen Krijn Tetmans Zoutsloot ZZ 1681 241 166r
TIETES, HOUKE Holke Tettinghs naastligger ten oosten als huurder van het huis ten Noorderhaven 12 1688 242 252r
, SIEMEN Symon Tettjes naastligger ten westen Zuiderhaven 36 1765 256 111r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunes Blok koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 22 1740 250 135r
TEUNIS, JOHANNES Johannes Teunes naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1730 247 361r
TEUNIS, RUURD Ruird Teunes verkoper Schritsen 1661 238 12ar
TEUNIS, AALTJE Aaltje Teunis koper huis Rozemarijnstraat OZ 1753 253 126v
TEUNIS, AALTJE Aaltje Teunis verkoper Rozemarijnstraat OZ 1766 256 208r
TEUNIS, AALTJE Aaltje Teunis eiser Franekerpoort (gebied) 1784 261 142r
BLOK, ARJEN TEUNIS Adriaen Teunis Blok koopman geniaarde koper Kleine Bredeplaats 9 1731 248 62r
TEUNIS, AAFKE Aeff Teunis naastligger ten westen Droogstraat NZ 1640 234 112v
TEUNIS, AALTJE Aeltje Teunis Nieuwstraat OZ 1769 257 130v
TEUNIS, ALBERT Albert Teunis , c.u. huurder beneden Lanen 48 1808 268 76r
BLOK, ALLERT TEUNIS burgerhopman Allert Teunis Block koper huis met plaats en een eigen steeg Voorstraat 7a 1663 238 183r
TEUNIS, ANTJE Anna Teunis verkoper Noorderhaven ZZ 1782 260 314v
TEUNIS, ARJEN Arjan Teunis koopman naastligger ten noorden Rozengracht 22 1726 246 276v
TEUNIS, ARJEN Arjen Teunis , c.u. huurder Voorstraat 56 1712 245 183r
TEUNIS, ARJEN wijlen Arjen Teunis schipper (smal-) Franekereind 7 1715 245 318r
TEUNIS, ARJEN Arjen Teunis Noorderhaven 8 1721 246 111v
TEUNIS, ARJEN curator Arjen Teunis verkoper (curator van minderjarige Trijntie Haring dochter v wijlen Haering Jansen mr komp) Grote Bredeplaats 27 1721 246 113r
TEUNIS, ARJEN Arjen Teunis naastligger ten westen Havenplein 16 1722 246 131v
TEUNIS, ARJEN Arjen Teunis koopman naastligger ten westen Brouwersstraat WZ 1725 246 223r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Block koper huis CA tuin erachter Rozengracht 16 1726 246 264r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Block bontwever en koopman verkoper Havenplein 14 1726 246 275v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Block naastligger ten westen Brouwersstraat WZ 1726 246 278v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Block, burger mr. lijnslager en koopman koper huis Noorderhaven 74 Bremen 1731 247 371v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Block, burger verwandelaar hof, met kamer of wagenhuis Hofstraat 16 1732 248 150r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Block betaalt aan de verwandelaars in mei 1733 een zakje sestehalven Rozengracht 1732 248 150r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blocq, burger koper huis De Spijkerboor Zuiderhaven 18 de Spijkerboor 1729 247 221r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blocq, burger koopman verkoper Voorstraat 36 1730 247 339r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blok, burger koper woning Zuiderpoort (gebied) de Zuiderpoortsmolen 1727 247 50v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blok koopman naastligger ten westen Rozengracht 20 1729 247 250v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blok koopman naastligger ten westen Rozengracht 37 1738 249 342v
BLOK, ARJEN TEUNIS het pakhuis van Arjen Teunis Blok koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 72 1737 249 17va
BLOK, ARJEN TEUNIS het pakhuis van Arjen Teunis Blok koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 72 1737 249 18ra
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blok koopman verkoper Simon Stijlstraat 2 1739 250 28v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blok naastligger ten noorden Voorstraat NZ 1740 250 108v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blok koopman verkoper Rozengracht NZ 1741 250 146v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blok koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 24 1741 250 148v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blok koopman verkoper Noorderhaven 24 1741 250 148v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blok koopman verkoper Noorderhaven 74 1741 250 157v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blok koopman verkoper Noorderhaven ZZ 1741 250 158v
TEUNIS, ARJEN Arrien Teunis naastligger ten oosten Droogstraat 1662 238 137v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arrien Teunis Block koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 22 1731 248 68r
TEUNIS, AATJE Attie Teunis Brouwersstraat 12zuid 1713 245 199r
TEUNIS, BERNARDUS wijlen Bernardus Teunis Nieuwstraat 19 1801 266 14v
TEUNIS, BONNE Bonne Teunis , c.u. huurder Voorstraat 52west 1754 253 191v
TEUNIS, BONNE Bonne Teunis , c.u. schipper huurder Brouwersstraat 21 1756 254 42v
TEUNIS, BONNE Bonne Teunis , burger schipper koper huis Schritsen 49 1761 255 105v
TEUNIS, KORNELIS Cornelis Teunis , e.a. verkoper van 1/4 Hofstraat ZZ 1720 246 67v
TEUNIS, KORNELIS Cornelis Teunis , c.s. verkoper Molenpad ZZ 1720 246 69r
TEUNIS, DAVID David Teunis , burger mr. linnenwever koper huis (Plus 1 rijksdaalder) Achterstraat 3 1660 238 14r
TEUNIS, DAVID David Teunis naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1669 239 181v
TEUNIS, DOOITSE Doeitse Teunis kooltjer verkoper Rozengracht 40 1764 256 68r
TEUNIS, DOEKELE Doekle Teunis , c.u. koper Liemendijk NZ 1706 244 315v
TEUNIS, DOOITSE Doitse Teunis koper woning of kamer Carl Visschersteeg 1761 255 98r
TEUNIS, DOOITSE Doitse Teunis koper woning of kamer Bargebuurt 1761 255 99r
TEUNIS, DOOITSE Doitse Teunis koper huis onbekend 1761 255 100r
TEUNIS, DOOITSE Doitse Teunis , burger kooltjer koper huis Kromme Elleboogsteeg 1762 255 137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis kooltjer koper huis en weefwinkel Rozengracht ZZ 1761 255 89r
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis , burger koper Noorderhaven ZZ 1767 256 237r
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis kooltjer verkoper Bargebuurt WZ 1768 257 47v
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis kooltjer koper huis Noorderhaven 16 1770 257 156v
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1788 263 39r
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis kooltjer koper huis Lanen 77 1790 263 281r
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis Kooltjer verkoper van 1/2 Kromme Elleboogsteeg 1765 256 133v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis kooltjer koper 1/3 huis Both Apothekerstraat 3 1772 258 24r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis kooltjer eigenaar van 1/3 Both Apothekerstraat 3 1772 258 24r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis kooltjer verkoper Lanen 28 1778 259 125r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis kooltjer verkoper Kerkpoortstraat 49 1782 260 231r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis naastligger ten westen Bargebuurt 1791 263 285r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis gebruiker Achterstraat NZ 1799 265 180v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis Achterstraat NZ 1799 265 180v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis naastligger ten westen Lanen 36 1799 265 182v
TEUNIS, Dooitzen Teunis kooltjer Both Apothekerstraat 3 1770 257 180r
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis groenteteler koper door niaar 3/8 huis Voorstraat 62 1766 256 176r
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis groenteteler geniaarde koper Voorstraat 62 1766 256 176r
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis huurder Spijkerboor (gebied) ZZ 1782 260 174v
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis kooltjer geniaarde koper Franekereind 25 1783 261 16r
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis kooltjer verkoper Lanen NZ 1792 264 73r
TEUNIS, DOOITSE Doytse Teunis kooltjer verkoper onbekend ZZ 1763 256 17v
TEUNIS, EELKJE Eelkje Teunis Scheerstraat 7 1781 260 25v
TEUNIS, EELKJE Eelkje Teunis Hoogstraat 41 1781 260 36v
TEUNIS, EELKJE wijlen Eelkje Teunis Hoogstraat 41 1791 263 313r
TEUNIS, FEMKE Femmigjen Teunis verkoper Noorderhaven ZZ 1782 260 314v
TEUNIS, GEERTJE Geertie Teunis Weverstraat ZZ 1722 246 138r
TEUNIS, GEERTJE Geertie Teunis Liemendijk ZZ 1737 249 171v
TEUNIS, GEERTJE Geertie Teunis herbergierse in het Wapen van Barradeel Noorderhaven 88 1784 261 244v
TEUNIS, GEERTJE de geabandonneerde boedel van Geertje Teunis Noorderhaven 88 1791 263 337v
TEUNIS, GEESKE Geeske Teunis Zoutsloot ZZ 1737 249 204v
TEUNIS, GERRIT het huis van Gerrit Teunis koopman naastligger ten noorden Brouwersstraat 14 1712 245 180r
TEUNIS, GERRIT Gerrit Teunis bontwever koper twee kamers onder een dak Kerkpoortstraat 1731 248 13v
TEUNIS, GERRIT Gerrit Teunis bontwever Kerkpoortstraat 1743 250 302v
TEUNIS, GERRIT Gerryt Teunis naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1738 249 267v
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis verkoper Bildtpoort (gebied) 1661 238 101r
TEUNIS, GRIETJE wijlen Grietie Teunis Lombardstraat 1673 240 118r
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis koper achter- en voorkamer met een plaats tussenbeide Peterseliestraat 1677 240 268v
TEUNIS, GRIETJE weduwe Grietie Teunis koper huis Rapenburg NZ 1720 246 85r
TEUNIS, GRIETJE weduwe Grietie Teunis koper huis Rapenburg NZ 1721 246 104r
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1732 248 104v
TEUNIS, GRIETJE Grietje Teunis koper woning Rapenburg 1731 248 53v
TEUNIS, GRIETJE Grietje Teunis naastligger ten westen (koper) Rapenburg 1731 248 53v
TEUNIS, HARMEN Harmen Teunis Ringhienk Franekerpoort (gebied) 1732 248 91r
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Teunis koper huis 't Poortje 3 1659 237 218v
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Teunis , burger koper huis of woning 't Poortje 1 1660 238 52r
TEUNIS, HENDRIK de kopers Hendrick Teunis , c.u. naastligger ten oosten 't Poortje 1 1660 238 52r
TEUNIS, HIELKJE Hylkien Teunis koper woning Grote Kerkstraat 5 1750 252 52v
TEUNIS, HIELKJE Hylkien Teunis verkoper Grote Kerkstraat 5 1751 252 110v
TEUNIS, IDSKE Het hof van Idske Teunis naastligger ten zuiden Droogstraat 1650 236 115v
TEUNIS, IDS het vrijthof van Idske Teunis , c.s. naastligger ten zuiden Droogstraat 1662 238 137v
TEUNIS, IDSKE Idske Teunis Wrijthoff verkoper (zie alle Friezen: Wrijthoff(?) en vgl. naastligger ten Westen) Droogstraat NZ 1663 238 185r
TEUNIS, IDSKE Itske Teunis Wrijthoff naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1663 238 173r
TEUNIS, JAN Jan Teunis bakker naastligger ten noorden Zoutsloot 1642 234 176v
TEUNIS, JAN Jan Teunis , c.s. schipper (wijd-) naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1716 245 258v
TEUNIS, JAN Jan Teunis huur 1 kamer 1 jaar Karremanstraat 1726 246 258r
TEUNIS, JAN Jan Teunis naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1728 247 80r
TEUNIS, JAN Jan Teunis huurder Rapenburg ZZ 1737 249 212r
TEUNIS, JAN de weduwe van Jan Teunis naastligger ten westen Karremanstraat 1740 250 109v
TEUNIS, JAN Jan Teunis Wasbleek 1758 254 135r
TEUNIS, JAN Jan Teunis Wasbleek 1759 254 183r
BEIDSCHAT, JAN TEUNIS Jan Teunis Beitschat, c.u. huurder 't Poortje 11 1771 257 244v
TEUNIS, JAN Jan Teunis Beitsegat koper huis Lanen 31 1772 258 39v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis naastligger ten zuiden Noorderhaven 10 1661 238 107v
TEUNIS, JELTJE wijlen Jeltie Teunis Vriethoff bestemoeder van de erfgenamen Noorderhaven 2 1679 241 15ra
TEUNIS, JELTJE wijlen Jeltie Teunis Vriethoff bestemoeder van de erfgenamen Grote Bredeplaats NZ 1679 241 15ra
TEUNIS, JELTJE wijlen Jeltie Teunis Vriethoff bestemoeder van de erfgenamen Noorderhaven ZZ 1679 241 15ra
TEUNIS, JELTJE wijlen Jeltie Teunis Vriethoff bestemoeder van de erfgenamen Franekereind 23oost 1679 241 15ra
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Vrijthoff naastligger ten westen Voorstraat 43 1659 237 182v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Vrijthoff naastligger ten oosten Franekereind 25 1659 237 194v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Vrijthoff naastligger ten westen Franekereind 25 1659 237 194v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Vrijthoff naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 5 1659 238 3r
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Vrijthoff naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 5 1659 238 3r
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Vrijthoff verkoper Grote Ossenmarkt 5 1659 238 3r
TEUNIS, JELTJE de weduwe Jeltie Teunis Vrijthoff naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt NZ 1659 238 12r
TEUNIS, JELTJE de weduwe Jeltie Teunis Vrijthoff naastligger ten westen Grote Ossenmarkt NZ 1659 238 12r
TEUNIS, JELTJE de weduwe Jeltie Teunis Vrijthoff naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt NZ 1659 238 12r
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Vrijthoff verkoper Grote Ossenmarkt NZ 1659 238 12r
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Wrijthoff naastligger ten westen Voorstraat 7a 1663 238 183r
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Wrijthoff verkoper Havenplein ZZ 1663 238 199v
TEUNIS, JELTJE Jeltje Teunis Vrijhooff naastligger ten oosten Franekereind 25 1663 238 175v
TEUNIS, JELTJE Jeltje Teunis Vrijhooff naastligger ten westen Franekereind 25 1663 238 175v
TEUNIS, JOCHEMKE Jochemke Teunis Schritsen 18 1746 251 129r
TEUNIS, KUNSKE Kunskjen Teunis Rommelhaven 15 1754 253 182r
TEUNIS, LIJSBET Lijsbet Teunis verkoper Droogstraat NZ 1714 245 203r
TEUNIS, LOUW Louw Teunis verkoper van 1/4 Hofstraat ZZ 1720 246 67v
TEUNIS, LOUW Louw Teunis , c.s. verkoper Molenpad ZZ 1720 246 69r
TEUNIS, MARIA Maria Teunis verkoper Kerkpoortstraat 1743 250 302v
TEUNIS, MAAIKE Mayke Teunis verkoper van 1/12 Lanen 89 1739 250 36r
TEUNIS, PIEBE wijlen Piebe Teunis gardenier Droogstraat NZ 1714 245 203r
TEUNIS, PIEBE Pybe Teunis koper huis Droogstraat NZ 1700 244 75v
TEUNIS, REINOU meerderjarige vrijster Reinouke Teunis verkoper van 1/12 Lanen 89 1739 250 36r
TEUNIS, RIEMER vroedsman Riemer Teunis koper schuur Droogstraat ZZ 1663 238 165r
FABER, RIEMER TEUNIS Riemer Teunis Faber verkoper Droogstraat ZZ 1657 237 131r
TEUNIS, REMMERT Rimmer Teunis scheepstimmerman koper huis en pakhuis Noorderhaven 10 1770 257 153r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis , burger scheepstimmerman koper huis Rommelhaven ZZ 1753 253 44v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis , c.u. en c.s. huurder Bildtstraat 16 1754 253 145r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis mr. scheepstimmerman koper huis Kerkpoortstraat 55 1754 253 184v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis , c.u. mr. scheepstimmerman naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 55 1754 253 184v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis mr. scheepstimmerman koper huis Rapenburg 1 1754 253 186r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis , c.u. mr. scheepstimmerman naastligger ten westen Rapenburg 1 1754 253 186r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman koper woning Herenknechtenkamerstraat OZ 1755 253 203v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman koper woning Lanen 62 1755 253 230v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis , burger scheepstimmerman koper huis Zoutsloot 67 1755 253 238v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman verkoper Lanen ZZ 1757 254 62v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman koper huis Havenplein 16 1765 256 98v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman koper woning Karremanstraat OZ 1766 256 229r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1766 256 229r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1766 256 229r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten oosten Karremanstraat 1771 257 249v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten westen Havenplein 18 1774 258 166r
TEUNIS, RINSKE Rinske Teunis Karremanstraat 1788 263 1r
TEUNIS, SIEMEN Simon Teunis van der Piet, burger koper kamer Zuiderhaven 57 1640 234 107r
TEUNIS, SIEMEN Simon Teunis van der Piet, burger naastligger ten oosten Zuiderhaven 57 1640 234 107r
TEUNIS, SJOERDJE Sjoerdtje Teunis Zoutsloot 45 1796 265 6r
TEUNIS, SIEBREN Sybrand Teunis houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
TEUNIS, SIEBREN Sybrand Teunis houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
TEUNIS, SIEBREN Sybrand Teunis houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r
TEUNIS, SIEBREN Sybrand Teunis houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
TEUNIS, SIEBREN Sybrand Teunis houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
TEUNIS, TEUNTJE Teuntie Teunis onbekend 1700 244 73v
TEUNIS, TEUNTJE Theuntie Teunis onbekend 1701 244 111r
TEUNIS, TRIJNTJE Trijntie Teunis Lammert Warndersteeg OZ 1749 252 45r
TEUNIS, TRIJNTJE Trijntie Teunis Lanen 82a 1779 259 220r
TEUNIS, TRIJNTJE Trijntie Teunis Lanen 82a 1779 259 220r
TEUNIS, WESSEL huisman Wessel Teunis Zoutsloot 80 1750 252 73v
TEUNIS, WESSEL huisman Wessel Teunis Zoutsloot 1750 252 73v
TEUNIS, WILLEMKE Willemke Teunis Wasbleek 1743 251 7r
TEUNIS, WILLEMKE wijlen Willemke Teunis Spinhuisstraat 1766 256 222v
TEUNIS, JETSKE Ydtske Teunis Wrijthof verpachter grond Schoolsteeg 1658 237 162r
TEUNIS, IEMKJE Ymkjen Teunis Rozengracht ZZ 1781 260 112r
TEUNIS, SIEGER Zeeger Teunis , c.u. huurder Bargebuurt 1765 256 97r
, DOOITSE Dooytze Teunis* kooltjer naastligger ten westen Lanen 36 1782 260 191v
TEEUWIS, ARJEN Arjen Teves koper huis Grote Kerkstraat 18 1702 244 170v
TEEUWIS, PIETER de weduwe van Pyter Teves huurder Lanen NZ 1664 238 205v
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis mr. bakker koper kamer of schuurtje met een mooi plaatske Schoolsteeg 1667 239 104v
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis verkoper Schoolsteeg 1682 241 222r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis bakker huurder ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis mr. bakker koper huis William Boothstraat WZ 1696 243 247r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis , c.u. mr. bakker naastligger ten westen William Boothstraat WZ 1696 243 247r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tewis mr. bakker koper huis genaamd de Acht Pelsen Bildtpoort (gebied) 1673 240 116v
TEIES, AMERENS Amarenske Teyes , burger Noorderhaven ZZ 1767 256 237r
TEIES, AMERENS Amarinske Teyes , burger onbekend 1754 253 188r
TEIES, AMERENS Amarinske Teyes Lanen 80 1789 263 80v
TEIES, AMERENS Amerinske Teyes , burger Lanen 80 1759 254 207r
TEIES, KORNELISKE Cornelia Teyes Lombardstraat 1726 246 259r
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes , burger koopman koper 2 kamers Droogstraat 37 1737 249 213r
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes koopman verkoper Droogstraat 1739 250 45r
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes koopman koper dubbelhuis (met pakhuis?) Noorderhaven 56 1749 252 16v
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes koopman koper huis Bildtstraat 17 1756 253 267r
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes koopman koper huis Hoogstraat 4 1756 253 268r
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes koopman verkoper Noorderhaven 56 1756 254 24r
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes verkoper Bildtstraat 17 1757 254 84v
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes naastligger ten westen Hoogstraat 6 1763 255 191v
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes naastligger ten westen Hoogstraat 6 1763 255 200v
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes , burger verkoper Zoutsloot ZZ 1771 257 200v
TEIES, PIETER Pieter Teyes , burger koper huis Lanen 21 1649 236 71v
TEIES, PIETER Pieter Teyes naastligger ten oosten Lanen NZ 1663 238 168v
TEIES, PIETER Pieter Teyes naastligger ten oosten Lanen NZ 1663 238 16ar
TEIES, PIETER Pyter Teyes , c.u. verkoper Lanen NZ 1662 238 142r
TEIES, PIETER Pytter Teyes naastligger ten westen Achterstraat 1666 239 59v
TEIES, PIETER Pytter Teyes naastligger ten noorden Achterstraat 1666 239 59v
TEIES, PIETER Pytter Teyes , c.u. verkoper Bildtpoort (gebied) 1669 239 181v
BINSMA, PIETER TEIES Pytter Teyes Bensma verkoper van 1/2 Bildtstraat 1658 237 168r
TJALLINGS, JAN de weduwe van Jan Thallings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 16 1681 241 145v
THEODORUS, TJERK Tarquinius Theodori publ./fisc.notaris koper 1/2 huis Voorstraat 18 1664 238 241v
THEODORUS, TJERK Tarquinius Theodori publ.notaris en proc.fiscaal koper koeschuur Hofstraat ZZ 1666 239 55v
THEODORUS, TJERK Tarquinius Theodori notaris koper huis, loods en plaats met planten van wijnstok en een vrije achter uit- en ingan Kerkpoort (gebied) 1667 239 94v
THEODORUS, TJERK Tarquinius Theodori huurder Voorstraat ZZ 1667 239 121ar
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUS vaandrig Theodorus Theodori Posthumus huurder Grote Bredeplaats ZZ 1678 241 4ra
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUS burgerhopman Theodorus Theodori Posthumus eerste gezworen klerk koper huis Kleine Bredeplaats WZ 1689 242 294r
BINSONIDES, ANTJE THEODORUS Antie Theodorus Binsonides, burger Lanen 23 1733 248 223r
POSTHUMUS, THEODORUS Burger-hopman Theodorus Theodri Posthumus notaris en 1e gezworen klerk ter secretarie koper van 1/2 huis Heiligeweg 66 1686 242 157v
TEUNIS, AALTJE Aaltje Theunis verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1777 259 82v
TEUNIS, AALTJE Aaltje Theunis verkoper Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v
TEUNIS, ALBERT Albert Theunis verkoper Rapenburg 57 1751 252 174r
TEUNIS, ANTJE Antje Theunis Lombardstraat 4 1791 263 295v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arien Theunis Block koopman en mr. lijnslager koper van 2/3 lijnbaan en paardenstalling Noorderhoofd 1 1733 248 225v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arien Theunis Blocq koopman en lijnslager verwandelaar voor hemzelf en als voorstander zijner kinderen huis met een tuin Hoogstraat 1 1733 248 235r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arien Theunis Blocq koopman verkoper voor hemzelf Rozengracht 16 1733 248 262v
TEUNIS, ARJEN Arjen Theunis verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 2achter 1708 245 44v
TEUNIS, ARJEN koopman Arjen Theunis , c.u. houtreder koper huis met leeg erf Zuiderhaven 79 1721 246 114r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Block koopman Prinsenstraat 4 1725 246 246r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Block koopman naastligger ten noorden Rozengracht ZZ 1733 248 212v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Blocq, burger koopman verkoper Hoogstraat 1 1733 248 252v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Blok naastligger ten noorden Rozengracht 1727 247 19v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Blok, burger koper 3 kamers Noorderhaven 26 1730 247 329r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Blok naastligger ten westen Noorderhaven 26 1730 247 329r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Blok naastliggers ten noorden Noorderhaven 26 1730 247 329r
TEUNIS, BEITSKE Beitske Theunis huurder Lammert Warndersteeg WZ 1777 259 82v
TEUNIS, BONNE Bonne Theunis schipper Grote Kerkstraat 35 1762 255 157r
TEUNIS, KLAAS gebruik van de steeg volgens servituut van 19-08-1603 met Claes Theunis Grote Bredeplaats 27 1678 241 21r
TEUNIS, KLAAS Claes Theunis Droogstraat 1694 243 113r
TEUNIS, DAVID Davidt Theunis naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1670 239 216r
TEUNIS, Dawidt Theunis Franekerpoort (gebied) 1671 240 59v
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Theunis kooltjer verkoper Noorderhaven 16 1773 258 108r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer koper huis Kerkpoortstraat 49 1774 258 191v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer koper huis Lanen 34 1778 259 150v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer koper tuin, hof, zomerhuis en wagenhuis (? kooltjer: zie woorden met K's in deze en vooral volgende aktes) Droogstraat NZ 1786 262 145r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer verkoper Carl Visschersteeg WZ 1788 262 270v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer koper huis Kerkpoort (gebied) 1790 263 278r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer verkoper Kerkpoort (gebied) 1791 263 294v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1799 265 137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1799 265 137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer verkoper Zoutsloot ZZ 1799 265 137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer naastligger ten zuiden Zoutsloot 1799 265 137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer naastligger ten westen Zoutsloot 1799 265 137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer verkoper Zoutsloot 1799 265 137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis oud gardenier Lanen 34 1799 265 183v
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Theunis naastligger ten westen Lanen 36 1794 264 212r
TEUNIS, DOOITSE Doytze Theunis kooltjer koper huis Lanen 28 1774 258 168v
TEUNIS, EELKJE Eelkjen Theunis , burgerse Grote Ossenmarkt 2 1775 258 201v
TEUNIS, FEDDE Fedde Theunis huurder Molenpad ZZ 1790 263 269r
TEUNIS, GEERTJE Geertie Theunis Weverstraat 1723 246 171r
TEUNIS, GEERTJE ongehuwde dochter Geertie Theunis verkoper van 1/12 Lanen 89 1739 250 36r
TEUNIS, GEERTJE meerderjarige ongehuwde dochter Geertie Theunis verkoper van 1/3 Lanen NZ 1745 251 97v
HESLINGA, GERRIT TEUNIS Gerrit Theunis Heslinga koopman verkoper Vijverstraat NZ 1703 244 190v
HESLINGA, GERRIT TEUNIS Gerrit Theunis Heslinga verkoper Brouwersstraat WZ 1703 244 194r
TEUNIS, GRIETJE Grietie Theunis , burgerse verkoper Peterseliestraat 1683 241 242v
TEUNIS, GRIETJE Grietie Theunis naastligger ten westen Droogstraat 1694 243 113r
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Theunis schipper (groot-) koper provisioneel huis genaamd het Wapen van Friesland Noorderhaven 2 het Wapen van Friesland 1679 241 15ra
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Theunis koopman Bos en Hove 2 1688 242 228v
TEUNIS, JAN Jan Theunis verkoper onbekend 1712 245 176v
TEUNIS, JAN wijlen Jan Theunis Droogstraat NZ 1723 246 170v
TEUNIS, JAN wijlen Jan Theunis Beidzegat Lanen NZ 1779 259 303r
TEUNIS, JAN wijlen Jan Theunis Beidzegat Lanen NZ 1779 259 303r
TEUNIS, JAN wijlen Jan Theunis Beidzegat Lanen NZ 1779 259 303r
TEUNIS, JAN wijlen Jan Theunis Beidzegat Lanen NZ 1779 259 303r
TEUNIS, JAN Jan Theunis Beslingh, c.u. bontwever huurder Hofstraat NZ 1757 254 54v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Theunis Kerkpoortstraat NZ 1673 240 127v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Theunis Vrijthoff verkoper van 1/2 Zuiderhaven 18 1658 237 151v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Theunis Vrijthoff verkoper Anjelierstraat 1658 237 175r
TEUNIS, JETSKE Jetske Theunis , c.s. huurder Lanen 28 1810 269 6r
TEUNIS, JETSKE Jetske Theunis Lanen 28 1810 269 6r
TEUNIS, JETSKE Jetske Theunis Nieuwstraat 46achter 1810 269 12r
TEUNIS, JETSKE Jetske Theunis Plantsoen 4 1810 269 13v
TEUNIS, JOCHEMKE Jochumke Theunis Grote Kerkstraat 13 1756 254 16r
TEUNIS, JOCHEMKE Jochumke Theunis Kleine Kerkstraat 14 1756 254 16r
TEUNIS, JOCHEMKE Jochumke Theunis Franekereind 32 1756 254 16r
TEUNIS, JONGE Jonge Theunis gebruiker Kerkpoort (gebied) 1675 240 205v
TEUNIS, JURJEN Jurien Theunis verkoper Voorstraat 35 1657 237 138r
TEUNIS, LIJSBET Lijsbeth Theunis Droogstraat NZ 1700 244 75v
TEUNIS, LIJSBET wijlen Lijsbeth Theunis Kerkpoortstraat 1747 251 195r
BLEKER, LOUW TEUNIS burgervaandrig Louw Theunis Bleker koper dwarshuis Rapenburg ZZ 1729 247 274v
BLEKER, LOUW TEUNIS Louw Theunis Bleker Schritsen 11 1729 247 284r
TEUNIS, MAAIKE Mayke Theunis Bargebuurt 1706 244 341r
TEUNIS, MEINERT Meindert Theunis blauwverver verkoper Rozengracht NZ 1723 246 167r
TEUNIS, MOETSKE Moeyke Theunis verkoper van 1/3 Lanen NZ 1745 251 97v
TEUNIS, REINOU Reinouwke Theunis verkoper van 1/3 Lanen NZ 1745 251 97v
TEUNIS, REMMERT wijlen Remmert Theunis Noorderhaven ZZ 1778 259 143v
TEUNIS, REMMERT wijlen Rimmert Theunis scheepstimmerbaas Havenplein 16 1774 258 183r
TEUNIS, REMMERT wijlen Rimmert Theunis scheepstimmerbaas Zoutsloot 69 1774 258 184r
TEUNIS, REMMERT wijlen Rimmert Theunis Karremanstraat 1774 258 185r
TEUNIS, REMMERT wijlen Rimmert Theunis scheepstimmerbaas Noorderhoofd 1 1774 258 185v
TEUNIS, SAPE Sape Theunis huurder Kerkpoortstraat NZ 1730 247 328v
TEUNIS, SIEMEN Simon Theunis Kennis koper kamer Peterseliestraat 1670 240 6r
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis zakkendrager koper huis Nieuwstraat WZ 1682 241 178r
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1694 243 87r
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis , burger zakkendrager koper huis met plaats en tuin Scheerstraat ZZ 1694 243 117v
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis zakkendrager verkoper Nieuwstraat OZ 1695 243 123v
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis naastligger ten noorden Scheerstraat NZ 1700 244 45v
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1705 244 310v
TEUNIS, SIEMEN Symen Theunis , burger koper huis Vioolsteeg OZ 1681 241 132v
TEUNIS, SIEMEN Symen Theunis , burger naastligger ten zuiden Vioolsteeg OZ 1681 241 132v
TEUNIS, SIEMEN Symen Theunis naastligger ten zuiden Vioolsteeg 1681 241 30ra
TEUNIS, SIEMEN Symon Theunis Kennis koper huis Vioolsteeg 1679 241 35r
TEUNIS, TRIJNTJE Trijntie Theunis Bargebuurt 1706 244 341r
TEUNIS, WOUTER Wouter Theunis verkoper Rapenburg 57 1751 252 174r
TEUNIS, IEMKJE Ymkjen Theunis Rozengracht 8 1778 259 158r
, STOFFEL Stoffel Theunis* zakkendrager naastligger ten oosten Scheerstraat ZZ 1700 244 52v
TEUNIS, JAN wijlen Jan Theunissen , burger Rommelhaven NZ 1728 247 106v
TEEUWIS, SIPKE Sipke Thewis , c.u. verkoper Hofstraat 63 1674 240 155v
TIJSES, CHRISTIAAN Christiaen Thijsens Scheerstraat NZ 1700 244 45v
BANDSTRA, BAUKJE TIJSES Baukje Thijssen Bandstra kopers Noorderhaven 4 1799 265 155r
TIJSES, EERKE Eerck Thijssen , burger man en voogd van Nieuwstraat WZ 1683 241 242r
TIJSES, EERKE Eerk Thijssen , burger schipper (schuit-) Scheerstraat 11 1708 245 40v
TIJSES, HENDRIK Hendrik Thijssen verkoper Karremanstraat OZ 1744 251 45v
TIJSES, HILTJE Hiltie Thijssen Kerkpoortstraat 1723 246 179v
TIJSES, HILTJE Hiltie Thijssen Kromme Elleboogsteeg 1724 246 192v
TIJSES, HILTJE Hiltie Thijssen naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg 1724 246 192v
TIJSES, HILTJE Hiltie Thijssen naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 1724 246 192v
TIJSES, HILTJE Hiltie Thijssen Weeshuisstraat 1737 249 165v
TIJSES, JAN Jan Thijssen mr. bakker koper en huis Lanen NZ 1680 241 86r
TIJSES, JAN Jan Thijssen , c.u. huurder Molenpad 1 1752 252 228r
TIJSES, MARTJEN Martje Thijssen Lanen 34 1801 265 286r
TIJSES, MINNE volgende perceel zie akte: 243-0033/33r, van Minne Thijssen naastligger ten noorden Noorderhaven 67 1693 243 32v
TIJSES, MINNE Minne Thijssen , burger koper kamer of woning Noorderhaven 67 1693 243 33r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen , burger naastligger ten westen Noorderhaven 67 1693 243 33r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1696 243 254v
TIJSES, MINNE Minne Thijssen naastligger ten noorden Noorderhaven NZ 1696 243 254v
TIJSES, MINNE het huis van Minne Thijssen naastligger ten westen Noorderhaven 67 1697 243 268v
TIJSES, MINNE de woning van Minne Thijssen naastligger ten noorden Noorderhaven 67 1697 243 268v
TIJSES, MINNE Minne Thijssen , burger schipper (wijd-) naastligger ten westen Noorderhaven 67 1697 243 304r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen , burger schipper (wijd-) verkoper Noorderhaven 67 1697 243 304r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen koper kamer Zoutsloot ZZ 1705 244 303r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1723 246 160v
TIJSES, PIETER Pieter Thijssen scheepstimmerbaas verkoper Weeshuisstraat NZ 1786 262 109v
TIJSES, PIETER een achterkamer van Pieter Thijssen naastligger ten noorden Voorstraat 13 1795 264 280r
TIJSES, PIETER Pieter Thijssen Noorderhaven 58 1799 265 189r
TIJSES, PIETER Pieter Thijssen Noorderhaven 58achter 1799 265 189r
TIJSES, PIETER Pieter Thijssen verkoper Zuiderpoort (gebied) ZZ 1801 265 284r
TIJSES, PIETER Pieter Thijssen naastligger ten westen Lanen ZZ 1802 266 104ar
TIJSES, REINOU Reinuke Thijssen 1670 240 17v
TIJSES, REINOU Reinuke Thijssen 1670 240 17v
TIJSES, ROELOF Roeloff Thijssen koper schuur Moriaanstraat ZZ 1720 246 73v
TIJSES, SASKE Sascke Thijssen Heiligeweg 22 1665 239 20r
TIJSES, wijlen Yffie Thijssen Rapenburg 1689 242 297r
TIJSES, JAN Jan Thijsses bakker verkopers Lanen 9west 1681 241 133v
TIJSES, MINNE Minne Thijsses , burger schipper (wijd-) verkoper van 1/2 (thans uitlandig) Noorderhaven 65 1698 243 362r
KUSSENDRAGER, SJOUKJE TIJSES Sjouwkje Thijsses Kussendrager Karremanstraat 22 1810 269 1r
, GRIETJE Grietie Thjommes naastligger ten zuiden Schoolsteeg 1682 241 222r
TOBIAS, MARTJEN Martien Thobias Karremanstraat 1662 238 149r
TEUNIS, JAN huis van Jan Thoenis naastligger ten zuiden William Boothstraat 27 1646 235 232r
GONGGRIJP, AALTJE THOMAS Aeltje Thomas Gongrijp verkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 30 1729 247 294v
OVERHART, AALTJE THOMAS Aeltje Thomas Overhart verkoper van 1/2 Hoogstraat 10 1729 247 268r
THOMAS, AGE Age Thomas naastligger ten noorden Zuiderhaven 21 1675 240 26va
IJSENBEEK, ANTJE THOMAS mejuffrouw Anna Thomas IJsenbeek verkoper Brouwersstraat 16 1783 261 35r
THOMAS, ANNE Anne Thomas naastligger ten westen Rozengracht 1634 233 135r
THOMAS, ANTJE Antie Thomas naastligger ten noorden Lanen 86 1672 240 105r
THOMAS, ANTJE Antie Thomas Both Apothekerstraat OZ 1746 251 130v
HAAS, ANTJE THOMAS Antie Thomas de Haas verkoper van 1/3 Zuiderhaven 83 1796 264 311r
THOMAS, ANTJE wijlen Antje Thomas Noorderhaven NZ 1727 247 31r
GONGGRIJP, ANTJE THOMAS Antje Thomas Gongrijp verkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 30 1729 247 294v
MEYER, ANTJE THOMAS Antje Thomas Meyer Heiligeweg 9 1771 257 214r
MEYER, ANTJE THOMAS Antje Thomas Meyer Heiligeweg 9 1771 257 214r
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas mr. bakker koper huis en bakkerij Zuiderhaven 95 de Vergulde Haringbuis 1765 256 106v
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas naastligger ten westen Zuiderhaven 97 1768 257 37v
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas mr. bakker koper huis en bakkerij Grote Bredeplaats 13 1782 260 268r
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 11 1785 262 45r
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas mr. bakker verkoper Grote Bredeplaats 13 1802 266 148r
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas huurder Schritsen 66 1802 266 172v
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 20 1807 267 323v
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas naastligger ten zuiden Vijver 7 1807 267 323v
THOMAS, BINNE Benne Thomas , c.u. naastligger ten westen Zuiderstraat NZ 1757 254 77r
THOMAS, BINNE Benne Thomas , c.u. huurder Zuiderpoort (gebied) 1757 254 79r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJsenbeek Noordijs 1751 252 178v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJzenbeek mr. brouwer en koopman koper huis Droogstraat 1 1771 257 229r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJzenbeek, burger mr. brouwer koper pan- en estrikwerk, en een huis aan het eind van de steeg Zoutsloot NZ 1774 258 178v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJzenbeek koopman en brouwer verkoper Noorderhaven 37 1779 259 206r
THOMAS, BINNE Binne Thomas , c.u. huurder Zuiderhaven 23 1731 248 65r
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Bouue Thomas , c.u. koper huis met een ledige plaats achter het hoge huis van Caes Braem, westwaarts Zuiderhaven 6 1658 237 157r
THOMAS, BOUWE oudburgemeester Bouue Thomas , c.u. koper ledige plaats Zuiderhaven 8 1658 237 157v
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Bouue Thomas naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23 1660 238 28r
THOMAS, BOUWE gemeensman en oud burgemeester Bouue Thomas , c.u. koper 1/2 half vervallen huis Zuiderhaven 21 de Drie Schelvisschen 1660 238 30r
THOMAS, BOUWE de lege plaats van burgemeester Bouuen Thomas naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6 1662 238 131v
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Bouwe Thomas koper huis met een ledige plaats Zuiderstraat 1674 240 134r
THOMAS, BOUWE burgemeester Bouwe Thomas naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1674 240 134v
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Bouwe Thomas verkoper Zuiderhaven ZZ 1674 240 134v
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Bouwe Thomas naastligger ten zuiden Zuiderhaven 21 1675 240 26va
THOMAS, BOUWE de erven van wijlen burgemeester Bouwe Thomas naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1681 241 160r
THOMAS, BOUWE Buue Thomas koper huis met daarachter een houtstek Zuiderhaven NZ 1634 233 130v
THOMAS, BOUWE de plaatsen van burgemeester Buwe Thomas naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1658 237 151v
THOMAS, BOUWE burgemeester Buwe Thomas naastligger ten noorden Vijverstraat NZ 1658 237 152v
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6 1670 239 219v
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1670 239 219v
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas curator ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas curator ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas huurder ten zuiden van Harlingen 1668 239 29va
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1668 239 29va
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas huurder ten zuiden van Harlingen 1668 239 29va
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1668 239 29va
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1668 239 29va
THOMAS, BOUWE de hof van de erfgenamen van oud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat OZ 1685 242 98v
THOMAS, KLAAS Claas Thomas naastligger ten westen Grote Bredeplaats 18 1747 251 204r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeek Grote Bredeplaats 16 1730 247 344r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeek fabrikant en koopman verkoper van 1/4 Noordijs 1751 252 178v
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claaske Thomas Wijngaarden verkoper Voorstraat NZ 1739 250 29v
THOMAS, KLAAS Claes Thomas saeckenkoper verkoper van 1/4 Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
THOMAS, KLAAS Claes Thomas lakenkoper verkoper van 1/4 Heiligeweg NZ 1676 240 31va
THOMAS, KLAAS Claes Thomas lakenkoper verkoper van 1/4 Heiligeweg NZ 1676 240 33ra
THOMAS, KLAAS Claes Thomas , burger lakenkoper verkoper Voorstraat 64 1684 242 39r
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claeske Thomas Wijngaarden Hondenstraat 3 1729 247 240r
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claeske Thomas Wijngaarden Hondenstraat 3 1729 247 240r
WIJNGAARD, KLAASKE THOMAS Claeske Thomas Wijngaerden koper 1/2 huis Voorstraat 97 1730 247 305v
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claeske Thomas Wijngaerden koper 1/2 huis Voorstraat 97 1730 247 305v
THOMAS, KORNELIS Cornelis Thomas , c.u. verkoper Lanen 1661 238 101v
THOMAS, DOUWE Douwe Thomas huurder Bargebuurt WZ 1734 248 343r
THOMAS, gesterkt door Gijcke Thomas gortmaker Voorstraat 82 1722 246 142v
THOMAS, GRIETJE Grietie Thomas kopers ten oosten van Harlingen 1680 241 98v
IJSENBEEK, GRIETJE THOMAS Grietje Thomas IJsenbeek verkoper van 1/4 Noordijs 1751 252 178v
THOMAS, GRIETJE Grytie Thomas IJsenbeecq Zoutsloot 30 1745 251 98v
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gonggrijp contrarolleur der convooien en licenten koper huis met een hof of tuin met bomen en planten Voorstraat 50 1677 240 250v
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS wijlen Harmen Thomas Gonggrijp contrarolleur der convooien en licenten Voorstraat 50 1682 241 180v
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gongrijp contrarolleur der convooien en licenten verkoper Heiligeweg 40 1666 239 9ra
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gongrijp contrarolleur der convooien en licenten Heiligeweg 40 1666 239 9ra
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gongrijp contrarolleur der convooien en licenten verkoper van 1/8 onbekend 1672 240 80r
THOMAS, HENDRIK wijlen Hendrick Thomas bewoner Kerkpoortstraat NZ 1633 233 100v
GONGGRIJP, THOMAS Hermnanus Thomas Gongrijp verkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 30 1729 247 294v
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas koopman koper door niaar huis Scheerstraat 3 de Vergulde Scheer 1733 248 273v
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas naastligger ten westen Scheerstraat 5 1738 249 279r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas verkoper Scheerstraat 3 1746 251 159r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas , c.u. huurder Lanen 43 1777 259 59r
IJSENBEEK, THOMAS Imettie Thomas IJsenbeek naastligger ten zuiden Noorderhaven ZZ 1755 253 214r
IJSENBEEK, IEMKJE THOMAS meerderjarig jonge dochter Immetje Thomas IJsenbeek verkoper van 1/4 Noordijs 1751 252 178v
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmerman koper van 1/4 Zuiderhaven 18 1802 266 88r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmerman huurder Zuiderhaven 18 1802 266 88r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmerman koper van 3/4 timmerwerf, schuur, loods, scheepshelling, woning, stallen Westerstraat 1 1809 268 290r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmerman koper van 3/4 timmerwerf, schuur, loods, scheepshelling, woning, stallen Zuiderhaven 16 1809 268 290r
THOMAS, JAN huisman Jan Thomas verkoper van 1/2 Hofstraat NZ 1731 248 67r
THOMAS, JAN vrijgezel Jan Thomas scheepstimmerknecht koper 2/6 gedeelte Noorderhoofd 1 1797 265 24r
THOMAS, JAN Jan Thomas scheepstimmerman koper van 3/4 timmerwerf, timmerschuur, loods, scheepshelling, woning en stalling Zuiderhaven 18 1802 266 88r
THOMAS, JAN Jan Thomas scheepstimmerman huurder Zuiderhaven 18 1802 266 88r
THOMAS, JAN Jan Thomas naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 6 1808 268 104v
THOMAS, JAN Jan Thomas scheepstimmerman koper van 1/4 Westerstraat 1 1809 268 290r
THOMAS, JAN Jan Thomas scheepstimmerman koper van 1/4 Zuiderhaven 16 1809 268 290r
BREDA, JAN THOMAS Jan Thomas Breda huurder Zeilmakersstraat 1681 241 175r
IJSENBEEK, JAN THOMAS wijlen Jan Thomas IJsenbeek winkelier Noordijs 1751 252 178v
IJSENBEEK, JAN THOMAS wijlen Jan Thomas IJsenbeek Voorstraat 28 1765 256 123v
IJSENBEEK, JAN THOMAS de weduwe van Jan Thomas IJzenbeek naastligger ten noorden Lanen 25 1759 254 244r
THOMAS, JANKE Janke Thomas Noorderhaven 27 1684 242 43r
IJSENBEEK, JANKE THOMAS Janke Thomas IJzenbeek koper huis Voorstraat 97 1802 266 149v
IJSENBEEK, JANKE THOMAS Janke Thomas IJzenbeek verkoper van 1/4 Noorderhaven 15 1804 267 63v
THOMAS, IESKJE Jiske Thomas , burgerse Lanen 48 1657 237 133r
THOMAS, Jnske Thomas Voorstraat 37 1684 242 23v
THOMAS, JOHANNES wijlen Johannes Thomas Mentze mr. broekmaker Grote Kerkstraat 31oost 1796 264 347r
THOMAS, JOUKJE Jouckien Thomas Gardenierstraat 1662 238 143v
THOMAS, Jylck Thomas verkoper Lanen 48 1689 242 277v
THOMAS, LAMMERT Lammert Thomas Salvarda, burger c.u. koper schuur Droogstraat 1659 237 206r
THOMAS, LIJSBET Lysbeth Thomas Kleine Bredeplaats 4 1689 242 296r
THOMAS, MARIA Maria Thomas onbekend 1684 242 59r
OVERHART, MARIA THOMAS Marijke Thomas Overhart verkoper van 1/2 Hoogstraat 10 1729 247 268r
THOMAS, MARTEN Martinus Thomas , c.foc. verkoper van 1/2 Liemendijk 1657 237 135v
THOMAS, PIETER haar zoon Pieter Thomas mr. kuiper Heiligeweg 62 1731 247 377r
THOMAS, PIETER Pyter Thomas naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1646 235 200v
THOMAS, PIETER de weduwe van Pyter Thomas huurder Schritsen 64 1766 256 223v
THOMAS, PIETER wijlen Pytter Thomas mr. kuiper Franekereind ZZ 1740 250 133r
GONGGRIJP, ROELOFKE THOMAS Roelofke Thomas Gongrijp verkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 30 1729 247 294v
THOMAS, SIMKE Semke Thomas koper woning Scheffersplein 1698 243 338r
THOMAS, SIBBELTJE Sibbeltje Thomas Lanen 20 1807 267 312r
THOMAS, SIBBELTJE Sibbeltje Thomas Schritsen 13achter 1807 267 312r
THOMAS, SIKKE Sikke Thomas huurder Lanen NZ 1779 259 173r
LAAN, SIKKE THOMAS wijlen Sikke Thomas van Laan Weverstraat ZZ 1804 267 53r
THOMAS, SIMKJE Simke Thomas naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1723 246 169r
THOMAS, SIMKE Simpke Thomas verkoper Scheffersplein 1725 246 226v
THOMAS, SWIER Sweer Thomas naastligger ten oosten Liemendijk 1671 240 37r
THOMAS, SWIER Sweerd Thomas schipper (wijd-) naastligger ten oosten Liemendijk 1661 238 117r
THOMAS, SWIER gemeensman Sweerd Thomas verkoper Noorderhaven 100 1670 240 22av
THOMAS, SWIER wijlen vroedsman Sweerd Thomas naastligger ten noorden Vijverstraat 1680 241 80r
THOMAS, SWIER vroedsman Sweerdt Thomas naastligger ten noorden Vijver WZ 1684 242 47v
GONGGRIJP, SIEBREN THOMAS Sybren Thomas Gongrijp verkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 30 1729 247 294v
THOMAS, TRIJNTJE Trijn Thomas verkoper Zeilmakersstraat 1668 239 162v
THOMAS, TRIJNTJE Trijntie Thomas Gardenierstraat 1671 240 57v
IJSENBEEK, TRIJNTJE THOMAS Trijntje Thomas IJzenbeek verkoper van 1/4 Noorderhaven 15 1804 267 63v
THOMAS, WIETSKE Wietske Thomas Rommelhaven 15 1698 243 379v
THOMAS, WILLEM Willem Thomas , c.u. koper huis en schuur of pakhuis Lombardstraat ZZ 1720 246 61v
THOMAS, WILLEM Willem Thomas , c.u. verkoper Grote Kerkstraat ZZ 1720 246 65v
THOMAS, WILLEM Willem Thomas naastligger ten oosten Oosterkeetstraat OZ 1720 246 73r
THOMAS, WILLEM Willem Thomas naastligger ten oosten Lombardstraat 1724 246 188v
THOMAS, WILLEM Willem Thomas naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1727 247 8v
THOMAS, WILLEM Willem Thomas , burger verkoper Nieuwstraat WZ 1728 247 106r
THOMAS, IEFKE Yfke Thomas verkoper Noorderhaven 27 1684 242 43r
THOMAS, IEFKE Yfke Thomas Zoutsloot ZZ 1703 244 191v
THOMAS, IENSKE Ynske Thomas onbekend 1701 244 116r
THOMAS, IENSKE Ynske Thomas huis onbekend 1701 244 116r
THOMAS, WILLEM gorthuis Willem Thomassen , burger naastligger ten zuiden Lombardstraat ZZ 1728 247 83v
THOMAS, JETSE de schuur van Jetske Thomis Vrijthoff naastligger ten oosten Droogstraat 100 1657 237 118r
THOMAS, WILLEM Willem Thomus naastligger ten noorden Nieuwstraat 1726 246 254v
BLOK, ALLERT TEUNIS burger hopman Allard Thonis Blocq verkoper Voorstraat 7a-oost 1668 239 132v
TEUNIS, KLAAS Claes Thonis kooltjer verkoper Ooievaarsteeg WZ 1676 240 230r
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Thonis , c.u. schipper (groot-) koper 1/2 huis Kleine Bredeplaats 13 1676 240 221r
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Thonis , c.u. schipper (groot-) naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 13 1676 240 221r
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Thonis , c.u. koper huis Kleine Bredeplaats 11 de Drie Akkers 1676 240 226v
TEUNIS, HENDRIK het huis bewoond door Hendrick Thonis , c.u. naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 11 1676 240 226v
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Thonis , c.u. koper provisioneel 1/2 huis Kleine Bredeplaats OZ 1676 240 34ra
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Thonis , c.u. bewoner Kleine Bredeplaats OZ 1676 240 34ra
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Thonis naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats OZ 1676 240 34ra
TEUNIS, RIEMER Riemer Thonis , burger koopman verkoper Hoogstraat 25 1674 240 152r
TEUNIS, JETSKE Ytske Thonis Vrijthoff naastligger ten oosten Droogstraat 100 1660 238 30v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Thuenis Block koopman en mr. lijnslager verkoper onbekend 1732 248 147v
VORM, TJEERD TJEERDS Tiaard Tiaardsen van der Form naastligger ten westen Franekereind 12 1695 243 7ra
TJEERDS, BERBER Barber Tiaerds verkoper Grote Bredeplaats NZ 1642 234 167v
TJEERDS, FOPPE Foppe Tiaerds naastligger ten westen Voorstraat 14 1642 234 175r
TJEERDS, HIELKJE de erfgenamen van Hylke Tiaerds naastligger ten westen Nieuwstraat 40 1642 234 174v
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerds , c.u. koper hoekhuis genaamd de Rode Leeuw Rommelhaven 15 1650 236 122r
TJEERDS, JELLE Jelle Tiaerds naastligger ten noorden Brouwersstraat OZ 1641 234 140r
TJEERDS, JELLE Jelle Tiaerds verkoper Grote Bredeplaats NZ 1642 234 167v
TJEERDS, RIENK de weduwe van Rink Tiaerds verkoper 1640 234 101r
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerds verkoper Grote Bredeplaats NZ 1642 234 167v
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerds verkoper Snakkerburen (gebied) 1642 234 181r
TJEERDS, WOBBE de weduwe van Wobbe Tiaerds naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 15 1660 238 38v
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdsen verkoper onbekend 1641 234 136v
TJEERDS, FOPPE weduwe en erfgenamen van wijlen Foppe Tiaerdts naastligger ten westen Lanen NZ 1646 235 225r
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdts houtkapper naastligger ten oosten Hoogstraat ZZ 1646 235 214r
TJEERDS, JELLE de erven van Jelle Tiaerdts verkoper Brouwersstraat 9 1659 237 202v
TJEERDS, MEINERT Meynert Tiaerdts , burger c.u. koper huis, loods en plaatske Zeilmakersstraat OZ 1657 237 108r
TJEERDS, SIJKE Sijke Tiaerdts verkoper Sint Jacobstraat OZ 1667 239 107r
TJEERDS, TRIJNTJE Trijntie Tiaerdts koper van 1/2 greidland, 4 pm, 9 einsen, 2 penningen, 1 roede en 4 voeten onbekend 1657 237 128r
TJEERDS, TRIJNTJE de koperse Trijntie Tiaerdts naastligger ten oosten onbekend 1657 237 128r
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerdts naastligger ten westen Heiligeweg ZZ 1633 233 105v
TJEERDS, WALING het huis van Walingh Tiaerdts naastligger ten westen Heiligeweg 1640 234 114v
TJEERDS, WOBBE Wobbe Tiaerdts naastligger ten oosten Sint Jacobstraat OZ 1667 239 107r
TJEERDS, EVERT Ewerdt Tiaerts naastligger ten westen Voorstraat 1633 233 116v
TJEERDS, FEITE Feyte Tiaerts , c.u. koper huis Rommelhaven 1649 236 86v
TJEERDS, FOPPE Foppe Tiaerts koper huis met plaats Voorstraat 12 1634 233 138r
TJEERDS, HIELKJE Hylck Tiaerts Karremanstraat WZ 1634 233 134r
TJEERDS, JANKE Jantien Tiaerts Kerkpoortstraat NZ 1634 233 132r
TJEERDS, LIJSBET Lijsbeth Tiaerts koper hof met pri?el, bomen en planten (Plus 1 ducaat en een gevalideerde rijksdaalder) Weverstraat 1660 238 61v
TJEERDS, SIEBREN Sybrant Tiaerts , burger koper huis onbekend 1633 233 114r
TJEERDS, SIEBREN de koper Sybrant Tiaerts naastligger ten oosten onbekend 1633 233 114r
TJEERDS, SIEBREN de koper Sybrant Tiaerts naastligger ten zuiden onbekend 1633 233 114r
TJEERDS, WOBBE Wobbe Tiaerts , burger koopman koper 2/3 huis, mouterij en (2/3 van de halve) woning daarachter (koper is bewoner en reeds eigenaar van 1/3 als erfgenaam van Antie Heeres) Voorstraat ZZ 1641 234 159r
TJEERDS, WOBBE Wobbe Tiaerts , burger koopman koper 2/3 van de halve woning achter het huis en mouterij Voorstraat ZZ 1641 234 159r
TJEERDS, WOBBE het huis bij de mouterij gekocht door Wobbe Tiaerts , burger koopman naastligger ten westen Voorstraat ZZ 1641 234 159r
TJALKES, BIENSE Bientse Tialckes , burger vlaskoper koper door niaar huis Zuiderhaven ZZ 1647 235 253v
TJALKES, ULBE Ulbe Tialckes , c.u. verkoper Vijverstraat 1662 238 133v
TJALKES, PIETER Pytter Tialkes , burger koper 1/2 kamer Vijverstraat 1662 238 133v
TJALLINGS, EEDE Aede Tiallinghs voerman verkoper Zoutsloot NZ 1658 237 164r
TJALLINGS, EEDE Aede Tiallinghs , burger koper Weverstraat 1661 238 80v
TJALLINGS, FROUKJE Frouckjen Tiallinghs Zuiderhaven 18 1667 239 117r
TJALLINGS, GERRIT Gerrit Tiallinghs naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 25 1723 246 183v
TJALLINGS, JAN Jan Tiallinghs naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1668 239 175v
TJALLINGS, JAN Jan Tiallinghs zoutdrager koper huis met loods en plaats Nieuwstraat 34 1668 239 177v
TJALLINGS, REIN Rein Tiallinghs , c.u. verpachter grond Noordijs WZ 1669 239 189v
TJALLINGS, Aede???? Tiallings Oosterbolwerk 1661 238 8av
TJALLINGS, ANTJE Antie Tiallings verkoper Noorderhaven 90 1733 248 186v
TJALLINGS, de erfgenamen van Bente Tiallings verkoper Noorderhaven NZ 1648 236 16v
TJALLINGS, BOTJE Bottie Tiallings verkopers Noorderhaven 90 1733 248 186v
TJALLINGS, GATSE Gatze Tiallings koordewerker koper huis Nieuwstraat 38 1750 252 61v
TJALLINGS, GATSE Gatze Tiallings , c.u. koordewerker naastligger ten westen Nieuwstraat 38 1750 252 61v
TJALLINGS, GERRIT Gerrit Tiallings koper gortmakerij en gorthuis met de beide woonhuisn aan malkander Grote Ossenmarkt 27 1716 245 257r
TJALLINGS, GERRIT Gerrit Tiallings mr. gortmaker naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 25 1722 246 152v
TJALLINGS, GERRIT Gerrit Tiallings mr. gortmaker Schritsen NZ 1723 246 186r
TJALLINGS, GERRIT Gerrit Tiallings koper door niaar huis Vijverstraat 26 1749 251 271v
TJALLINGS, GERRIT Gerrit Tiallings naastligger ten oosten Vijverstraat 26 1749 251 271v
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tiallings mr. gortmaker naastligger ten oosten Vijverstraat 6 1736 249 150r
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tiallings naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 23 1737 249 209r
TJALLINGS, GIEKE Gieke Tiallings naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1698 243 387v
TJALLINGS, IEDE Ide Tiallings koper 3 kamers onbekend 1661 238 89v
TJALLINGS, JAN Jan Tiallings naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1668 239 27va
TJALLINGS, LIJSBET Lijsbeth Tiallings verkoper van 1/4 Droogstraat 1738 249 229r
TJALLINGS, MARTEN wijlen Marten Tiallings Both Apothekerstraat OZ 1733 248 6ra
TJALLINGS, PIETER Pitter Tiallings huurder noordoost van Harlingen 1662 238 140r
TJALLINGS, PIETER Pyter Tiallings naastligger ten noorden Brouwersstraat OZ 1721 246 125r
TJALLINGS, PIETER administrator Pyter Tiallings koopman verkoper (administrator v d nagelaten boedel v Marten Wiegers mr molenmaker ) Brouwersstraat OZ 1721 246 125r
TJALLINGS, PIETER de erven van Pytter Tiallings naastligger ten oosten Zoutsloot 1682 241 209r
TJALLINGS, RINTJE wijlen Rintie Tiallings kapitein Vijver WZ 1641 234 146r
TJALLINGS, TJITSKE Tietske Tiallings verkoper Noorderhaven 90 1733 248 186v
TJALLINGS, TRIJNTJE Trijntie Tiallings Zuiderstraat NZ 1696 243 226v
TJALLINGS, WILLEM Willem Tiallings , burger verkoper Zuiderhaven ZZ 1659 237 181v
TJAMMES, KLAAS Claes Tiammes koper kamer onbekend 1647 236 6r
TJAMMES, TIJS Tijs Tiammes , burger c.u. koper kamers Zeilmakersstraat 1648 236 24r
TJEBBES, DIENA de huisinge van Dina Tibbes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 25 1709 245 90v
, JOHANNES wijlen Johannes Tibemanus predikant ((Alle Friezen: Joannes Tebbetman in leven predikant te Oosterzee)) Franekerpoort (gebied) 1640 234 103r
TIEDES, HENDRIKJE Hendrikje Tiddes eigenaar van 1/2 Voorstraat 86 1684 242 49v
TJEBBES, DIEUWKE Dieuwke Tiebbes wolnaaister verkoper Karremanstraat 11 1749 252 30v
TJEBBES, DIENA Dina Tiebbes verkoper Voorstraat 56 1699 244 9v
TJEBBES, DIENA Dina Tiebbes naastligger ten westen Noorderhaven 97 1713 245 195v
TJEBBES, DIENA Dina Tiebbes verkoper Lanen 83 1716 245 264r
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tiebbes Dreier verkoper Sint Christoffelsteeg 2 1713 245 196v
DREYER, DIENA TJEBBES de erven van Dina Tiebbes Dreier naastligger ten oosten Noorderhaven 37 1717 245 281r
DREYER, DIENA TJEBBES de erven van Dina Tiebbes Dreier verkoper Noorderhaven 37 1717 245 281r
DREYER, DIENA TJEBBES de kinderen en kleinkinderen van wln. Dina Tiebbes Dreier naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1717 245 294v
DREYER, DIENA TJEBBES de kinderen en kleinkinderen van wln. Dina Tiebbes Dreier naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1717 245 294v
DREYER, DIENA TJEBBES de kinderen en kleinkinderen van wln. Dina Tiebbes Dreier verkoper Droogstraat ZZ 1717 245 294v
TJEBBES, DIENA de erven van Dina Tiebbes Drejer naastligger ten westen Noorderhaven 95 1717 245 281v
TJEBBES, DIENA de erven van Dina Tiebbes Drejer naastligger ten noorden Noorderhaven 95 1717 245 281v
TJEBBES, DIENA de erven van Dina Tiebbes Drejer verkoper Noorderhaven 95 1717 245 281v
TJEBBES, GEERTJE Geertie Tiebbes , burger Bildtpoort (gebied) 1667 239 98r
TJEBBES, GOSSE Gosse Tiebbes , n.u. naastligger ten zuiden Brouwersstraat 21 1750 252 79r
TJEBBES, HARKE Harke Tiebbes naastligger ten noorden Nieuwstraat 66 1738 249 280r
TJEBBES, HARMEN Harmen Tiebbes verkoper Rommelhaven NZ 1710 245 138r
TJEBBES, HEIN Hein Tiebbes , burger koper 3/4 huis met een vrije achteruitgang naar de Noorderhaven Voorstraat 27 1661 238 72v
TJEBBES, HEERKE Herke Tiebbes naastligger ten noorden Nieuwstraat 66 1732 248 164r
TJEBBES, HARMEN wijlen Hermen Tiebbes Middeloom bewoner Franekereind ZZ 1660 238 35r
TJEBBES, HOMME Home Tiebbes timmerman naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat OZ 1699 243 399v
TJEBBES, HOMME Homme Tiebbes , burger mr. huistimmerman koper Rozemarijnstraat OZ 1696 243 203r
TJEBBES, HOMME Homme Tiebbes , c.u. koper huis Hoogstraat 45 1717 245 306v
TJEBBES, HOMME weduwe van Homme Tiebbes naastligger ten westen Hoogstraat 45 1725 246 237r
DREYER, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Dreyer verkoper van 5/24 ten zuiden van Harlingen 1668 239 156r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta verkoper van 1/2 Zuiderhaven 71 1641 234 139v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta verkoper Voorstraat 52 1642 234 162r
POPTA, JAKOB TJEBBES huis en hovinge van wijlen Jacob Tiebbes Popta naastligger ten noorden Lanen NZ 1663 238 161v
TJEBBES, JOHANNES Joannes Tiebbes , c.u. koper 1/2 huis Kleine Bredeplaats 4 1666 239 55r
TJEBBES, JOHANNES Joannes Tiebbes , c.s. verkoper Carl Visschersteeg 1667 239 83v
TJEBBES, JOHANNES Joannes Tiebbes , c.u. koper 1/2 huis (Koper bezit reeds de andere helft) Kleine Bredeplaats 4 1669 239 197r
TJEBBES, JOHANNES Johannes Tiebbes verkoper Zoutsloot ZZ 1662 238 141r
TJEBBES, JOHANNES Johannis Tiebbes verkoper Zoutsloot NZ 1659 237 211r
TJEBBES, LIJSBET Lijsbeth Tiebbes Grote Kerkstraat 16 1658 237 148r
DREYER, PIETER TJEBBES Pieter Tiebbes Dreier koper van 1/2 Zoutsloot 125 1718 246 24r
DREYER, PIETER TJEBBES Pieter Tiebbes Dreier koper zoutkeet, half pakhuis en 2 aparte huizen (kopers bewonen helft v huis) Zoutsloot 1719 246 43r
DREYER, PIETER TJEBBES Pieter Tiebbes Dreyer koopman koper huis tuin en alles wat aard, spijker en nagelvast zit en zeepziederij Noorderhaven NZ 1725 246 224v
DREYER, PIETER TJEBBES de weduwe van Pieter Tiebbes Dreyer bewoner van het pakhuis Roeperssteeg 2 1737 249 193r
DREYER, PIETER TJEBBES de weduwe van Pieter Tiebbes Dreyer naastligger ten zuiden Roeperssteeg 2 1737 249 193r
DREYER, PIETER TJEBBES Pyter Tiebbes Dreyer verkoper van 5/24 ten zuiden van Harlingen 1668 239 156r
TJEBBES, SIERK Sierck Tiebbes huurder van 1/2 Voorstraat 86 1684 242 49v
LEI, SIERK TJEBBES Sierk Tiebbes van der Ley naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1737 249 183r
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerdt Tiebbes Popta naastligger ten westen Voorstraat NZ 1633 233 107r
TJEBBES, SJOERD Sjoerd Tiebbes bewoner Bargebuurtspoortje 1735 249 21r
DREYER, TRIJNTJE TJEBBES Trijntie Tiebbes Dreyer Noorderhaven 109 1722 246 153r
TJEBBES, JOHANNES Johannis Tiebes , c.u. schoenmaker koper woning Zoutsloot NZ 1658 237 176av
TIEDES, MARTJEN Maertje Tiedes verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 1744 251 35v
TIEDES, TJEERDJE de erven van Tjettje Tiedes naastligger ten noorden Hofstraat NZ 1779 259 226r
, TIEDE Tiede Tiedres naastligger ten westen Droogstraat NZ 1794 264 164v
TJEERDS, ALLERT Allert Tieerds naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1662 238 129r
TJEERDS, ALLERT Allert Tieerds , burger koopman koper huis en paardenstal Voorstraat NZ 1663 238 167r
ESTA, AUKJE TJEERDS Auckien Tieerds van Esta naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
ESTA, AUKJE TJEERDS Auckien Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
ESTA, AUKJE TJEERDS Auckien Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Weverstraat 1732 248 156r
TJEERDS, AUKJE Auk Tieerds , burger Zuiderpoort (gebied) 1650 236 146r
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Nieuwstraat 18 1732 248 159r
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Hoogstraat 53 1732 248 160v
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Tieerds van Esta, burger Nieuwstraat WZ 1732 248 175v
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Tieerds van Esta Gardenierstraat 5 1733 248 280r
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Tieerds van Esta naastligger ten oosten Gardenierstraat 5 1733 248 280r
TJEERDS, AUKJE Aukjen Tieerds Voorstraat 95 1722 246 145r
TJEERDS, BROER Broer Tieerds graandrager koper huis Nieuwstraat 46 1747 251 198r
TJEERDS, BROER Broer Tieerds zakkendrager geniaarde koper Hondenstraat ZZ 1747 251 201r
TJEERDS, KLAAS wijlen Claas Tieerds naastligger ten westen onbekend 1737 249 214r
TJEERDS, KORNELIS Cornelis Tieerds mr. ijzersmid naastligger ten noorden Voorstraat 29 1716 245 274r
TJEERDS, KORNELIS Cornelis Tieerds naastligger ten noorden Rozemarijnstraat OZ 1732 248 97r
TJEERDS, KORNELIS Cornelis Tieerds , burger mr. ijzersmid verkoper Noorderhaven 72 1733 248 177v
TJEERDS, KORNELIS Cornelis Tieerds naastligger ten noorden en Rommelhaven 1737 249 211r
TJEERDS, DIRK Dirck Tieerds , burger koper huis Bildtstraat WZ 1662 238 120v
TJEERDS, DOUWE de weduwe van Douwe Tieerds naastligger ten zuiden Kerkpoort (gebied) 1669 239 182r
TJEERDS, EILERT Eilert Tieerds Grote Kerkstraat 19 1716 245 277v
TJEERDS, ELBRICHJE Elbrich Tieerds , burger Bildtstraat WZ 1662 238 120v
TJEERDS, ELIAS Elias Tieerds huurder Gardenierstraat 5 1733 248 280r
TJEERDS, ELIAS Elias Tieerds koper huis Kerkpoortstraat 1734 248 325r
TJEERDS, FEDDE de hovinge van Fedde Tieerds naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1659 237 211r
TJEERDS, FEIKE de erfgenamen van Feike Tieerds naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 1 1698 243 341r
TJEERDS, FEITE Feite Tieerds , c.u. verkoper Sint Odolphisteeg 4 1662 238 149v
TJEERDS, FEITE Feite Tieerds koper 3 kamers Sint Jacobstraat WZ 1663 238 185v
TJEERDS, FEITE de erfgenamen van Feite Tieerds naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 1 1698 243 341r
TJEERDS, FEITE Feyte Tieerds , c.u. verkoper Hofstraat 1661 238 76r
TJEERDS, FEITE Feyte Tieerds , c.u. koper door niaar huis, schuur en paardenstal Rommelhaven 2 1669 239 191r
TJEERDS, FEITE Feyte Tieerds naastligger ten noorden Rommelhaven 2 1669 239 191r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Esta koopman naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Esta koopman verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Esta koopman verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Esta koopman verkoper van 1/5 Nieuwstraat 18 1732 248 159r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Esta koopman verkoper van 1/5 Hoogstraat 53 1732 248 160v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Esta naastligger ten westen en Vijverstraat 5 1737 249 191r
TJEERDS, FRANS Frans Tieerds Zoutsloot 1651 236 153v
TJEERDS, GEERTJE Geertie Tieerds , burgerse verkoper Hofstraat NZ 1709 245 314v
TJEERDS, GEERTJE Geertie Tieerds Rapenburg NZ 1723 246 176v
TJEERDS, GERBEN Gerben Tieerds mr. lijnslager verkoper Lanen 15 1733 248 205r
TJEERDS, GERBEN Gerben Tieerds , burger mr. lijnslager verkoper Noorderhaven 33 1733 248 209v
TJEERDS, GERBEN Gerben Tieerds mr. lijnslager voormalig gebruiker Havenweg 13 1734 248 282v
TJEERDS, GERBEN wijlen Gerben Tieerds mr. lijnslager Noorderhaven 34 1738 249 281v
TJEERDS, GRIETJE Grietie Tieerds Zoutsloot NZ 1737 249 206v
TJEERDS, ENNE Inne Tieerds verkoper Rommelhaven 15 1662 238 127r
TJEERDS, ENNE Inne Tieerds verkoper Rommelhaven 15 1662 238 127r
TJEERDS, JAN Jan Tieerds zeevarend persoon verkoper Sint Odolphisteeg WZ 1718 246 27v
TJEERDS, JAN Jan Tieerds , burger mr. sleefmaker koper huis Grote Kerkstraat 12 1736 249 154r
TJEERDS, JANKE Jancke Tieerds huurder voorkamer Zuiderhaven 45 1718 246 18v
TJEERDS, JENTJE Jancke Tieerds naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1732 248 173v
VORM, JANKE TJEERDS Janke Tieerds van der Form Nieuwstraat 34achter 1723 246 179r
VORM, JANKE TJEERDS Janneke Tieerds van der Vorm Lanen NZ 1733 248 181v
VORM, JANKE TJEERDS Janske Tieerds van der Form Scheffersplein OZ 1723 246 169r
WIJMA, JARICH TJEERDS huis en mouterij van de vaandrager Jarich Tieerds Wijma naastligger ten zuiden Noordijs OZ 1697 243 318v
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerds koopman naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 1646 235 220r
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerds , burger Franeker schipper koper huis en hovinge met een hovinge daarachter Weverstraat 1650 236 136v
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerds , burger koper kamer Weverstraat 1650 236 137r
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerds Franeker schipper naastligger ten oosten Weverstraat 1650 236 137v
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerds buttercoper naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1660 238 50v
TJEERDS, JELLE wijlen Jelle Tieerds schipper op Franeker Weverstraat NZ 1662 238 130r
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerds schipper op Franeker Weverstraat NZ 1662 238 13ar
TJEERDS, JILLERT Jilderen Tieerds verkoper van 1/2 Vijverstraat ZZ 1733 248 182v
TJEERDS, JILLERT Jilderen Tieerds verkoper van 1/2 Vijverstraat ZZ 1732 248 5ra
TJEERDS, JOUKE Joucke Tieerds , burger koper huis met loods en plaats Zoutsloot ZZ 1662 238 120r
TJEERDS, JOUKJE Joukjen Tieerds verkoper van 1/3 Noorderhaven 34 1738 249 281v
TJEERDS, KEIMPE Keimpe Tieerds mr. sleefmaker koper huis Heiligeweg 25 1733 248 239r
TJEERDS, LAMMERT Lambert Tieerds schipper Zoutsloot 77 1718 246 13v
TJEERDS, LOLLE de weduwe van Lolle Tieerds naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1663 238 197v
TJEERDS, LIEPKJE Lupkjen Tieerds , burger Kerkpoortstraat NZ 1750 252 51v
ESTA, MAAIKE TJEERDS Maike Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
ESTA, MAAIKE TJEERDS Mayk Tieerds van Esta naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
ESTA, MAAIKE TJEERDS Mayk Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
ESTA, MAAIKE TJEERDS Mayke Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Nieuwstraat 18 1732 248 159r
ESTA, MAAIKE TJEERDS Mayke Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Hoogstraat 53 1732 248 160v
TJEERDS, NANNE de weduwe van Nanning Tieerds naastligger ten westen Droogstraat 1662 238 137v
TJEERDS, NANNE Nanningh Tieerds koper kamer, loods en plaats erachter Droogstraat 100 1660 238 30v
TJEERDS, OTTE Otte Tieerds naastligger ten zuiden Schritsen 8 1709 245 81r
TJEERDS, OTTE de kamer van Otte Tieerds naastligger ten westen Schritsen 12 1709 245 98v
TJEERDS, OTTE de weduwe van Otte Tieerds naastligger ten zuiden Schritsen 8 1710 245 108r
TJEERDS, POPPE Poppe Tieerds , burger Sint Christoffelsteeg 1698 243 340v
TJEERDS, POPPE Poppe Tieerds schipper (schuit-) koper huis Kleine Bredeplaats 15 1710 245 107v
TJEERDS, POPPE Poppe Tieerds schipper op Amsterdam (beurt-) geniaarde koper Kleine Bredeplaats 15achter 1738 249 286v
TJEERDS, POPPE Poppe Tieerds schipper op Amsterdam (beurt-) naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 15achter 1738 249 286v
TJEERDS, REINER Reiner Tieerds mr. zeilmaker naastligger ten oosten Noorderhaven 31 1698 243 354v
TJEERDS, RUURD Ruerd Tieerds naastligger ten westen Rapenburg 1649 236 68r
TJEERDS, RUURD Ruyrd Tieerds , c.u. verkoper Rapenburg 1650 236 129v
TJEERDS, SIEBREN wijlen Sibrand Tieerds Grote Ossenmarkt 27 1640 234 110v
ESTA, TJEERDS Sierckien Tieerds van Esta naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
ESTA, SIERKJE TJEERDS Sierckien Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
TJEERDS, SIJKE Sijke Tieerds verkoper van 1/2 Rapenburg ZZ 1663 238 162v
ESTA, SJOUKJE TJEERDS Sioukien Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
ESTA, SJOUKJE TJEERDS Sioukien Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Nieuwstraat 18 1732 248 159r
ESTA, SJOUKJE TJEERDS Sioukien Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Hoogstraat 53 1732 248 160v
TJEERDS, SJOUKJE Sioukjen Tieerds Voorstraat 47 1724 246 204r
TJEERDS, SJOUKJE Sjoukjen Tieerds Noorderhaven 96 1719 246 48r
TJEERDS, SJOUKJE Sjoukjen Tieerds Noorderhaven 96 1719 246 48r
VORM, TJEERD TJEERDS Tieerd Tieerds van der Form verkoper Franekereind 15 1717 245 301v
TJEERDS, TRIJNTJE Trijntie Tieerds verkoper en bewoner Noorderhaven 34 1738 249 281v
TJEERDS, TRIJNTJE Trijntie Tieerds verkoper van 1/3 Noorderhaven 34 1738 249 281v
TJEERDS, WALING Walingh Tieerds Nieuwstraat 46 1650 236 142r
TJEERDS, WIKJE erfgenamen en gesterkt door hun zus en ??? Wiekjen Tieerds Schritsen NZ 1723 246 186r
BONKE, KORNELIS TJEERDS de erfgenamen van Cornelis Tieerdsen Bonck verkoper Noorderhaven ZZ 1661 238 73r
BONKE, KORNELIS TJEERDS de andere erfgenamen van Cornelis Tieerdsen Boncq verkoper Voorstraat 27 1661 238 72v
TJEERDS, TJEERD Tieerd Tieerdsen schipper (groot-) koper 1/2 huis en hof met een vrije uitgang naar de Karremansstraat ( de andere ? per decreet gekocht van oud burgemeester Jan Knijff curator van Pie) Zoutsloot NZ 1661 238 77r
TJEERDS, TJEERD Tieerd Tieerdsen , burger schipper (groot-) koper huis met voorhuis, loods en plaats Schritsen 7 1661 238 108r
TJEERDS, TJEERD Tieerd Tieerdsen naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1697 243 329v
TJEERDS, TJEERD Tieerd Tieerdsen , burger verkoper Schritsen 7 1698 243 340r
TJEERDS, TJEERD Tieerd Tieerdsen , burger verkoper Sint Christoffelsteeg 1698 243 340v
TJEERDS, WALING Waling Tieerdsen , q.q. verkoper onbekend 1649 236 72v
TJEERDS, AAGJE Aeghien Tieerdts naastligger ten oosten Voorstraat 43 1659 237 182v
TJEERDS, ALLERT wijlen Allert Tieerdts Voorstraat 20 1668 239 160r
TJEERDS, ALLERT de weduwe van Allert Tieerdts naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1668 239 164v
TJEERDS, ALLERT wijlen Allert Tieerdts Zuiderhaven 18 1668 239 164v
BONKE, BINKE TJEERDS de erfgenamen van Bente Tieerdts Bonck naastligger ten oosten Voorstraat 90 1668 239 174v
BONKE, BINKE TJEERDS de erfgenamen van Bente Tieerdts Bonck naastligger ten zuiden Voorstraat 90 1668 239 174v
BONKE, BINKE TJEERDS het huis en tuin op de Boncke-Brilspijp van de erven van Bente Tieerdts Bonck naastligger ten oosten Voorstraat 90 1668 239 178r
BONKE, BINKE TJEERDS het huis en tuin op de Boncke-Brilspijp van de erven van Bente Tieerdts Bonck naastligger ten zuiden Voorstraat 90 1668 239 178r
TJEERDS, KLAAS Claes Tieerdts bakker curator Voorstraat 59 1668 239 172v
TJEERDS, KORNELIS Cornelis Tieerdts Rommelhaven NZ 1710 245 138r
TJEERDS, KORNELIS Cornelis Tieerdts naastligger ten oosten Hoogstraat 2 1717 245 280r
TJEERDS, KORNELIS Cornelis Tieerdts mr. smid naastligger ten westen Noorderhaven 77 1708 245 313r
TJEERDS, DIEUWKE Dieucke Tieerdts , ongehuwde dochter Franekereind 17 1686 242 115r
TJEERDS, FEDDE Fedde Tieerdts naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1667 239 110v
TJEERDS, FEDDE de erven van Fedde Tieerdts naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1686 242 116r
TJEERDS, FEITE Feite Tieerdts , c.u. verkoper Moriaanstraat 1659 237 214v
TJEERDS, GERBEN wijlen Gerben Tieerdts lijnslager Lanen 82 1737 249 172v
TJEERDS, HIELKE de weduwe van Hylcke Tieerdts huurder Heiligeweg 34 1659 238 1v
TJEERDS, Inderen Tieerdts , c.u. koper huis Grote Ossenmarkt NZ 1659 238 12r
TJEERDS, ENNE Inne Tieerdts naastligger ten westen Hoogstraat 20 1657 237 109r
TJEERDS, JAN Jan Tieerdts bleker koper huis en schuur (Plus 1 gouden Ducaat) noordoost van Harlingen 1660 238 39r
TJEERDS, JAN Jan Tieerdts , c.u. naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1660 238 39r
TJEERDS, JAN Jan Tieerdts , c.u. naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1660 238 39r
MODDERMAN, JANKE TJEERDS Jancke Tieerdts Modderman naastligger ten westen Voorstraat 90 1668 239 174v
MODDERMAN, JANKE TJEERDS Jancke Tieerdts Modderman naastligger ten noorden Voorstraat 90 1668 239 178r
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerdts verkoper Zoutsloot NZ 1657 237 139r
TJEERDS, JOUKE Joucke Tieerdts , c.u. verkoper Hofstraat 1668 239 145r
TJEERDS, LIJSBET de hof van Lijsbeth Tieerdts naastligger ten noorden Weverstraat NZ 1667 239 124r
TJEERDS, MINSE de weduwe van Mintie Tieerdts naastligger ten zuiden Kruisstraat ZZ 1669 239 185r
TJEERDS, REINER Reiner Tieerdts zeilmaker naastligger ten zuiden Noorderhaven 29 1711 245 153v
TJEERDS, RUURD wijlen Ruirdt Tieerdts Kleine Bredeplaats 15 1710 245 107v
TJEERDS, SIJKE Sijke Tieerdts verkoper 1669 239 203r
TJEERDS, SJOERD Sioerdt Tieerdts , c.u. koper huis op een gewelfde kelder, met plaats erachter tot aan de Droogstraat Bildtstraat 21 1646 235 211r
TJEERDS, TJEERD Tieerd Tieerdts mr. bakker verkoper Grote Kerkstraat 19 1716 245 277v
KOE, TRIJNTJE TJEERDS Trijntie Tieerdts Koe, burger Lanen 7 1695 243 164r
TJEERDS, DIEUWKE Dieucke Tieerts naastligger ten noorden Romastraat 1658 237 179v
TJEERDS, FEITE Feyte Tieerts appelkoper naastligger ten oosten Moriaanstraat 1 1659 238 3v
TJEERDS, FOPPE de weduwe van Foppe Tieerts naastligger ten westen Lanen NZ 1663 238 168v
TJEERDS, FOPPE de weduwe van Foppe Tieerts naastligger ten westen Lanen NZ 1663 238 169r
TJEERDS, FOPPE Foppe Tieerts , burger schipper (wijd-) verkoper Schritsen 7 1697 243 304v
TJEERDS, FRANS Frans Tieerts naastligger Achterstraat ZZ 1661 238 79r
TJEERDS, JAN Jan Tieerts Nieuwstraat 40 1658 237 149r
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerts koopman koper huis Franekereind NZ 1667 239 101v
TJEERDS, TRIJNTJE Trijn Tieerts eigenaar van 1/2 ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
TJEERDS, TRIJNTJE Trijntie Tieerts Brouwersstraat OZ 1659 237 207r
TJEERDS, WOBBE de erfgenamen van Wobbe Tieerts naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1667 239 94r
TJEERDS, WALING Walingh Tieertsen naastligger ten westen Fabrieksstraat 1648 236 39v
TIEMENS, ANTJE wijlen Antie Tiemens Grote Kerkstraat 26 1669 238 24av
TJEPKES, BEERT de erfgenaam van Beert Tiepckes verkoper Noordijs WZ 1661 238 10av
HILLEMA, HILTJE TJEPKES Hiltie Tiepckes Hillema Bildtstraat OZ 1633 233 118r
TJEPKES, IENTE Inte Tiepckes , c.u. verkoper Zuiderhaven 33 1646 235 202r
TJEPKES, IEPE de erven van Ipe Tiepckes naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 1659 237 190r
TJEPKES, SJOERD Sioerd Tiepckes verkoper Heiligeweg 6 1660 238 25v
TJEPKES, IETJE Yttie Tiepckes naastligger ten westen Romastraat 1658 237 179v
PIERSMA, LIJSBET Lijsbet Tiepken Piersma Weverstraat 1712 245 165r
TJEPKES, AREND Antie Tiepkes , c.u. verkoper Rapenburg 1647 236 3r
TJEPKES, ARJEN Arjen Tiepkes naastligger ten westen Karremanstraat 1738 249 232v
TJEPKES, ARJEN Arjen Tiepkes naastligger ten westen Karremanstraat ZZ 1738 249 260v
TJEPKES, BEERT Beert Tiepkes Romastraat NZ 1657 237 137r
TJEPKES, BEERT de erven van Beert Tiepkes verkoper Noordijs WZ 1661 238 85v
TJEPKES, BINTJE Bintie Tiepkes koper kamer Lombardstraat 1648 236 17r
TJEPKES, DIRK Dirck Tiepkes naastligger ten oosten Hofstraat NZ 1660 238 70v
TJEPKES, DOUWE Douwe Tiepkes , c.u. mr. glasmaker verkoper onbekend 1651 236 167v
TJEPKES, DOUWE Douwe Tiepkes verkoper Sint Odolphisteeg WZ 1657 237 120v
TJEPKES, GERBEN wijlen Gerben Tiepkes Schritsen 35 1724 246 198r
TJEPKES, Greetie Tiepkes Droogstraat 1651 236 149r
TJEPKES, IEPE erven van Ipe Tiepkes naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 1658 237 156v
TJEPKES, JAN de erven van Jan Tiepkes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 10 1660 238 66v
TJEPKES, LIJSBET Lijsbert Tiepkes Noorderhaven NZ 1696 243 208v
TJEPKES, MARTEN Marten Tiepkes , burger brouwer aanhandelaar 6 1/2 pondemaat land 1660 238 57r
TJEPKES, MARTEN Marten Tiepkes , burger brouwer naastligger ten noorden 1660 238 57r
TJEPKES, MARTEN Marten Tiepkes , burger brouwer verwandelaar 1660 238 57r
TJEPKES, MARTEN Marten Tiepkes naastligger ten zuiden Rommelhaven ZZ 1663 238 169v
TJEPKES, MARTEN Marten Tiepkes naastligger ten noorden Vioolsteeg 1667 239 121r
TJEPKES, MARTEN Marten Tiepkes koper hof met vruchtbomen en planten, prieel en een vijver Lombardstraat 1669 239 198v
TJEPKES, PIETER Pyter Tiepkes mr. scheepstimmerman verkoper Grote Ossenmarkt 12 1724 246 197v
TJEPKES, RINTJE het huis van de weduwe Rintje Tiepkes eigenaar grondpacht Nieuwstraat 1665 239 6r1
TJEPKES, SAKE Sake Tiepkes naastligger ten westen Hoogstraat ZZ 1706 244 340v
TJEPKES, SEERP Seerp Tiepkes tichelaar koper hof met bomen en planten, 2 kamers met een weefwinkel ten westen (Plus 1 gouden Ducaton) Rapenburg 1661 238 74v
TJEPKES, SEERP andere kamers van Seerp Tiepkes tichelaar naastligger ten zuiden Rapenburg 1661 238 74v
TJEPKES, SEERP andere kamers van Seerp Tiepkes tichelaar naastligger ten noorden Rapenburg 1661 238 74v
TJEPKES, SEERP Seerp Tiepkes , c.s. verkoper Zuiderhaven 50 1668 239 140v
TJEPKES, SEERP Seerp Tiepkes naastligger ten westen Rapenburg 1665 239 6ra
TJEPKES, SJOERD Sioerd Tiepkes , burger c.u. koopman verkoper onbekend 1647 236 7r
TJEPKES, SJOERD Sioerd Tiepkes bieder 1/3 kamer Grote Kerkstraat 1663 238 20ar
TJEPKES, SJOERD Sjoerd Tiepkes , burger koper 2/3 woning OZ 1663 238 180v
TJEPKES, SJOERD Sjoerd Tiepkes koper 1/2 woning Lanen 21 1665 239 15v
TJEPKES, SJOERD Sjoerd Tiepkes koper 1/2 woning Lanen 23 1665 239 4ra
TJEPKES, IENTE huis (5) van Ynte Tiepkes grondpacht onbekend 1663 238 189v
TJEPKES, IEPE wijlen Ype Tiepkes Kleine Bredeplaats 20 1663 238 165v
TJEPKES, IEPE wijlen Ype Tiepkes Vijver 7 1664 238 234r
TJEPKES, IETJE Ytie Tiepkes naastligger ten noorden Peterseliestraat 1663 238 185r
TJERKS, HILLE Hille Tiercks verkoper Bildtpoort (gebied) 1667 239 125r
TJERKS, SIETSE Sytse Tierckx verkoper Noorderhaven NZ 1657 237 126r
TJERKS, AAFKE Aafke Tiercx Noorderhaven NZ 1658 237 177v
TJERKS, AUKE weduwe van Aucke Tiercx naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 1633 233 126r
TJERKS, AUKE wijlen Aucke Tiercx Sint Jacobstraat WZ 1634 233 130r
TJERKS, FOPPE de erven van Foppe Tiercx naastligger ten westen Lanen 37 1658 237 147r
TJERKS, HERE Heere Tiercx naastligger ten westen Noorderhaven 104 1641 234 142r
TJEERDS, ENNE Inne Tierds naastligger ten oosten Rommelhaven 15 1646 235 216r
TJEERDS, WALING Waling Tierds verkoper Heiligeweg 46 1651 236 173r
TJEERDS, IEFKE Yfke Tierds , burger Romastraat 6 1732 248 87v
, ENNE Enne Tierdss houtkoper naastligger ten oosten Hofstraat 1647 235 243v
TJEERDS, FEDDE Fedde Tierdts , burger koper hof met zomerhuis en galerij Droogstraat NZ 1657 237 131v
TJEERDS, JOUKE Joucke Tierdts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 1667 239 107v
TJEERDS, Pjitie Tierdts onbekend 1646 235 235r
TJEERDS, PIEKE wijlen Pyke Tierdts Schritsen NZ 1680 241 114r
TJEERDS, SJOERD plaats van koper Sioerd Tierdts , c.u. naastligger ten zuiden onbekend 1647 235 266r
TJEERDS, SJOERD Sioerd Tierdts , c.u. lakenkoper verkoper onbekend 1647 235 266r
TJEERDS, SJOERD de erven van Sioerd Tierdts naastligger ten oosten Zuiderhaven 55 1694 243 108v
TJEERDS, WALING Walingh Tierdtsen Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r
TJERKS, ALLERT Allert Tierks verkoper Droogstraat ZZ 1665 239 32v
TJERKS, ANDRIES de weduwe van Anderys Tierks naastligger ten oosten Zuiderhaven 15 1738 249 285v
TJERKS, BAUKE Bauke Tierks koper huis, brouwerij en mouterij Heiligeweg 9 1665 239 31v
ZANDSTRA, BOUWE TJERKS Bouwe Tierks Zandstra verkoper Zoutsloot NZ 1723 246 160v
TJERKS, ETJE Ettie Tierks Rapenburg ZZ 1737 249 212r
TJERKS, FEDDRIK de weduwe van Feddrik Tierks naastligger ten zuiden Noordijs 5 1664 238 213v
TJERKS, JAKOB het huis de Fontein Jacob Tierks , burger herbergier koper huis Hofstraat 17 de Fontein 1732 248 171v
TJERKS, JAKOB Jacob Tierks , burger herbergier koper mouterij genaamd de Acker Hoogstraat 9 1738 249 230r
TJERKS, RIEMKJE Riemke Tierks Midlumerlaan 1750 252 80r
TJERKS, RUURD Ruirdt Tierks naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1724 246 197v
TJERKS, RUTGER Rut Tierks bontwever koper huis Rapenburg NZ 1732 248 104v
TJERKS, RUURD Ruurd Tierks huurder nog 1 jaar na koop Rommelhaven 1724 246 193v
TJERKS, SIETSE Sytse Tierks koper bouwland 5 pm, 4 einsen, 15 penningen, acht roeden en 3 voet ((per pm)) onbekend 1660 238 42r
TJERKS, SIETSE Sytse Tierks naastligger ten oosten Midlumerlaan 1660 238 49v
ZANDSTRA, AAFKE TJERKS Aefke Tierx Sanstra, burger Weverstraat 1696 243 200r
TJERKS, ANDRIES Andries Tierx verkoper Romastraat ZZ 1725 246 230r
TJERKS, AUKE wijlen Auke Tierx Bildtstraat WZ 1641 234 161r
TJERKS, BAUKE Baucke Tierx , burger brouwer koper huis Scheffersplein OZ 1686 242 122r
TJERKS, BAUKE wijlen Baucke Tierx brouwer Nieuwstraat WZ 1696 243 236r
TJERKS, BAUKE de weduwe van Bauke Tierx brouwer naastligger ten noorden Scheffersplein 1698 243 338r
TJERKS, BAUKE de weduwe van Bauke Tierx naastligger ten zuiden Zoutsloot 1715 245 319r
TJERKS, DOUWE de weduwe van Douwe Tierx naastligger ten zuiden Kerkpoort (gebied) 1667 239 94v
TJERKS, GEERTJE Geertie Tierx Weverstraat 1650 236 117v
TJERKS, JAKOB Jacob Tierx , n.u. mr. wagenmaker naastligger ten oosten Lombardstraat 1698 243 387r
TJERKS, JAN Jan Tierx , burger verkoper Noorderhaven NZ 1641 234 125v
TJERKS, JAN Jan Tierx , burger koper huis met een lege plaats of tuintje Raamstraat 5 1697 243 279r
TJERKS, JAN Jan Tierx schipper op Deventer Heiligeweg 28 1724 246 190v
TJERKS, Ruth? Tierx , burger bontwever verkoper Rapenburg NZ 1739 250 9v
TJERKS, RUURD Ruyrd Tierx , burger koper Moriaanstraat NZ 1696 243 240r
TJERKS, SIEMEN Simon Tierx Werfpad 7 1712 245 170v
GEITJEBAAN, SIEBREN TJERKS de erven van Sybren Tierx Geitiebaan naastligger ten noorden Bildtstraat 16 1716 245 267v
TJERKS, TEEKE Taeke Tierx , burger mr. hoosbreyder koper 2/3 huis Kleine Bredeplaats 2 1686 242 125r
TJITSES, KORNELIS Cornelis Tiesses mr. gortmaker koper door niaar 1/2 huis Heiligeweg 66 1698 243 385r
TJITSES, KORNELIS Cornelis Tiesses mr. gortmaker eigenaar van 1/2 Heiligeweg 66 1698 243 385r
TJITSES, JANKE Jancke Tiesses , burgerse Franekereind 28 1686 242 114r
TJITSES, MARTJEN Maertie Tiesses Zuiderplein 1 1658 237 146r
TIETES, ANTJE Antje Tietes Noorderhaven 23 1787 262 167r
TIETES, KLAAS Claas Tietes huurder huur Brouwersstraat 9 1786 262 115r
TIETES, DIRK Dirk Tietes koper Karremanstraat OZ 1732 248 113r
TIETES, DIRK Dirk Tietes bontwever verkoper van 1/2 Karremanstraat 1742 250 268r
TIETES, EESGE Eesge Tietes koper Karremanstraat OZ 1732 248 113r
TIETES, EESGE Esge Tietes bontwever verkoper van 1/2 Karremanstraat 1742 250 268r
BLINKSMA, HETTE TIETES burgerhopman Hette Tietes Blinxma, c.u. koper 2 aanelkaar staande huizen of woningen, 1 met een tuintje en een steeg tussen 1 Nieuwstraat 1698 243 338v
BLINKSMA, HETTE TIETES burgerhopman Hette Tietes Blinxma, c.u. naastligger ten westen Nieuwstraat 1698 243 338v
BLINKSMA, HETTE TIETES de weduwe van Hette Tietes Blinxma naastligger ten oosten Hoogstraat ZZ 1719 246 53v
TIETES, HOITE Hoyte Tietes Lanen 6 1651 236 161r
TIETES, MARTJEN Martien Tietes onbekend 1701 244 111r
TIETES, SWAANTJE Swaantje Tietes koper pakhuis, voorheen ververij Rozengracht ZZ 1788 262 306v
TIETES, SWAANTJE Swaantje Tietes Boutsma Schritsen 60 1788 263 8r
TIETES, SWAANTJE Swaantje Tietes Boutsma Schritsen ZZ 1788 263 8r
, ANTJE Antie Tiisses Rapenburg NZ 1646 235 203v
SYBESMA, SAKE TIEMENS Sake Tijmens Sibisma mr. bakker koper woning met een plaats daarbij Liemendijk 1712 245 173v
TIEMENS, WILLEMKE Willemke Tijmens koper huis (wonend op Lijnbaan net buiten Bilpoort) Lammert Warndersteeg WZ 1728 247 94v
TIEMENS, WILLEMKE Willemke Tijmens , burger verkoper Lammert Warndersteeg 1732 248 173v
TIEMENS, ANTJE Antje Tijmons , c.m. Rinnertspijp WZ 1770 257 151v
TIEMENS, HENDRIK Hendrik Tijmons zeilmaker verkoper van 1/2 Rinnertspijp WZ 1770 257 151v
TIJSES, ERNST Eernst Tijs verkoper Nieuwstraat OZ 1649 236 57v
TIJSES, FRANS Frans Tijsen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1731 248 54v
TIJSES, HENDRIK wijlen Hendrick Tijsen Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
TIJSES, HENDRIK wijlen Hendrick Tijsen Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
TIJSES, HENDRIK wijlen Hendrick Tijsen Vijverstraat NZ 1640 234 117v
TIJSES, HENDRIK wijlen Hendrick Tijsen Vijverstraat NZ 1640 234 117v
TIJSES, HILTJE Hiltie Tijsen Kerkpoortstraat 15 1751 252 112r
TIJSES, JAN Jan Tijsen havenchergier huurder Zoutsloot ZZ 1735 249 59v
TIJSES, NANNE wijlen Nanning Tijsen Scheerstraat ZZ 1736 249 114r
TIJSES, PIETER Pytter Tijsen verkoper Romastraat 1667 239 105v
TIJSES, ROELOF Roelof Tijsen verkoper Kerkpoortstraat 1731 248 13v
TIJSES, WILLEM lege plaats en houtstek van de erfgenamen van Willem Tijsen naastligger ten westen Hoogstraat 1641 234 157v
TIJSES, IEPE Ype Tijsens huurder Hoogstraat 1658 237 173av
TIJSES, AGNIETJE Agnes Tijses verkoper Oosterkeetstraat 1671 240 63v
TIJSES, ANTJE Antie Tijssen Kerkpoortstraat ZZ 1660 238 69v
TIJSES, AREND Arent Tijssen bontwever verkoper Kerkpoortstraat 1761 255 46r
TIJSES, AREND Arent Tijssen bontwever huurder onbekend 1762 255 125v
TIJSES, ARJAANTJE Arjantje Tijssen , burger Moriaanstraat 12 1751 252 121r
TIJSES, DIEUWKE Dieucke Tijssen Rapenburg 1665 239 1ra
TIJSES, DIEUWKE Dieucke Tijssen verkoper (dezelfde verkoper als van het vorige perceel??????? of N.N.?????) Havenplein 1665 239 1ra
TIJSES, DOUWE Douue Tijssen , burger koper huis met plaats Droogstraat NZ de Valk 1642 234 163v
TIJSES, EERKE de kamer van wijlen Eerk Tijssen naastligger ten noorden Lanen NZ 1663 238 16ar
TIJSES, EERKE Eerk Tijssen Lanen NZ 1663 238 16ar
TIJSES, EERKE Eerk Tijssen Lanen NZ 1663 238 16ar
TIJSES, EERKE wijlen Eerk Tijssen Gardenierstraat 2 1716 245 259v
TIJSES, FREERK Freerk Tijssen , c.u. verkoper Kerkpoort (gebied) 1711 245 156v
TIJSES, FREERK Freerk Tijssen naastligger ten noorden Voorstraat 97achter 1721 246 94r
TIJSES, GATSKE Gatske Tijssen Brouwersstraat 1 1735 249 77v
TIJSES, GATSKE Gatske Tijssen Gardenierstraat 1 1765 256 94r
TIJSES, GIJSBERT Gijsbert Tijssen varenspersoon verkoper Vijverstraat 26 1749 251 271v
TIJSES, HANS Hans Tijssen verkoper Franekereind 24 1696 243 188v
TIJSES, HENDRIK Hendrick Tijssen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ 1712 245 172v
TIJSES, HENDRIK Hendrik Tijssen , burger koper huis Karremanstraat OZ 1728 247 142v
TIJSES, HENDRIK Hendrik Tijssen naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1736 249 126v
TIJSES, HENDRIKJE Hendrikjen Tijssen huurder Liemendijk 1740 250 115v
TIJSES, HILTJE Hiltie Tijssen verkoper Kerkpoortstraat 1725 246 242r
TIJSES, HILTJE Hiltje Tijssen , burger Kromme Elleboogsteeg ZZ 1729 247 225v
TIJSES, IEPE Ippe Tijssen verkoper Rozengracht 1646 235 234v
TIJSES, JAN wijlen Jan Tijssen Kleine Kerkstraat 1648 236 54v
TIJSES, JAN wijlen Jan Tijssen Kleine Kerkstraat 1649 236 82r
TIJSES, JAN de weduwe van Jan Tijssen Schil huurder Molenpad 1754 253 154v
TIJSES, JELTJE Jeltje Tijssen verkoper van 1/4 Zuiderhaven 27 1730 247 326v
TIJSES, JETSE Jitse Tijssen mr. timmerman verkoper onbekend 1647 236 4r
TIJSES, LIJSBET Lijsbeth Tijssen Kerkpoortstraat 1675 240 179r
TIJSES, MARTJEN Maertie Tijssen ten oosten van Harlingen 1668 239 175r
TIJSES, MAAIKE Mayke Tijssen huurder Romastraat ZZ 1784 261 254r
TIJSES, MICHIEL Michiel Tijssen huurder Franekerpoort (gebied) 1784 261 142r
TIJSES, MINNE Minne Tijssen naastligger ten westen Noorderhaven 67 1693 243 32v
TIJSES, MINKE Minne Tijssen verkoper in qult Grote Bredeplaats NZ 1722 246 132r
TIJSES, NANNE Nanning Tijssen , burger koper huis Scheerstraat 6 1729 247 290r
TIJSES, PIETER Pieter Tijssen naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36 1765 256 111r
TIJSES, PIETER Pieter Tijssen scheepstimmerbaas koper huis Noorderhaven 56 1781 260 157r
TIJSES, PIETER Pieter Tijssen scheepstimmerman verkoper Zuiderhaven 36 1782 261 7v
TIJSES, PIETER Pieter Tijssen scheepstimmerbaas naastligger ten noorden Voorstraat 15 1783 261 43v
TIJSES, PIETER Pieter Tijssen naastligger ten westen Lanen 38 1784 261 137r
TIJSES, PIETER Pieter Tijssen naastligger ten noorden Voorstraat 13 1788 263 46r
TIJSES, PIETER Pieter Tijssen naastligger ten westen Lanen ZZ 1790 263 264r
TIJSES, PIETER Pyter Tijssen scheepstimmerman koper huis en tuintje Nutstraat 2 1761 255 107v
TIJSES, PIETER Pytter Tijssen verkoper van 2/10 Zoutsloot ZZ 1666 239 51r
TIJSES, PIETER Pytter Tijssen verkoper Kruisstraat ZZ 1669 239 185r
TIJSES, REINOU Reinu Tijssen Zuiderhaven ZZ 1667 239 88r
TIJSES, ROELOF Roelof Tijssen , burger verkoper Moriaanstraat NZ 1731 247 381r
TIJSES, SIERK Sierck Tijssen , c.u. schipper (groot-) koper huis Lanen NZ 1646 235 225r
TIJSES, SIERK huis van de koper Sierck Tijssen naastligger ten zuiden Lanen NZ 1646 235 225r
TIJSES, SIETSKE Sytske Tijssen , burger Zuiderhaven 73oost 1710 245 105r
TIJSES, SIETSKE Sytske Tijssen koper van 1/2 Karremanstraat OZ 1730 247 354v
TIJSES, TEEKE Taeke Tijssen , c.u. huurder voor boven Vijver OZ 1758 254 143v
TIJSES, TEUNTJE Theuntje Tijssen verkoper van 1/4 Zuiderhaven 27 1730 247 326v
TIJSES, TIEMEN Tijmen Tijssen huurder opkamer boven de kelder Rinnertspijp 2 1736 249 109r
TIJSES, TIEMEN Tymon Tijssen koper huis of woning Rinnertspijp WZ 1740 250 111r
TIJSES, IEDE wijlen Yede Tijssen scheepstimmerman Vijverstraat 28 1763 255 190v
TIJSES, BEERTJE Beertie Tijssens , burger Hofstraat 16 1642 234 164r
TIJSES, GIJSBERT Gijsbert Tijssens koper huis (en een zilveren lepel) Vijverstraat 26 1732 248 142r
TIJSES, AGNIETJE Agnes Tijsses verkoper Oosterkeetstraat 1666 239 54r
TIJSES, EERKE Eerk Tijsses Lanen NZ 1663 238 168v
TIJSES, PIETER Pieter Tijsses koper huis Lanen 36 1782 260 191v
TIJSES, REINOU Reinu Tijsses , burger Voorstraat 90 1667 239 84r
TIETES, Thijtte Tijttes verkopers Zeilmakersstraat 1681 241 175r
TIEMENS, AREND de crediteuren van Aernt Timens verkoper Voorstraat 26achter 1641 234 138v
TIEMENS, AREND Aernt Timens , burger verkoper van 1/2 onbekend 1642 234 170r
TIEMENS, EISE wijlen Eise Timens Sint Odolphisteeg WZ 1718 246 27v
DONIA, HOBBE TIEMENS de landen van de plaats van wijlen Hobbe Timeus Donia naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
, GRIETJE Grietje Tinges Nieuwstraat 28 1800 265 256v
, GRIETJE Gritje Tinges Noordijs 27 1811 269 135r
, GRIETJE Grietje Tings Nieuwstraat 28 1781 260 44v
, KLAAS Claes Tinnerts ? , c.u. mr. timmerman koper huis Rommelhaven NZ 1698 243 374r
WIJNGAARDEN, ANTJE TJOMMES Antie Tiommes Wijngaarden verkoper Voorstraat 81 1724 246 208r
WIJNGAARDEN, ANTJE TJOMMES Antie Tiommes Wijngaarden verkoper Noorderhaven ZZ 1724 246 209r
WIJNGAARDEN, ANTJE TJOMMES Antie Tiommes Wijngaarden verkoper (en tesamen over het geheel) Voorstraat 33 1724 246 209v
WIJNGAARDEN, ANTJE TJOMMES Antie Tiommes Wijngaarden (erfgenamen van Hettie Borkes Hoeckstede) Zuiderhaven ZZ 1724 246 211r
WIJNGAARD, ANTJE TJOMMES Antie Tiommes Wijngaerden (erfgenaam v Fettie Borkes Hoekstede) Noorderhaven 90 1724 246 210v
WIJNGAARDEN, ANTJE TJOMMES Antie Tiommes Wijngaerden (erfgenaam v Fettie Borkes Hoekstede) Noorderhaven 90 1724 246 210v
WIJNGAARD, ANTJE TJOMMES Antie Tiommes Wijngaerden (erfgenaam van Fettie Bockes Hoekstede) Hofstraat 1724 246 211v
WIJNGAARDEN, ANTJE TJOMMES Antie Tiommes Wijngaerden (erfgenaam van Fettie Bockes Hoekstede) Hofstraat 1724 246 211v
TJOMMES, GERBRICHJE de erfgenamen van Gerbrigh Tiommes verkoper Kerkpad WZ 1666 239 37r
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaarden mr. bakker en koopman verkoper Voorstraat 81 1724 246 208r
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaarden mr. bakker en koopman verkoper Noorderhaven ZZ 1724 246 209r
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaarden mr. bakker en koopman verkoper Voorstraat 33 1724 246 209v
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaarden mr. bakker en koopman verkoper (erfgenamen van Hettie Borkes Hoeckstede) Zuiderhaven ZZ 1724 246 211r
WIJNGAARD, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaerden mr. bakker en koopman verkoper (erfgenaam v Fettie Borkes Hoekstede) Noorderhaven 90 1724 246 210v
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaerden mr. bakker en koopman verkoper (erfgenaam v Fettie Borkes Hoekstede) Noorderhaven 90 1724 246 210v
WIJNGAARD, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaerden mr. bakker en koopman verkoper (erfgenaam van Fettie Bockes Hoekstede) Hofstraat 1724 246 211v
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaerden mr. bakker en koopman verkoper (erfgenaam van Fettie Bockes Hoekstede) Hofstraat 1724 246 211v
TJOMMES, PIETJE Pietie Tiommes , burger Voorstraat NZ 1696 243 221v
TIETES, SCHELTE Schelte Tites bewoner Schritsen NZ 1726 246 248v
VORM, TJEERD Tjaard Tjaardsen van der Form naastligger ten westen Franekereind 12 1695 243 168v
TJEERDS, SIJKE Sijke Tjaerds verkoper Bildtpoort (gebied) ZZ 1663 238 168r
, TRIJNTJE Trijntie Tjaitses Lanen 46 1702 244 159r
, TRIJNTJE Trijntje Tjaitses verkoper Lanen 46 1729 247 259v
TJALKES, PIETER Pieter Tjalkes , c.u. mr. schoenmaker koper schoenmakersperk Schritsen ZZ 1666 239 38v
TJALKES, PIETER de weduwe en het nagelaten kind van Pieter Tjalkes verkoper Schritsen ZZ 1669 239 34va
TJALLINGS, DOOITSE Doitse Tjalles naastligger ten oosten Lombardstraat 1699 244 28r
TJALLINGS, DOOITSE Dooytsen Tjalles ontvanger Franekerpoort (gebied) 1707 245 26v
TJALLINGS, ABRAHAM Abraham Tjalling mr. schoenmaker Zuiderhaven 31 1757 254 65r
TJALLINGS, PIETER de erven van wijlen Pieter Tjalling naastligger ten noorden 1678 241 2ra
TJALLINGS, DOEDE de weduwe van Doede Tjallingh naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ 1680 241 119v
TJALLINGS, ANTJE Antie Tjallinghs Franekertrekvaart NZ 1687 242 200v
TJALLINGS, ANTJE Antie Tjallinghs Franekertrekvaart NZ 1687 242 200v
TJALLINGS, ARJEN Arjen Tjallinghs erfgenaam en verkoper Hofstraat 1681 241 155v
TJALLINGS, KLAAS Claes Tjallinghs erfgenaam en verkoper Hofstraat 1681 241 155v
TJALLINGS, DOEDE Doede Tjallinghs , c.u. turfdrager verkoper kamer Lammert Warndersteeg OZ 1678 241 13v
TJALLINGS, GERRIT Gerrit Tjallinghs mr. gortmaker koper door niaar huis bestaande uit voorhuis,peykamer,gang of galderij, loods bakhuis en achter h Grote Ossenmarkt 25 1722 246 152v
TJALLINGS, GIEKE Gijke Tjallinghs naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1693 243 30v
TJALLINGS, JAN Jan Tjallinghs erfgenaam en verkoper Hofstraat 1681 241 155v
TJALLINGS, NEELTJE Neeltie Tjallinghs erfgenamen en verkopers Hofstraat 1681 241 155v
TJALLINGS, REIN Rein Tjallinghs eigenaar van 1/2 Voorstraat NZ 1668 239 141r
TJALLINGS, REIN Rein Tjallinghs bewoner Voorstraat NZ 1668 239 141r
TJALLINGS, RINTJE Rintie Tjallinghs schipper op Leeuwarden (trek-) naastligger ten noorden Lombardstraat 1682 241 196r
TJALLINGS, RINTJE Rintie Tjallinghs naastligger ten westen Voorstraat 57 1695 243 144v
TJALLINGS, RINTJE Rintie Tjallinghs herbergier naastligger ten noorden Voorstraat 57 1695 243 144v
TJALLINGS, WIETSKE Wytske Tjallinghs verkoper Bildtpoort (gebied) 1689 242 269v
TJALLINGS, ABRAHAM Abraham Tjallings mr. schoenmaker koper huis Hoogstraat 16 1767 257 23r
TJALLINGS, ABRAHAM Abraham Tjallings mr. schoenmaker verkoper Grote Kerkstraat 46 1768 257 35v
TJALLINGS, ABRAHAM Abraham Tjallings , c.u. bewoner (van het voorste gedeelte) Hoogstraat 16 1770 257 173r
TJALLINGS, ABRAHAM Abraham Tjallings mr. schoenmaker Hoogstraat 16 1770 257 173r
TJALLINGS, EEDE de erfgenamen van Aede Tjallings verkoper Weverstraat 1664 238 237v
TJALLINGS, ALBERT Albert Tjallings , burger verkoper van 1/3 Droogstraat ZZ 1730 247 307r
TJALLINGS, ANTJE Antie Tjallings Franekereind 4 1784 261 202r
TJALLINGS, ANTJE Antje Tjallings verkoper Nieuwstraat 64 1783 261 97r
TJALLINGS, ANTJE Antje Tjallings Kruisstraat 3 1784 261 171r
TJALLINGS, ANTJE Antje Tjallings Zoutsloot 67 1808 268 43v
TJALLINGS, BOTJE Botje Tjallings Noorderhaven 90 1727 247 22r
TJALLINGS, BOTJE Bottje Tjallings , burger winkelier Voorstraat 94 1734 249 7v
TJALLINGS, BOTJE Bottje Tjallings verkoper van 1/2 William Boothstraat OZ 1758 254 265r
TJALLINGS, BOTJE Bottje Tjallings verkoper van 1/2 William Boothstraat OZ 1758 254 265r
TJALLINGS, BRECHTJE Bregtje Tjallings koper huis Noorderhaven 90 1727 247 22r
TJALLINGS, CATHARINA Catharina Tjallings Bildtstraat 4 1770 257 157r
TJALLINGS, CATHARINA Catharina Tjallings Sopingjus winkelier Bildtstraat 11 1764 256 33v
TJALLINGS, DOEDE de weduwe van Doede Tjallings bewoner Lammert Warndersteeg OZ 1681 241 148v
TJALLINGS, DOOITSE Dooytje Tjallings naastligger ten noorden Zoutsloot OZ 1706 245 5r
TJALLINGS, FRANS Frans Tjallings Franekereind 17 1728 247 2ra
TJALLINGS, GATSE Gadze Tjallings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34achter 1770 257 171r
TJALLINGS, GATSE Gadze Tjallings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34achter 1772 258 5v
TJALLINGS, GATSE Gatse Tjallings , burger verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 356r
TJALLINGS, GATSE Gatse Tjallings , burger koper huis Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r
TJALLINGS, GATSE Gatse Tjallings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34achter 1745 251 111r
TJALLINGS, GATSE de verkoper Gatse Tjallings koordewerker naastligger ten westen Nieuwstraat 38 1761 255 66v
TJALLINGS, GATSE Gatse Tjallings koordewerker verkoper Nieuwstraat 38 1761 255 66v
TJALLINGS, GATSKE Gatske Tjallings Gardenierstraat 1768 257 50v
TJALLINGS, GATSKE Gatske Tjallings naastligger ten westen Gardenierstraat 1768 257 50v
TJALLINGS, GEERTJE Geertje Tjallings , burgerse Droogstraat 59 1756 254 40v
TJALLINGS, GERKE wijlen Gerke Tjallings Achterstraat NZ 1700 244 78r
TJALLINGS, GERLOF Gerlof Tjallings koper kamer Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 365r
TJALLINGS, GERRIT Gerrit Tjallings mr. gortmaker koper huis Vijverstraat 22 1742 250 267r
TJALLINGS, GERRIT Gerrit Tjallings mr. gortmaker naastligger ten zuiden Karremanstraat 1742 250 268r
TJALLINGS, GERRIT de erven van Gerrit Tjallings naastligger ten westen Vijverstraat 28 1781 260 7r
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings , c.u. koper schuur of stalling Vijverstraat ZZ 1720 246 71v
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings , burger mr. gortmaker koper kamer Grote Ossenmarkt 25 1728 247 69r
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 25 1728 247 69r
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 25 1728 247 69r
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings , burger mr. gortmaker verkoper van 1/3 Droogstraat ZZ 1730 247 307r
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings mr. gortmaker huurder 2e graanzolder van boven Rommelhaven 15 1734 249 11v
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats WZ 1745 251 91v
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings naastligger ten westen Kleine Bredeplaats WZ 1745 251 91v
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings naastligger ten noorden Droogstraat 61 1755 253 200v
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings mr. gortmaker verkoper Droogstraat NZ 1755 253 205r
TJALLINGS, GERRIT