Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Na  Ne  Ni  No  Nu  Ny  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
NAMMENS, WIEBE Wybe Nammens , c.u. naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 25 1758 254 165r
NAMMENS, WIEBE Wybe Nammens , n.u. naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 25 1763 255 187v
, WIEBE de weduwe van Wybe Nammerts naastligger ten westen Lanen 3 1783 261 47v
, WIEBE de weduwe van Wybe Nammerts naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 25 1801 266 20r
, WIEBE de weduwe van Wybe Nammerts naastligger ten westen Lanen 3 1805 267 123r
NAMMENS, WIEBE Wybe Nammes , n.u. naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 25 1765 256 127v
, JANKE Janke Nanders huurder Rommelhaven 10 1766 256 169v
NANNES, AREND Aernt Nannes kuiper verkoper Hondenstraat 2 1670 240 25v
NANNES, ANTJE Antie Nannes naastligger ten noorden Voorstraat 93 1667 239 75r
NANNES, ANTJE Antie Nannes naastligger ten noorden Schoolsteeg 1667 239 104v
NANNES, ANTJE Antie Nannes naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ 1686 242 112v
NANNES, KLAAS Claes Nannes schipper op Dokkum (trek-) koper woning Ooievaarsteeg WZ 1714 245 205r
BOER, DIRK NANNES Dirk Nannes de Boer oud schipper (beurt-) koper huis en tuintje Zoutsloot NZ 1781 260 107r
NANNES, GERBEN Gerben Nannes bewoner (levenslang en geen huur) Oosterkeetstraat 1721 246 120v
WIERDA, GERRIT NANNES Gerrit Nannes Wierda mede rechter van Baarderadeel verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 1708 245 55r
WIERDA, GERRIT NANNES Gerrit Nannes Wyerda mede rechter van Baarderadeel verkoper van 1/2 Karremanstraat 1708 245 54r
GRETTINGA, HIDDE NANNES mr. Hiddes Nannes Grettinga verkoper van 1/3 onbekend 1675 240 21va
NANNES, JETSE Jetze Nannes Heiligeweg 25 1773 258 122v
FABER, JOHANNES NANNES mr. Joan Nannes Faber chirurgijn verkoper Noorderhaven 34achter 1668 239 162r
FABER, JOHANNES NANNES Joan Nannes Faber, c.u. verkoper Hoogstraat 1668 239 176r
FABER, NANNES Maeyke* Nannes Faber (Zie Alle Friezen: Huwelijk (Maeyke)) Hoogstraat 30 1668 239 29ra
NANNES, MELCHERT Melcher Nannes koper huis Nieuwstraat 48 1658 237 176r
NANNES, MELCHERT Melcher Nannes , c.u. verkoper Nieuwstraat 48 1665 239 15v
NANNES, RINSE wijlen Rinse Nannes kuiper Noorderhaven NZ 1642 234 166v
NANNES, TRIJNTJE Trijntie Nannes Karremanstraat 22 1658 237 173r
NANNES, TRIJNTJE Trijntie Nannes verkoper onbekend 1682 241 192v
KOEDIJK, AREND NANNES het nieuw gebouwde huis van Aarnt Nanninghs Koedijk, c.u. naastligger ten oosten Zuiderhaven 15 1665 239 4r
KOEDIJK, AREND NANNES Aarnt Nanninghs Koedijk, burger verkoper Zuiderhaven 15 1665 239 4r
NANNES, GRIETJE Griettie Nanninghs , burger Kerkpad WZ 1648 236 39r
NANNES, GRIETJE Griettie Nanninghs , burger Kerkpad WZ 1648 236 39r
NANNES, RIENKJE Rienx Nanninghs Nieuwstraat OZ 1688 242 253r
NANNES, AAFKE Aefke Nannings huurder Heiligeweg 54 1736 249 108r
NANNES, AREND Aernt Nannings Koedijck koper huis met de wal tot aan de haven toe Zuiderhaven 15 1663 238 187v
NANNES, ANTJE Antie Nannings naastligger ten noorden huis van, bewoond door Voorstraat 93 1685 242 61v
NANNES, DIRK Dirk Nannings naastligger ten oosten Karremanstraat 15 1782 260 272r
NANNES, DIRK de weduwe Dirk Nannings naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1788 262 258r
BEER, DIRK NANNES wijlen Dirk Nannings de Beer oud schipper (grootveer-) Zoutsloot NZ 1787 262 238v
NANNES, GRIETJE de weduwe Grietje Nannings naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1665 239 15r
NANNES, GRIETJE de weduwe Grietje Nannings naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1668 239 130r
NANNES, H. H. Nannings advocaat Hof van Friesland verkoper Nieuwstraat 1684 242 18v
NANNES, HISKE Hiske Nannings verkoper van 5/8 Karremanstraat 23 1760 254 255r
WERF, JAN NANNES Jan Nannings van der Werff verkoper Grote Kerkstraat 40oost 1674 240 147v
NANNES, K Nannings advocaat Hof van Friesland Wasbleek 1684 242 17r
NANNES, K Nannings advocaat Hof van Friesland Kerkpoortstraat 1684 242 18r
NANNES, NANKE Nanneke Nannings Droogstraat 1684 242 25v
NANNES, NANKE Nanneke Nannings Wortelstraat 1 1684 242 26r
NANNES, RIJKJE Rijckjen Nannings Moriaanstraat ZZ 1720 246 73v
NANNES, SJOUKJE de kamer van Sioukjen Nannings naastligger ten oosten Hofstraat NZ 1696 243 199r
NANNES, SJOUKJE ongehuwde dochter Sioukjen Nannings koper kamer Hofstraat NZ 1696 243 199v
NANNES, SJOUKJE Sjouckie Nannings Droogstraat 1684 242 25v
NANNES, SJOUKJE Sjouckie Nannings Wortelstraat 1 1684 242 26r
NANNES, SJOUKJE Sjoukjen Nannings naastligger ten oosten Hofstraat NZ 1701 244 98v
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1760 255 24v
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings koper smeersmelterij en huis Noorderhaven 8 1764 256 47v
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings koemelker verkoper Bildtpoort (gebied) 1765 256 144v
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings karreman koper stal Zoutsloot ZZ 1767 256 240v
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings karreman huurder Zoutsloot ZZ 1767 256 240v
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings naastligger ten westen Noorderhaven 10 1770 257 153r
NANNES, SIEBREN de weduwe van Sybren Nannings naastligger ten westen Noorderhaven 10 1782 260 273r
NANNES, SIEBREN de weduwe van Sybren Nannings naastligger ten westen onbekend 1790 263 200r
NANNES, SIEBREN de weduwe van Sybren Nannings naastligger ten westen Noorderhaven 10 1791 263 300v
NANNES, SIEBREN de weduwe van Sybren Nannings naastligger ten westen Noorderhaven 10 1791 263 322v
NANNES, TIJS Thys Nannings timmermansgesel verkoper Scheerstraat ZZ 1736 249 114r
NANNES, TIJS Tijs Nannings naastligger ten zuiden Lanen 66 1739 250 6r
NANNES, TIJS Tijs Nannings , c.s. naastligger ten zuiden Lanen 66 1750 252 100r
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten noorden Molenpad NZ 1730 247 303v
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten noorden Molenpad 1733 248 277v
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten noorden Molenpad 1735 249 41v
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ 1748 251 234v
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 1748 251 237r
NANNES, WILLEM de erven van Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1751 252 121r
NANNES, WILLEM de erven van Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10 1751 252 123v
NANNES, WILLEM de weduwe van Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 1754 253 163v
NANNES, WILLEM Willem Nannings mr. bontwever Oosterbolwerk 1754 253 175r
NANNES, ANTJE Antie Nannis naastligger ten noorden Voorstraat 93 1667 239 76r
NUTTERTS, JETSKE Jetske Netters koper kamer Gardenierstraat ZZ 1711 245 142v
NUTTERTS, JETSKE Jetske Netters , burgerse verkoper Gardenierstraat ZZ 1717 245 290v
NUTTERTS, TRIJNTJE Trijntie Netters koper huis, put, bak Sint Jacobstraat 5 1719 246 56v
NUTTERTS, JOHANNES Joannes Nettes verkoper Zoutsloot ZZ 1663 238 17av
NUTTERTS, JOHANNES Johannes Nettes verkoper Grote Ossenmarkt ZZ 1663 238 171r
NICOLAAS, FEITE Feitel Nickels grondpacht verschuldigd aan dit huis Weverstraat 1723 246 171r
NICOLAAS, HANS de kamers van Hans Niclaas verpachter grond Moriaanstraat ZZ 1670 239 215r
NICOLAAS, HANS Hans Niclaes verkoper onbekend 1672 240 89v
NICOLAAS, JOHANNES Johannes Nicolaas huurder beneden oost (per week) Grote Kerkstraat 44 1778 259 126v
NICOLAAS, HANS Hans Nicolaus naastligger ten oosten Weverstraat 1699 244 27v
NICOLAAS, HANS Hans Nicolaus Riet, burger koper 2 kamers Weverstraat het Dorstige Hondje 1667 239 114v
, MEILE Meyle Nijlckes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 19 1680 241 90v
, SCHELTE Schelte Nistes bewoner Schritsen 31 1732 248 138r
, SCHELTE Schelte Nistes verkoper Schritsen 31 1732 248 138r
, SEERP Seerp nn naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1725 246 220v
NOLKES, HILTJE Hiltje Nolkes onbekend 1767 257 33r
NOLLES, JAN hopman Jan Nolles Heiligeweg 7 1708 245 43v
NOLLES, JAN hopman Jan Nolles , burger koper huis en tuin Grote Bredeplaats 24 1708 245 57r
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles koper 1/2 stal Zuiderpoort (gebied) 1710 245 131r
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles eigenaar van 1/2 Zuiderpoort (gebied) 1710 245 131r
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles koper 1/2 huis Zuiderpoort (gebied) 1710 245 131r
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles eigenaar van 1/2 Zuiderpoort (gebied) 1710 245 131r
NOLLES, JAN Vroedsman Jan Nolles koper hof met bomen, bloemen, planten en zomerhuis Weverstraat 1711 245 156r
NOLLES, JAN Vroedsman Jan Nolles koper woning Nieuwstraat 40 1712 245 172av
NOLLES, JAN Vroedsman Jan Nolles , c.u. koper zoutkeet met de zoutpanne en verdere goederen Nieuwstraat 42 1712 245 174v
NOLLES, JAN de woning mede gekogt door Jan Nolles , c.u. naastligger ten noorden Nieuwstraat 42 1712 245 174v
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles verkoper Zuiderstraat ZZ 1714 245 207r
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles verkoper Nieuwstraat 40 1715 245 234r
NOLLES, JELLE Jelle Nolles , c.s. naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1720 246 74v
NOLLES, JELLE Jelle Nolles naastligger ten noorden Rommelhaven 1722 246 137r
NOLLES, JELLE Jelle Nolles mr. scheepstimmerman verkoper van 1/3 Rommelhaven ZZ 1723 246 164r
NOLLES, JELLE als bewoner Jelle Nolles naastligger ten oosten Rommelhaven 2 1727 247 44v
NUTTERTS, DIEUWKE Dieuwke Nuttes koper huis Gardenierstraat ZZ 1804 267 52v