Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Za  Ze  Zi  Zo  Zu  Zy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
, MARIA Maria Zaad verkoper Hoogstraat 30 1810 269 64v
, JOHANNES Johannis Zadelmaker naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 11 1810 269 20v
ZANDSTRA, BOUWE TJERKS Bouwe Tierks Zandstra verkoper Zoutsloot NZ 1723 246 160v
ZANDSTRA, JAN TJERKS Jan Tjercks Zanstra naastligger ten noorden Zuiderhaven 73oost 1699 243 397v
ZANDSTRA, MARIA DIRKS Marijke Dirx Zanstra, burger Karremanstraat OZ 1728 247 142v
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jans Zanstra, burger bontwever koper huis Kerkpoortstraat 51 1730 247 300r
ZANDSTRA, TIETJE Tytie Zanstra verkoper Zuiderhaven 73oost 1699 243 397v
, ANTJE Anna Catharina Zarkrern Lanen 79 1787 262 231v
, ANTJE Anna Catharina Zarkzeen Grote Kerkstraat 44 1784 261 139r
, ANTJE Anna Catharina Zarkzeen Grote Kerkstraat 44 1784 261 139r
, ANTJE Anna Catharina Zarkzeen Grote Kerkstraat 42 1784 261 140r
, ANTJE Anna Catharina Zarkzeen Grote Kerkstraat 42 1784 261 140r
, ANTJE Anna Catharina Zarkzeen Grote Kerkstraat 42 1784 261 140r
, ANTJE Anna Catharina Zarkzeen Lanen 79 1784 261 141r
, ANTJE Anna Catharina Zarkzeen naastligger ten westen Lanen 81achter 1784 261 206r
, ANTJE Anna Catharina Zarkzeen Lanen 81achter 1784 261 206r
, ANTJE Anna Catharina Zarkzeen Grote Kerkstraat 44 1785 261 284r
, ANTJE Anna Catharina Zarkzeen Grote Kerkstraat 42 1785 261 285r
ZEE, de weduwe van van der Zee naastligger ten noorden Voorstraat 101 1803 266 306v
ZEE, de weduwe van van der Zee naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 14 1804 267 43v
ZEE, BINKE Bente van der Zee naastligger ten noorden Voorstraat 99 1793 264 82v
ZEE, BINKE Bente van der Zee naastligger ten noorden Voorstraat 101 1793 264 88r
ZEE, BINKE Bente van der Zee verkoper Noordijs 12 1795 264 266v
ZEE, BINKE SIETSES Bente Sytses van der Zee koopman koper huis Noordijs 12 1792 264 31r
ZEE, S. de weduwe van S. van der Zee naastligger ten westen Voorstraat 99 1793 264 82v
ZEE, SIETSE ANDRIES de weduwe van Sydse Drieses van der Zee naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 14 1787 262 156r
ZEE, SIETSE wijlen Sydze van der Zee verkoper Noordijs WZ 1805 267 124r
ZEE, SIETSE wijlen Sytse D. van der Zee Voorstraat 101 1793 264 88r
ZEE, SIETSE ANDRIES wijlen Sytse Drieses van der Zee koopman Voorstraat 101 1787 262 215r
ZEE, SIETSE ANDRIES de weduwe van Sytse Drieses van der Zee naastligger ten oosten Noorderhaven 43 1789 263 110r
ZEE, SIETSE ANDRIES Sytze Drieses van der Zee koopman koper huis (waren huurders) Voorstraat 97 de Ossenkop 1780 259 297v
ZEE, SIETSE ANDRIES Sytze Drieses van der Zee koopman koper huis Kleine Kerkstraat 5 1782 260 260r
ZEE, SIETSE ANDRIES Sytze Drieses van der Zee koper huis Kleine Kerkstraat 12 1783 261 39r
ZEE, SIETSE ANDRIES wijlen Sytze Drieses van der Zee koopman Voorstraat 97 1802 266 149v
ZEE, SIETSE ANDRIES wijlen Sytze Drieses van der Zee koopman Voorstraat 97 1802 266 149v
ZEE, SIETSE ANDRIES wijlen Zytse Drieses van der Zee Weeshuisstraat 1786 262 53r
ZEE, SIETSE ANDRIES wijlen Zytse Drieses van der Zee koopman Weeshuisstraat 1791 263 290v
ZEE, SIETSE ANDRIES wijlen Zytse Drieses van der Zee Noordijs 12 1795 264 266v
BONNES, DOUWE Douwe Bonnes Zeefsma mr. ijzerkramer koper huis Lanen 82 de Grauwe Kat 1779 259 186v
BONNES, DOUWE Douwe Bonnes Zeefsma mr. ijzerkramer verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 4 1782 260 233r
BONNES, DOUWE Douwe Bonnes Zeefsma koopman Nieuwstraat 33 1793 264 110v
BONNES, DOUWE wijlen Douwe Bonnes Zeefsma verkoper Lanen 82 1797 265 44r
, PIERKJE Perkje B. Zeefsma verkoper Voorstraat 73 1801 266 46r
, ANDRIES Andries van Zeegen schipper (trekveer-) verkoper Schritsen 29 1763 255 245r
ZEEMAN, stal en wagenhuis van Zeeman bode naastligger ten noorden Hofstraat 1756 254 3v
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeeman, ongehuwde oude dochter koper dubbelhuis Weeshuisstraat 1790 263 211v
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeeman huurder Weeshuisstraat 1790 263 211v
ZEEMAN, EELKJE Eelkie Zeeman verkoper van 1/3 Zuiderhaven NZ 1776 259 10v
ZEEMAN, EELKJE Eelkje J. Zeeman Grote Bredeplaats 8b 1780 259 268v
ZEEMAN, EELKJE Eelkje J. Zeeman Grote Bredeplaats 8b 1780 259 268v
ZEEMAN, EELKJE JOOSTES Eelkje Joosten Zeeman koper huis en brouwerij Brouwersstraat 16 1783 261 35r
ZEEMAN, EELKJE Eelkjen Zeeman Voorstraat NZ 1780 259 259v
ZEEMAN, EELKJE JOOSTES Eelkjen Joosten Zeeman verkoper Grote Bredeplaats 15 1781 260 116r
ZEEMAN, EELKJE JOOSTES Eelkjen Joosten Zeeman Brouwersstraat 22 1792 264 8r
ZEEMAN, FRANS wijlen Frans Zeeman schipper Zuiderhaven 30 1735 249 49r
ZEEMAN, FRANS wijlen Frans Zeeman schipper naastligger ten westen Zuiderhaven 30 1735 249 49r
ZEEMAN, FRANS de weduwe van Frans Zeeman naastligger ten zuiden (weduwe Frans Zeeman heeft een vrije in-en uitgand in e steeg terzijde van het hu) Zuiderhaven 30 1756 254 9v
ZEEMAN, FRANS de weduwe van Frans Zeeman naastligger ten westen Zuiderhaven 30 1756 254 9v
ZEEMAN, FRANS wijlen Frans Zeeman Zuiderhaven 30 1759 254 198r
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman koper huis Voorstraat 76 1775 258 235v
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman marktmeester en koopman verkoper van 1/3 Zuiderhaven NZ 1776 259 10v
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman koopman koper huis Noorderhaven 62 1780 259 269v
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman verkoper Voorstraat 76 1780 259 286av
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman Havenplein 1785 261 259v
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman, burger koopman Noorderhaven 12 1788 262 269r
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman naastligger ten noorden Voorstraat 19 1789 263 125v
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman Noorderhaven 12 1789 263 169r
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman koopman Noorderhaven 89 1790 263 198r
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman verkoper Noorderhaven 62 1790 263 250r
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman, c.m. Noorderhaven 89 1791 263 345r
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman Hoogstraat 22 1798 265 108v
ZEEMAN, J. J. Zeeman bode bieder ? huis Vijverstraat 6 1741 250 7ra
ZEEMAN, J. J. Zeeman, c.s. bode naastligger ten noorden Liemendijk NZ 1750 252 93r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode verkoper (? verkoper heeft dit pand indertijd gekocht van de weduwe van Jochum Stellingwer) Zoutsloot 30 1746 251 115r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode koper Spinhuisstraat 4 1746 251 153r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode verkoper Spinhuisstraat 4 1747 251 180r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman bode (stads-) geniaarde koper van 1/2 Weverstraat 1747 251 203r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode koper woning Bargebuurtspoortje 1748 251 226v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode koper van 1/3 Noorderhaven 9 1748 251 232v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode koper Liemendijk 1749 252 10v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode Noordijs 1751 252 178v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode verkoper Achterstraat NZ 1754 253 193r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode verkoper van 1/3 Noorderhaven 9 1756 253 254v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman curator Kleine Bredeplaats 20 1756 253 259r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman curator Vijver 1756 253 260v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode koper Zuiderhaven 31 1757 254 65r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode verkoper Grote Bredeplaats 11 1759 254 218r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode Noorderhaven ZZ 1759 254 218ar
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode koper huis Lanen 5 1761 255 108v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman bode (stads-) koper Sint Odolphisteeg 4 1762 255 177v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 13 1763 255 186r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode koper 1/2 huis Zuiderhaven 31 1763 255 253v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode eigenaar van 1/2 Zuiderhaven 31 1763 255 253v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman naastligger ten westen Grote Bredeplaats 17 1764 256 58v
ZEEMAN, JOOST de weduwe van Joost Zeeman naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 23 1772 258 41v
ZEEMAN, JOOST de weduwe van Joost Zeeman naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 23 1772 258 41v
ZEEMAN, JOOST de erven van Joost Zeeman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 29 1772 258 50v
ZEEMAN, JOOST de weduwe van Joost Zeeman naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats OZ 1775 258 239r
ZEEMAN, JOOST de weduwe van Joost Zeeman naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats OZ 1775 258 239r
ZEEMAN, JOOST wijlen Joost Zeeman gerechtsbode Zuiderhaven NZ 1776 259 10v
ZEEMAN, JOOST de weduwe van Joost Zeeman naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 23 1787 262 230v
ZEEMAN, JOOST de weduwe van Joost Zeeman naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 23 1787 262 230v
ZEEMAN, JOOST wijlen Joost Zeeman bode (stads-) Kleine Bredeplaats 21 1806 267 253v
ZEEMAN, JOOST FRANSES Joost Fransen Zeeman gerechtsbode koper huis, zijnde een voormalige brouwerij, met een paardenstal ernaast Zoutsloot 30 1745 251 98v
ZEEMAN, JOSEF Joseph Zeeman commies ter recherche verkoper Kleine Bredeplaats 21 1806 267 253v
ZEEMAN, MARIA Maria Zeeman Kleine Bredeplaats 21 1806 267 253v
, FRANS de weduwe van Frans Zeemans naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1748 251 217r
, FRANS de weduwe van Frans Zeemans naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1748 251 217r
, Vroedsman Zeestra naastligger ten oosten Rozengracht 1681 241 173r
, Vroedsman Zeestra naastligger ten noorden Rozengracht 1681 241 173r
, vroedsman Zeestra naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1687 242 192v
, het huis van vroedsman Zeestra naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1692 243 2r
, vroedsman Zeestra naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1692 243 4v
, het houtstek van vroedsman Zeestra, c.s. naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1693 243 33v
, de vroedsman Zeestra naastligger ten westen Voorstraat 50 1692 243 1ra
, gemeensman Zeestra naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 1 1712 245 171r
, vroedsman Zeestra verkoper Voorstraat 2 1719 246 50r
, A. vroedsman A. Zeestra naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1702 244 167ar
, A. de weduwe en erven van de vroedsman A. E. Zeestra Zuiderplein 1 1710 245 132r
IEPES, vroedsman Ankse Ippes Zeestra naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1669 239 191v
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ipes Zeestra koper 1/4 huis met put en bak Vijver OZ 1671 240 65v
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper lege plaats Zuiderhaven ZZ 1675 240 202v
IEPES, ANSKE het pas gekochte huis van Ansche Ypes Zeestra naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1675 240 202v
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra, c.u. koper huis Kleine Bredeplaats WZ 1675 240 212r
IEPES, ANSKE de lege plaats van vroedsman Ansche Ypes Zeestra Zuiderhaven ZZ 1676 240 245v
IEPES, ANSKE Mede vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper kamer Weverstraat 1677 240 257v
IEPES, ANSKE Ansche Ypes Zeestra koper provisioneel 1/4 huis, put en bak Vijver OZ 1671 240 10va
IEPES, ANSKE Vroedsman Ansche Ypes Zeestra, c.u. koper 2 ledige huisplaatsen Zuiderhaven 18 1678 241 7v
IEPES, ANSKE Vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht 5-10-00 CG ((voor de 9 in deze akte verkochte grondpachten t.w.v. 25-04-00 CG)) onbekend 1679 241 30r
IEPES, ANSKE Vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht 2-00-00 CG ((voor de 9 in deze akte verkochte grondpachten t.w.v. 25-04-00 CG)) Liemendijk de Witte Trompet 1679 241 30r
IEPES, ANSKE Vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht 2-00-00 CG ((voor de 9 in deze akte verkochte grondpachten t.w.v. 25-04-00 CG)) Kerkpoortstraat 1679 241 30r
IEPES, ANSKE Vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht 2-16-00 CG ((voor de 9 in deze akte verkochte grondpachten t.w.v. 25-04-00 CG)) Franekerpoort (gebied) 1679 241 30r
IEPES, ANSKE Vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht 3-10-00 CG ((voor de 9 in deze akte verkochte grondpachten t.w.v. 25-04-00 CG)) Moriaanstraat 1679 241 30r
IEPES, ANSKE Vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht 2-02-00 CG ((voor de 9 in deze akte verkochte grondpachten t.w.v. 25-04-00 CG)) Kerkpoortstraat 1679 241 30r
IEPES, ANSKE Vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht 2-05-00 CG ((voor de 9 in deze akte verkochte grondpachten t.w.v. 25-04-00 CG)) Grote Ossenmarkt ZZ 1679 241 30r
IEPES, ANSKE Vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht 2-05-00 CG ((voor de 9 in deze akte verkochte grondpachten t.w.v. 25-04-00 CG)) Weverstraat 1679 241 30r
IEPES, ANSKE Vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht 2-16-00 CG ((voor de 9 in deze akte verkochte grondpachten t.w.v. 25-04-00 CG)) Moriaanstraat 1679 241 30r
IEPES, ANSKE Ansche Ypes Zeestra geniaarde koper Voorstraat 30 1680 241 89r
IEPES, ANSKE Ansche Ypes Zeestra naastligger ten noorden onbekend 1680 241 91v
IEPES, ANSKE Ansche Ypes Zeestra naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1681 241 38va
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra Havenplein ZZ 1684 242 56r
IEGES, ANSKE mede vroedsman Anscke Yges Zeestra verkoper Voorstraat 48 1699 243 395r
IEPES, ANSKE vroedsman Anscke Ypes Zeestra koper hof met bomen en planten + 2 kamers ten noorden daaraan gebouwd Hofstraat ZZ 1673 240 119r
IEPES, ANSKE het huis van vroedsman Anscke Ypes Zeestra naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1673 240 119r
IEPES, ANSKE Anscke Ypes Zeestra naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1678 241 3v
IEPES, ANSKE vroedsman Anscke Ypes Zeestra naastligger ten westen Voorstraat 50 1682 241 180v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Epes Zeestra naastligger ten westen Rozengracht 1696 243 237v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Epes Zeestra verkoper Noorderhaven 72 1696 243 248v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ipes Zeestra, c.u. koper huis en hof Rozengracht 1668 239 157v
IEPES, ANSKE de vroedsman Anske Ipes Zeestra naastligger ten westen Voorstraat 50 1670 239 41va
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ippes Zeestra verkoper Zuiderhaven 65 1667 239 119v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ippes Zeestra naastligger ten oosten Voorstraat 13 1668 239 128r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ippes Zeestra verkoper Hofstraat ZZ 1669 239 187v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra, c.u. verkoper Zuiderhaven 2 1670 240 27r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra, c.u. verkoper Rozengracht NZ 1671 240 42v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Hofstraat 33 1672 240 82r
IEPES, ANSKE Mede vroedschap Anske Ypes Zeestra, burger koper brouwerij en mouterij Noordijs 5 1672 240 98v
IEPES, ANSKE vroedschap Anske Ypes Zeestra koper lege plaats Zuiderplein 1674 240 161r
IEPES, ANSKE de hof van Anske Ypes Zeestra naastligger ten oosten Zuiderplein 1674 240 161r
IEPES, ANSKE het timmerhuis van Anske Ypes Zeestra naastligger ten westen Zuiderplein 1674 240 161r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra koper provisioneel huis, plaats, put en bak Lanen 39 1670 240 1ra
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra koper provisioneel 1/2 huis en gorthuis daarachter Kleine Bredeplaats WZ 1672 240 12va
IEPES, ANSKE Anske Ypes Zeestra verpachter grond William Boothstraat 1682 241 228v
IEPES, ANSKE Anske Ypes Zeestra verkoper William Boothstraat 1682 241 228v
IEPES, ANSKE Mede-vroedschap Anske Ypes Zeestra koper hof met prieel Rozengracht NZ 1683 241 260r
IEPES, ANSKE Mede-vroedschap Anske Ypes Zeestra naastligger ten westen Rozengracht NZ 1683 241 260r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra koper grondpacht onbekend 1683 241 271r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra koper grondpacht onbekend 1683 241 271r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Kerkpoortstraat NZ 1683 241 271r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper onbekend 1683 241 271r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Moriaanstraat 1683 241 271r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Kerkpoortstraat 1683 241 271r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Vijverstraat 1683 241 271r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper onbekend 1683 241 271r
IEPES, ANSKE Vroedsman Anske Ypes Zeestra eigenaar van 2 ledige plaatsen Zuiderhaven ZZ 1681 241 32va
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1682 241 44va
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra koper provisioneel huis onbekend 1682 241 44va
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra, burger verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 9r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Hofstraat NZ 1693 243 69r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Grote Kerkstraat NZ 1696 243 196v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 1700 244 42v
IEPES, ANSKE Anske Ypes Zeestra verkoper William Boothstraat 1700 244 53r
IEPES, ANSKE Anske Ypes Zeestra verkoper Grote Ossenmarkt 16 1700 244 53r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Zuiderplein OZ 1700 244 70r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Yppes Zeestra koper huis Voorstraat 2 1692 243 11v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Yppes Zeestra koper kamer Hofstraat 19 1692 243 19v
IEPES, ANSKE de vroedsman Anske Yppes Zeestra naastligger ten westen Hofstraat 16 1695 243 122v
IEPES, ANSKE de vroedsman Anske Yppes Zeestra verkoper Hofstraat 16 1695 243 122v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Yppes Zeestra verkoper Brouwersstraat OZ 1699 244 30r
IEPES, ANSKE Anske Yppes Zeestra verkoper Zuiderhaven 18 1699 244 32r
, ANTONIUS wijlen Antony Zeevaardig Prinsenstraat 6 1806 267 255v
JANS, PIETER Pyter Jansen Zeevenbergen, burger Lammert Warndersteeg 1762 255 131r
, JAN Jan D. Zeilemaaker koopman naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1802 266 92v
ZEILMAKER, JAN DOUWES Jan Douwes Zeilemaker koopman verkoper huis, het erf lopend van het Noordijs tot aan de Zoutsloot ? Liemendijk 42 1787 262 190v
ZEILMAKER, REINER de erven van Reinder J. Zeilemaker koopman naastligger ten westen Noorderhaven 87 1789 263 67r
DOUWES, JAN Jan Douwes Zeilmaaker koopman verkoper Lanen 9 1784 261 183v
DOUWES, JAN Jan Douwes Zeilmaaker koopman verkoper Lanen 9 1784 261 183v
DOUWES, JAN Jan Douwes Zeilmaaker koopman verkoper Lanen 9 1784 261 183v
DOUWES, JAN Jan Douwes Zeilmaaker koopman verkoper Lanen 9 1784 261 183v
DOUWES, JAN de weduwe van Jan Douwes Zeilmaaker naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1804 267 97r
JANS, JAN wijlen Jan Jansen Zeilmaaker Sint Jacobstraat 13 1781 260 52r
, JAN Jan Zeilmaeker commandeur koper huis Sint Jacobstraat 5 1743 251 27r
ZEILMAKER, Zeilmaker koopman naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1785 261 311v
ZEILMAKER, Zeilmaker koopman naastligger ten westen Droogstraat NZ 1785 261 311v
ZEILMAKER, ATE Ate Zeilmaker, c.u. huurder Nieuwstraat 38 1796 264 322r
ZEILMAKER, KLAASKE Claaske Zeilmaker Brouwersstraat 23 1799 265 143r
ZEILMAKER, KLAASKE Claaske Zeilmaker Brouwersstraat 23 1799 265 143r
ZEILMAKER, DIRK Dirk Zeilmaker naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 15 1797 265 35r
ZEILMAKER, EVERT RUURDS Evert Ruurds Zeilmaker lantaarnvuller koper huis Hoogstraat 4 1781 260 150v
ZEILMAKER, HIELKJE Hylckjen Zeilmaker verkoper Zoutsloot 1712 245 167r
ZEILMAKER, J. de heer J. Zeilmaker naastligger ten oosten Zeepziedersstraat OZ 1804 267 10v
ZEILMAKER, J. de weduwe van J. D. Zeilmaker naastligger ten zuiden Zoutsloot 18 1811 269 132v
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmaker naastligger ten oosten Zeilmakersstraat OZ 1781 260 144r
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmaker koopman huurder van een gedeelte van de begane grond Prinsenstraat 2 1787 262 184r
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmaker naastligger ten westen Droogstraat 1790 263 255r
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmaker verkoper Noorderhaven 13 1793 264 99v
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmaker koopman verkoper van 1/2 Noorderhaven NZ 1799 265 128r
ZEILMAKER, JAN de erven van Jan D. Zeilmaker naastligger ten oosten Zoutsloot 21 1808 268 30v
ZEILMAKER, JAN D. Jan D. Zeilmaker naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1785 262 39r
ZEILMAKER, JAN DOUWES wijlen Jan Douwes Zeilmaker Zoutsloot 1741 250 160r
ZEILMAKER, JAN JANS Jan Jansen Zeilmaker commandeur geniaarde koper Voorstraat 11west 1740 250 93r
ZEILMAKER, JAKOBJE Japke W. Zeilmaker Voorstraat 46 1800 265 272v
ZEILMAKER, KEIMPE Keimpe Zeilmaker verkoper Noorderhaven 13 1793 264 99v
ZEILMAKER, KEIMPE hun oom Keimpe Zeilmaker Noorderhaven NZ 1799 265 128r
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeilmaker naastligger ten zuiden Hoogstraat 53 1778 259 93r
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeilmaker huis Bildtpoort (gebied) 1785 261 288r
ZEILMAKER, REINER Reinder J. Zeilmaker koopman (was een broer en oom ) Noorderhaven 13 1793 264 99v
ZEILMAKER, REINER JANS de erven van Reinder Jansen Zeilmaker naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1786 262 95v
ZEILMAKER, REINER JANS de ervan van Reinder Jansen Zeilmaker naastligger ten noorden Noorderhaven NZ 1786 262 95v
ZEILMAKER, REINER JANS de erven van Reinder Jansen Zeilmaker verkoper van 1/2 Franekereind 29west 1801 266 18r
ZEILMAKER, REINER JANS Reiner Jansen Zeilmaker naastligger ten oosten Hoogstraat 51 1785 261 281r
ZEILMAKER, SIETSKE Sytske D. Zeilmaker verkoper (huisvrouw van P.Tjallingii) Noorderhaven 13 1793 264 99v
ZEILMAKER, SIETSKE Zytske D. Zeilmaker verkoper van 1/2 Noorderhaven NZ 1799 265 128r
ZEILMAKER, SIETSKE Zytske Zeilmaker koper huis Noorderhaven 26 1806 267 282v
ZEILSTRA, OEPKE Oepke Zeilstra naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19noord 1789 263 148r
ZEILSTRA, OEPKE MINNES Oepke Minnes Zeilstra mr. zeilmaker kopers Zuiderhaven 19zuid 1782 260 278r
ZEILSTRA, WILHELMINA Wilhelmina Alyda Zeilstra Schritsen 35 1795 264 246r
REINERS, PIETER Pytter Reiners Zeiltie, c.u. verkoper Zoutsloot NZ 1667 239 101r
, DIRK de weduwe van Dirk van Zeist naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) ZZ 1736 249 156r
JANS, DIRK Dirk Jansen van Zeist, c.u. koper dwarshuis, loods, plaats, put, bak Zuiderpoort (gebied) ZZ 1721 246 97r
, JAN Jan van Zeist naastligger ten noorden Zuiderhaven 71a 1702 244 177v
, JOHANNES Johannes van Zeist naastligger ten zuiden Molenpad ZZ 1802 266 59r
, JOHANNES de weduwe van Johannes van Zeist naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 53 1804 267 66r
, JOHANNES de weduwe van Johannes van Zeist naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1804 267 78r
ZEEMAN, FRANS Frans Zeman koopman in wijnen Hoogstraat ZZ 1787 262 152r
ZEEMAN, JOOST de weduwe van Joost Zeman naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 19 1774 258 135r
ZEEMAN, JOOST de weduwe van Joost Zeman naastligger ten westen Grote Bredeplaats 17 1778 259 122r
JANS, PIETER de erven van Pieter Jansen Zevenbergen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ 1749 252 45r
, PIETER de kamer van Pytter Zevenbergen naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg 1670 240 21r
, ANTONIUS Anthony Zeverdig koper huis Prinsenstraat 6 1804 267 72v
, ANTONIUS Anthony Zeverdig huurder Prinsenstraat 6 1804 267 72v
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeylemaker naastligger ten westen onbekend 1775 258 203v
DOUWES, JAN Jan Douwes Zeylmaaker naastligger ten oosten Noorderhaven 57 1802 266 56v
HILLEBRANDS, RUURD Ruird Hillebrands Zeylmaeker Lanen 13 1747 251 188v
ZEILMAKER, DOUWE Douwe Zeylmaker naastligger ten westen Noorderhaven 15 1765 256 109r
ZEILMAKER, J. Heer J. D. Zeylmaker naastligger ten oosten Zeepziedersstraat 3 1804 267 57r
ZEILMAKER, JAN Jan Zeylmaker naastligger ten noorden Sint Jacobstraat OZ 1757 254 56r
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeylmaker koopman koper huis en pakhuis Noorderhaven 61 1785 261 303r
ZEILMAKER, JAN DOUWES Jan Douwes Zeylmaker naastligger ten oosten Noorderhaven 83 1802 266 132r
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeylmaker naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1764 256 70v
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeylmaker naastligger ten noorden Achterstraat NZ 1766 256 217r
ZEILSTRA, WILHELMINA Wilhelmina Alida Zeylstra Schritsen 35 1784 261 160r
ZEILSTRA, WILHELMINA Willemina Alida Zeylstra Grote Ossenmarkt 18 1803 266 263r
ZEILSTRA, WILHELMINA Willemina Alida Zeylstra huurder Grote Ossenmarkt 18 1803 266 269r
, JOHANNES Johannes van Zeyst naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ 1748 251 210r
, JOHANNES wijlen Johannes van Zeyst hovenier Molenpad ZZ 1806 267 281v
, A. A. van Ziegen koopman naastligger ten westen Lanen 81 1782 260 304v
, A. A. van Ziegen koopman naastligger ten noorden Lanen 81 1782 260 304v
, ANDRIES Andries van Ziegen, burger mr. leerlooier koper huis, met nog een huis daarachter aan de Droogstraat Noorderhaven 97 1775 258 195r
, ANDRIES Andries van Ziegen koopman koper huis en weefwinkel Oosterbolwerk 1777 259 57r
, ANDRIES Andries van Ziegen koopman koper huis Moriaanstraat 1782 260 212r
, ANDRIES Andries van Ziegen koopman koper huis Zeilmakersstraat 1783 261 70v
, ANDRIES Andries van Ziegen koper van 1/3 Rommelhaven 26b 1783 261 71v
, ANDRIES Andries van Ziegen, burger koper Schritsen 67 1783 261 100r
, ANDRIES Andries van Ziegen koopman verkoper Bargebuurt WZ 1784 261 133r
, ANDRIES Andries van Ziegen koopman verkoper Lanen 79 1784 261 141r
, ANDRIES Andries van Ziegen naastligger ten westen Rommelhaven 28 1784 261 143r
, ANDRIES Andries van Ziegen koopman verkoper Oosterbolwerk 1784 261 205r
, ANDRIES Andries van Ziegen koopman verkoper Rommelhaven ZZ 1786 262 63r
, ANDRIES Andries van Ziegen koopman verkoper Moriaanstraat ZZ 1786 262 118r
, ANDRIES Andries van Ziegen verkoper Noorderhaven 97 1790 263 259v
, ANDRIES Andries van Ziegen verkoper Bargebuurt 1791 263 285r
, ANDRIES wijlen Andries van Ziegen Zoutsloot 21 1808 268 30v
, JOHANNES Johannes van Ziegen naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1791 263 369r
, Ziegma schoenmaker naastligger ten oosten Hoogstraat 9 1804 267 18v
, JOHANNES Johan D. Zielsman mr. schoenmaker koper Hoogstraat 11 1793 264 118v
SIERSMA, AUGUSTINUS de weduwe van mr. Augustinus Ziersma naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats WZ 1675 240 212r
SIERSMA, DOEKE Doeke J. Ziersma koper zoutkeet ten oosten van Harlingen 1807 267 325r
ZIJLST, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Zijlst Zoutsloot 107 1808 268 148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Zijlst Ooievaarsteeg 20 1808 268 148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Zijlst Scheffersplein 1 1808 268 148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Zijlst Oosterkeetstraat 8 1808 268 148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Zijlst Oosterkeetstraat 6 1808 268 148v
ZIJLSTRA, Zijlstra koopman koper huis en erf Grote Bredeplaats 35 1805 267 173r
ZIJLSTRA, de heer Zijlstra negotiant koper pakhuis Noorderhaven 74 Bremen 1807 268 3r
ZIJLSTRA, AALTJE Aaltje Zijlstra (door de eigenaar te betalen aan) Kerkpoortstraat 1785 261 267v
ZIJLSTRA, C. C. Zijlstra naastligger ten westen Weeshuisstraat 1786 262 53r
ZIJLSTRA, C. C. Zijlstra havenmeester naastligger ten westen Havenplein 26 1786 262 93v
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstra havenmeester huurder van een gedeelte van de begane grond Prinsenstraat 2 1787 262 184r
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstra naastligger ten oosten Voorstraat 6 1788 263 21r
ZIJLSTRA, C. curator C. D. Zijlstra Vijverstraat NZ 1793 264 157v
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstra naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 3 1807 267 335v
ZIJLSTRA, C. de Heer C. D. Zijlstra schepen der Stad Schritsen 54 1808 268 65v
ZIJLSTRA, C. schepen C. D. Zijlstra naastligger ten noorden 't Poortje 5 1810 269 39r
ZIJLSTRA, KORNELIS Corn. D. Zijlstra Hoogstraat 17 1792 264 37r
ZIJLSTRA, KORNELIS Corn. D. Zijlstra verkoper Hoogstraat 15 1792 264 37r
ZIJLSTRA, KORNELIS Corn. D. Zijlstra verkoper Droogstraat 20 1792 264 37r
ZIJLSTRA, KORNELIS Corn. D. Zijlstra verkoper Achterstraat 1792 264 39v
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Corn. Dirks Zijlstra havenmeester huurder beneden Prinsenstraat 2 1784 261 222r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra havenmeester koper pakhuis en plaats Havenplein 18 1774 258 166r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra havenmeester naastligger ten oosten Havenplein 18 1774 258 166r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra havenmeester naastligger ten oosten Havenplein 16 1774 258 183r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra havenmeester koper huis Sint Odolphisteeg 11 1782 260 205r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra havenmeester koper huis Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra havenmeester verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstra havenmeester verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra havenmeester verkoper van 1/4 Spekmarkt 4 1789 263 154r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstra naastligger ten noorden Lanen 45 1800 265 227r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra naastligger ten oosten Havenplein ZZ 1804 267 41r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstra verkoper Havenplein 18 1808 268 38r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis C. Zijlstra koopman koper huis Zuiderhaven 97 1810 269 32r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis C. Zijlstra naastligger ten westen Zuiderhaven 97 1810 269 32r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS burgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstra koper huis Havenplein 10 1773 258 98r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS vaandrig Cornelis Dirks Zijlstra, burger koper 2 huizen en een tuin (voor twee percelen) Voorstraat 8 1781 260 15v
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS vaandrig Cornelis Dirks Zijlstra, burger koper 2 huizen en een tuin (voor twee percelen) 't Poortje 3 1781 260 15v
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS burgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstra havenmeester verkoper Sint Jacobstraat 6 1791 263 287v
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstra oud havenmeester verkoper Sint Odolphisteeg 11 1797 265 62r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstra Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstra Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstra Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
ZIJLSTRA, Cornelis* Zijlstra havenmeester naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 13 1792 264 15r
ZIJLSTRA, Cornelis* Zijlstra havenmeester naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 4 1792 264 355v
ZIJLSTRA, D. de heer D. Zijlstra naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 5 1804 267 98r
ZIJLSTRA, D. D. Zijlstra koopman naastligger ten oosten Voorstraat 6 1805 267 128r
ZIJLSTRA, D. D. C. Zijlstra huurder Schritsen 60 1809 268 262v
ZIJLSTRA, DIRK Dirk Zijlstra koopman koper huis met pakhuis daarachter Noorderhaven 23 1806 267 193r
ZIJLSTRA, DIRK Dirk C. Zijlstra koper huis Voorstraat 36 het Hof van Friesland 1807 267 336r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstra mr. timmerman koper van 1/2 huis Spekmarkt 4 1772 258 32v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstra mr. huistimmerman Havenplein 10 1773 258 98r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstra mr. timmerman verkoper Voorstraat 15 1775 258 220r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstra, burger Hofstraat 65 1785 261 276r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstra koper huis Spekmarkt 2 1786 262 82r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstra naastligger ten zuiden Spekmarkt 2 1786 262 82r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstra naastligger ten westen Spekmarkt 2 1786 262 82r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstra naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 4 1786 262 103r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstra eigenaar van 3/4 Sint Jacobstraat 6 1786 262 103r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstra naastligger ten zuiden Lanen 80 1789 263 80v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS wijlen Dirk Cornelis Zijlstra Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS wijlen Dirk Cornelis Zijlstra Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS de erven van Dirk Cornelis Zijlstra verkoper van 1/2 Bargebuurt 1789 263 151r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS wijlen Dirk Cornelis Zijlstra Bargebuurt 1789 263 151r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS wijlen Dirk Cornelis Zijlstra Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS wijlen Dirk Cornelis Zijlstra Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS wijlen Dirk Cornelis Zijlstra Spekmarkt 4 1789 263 154r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS wijlen Dirk Cornelis Zijlstra Spekmarkt 4 1789 263 154r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS wijlen Dirk Cornelis Zijlstra Spekmarkt 4 1789 263 154r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS wijlen Dirk Cornelis Zijlstra Brouwersstraat 4 1789 263 165r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS wijlen Dirk Cornelis Zijlstra Spekmarkt 2 1795 264 274v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS wijlen Dirk Cornelis Zijlstra Schritsen NZ 1796 264 318v
ZIJLSTRA, FOEKJE KORNELIS Foekje Cornelis Zijlstra Zuiderhaven 97 1790 263 190v
ZIJLSTRA, FOEKJE KORNELIS Foekje Cornelis Zijlstra verkoper Kleine Bredeplaats 24 1808 268 131r
ZIJLSTRA, HANS Hans W.C. Zijlstra koper huis, tuin en bleekveld Schritsen 54 1808 268 65v
ZIJLSTRA, HANS Hans Willem Cornelis Zijlstra verkoper Schritsen 54 1810 269 63v
ZIJLSTRA, HANS KORNELIS Hans Willem Cornelis Zijlstra koper huis, brouwerij, tapperij, mouterij Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
ZIJLSTRA, HANS KORNELIS Hans Willem Cornelis Zijlstra koper huis, brouwerij, tapperij, mouterij Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
ZIJLSTRA, HANS KORNELIS Hans Willem Cornelis Zijlstra koper huis, brouwerij, tapperij, mouterij Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartie Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Spekmarkt 4 1789 263 154r
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstra verkoper huis, grutterijen knechtswoning Rozengracht 1797 265 313r
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS wijlen Maartje Dirks Zijlstra verkoper stal en wagenhuis Rozengracht 1797 265 313r
ZIJLSTRA, MARGARETA Margen Zijlstra verkoper van 1/2 Vijverstraat 20 1803 266 303r
ZIJLSTRA, de weduwe van Mautje D. Zijlstra Rozenstraat 1798 265 83r
ZIJLSTRA, MINNES Oepje Minnes Zijlstra zeilmaker Zuiderhaven 19zuid 1794 264 198r
ZIJLSTRA, REGINA Regina Zijlstra verkoper (verkoopt als grootmoeder en geautoriseerd voogd van haar drie te noemen kleinkin) Brouwersstraat 8 1807 268 14r
ZIJLSTRA, REGINA Regina Zijlstra verkoper Lanen 93 1807 268 17r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Sytske Dirks Zijlstra Spekmarkt 4 1772 258 32v
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zydske Dirks Zijlstra Brouwersstraat 22 1803 266 182r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstra Bargebuurt 1789 263 151r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Spekmarkt 4 1789 263 154r
SINGEL, DAVID wijlen dr. David Zingel economus Noorderhaven NZ 1696 243 258r
, BAVIUS Gemeensman Bavius Zirici naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1680 241 112r
, B. B. Ziricus notaris naastligger ten oosten Lanen 38 1667 239 91r
, BAVIUS Bavius Ziricus, c.u. procureur fiscaal bij het gerecht van Harlingen koper huis Sint Odolphisteeg WZ 1657 237 120v
, BAVIUS Bavius Ziricus, c.u. procureur postulant koper huis Lanen 37 1658 237 174ar
, BAVIUS Bavius Ziricus, c.u. notaris verkoper Lanen 37 1661 238 112v
, BAVIUS Bavius Ziricus, c.u. notaris koper huis Sint Odolphisteeg 4 1662 238 149v
, BAVIUS Bavius Ziricus notaris verpachter grond Weverstraat 1662 238 160v
, BAVIUS Bavius Ziricus notaris koper huis met een nieuwe loods en plaats met put Lanen 40 1665 239 27v
, BAVIUS Bavius Ziricus notaris verpachter grond Weverstraat 1667 239 114v
, BAVIUS vroedsman Bavius Ziricus notaris publicus naastligger ten oosten Lanen 38 1668 239 153v
, BAVIUS gezworen gemeensman Bavius Ziricus, c.u. notaris koper hof of tuin en prieeltje Brouwersstraat 23 1669 239 183v
, BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus koper huis Nieuwstraat OZ 1669 239 210r
, BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus verkoper Moriaanstraat ZZ 1670 239 215r
, BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus verkoper Moriaanstraat ZZ 1670 239 215r
, BAVIUS oud gemeensman Bavius Ziricus, c.u. verkoper Nieuwstraat OZ 1670 240 22v
, BAVIUS het huis van oud gemeensman Bavius Ziricus naastligger ten oosten Brouwersstraat OZ 1674 240 132r
, BAVIUS de tuin van vroedsman Bavius Ziricus naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 18 1674 240 139r
, BAVIUS vroedsman Bavius Ziricus notarius publicus koper hof met bomen en planten en een zomerhuis of prieel Hofstraat 16 1674 240 160r
, BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus Rozengracht NZ 1675 240 186r
, BAVIUS de hof van de vroedsman Bavius Ziricus naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1676 240 247v
, BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1678 241 19r
, BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus notaris publicus koper huis Spekmarkt 2 1679 241 31r
, BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1680 241 99v
, BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus notaris verkoper Sint Odolphisteeg 4 1681 241 127v
, BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus naastligger ten noorden Schritsen 1681 241 135r
, BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus verkoper Spekmarkt 2 1682 241 187v
, BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus naastligger ten noorden Lanen 93 1680 241 19va
, BAVIUS Bavius Ziricus notaris verkoper Lanen ZZ 1684 242 42r
, BAVIUS wijlen Bavius Ziricus Lanen 37 1694 243 116v
, BEREND Beernd Zoek huurder Rapenburg 1774 258 149v
ZOMER, NICOLAAS de weduwe van Nicolaas Zomer huurder bovenkamer Voorstraat 81 1766 256 186v
ZOMER, OEPKE Oepke Zomer huurder Kruisstraat 3 1808 268 124r
ZOMER, OEPKE Oepke Zomer huurder Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
, CATHARINA Catharina Zondag verkoper Zuiderhaven 18 1783 261 64v
, HENDRIK wijlen Hendrik Zondag Weeshuisstraat ZZ 1764 256 69r
ZONDERVAN, WILLEM Willem Zondervan, burger schipper koper huis en herberg Rommelhaven 18 1803 266 307r
ZONDERVAN, WILLEM Willem Zondervan schipper (schuit-) verkoper en lastgever Rommelhaven 18 1805 267 161v
ZONDERVAN, WILLEM Willem Zondervan schipper (schuit-) koper huis Noorderhaven 72 1808 268 109v
, SIEMEN Simon Zoutdrager koopman naastligger ten noorden Nieuwstraat 36 1798 265 86v
ZOUTMAN, JAN Jan Zoutman, c.u. huurder Fabrieksstraat 22 1786 262 122v
, JAN Jan Zuderman kalkman koper huis Noorderhaven 110 1801 266 37v
, JAN Jan Zuderman kalkman naastligger ten zuiden Noorderhaven 110 1801 266 37v
, GEERT wijlen Geert Zuir Voorstraat 89 1665 239 16r
SURINGAR, GAUKE GERRITS Gouke Gerrits Zuirger koopman verkoper Spijkerboor (gebied) ZZ 1693 243 43v
SURINGAR, TJEERD de hof van Tjeerdt Zuirger Rozengracht 22 1672 240 90r
SURINGAR, TJEERD SIEBRENS wijlen Tjeerdt Sybrands Zuirger Scheffersplein OZ 1686 242 122r
, AMALIA Amelyke Zuirgers naastligger ten zuiden (zie DTB: Amelyke Suiriger e.v. Harmannus Rheneman) Noorderhaven 44 1665 239 5v
SIEBRENS, TJEERD Tjeerd Sybrandts Zuiriger naastligger ten zuiden Rozengracht ZZ 1668 239 26ra
, GERARDUS de weduwe van Gerrard Sybren Zuiringar naastligger ten oosten Zuidoostersingel 1 1755 253 198v
, GERARDUS de weduwe van Gerrard Sybren Zuiringar naastligger ten zuiden Zuidoostersingel 1 1755 253 198v
, GERARDUS wijlen de heer Gerrard Sybren Zuiringar Zuidoostersingel 1 1755 253 198v
, MARIA Maria Zuiringar verkoper Kleine Kerkstraat 16 1729 247 282v
SURINGAR, TJEERD de kinderen van wijlen Tiaard Zuriger naastligger ten westen Voorstraat 78 1695 243 160r
, HESSEL wijlen dr. Hessel Zuringa medicinae doctor en lijnslager Noorderhaven ZZ 1727 247 35v
, EELKE de tuin van dr. Eelco Ignatius a Zuringar naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ 1723 246 162v
, EELKE de kamer van dr. Eelco Ignatius a Zuringar naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1723 246 162v
, EELKE dr. Eelco Zuringar naastligger ten noorden Noordijs 23 1727 246 302v
, G. G. Zuringar naastligger ten noorden Zuiderstraat 17 1733 248 208r
, HESSEL dr. Hesselus Zuringar verkoper Hoogstraat 14 1720 246 67r
, GERARDUS wijlen de heer Gerard Sybren Zuringer Voorstraat 44 1753 253 92r
SURINGAR, AMALIA Amelia Zuyrger verkoper Kleine Kerkstraat 16 1729 247 230r
SURINGAR, TJEERD Tjeerd Zuyrger naastligger ten noorden William Boothstraat 1678 241 22v
SURINGAR, GAUKE de kamer van Gouke Zuyriger naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1692 243 2r
SURINGAR, TJEERD Tiaert Zuyriger naastligger ten westen Herenwaltje 1634 233 136v
, MARIA Maria Zuyringar Kleine Kerkstraat 16 1729 247 230r
, MARIA vrouw Maria Zuyringar koper door niaar huis Grote Kerkstraat 1 1733 248 188v
ZWAAL, ANTJE Anna Zwaal winkelierse naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1768 257 66v
ZWAAL, ANTJE Anna Zwaal winkelierse verkoper Zuiderhaven 6 1768 257 66v
ZWAAL, ANTJE Anna Zwaal koper huis Bargebuurtspoortje 1784 261 158v
SWART, FILIPPUS de verkoperse, de weduwe van Philippus Zwart koopman naastligger ten oosten Schritsen 44 1783 261 84r
SWART, FILIPPUS wijlen Philippus Zwart koopman Schritsen 44 1783 261 84r
SWART, REINER Reinder Zwart naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1789 263 132v
SWART, REINER Reinder A. Zwart naastligger ten noorden Zeilmakersstraat WZ 1802 266 62r
SWART, REINER Reinder Zwart schipper naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1807 267 337v
SWART, REINER Reinder A. Zwart naastligger ten westen Zoutsloot 47 1808 268 62r
SWART, REINER Reinder A. Zwart naastligger ten westen Zoutsloot 47 1809 268 216r
SWART, REINER ARJENS Reinder Arjens Zwart schipper (wijd-) koper huis en tuintje Zoutsloot NZ 1783 261 85r
SWART, REINER ARJENS Reinder Arjens Zwart huurder huur Zoutsloot NZ 1783 261 85r
SWART, RUURD PIETERS Ruurd Pieters Zwart varensgezel koper huis Lanen 35oost 1808 268 113r
, GERRIT de weduwe van Gerryt Zweerhorst huurder Rozengracht NZ 1795 264 243v
, HOTSE vroedsman Hotze Zwerms Grote Kerkstraat 18 1720 246 87r
, vroedsman Zwerus naastligger ten westen Droogstraat 1725 246 229r
, GERRIT Gerryt Zwerus koper huis Hofstraat NZ 1783 261 94r
, JAN Jan van Zwoll, c.u. notaris verkoper Zeilmakersstraat OZ 1657 237 108r
, JAN wijlen Jan van Zwoll notaris Noorderhaven 44 1665 239 5v
, JAN Jan van Zwyten huurder Noorderhaven 98achter 1766 256 185r
, REIN de erven van Rein Zybeda naastligger ten zuiden Schritsen 62 1798 265 121r