Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Bredeplaats 9 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Grote Bredeplaats 9,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Bredeplaats 9 8-006 8-006 C-014 C-008


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 9, Harlingen
1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 pagina 543r van 25 mrt 1615 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Grote Bredeplaats 9Cornelis Syourdts Bonck, grootschipper, koopt 1/5 huis en erf bij de oude Vismarkt van wl. oud-burgemeester Allert Jacobs. Grondpacht (voor 1/1) 3 cg aan de Stad. Ten O. Marij Jan Wijs en een steeg, ten W. wl. Allert Jacobs x Aelcke Freercx. Gekocht van haringkoper te Amsterdam Gilles Frans Ruys voor 500 GG.


 


 


 


 


 


 


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0049v van 21 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 9Grote Bredeplaats NZ [niet vermeld]huis
 
koperPycke Tjeerdts, gehuwd metschipper (wijd-)GG 1721:12:00
Antie Jans
naastligger ten oostenNanne Keympes
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten westenhet Sepaert
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWillemcke Jilles Schenkel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPycke Tjeerdts, wydschipper x Antie Jans koopt een huis met loods en plaets nz. Grote Bredeplaats. (Met beschrijving). Het strekt van voren tot aan de keuken van wd. Hendrick Michiels en heeft vrije waterlossing onder die keuken door naar de Noorderhaven. Geen grondpacht. Ten O. Nanne Keimpes, ten Z. de Grote Bredeplaats, ten W. 'het Zeepaard'. Gekocht van Willemke Jilles Schenkel, voor 1721 gg.


 


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0237v van 11 mrt 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 9Brede Plaats1/2 huis
 
koperTjeerdt Piekes burgerGG 734:02:00
koperRuyrdt Tjeerdts burger
naastligger ten westen
naastligger ten oostenMinne Jeyes mr. kuiper
naastligger ten zuidenBrede Plaats
naastligger ten noordenHendrick Michiels
huurderGerryt Jansen de Jonge c.u.mr. chirurgijnGG 40:00:00
verkoperSibbel Tjeerdts, gesterkt met haar man
Pieter Lieuwes
verkoperAntie Asmus, gehuwd met
Aucke Jochumsmr. schoenmaker op 't Franeker Vliet
verkoperde erven van Pieke Tjeerdtsschipper (wijd-)
Yttie Tjeerdts
Jacob Andriesschipper (smal-)
verkoperBerber Andries, weduwe van
wijlen Haringh Jansenschipper (smal-)
verkoperClaeske Andries, gehuwd met
Symen Jacobs
Lijsbeth Andries, gehuwd met
Jan Jansenschipper (smal-)
Antie Jans, weduwe van
wijlen Pieke Tjeerdts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerdt Piekes en Ruurd Tjeerdts kopen 61/96 van een huis, waarvan zij samen al 35/96 deel bezitten. Ten O. mr. kuiper Minne Jeyes, ten Z. de Bredeplaats, ten W. het huis het Zeepaerd, ten N. de keuken van Hendrick Michiels. Gekocht van Sibbel Tjeerdts x zeeman Pytter Lieuwes voor 5/48, en Antie Asmus x mr. schoenmaker Aucke Jochums voor 1/32 als erven van wijdschipper Pieke Tjeerdts. Sibbel Tjeerdts is bovendien erfgenaam van Yttie Tjeerdts x smalschipper Jacob Andries, Berber Andries wv Haringh Jansen Both, Claeske Andries x Symen Jacobs en Lijsbert Andries x smalschipper Jan Jansen, als erven van Antie Jans wv Pieke Tjeerdts, ieder voor 1/8.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-006 Grote Bredeplaats 9huis
eigenaarRuird Tieerds erven
gebruikerFeye Jansen cum sociis
huurwaardeCG 40:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-006 Grote Bredeplaats 9huis
eigenaarRuird Tjeerds erven
gebruikerPieter Wygers cum soc.
huurwaardeCG 40:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:00:00
aansl. huurw. voldaan3-6-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-006 Grote Bredeplaats 9huis
eigenaarRuird Tjeerds erven
gebruikerPyter Wygers cum sociis
huurwaardeCG 40:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:13:00


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0384r van 21 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 9Grote Bredeplaats NZ [staat: Brede Plaats]huis
 
koperSymon Fockes, gehuwd metkoopmanCG 1000:00:00
Tjietske Tjallings
naastligger ten oostende erven van Minne Jeies
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Brede Plaats]
naastligger ten westenhuis genaamd het Zeepaerd
naastligger ten noordende keuken van de erven van Hendrik Mighiels
verkoper van 1/5Geertie Jacobs, gehuwd met
Egbert Pieters
verkoper van 1/5Maertje Cornelis, weduwe van
wijlen Pieter Wiegers
wijlen Pieke Ruirds, eerste echtgenoot
verkoper van 1/5Grietie Pykes, dochter
verkoper van 2/5Sipkjen Ruirds, weduwe van
wijlen Dirk Sipkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Fockes x Tjietske Tjallings koopt fraai huis op de Grote Bredeplaats. Ten W. 'het Zeepaerd', ten O. Minne Jeyes, ten Z. de Breedeplaats, ten N. Hendrik Michiels. Gekocht van Geertie Jacobs x Egbert Pieters voor 1/5, Maertje Cornelis wv Pieter Wiegers als moeder van haar dochter Grietie Piekes bij haar 1e man Pieke Ruurds voor 2/5 en Sipkjen Ruurds wv Dirk Sipkes ook voor 2/5.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-006 Grote Bredeplaats 9huis
eigenaarSymon Fokkes
gebruikerSymon Fokkes
huurwaardeCG 40:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:13:06


 


 


 


 


 


 


 


 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0164v van 28 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 9Grote Bredeplaats NZ bij de Blauwe Trappenhuis
 
koperRein Wybes de Jong oud houtzaagmolenaar en koopmanCG 1406:00:00
naastligger ten oostende weduwe van H. Gonggrijp
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westenherberg het Zeepaard
naastligger ten noordenJentje de Vries
verkoperSibrand Hingst, curatorkoopman
verkoperPieter Sjoerds Hannema, curatoren overkoopman
minderjarige kinderen van Pieter van Arumkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Wybes de Jong, oud-houtzaagmolenaar onder Midlum, koopt een huis omtrent de Blauwe Trappen, door Pieter van Arum als eigenaar metterdood ontruimd. Ten O. wd. H. Gonggrijp, ten W. de herberg 'het Zeepaard', ten Z. de straat, ten N. Jentie de Vries. Gekocht van de kinderen van Pieter van Arum.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-006 Grote Bredeplaats 9Rein Wybes ervenCG 4:10:00


1812 - bewonersadresnaamgegevens
C-014Grote Bredeplaats 9Johanna Strobandgeb 26 jun 1811 HRL, ovl 20 sep 1812 HRL; wijk C-014, dv Johannes S, en Catharina Elisabeth de Haas; BS geb 1811, ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-014Grote Bredeplaats 9Ienskje de Jonggeb 1769 onder Midlum, ovl 21 jun 1826 HRL, dv Rein Wybes en Martje Hanses de Jong; BS ovl 1826; eigenaar en gebruiker van wijk C-014, renteniersche, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-014Grote Bredeplaats 9Janskje de Jong Janskje de Jong renteniersche


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 94 en 101 van 25 okt 1826
adressoortbedraggebruik
C-014Grote Bredeplaats 9provisionele en finale toewijzingfl. 87huis C-014
 
verkoperAbraham Fredriks de Ruiter
koperHendrik Rikmers


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 503Grote Bredeplaats 9Cornelis Jans TevisHarlingenkoopvaardij kapiteinhuis en erf (230 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-014Grote Bredeplaats 9Jan Cornelis Teves, overleden op 13 februari 1833schipper Grote Bredeplaats C 14, overleden in Indische Zee op terugreis naar vaderland, man van Maaike Thomas van Slooten, vader van minderjarige Cornelis, Thomas, Taeves en Sophia-Maria Jans Teves. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-014Grote Bredeplaats 9Anna Maria/Margareta IJsenbeek... ovl 11 nov 1858 HRL, ongehuwd, DG, dv Claas IJ, en Sijtske Heins; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk C-014, 201, wijk E-287; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, modemaakster, wijk C-078; VT1839; geb 18 sep ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-014Grote Bredeplaats 9Eelkje Klaases IJsenbeek... ovl 19 nov 1858 HRL, ongehuwd, DG, dv Claas IJ, en Sijtske Heins; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk C-014, 201, wijk E-287; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, modemaakster, wijk C-078; VT1839; geb 1 feb ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-014Grote Bredeplaats 9Maike J Tevesoud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-014; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-014Grote Bredeplaats 9Sipkje Abes Wyma... ovl 1850; 1864 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-179; won. HRL. 1839, oud 71 jaar. geb Almenum, wijk C-014; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-014BreedeplaatsMaike Jans van* Slooten [Teves]41 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
C-014BreedeplaatsTevis [Jan] T Teves16 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-014BreedeplaatsSophia [Seria] M Teves8 jRotterdamgezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-014BreedeplaatsAntie C de Vries20 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-014BreedeplaatsSipkje Abes71 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
C-014BreedeplaatsJan Fontein Tuinhout22 jWorkumgezin 2, m, protestant, ongehuwd, fabrikant


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-014Grote Bredeplaats 9Jetske Lolcama... in 1812, dv Wiebe L, en Trijntje Sieswerda; BS ovl 1863; BS Franeker huw 1812, bev.reg. HRL 1851 wijk C-014; oud 47 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-036; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 503C-014 (Grote Breedeplaats)erv. Cornelis J. Teveswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3121C-008 (Grote Breedeplaats)Maaike T. van Slootenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3121Grote Bredeplaats 9 (C-008)Jacobus W. Schippers


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Bredeplaats 9 Herman Doewesontvanger R.D.B.
vorige grondslagf. 2900
huidige grondslagf. 3100


1965 - adresboekadresnaam
Grote Bredeplaats 9G. (Georgius) Jepkema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 9rijksmonument 20354


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9697Grote Bredeplaats 9
  terug