Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bargebuurtspoortje 2 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Bargebuurtspoortje 2,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Bargebuurtspoortje 2 (niet bekend) (niet bekend) A-229 A-265
1813 - bewonersadresnaamgegevens
A-229Bargebuurtspoortje 2Aaltje Lammerts... ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-229Bargebuurtspoortje 2Jan Berendsovl voor 1815; wed. J.B. gebruiker van wijk A-229, gealimenteert; medegebruiker Lense Johannes wed., gealimenteert; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-229Bargebuurtspoortje 2Lense Johannes... ... , Baukje Linses, geb 1793 Driesum; BS ovl 1812; 1823 huwelijken, ovl 1835; wed. gebruiker van wijk A-229, gealimenteerd, medegebruiker is Jan Berends wed., gealimenteerd, eigenaar is Armekamer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-229Bargebuurtspoortje 2 Armekamer Lense Johannes wedgealimenteerd
A-229Bargebuurtspoortje 2Jan Berends wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 104Bargebuurtspoortje 2Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis (18 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-229Bargebuurtspoortje 2Berend Fikke... werkman in 1851, N.H., zv Jan F, en Catharina Homburg; BS huw 1835, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-229, wijk D-127, wijk H-041; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-069; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-229Bargebuurtspoortje 2Gerrit Tjerks Tigchelaargeb 1793 Harl/Midlum, ovl 23 apr 1858 HRL, huwt met Johanna Lodewijks Hoekveld, zv Tjerk Robijns en Tietske Klases; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk A-229; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL., wijk A-229; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-229Bargebuurtspoortje 2Johanna Hoekveld... Tichelaar, ovl wijk H-224, N.H., dv Lodewijk H, en Engeltje Douwes; BS ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-229, supp wijk H-265; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-229; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-229BargebuurtGerryt Tichelaar47 jHarlingenm, protestant, gehuwd
A-229BargebuurtJohanna Lodewijks49 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-229BargebuurtDouwe Tichelaar10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-229BargebuurtKlaas Tichelaar9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-229BargebuurtLodewijk Tichelaar7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-229BargebuurtGrietje Tichelaar16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-229Bargebuurtspoortje 2Sjoerdtje Sjaarda... A-224, 229, wijk D-127, wijk H-091; oud 39 jaar, geb Wirdum en wonende te HRL. 1839, wijk B-161; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 104A-229 (Bargebuurt)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 104A-267 (Bargebuurtspoort)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5236Bargebuurtspoortje 2 (A-265)Theodorus Keijzer
  terug