Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 45 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Voorstraat 45,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 45 7-078 7-086 C-051 C-044


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Voorstraat 45-47, Harlingen
1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 146r van 10 mei 1634 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 45Bruyn Gijsberts Gersma, oud burgemeester x Hillegonda du Gardijn kopen 4 GG grondpacht uit het huis de gulden star, nz. Voorstraat, van gemeensman Jan Goverts. Ten O. Tiaerd Lolles, ten W. erven Dirck Hillebrants. Gekocht van oud burgemeester Paulus Jans als lasthebbende van de erven Adryaen Wierdts Popta, voor 100 GG.


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-078 Voorstraat 45
 
7-078 Voorstraat 45
eigenaarhopman Sloterdijk erven
gebruikerMichiel Munter (voor 40 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerHendrick Gerrits (voor 30 gl. 0 st. 0 penn.)
huurwaardeCG 70:00:00
aanslag huurwaardeCG 14:00:00
grondpacht aan Bruno van Viersen erven
grondpachtCG 05:12:00
aanslag grondpachtCG 01:08:00


 


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0001r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 45Voorstraat NZhuis
 
koperMichiel Eiberts Munter c.u.mr. hoedenmakerGG 410:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:16:00
naastligger ten oostenvroedsman Boetema
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenDirk Hugens
naastligger ten noordenSloterdijk oud rentmeester
verkoperds. Wilbrandus SloterdijkpredikantKimswerd
verkoperDominicus SloterdijkconvooimeesterMakkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMichiel Eiberts Munter, mr. hoedenmaker, koopt huis onder 1 dak met Dirk Huigens (43/45) en gescheiden door een middenmuur, nz. Voorstraat. Ten O. erven Boele(n)s, ten Z. die straat, ten W. Dirk Huigens, ten N. de rentmeester Sloterdijk. Vrij in- en uitgang door een steeg naar de Noorderhaven. Gekocht van ds. Wibrandus- te Kimswerd en Dominicus Sloterdijk te Makkum, voor 410 gg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-078 Voorstraat 45
eigenaarMichiel Eiberts
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingnummer 7-078 is tweemaal vermeld
 
7-078 Voorstraat 45
eigenaarDirk Hingst
gebruikerGabe Hibbes
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00
aansl. huurw. voldaan20-6-1720
grondpacht aan Bruin Viersen erven
grondpachtCG 04:00:00
aanslag grondpachtCG 01:08:00
aansl. grondp. voldaan20-6-1720
opmerking1720 den 20 juny van dierk huygens voor de grondpacht ontfang 0-14-0
opmerkingaanslag had 1-0-0 moeten zijn


 


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-078 Voorstraat 45huis
eigenaarMichiel Eyberts
gebruikerMichiel Eyberts
opmerkingAo. 1722 insolvent verklaerd


 


 


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0240v van 4 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 45Voorstraat NZhuis in twee delen bewoond door een middelmuur van elkaar gescheiden
 
koperSymon Blom, gehuwd metmr. blikslagerCG 700:00:00
Roelofke Seekema
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:16:00
bewoner westzijdeYde Wijngaardenmr. kleermaker
bewoner oostzijdede weduwe van Machiel Munter
naastligger ten oostende weduwe van Munter
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erven van Juffrouw Boelens
naastligger ten noordenArjen Fransen
verkoperAuckien Rinties, gehuwd metWitmarsum
Johannes TeekeskoopmanWitmarsum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Blom, mr. blikslager x Roelofke Seekema koopt een huis onder 1 dak [45/47] met het huis van wv Machiel Munter, nu bewoond door kleermaker Ype Wijngaarden. Ten O. wd. Munter, ten Z. de straat, ten W. erven juffr. Boelens, ten N. Arjen Fransen. Grondpacht 2 GG aan de Stad. Gekocht van Auckien Rinties x koopman Johannes Seeckema te Witmarsum, voor 700 CG.


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-078 Voorstraat 45
eigenaarwed. Michiel Eiberts
gebruikerwed. Michiel Eiberts
opmerking1722 insolvent verklaart 0 0 5 0 0
grondpacht aansecretaris Schik
grondpachtCG 02:00:00
aanslag grondpachtCG 00:11:00


 


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0089r van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 45Voorstraat NZ bij het Raadhuishuis
 
koperSipke Nauta, gehuwd metstrandmeesterGG 685:00:00
Petronella Munter
verpachter grondde Stad HarlingenCG 5:12:00
naastligger ten oostenSeerp Wildschut koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenSymon Blom mr. blikslager
naastligger ten westenCornelis Jentjes
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/8burgemeester Junius Munter
verkoper van 1/8Egbert MunterLeiden
verkoper van 3/8Alef Muntermr. chirurgijnSneek
verkoper van 3/8Petronella Munter, gehuwd met
Sipke Nautastrandmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipke Nauta, strandmeester x Petronella Munter koopt huis nz. Voorstraat omtrent het Raadhuis, onder 1 dak met het huis van mr. blikslager Symon Blom [43/45]. Ten O. Seerp Wildschut, ten Z. de Voorstraat, ten W. koperslager Symon Blom, ten N.? Gekocht van Johannes Munter en anderen.


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 245r van dec 1755 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 45Jan Schut, coffyschenker, koopt, na niaar, het N. deel, en Seerp Wildschut het Z. deel van een woning tussen Voorstraat en Noorderhaven, bij het Raadhuis. Ten O. Jan Schut, ten Z. de kopers en Nathan Levy, ten W. Cornelis Jenties, ten N. erven Jan Ydes de Groot. Gekocht van strandmeester Sipke Nauta x Petronella Munter.


 


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0246r van 7 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 45Voorstraat NZhuis
 
koperNathan Levy, gehuwd metkoopman (joods -)CG 450:00:00
Sara Liasar
huurderJohannes Pyters c.u.
naastligger ten oostenSeerp Wildschut koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenvroedsman Simon Blom
naastligger ten noordenHendrik Jonkje
verkoperburgerhopman Sipke Nauta, gehuwd metstrandmeester
Petronella Munter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Blom, wednr. van Roelofke Saeckema koopt, na niaar, een huis 2 onder 1 dak nz. Voorstraat [43/45]. Ten O. Seerp Wildschut, ten Z. de Voorstraat, ten W. de koper, ten N. Hendrik Jonkje. Gekocht van Sipke Nauta x Petronella Munter.


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0276r van 23 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 45Voorstraat NZ dichtbij het Raadhuishuis
 
koperJohan Georg Oswald mr. blikslagerGG 1411:00:00
verpachter grondde erven van Schik CG 2:16:00
naastligger ten oostende weduwe van Wybinga
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJetse Boomsma
naastligger ten noordende weduwe van Wybinga
verkoperoud burgemeester Cornelis Aardenburg, als last- en procuratiehebber van
Jacob Blommr. blikslagerZaandam
Anna Blom, gehuwd metZaandam
Tewes GroeneschreyZaandam
verkoperstadstamboer Pieter Blommr. verwer
Anna Blom, gehuwd met
verkoperHarmanus van Beemenbode (stads-)
Fokje Blom, allen als kinderen/erfgenamen van
wijlen vroedsman Simon Blom, gehuwd geweest met
wijlen Attje Heyes Schrale
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Georg Oswald, mr. blikslager, koopt huis nz. Voorstraat bij het Raadhuis. Ten O. en N. wd. Wybinga, ten Z. de straat, ten W. Jetse Boomsma. Gekocht van erven Simon Blom x Attje Heyes Schrale.


 


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0089r van 15 feb 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 45Voorstraat NZ bij het Raadhuishuis
 
koperHoite Jans Leeuwma, gehuwd metmr. zilversmidCG 2000:00:00
Grietje Fokkes
verpachter grondde erven van Schik CG 2:16:00
naastligger ten oostenHannema apotheker
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJetze Boomsma n.u.
naastligger ten noordenHannema apotheker
verkoperJohannes G. Oswaldmr. blikslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHoite Jans Leeuwma [Lieuwma], mr. zilversmid x Grietje Fokkes kopen een huis nz. Voorstraat omtrent het Raadhuis, nu door de verkoper bewoond. Ten O. en N. apotheker Hannema, ten Z. de Voorstraat, ten W. Jetze Boomsma n.u. Grondpacht 2 cg aan erven Schik. Gekocht van mr. blikslager Johannes G. Oswald voor 2000 cg.


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-088 Voorstraat 45wed Lieuwma
7-088 Voorstraat 45Fokke Lieuwma, 35 jaar, gehuwdinwooning


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-086 Voorstraat 45H Lieuwma wedCG 4:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-051Voorstraat 45Fokke Huites Lieuwma... 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); wed. H. Lieuwma eigenaar en gebruiker van wijk C-051, medegebruiker is F.L., zilversmid. 1814. (GAH204); Maandag den 29 okt 1798; de raad der Gemeente ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-051Voorstraat 45H Lieuwmaovl voor 1815; mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; wed. H.L. eigenaar en gebruiker van wijk C-051, medegebruiker is F. Lieuwma, zilversmid. 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-051Voorstraat 45H Lieuwma wedH Lieuwma wed
C-051Voorstraat 45F Lieuwma zilversmid


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-051Voorstraat 45Hendrik Koelemans, overleden op 6 december 1827oud militair, vader van Maria Hendriks Koelemans (vrouw van Johan Hendrikus Gastrik, koopman Voorstraat C 51). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-051Voorstraat 45Fokke Lieuwma, overleden op 13 september 183162 jr, mr. goud/zilversmid, man van Magdalena Munniks, goud/zilverkashoudster (Voorstraat C 51: enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, broer van Jacomina (wed. Marzelis Tamboezer, moeder van Hermanus en Hoite Marzelis Tamboezer: erven legaat) en Anna Lieuwma (wed. Hendrik Drees), te Heerenveen. Saldo fl. 1.814,77. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 591Voorstraat 45Fokke LieuwmaHarlingenzilversmidhuis en erf (115 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-051Voorstraat 45Grietje de Groot... 1851 wijk C-023, 51, wijk E-055; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakkerse, wijk C-048; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-051Voorstraat 45Jelle de Jong... E-055; oud 43 jaar, (vnm: Jelke), geb Woudsend en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk C-048; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-051VoorstraatSjoerd R Steensma26 jHarlingenm, protestant, gehuwd, goud en zilversmid
C-051VoorstraatRiemke Dijkstra26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-051VoorstraatRintje S Steensma3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-051VoorstraatJan S Steensma2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-051VoorstraatBetje S Steensma1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-051VoorstraatTrijntie de Vries19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-051Voorstraat 45Arjen Sjoerds Steensma, overleden op 18 januari 184814 dg (geboren 5/1/1848), overleden Voorstraat C 51, zoon van Sjoerd Rintjes Steensma, mr. zilversmid & Riemke Jans Dijkstra, broer van minderjarige Rintje, Jan, Elisabeth, Sjoerd en Catharina Sjoerds Steensma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 591C-051 (Voorstraat)Sjoerd R. Steensmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 591C-044 (Voorstraat)Sjoerd R. Steensmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4759Voorstraat 45 (C-044)Elisabeth Steensma


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 45 Anne de Vriesrijksklerk
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 45N.J.Poortboekhandelaar
Voorstraat 45aW. v/d Veldetimmerman


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 45, HarlingenVoorstraat 45H. Morrenherenmode-magazijn


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 45, HarlingenVoorstraat 45H. Morrenheeren mode-magazijn


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 45, HarlingenVoorstraat 45H. Morrenheeren mode magazijn


1936 - kentekenadresnaam
B-22682
Voorstraat 45Derk Jacob van Dijk


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Bata479Nederl. Schoen- en lederfabr., Schoenmag., rep.inr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Bata479Nederl. Schoen- en lederfabr., Schoenmag., rep.inr.


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 45, HarlingenVoorstraat 45 Bataschoenen en schoenreparatie


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Bata479Nederl. Schoen- en lederfabr., Schoenmag., rep.inr.


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Bata479Nederl. Schoen- en lederfabr., Schoenmag., rep.inr.


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 45rijksmonument 20691
  terug