Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Jacobstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Sint Jacobstraat 12,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Jacobstraat 12 7-061 7-066 C-121 C-112
 


 


1638 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Sint Jacobstraat 12, HarlingenSint Jacobstraat 12'S.I.E.
1638'


 


 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002r van 13 nov 1659 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 12Sint Jacobstraat WZ [staat: Katrugh]huis
 
koperTimen Tymens Postema, gehuwd metmr. chirurgijnGG 1450:00:00
Hiltie Gerbens Tania
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:03:07
naastligger ten oostenSint Jacobstraat of Katterug
naastligger ten zuidenJan Heeres mr. goudsmid
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSioerd Bartels
verkoperEgbert de Gruiter c.u.mr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTimen Tymens Postema, mr. chirurgijn x Hiltie Gerbens Tania kopen een huis wz. Katrug. Ten Z. mr. goudsmid Jan Heeres, ten N. Sioerd Bartels. Grondpacht 43 st. 7 pn. Gekocht van mr. chirurgijn Egbert de Gruiter c.u. voor 1450 gg en een rosenobel voor verkopers' huisvrouw en een rijksdaalder voor verkopers' zoontje.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0119r van 22 dec 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 12Sint Jacobstraat WZhuis
 
koperClaes Auckes, gehuwd metchirurgijnGG 1620:00:00
Tialcke Bouues
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:03:07
naastligger ten oostenSint Jacobstraat
naastligger ten zuidenJan Heerts goudsmid
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSioerd Bartels
verkoperTymen Tymens Postma c.u.


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0171r van 30 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 12Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]huis
 
koperFeyke Jansen schoenmakerGG 429:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:03:07
naastligger ten zuidende erven van Jan Heerts
naastligger ten noordende erven van Sioerd Bartels
naastligger ten westenAuke popmaker
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
huurderObbe Jacobs stoeldraaier
verkoperBaucke Braem
verkoperde crediteuren van Albert Acker


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0343v van 6 feb 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 12Sint Jacobstraat WZhuis of woning
 
koperOtte Juriens, gehuwd metmr. hoosbreiderCG 550:00:00
Uilkie Uilkes
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:03:07
naastligger ten oostenSint Jacobstraat
naastligger ten zuidende erven van Jan Heerts
naastligger ten westenhet achterhuis van Auke popmaker
naastligger ten noordende erven van Sioerd Bartels
verkoperFeike Jansen, gehuwd met
Aeltie


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-061 Sint Jacobstraat 12huis
eigenaarOtte Jurriens
gebruikerOtte Jurriens
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:16:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-061 Sint Jacobstraat 12huis
eigenaarOtte Jurriens
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:16:00
aansl. huurw. voldaan20-3-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-061 Sint Jacobstraat 12huis
eigenaarOtte Jurjens
gebruikerOtte Jurjens
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0200r van 22 feb 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 12Sint Jacobstraat WZ of zogenaamde Katterug]huis
 
koperoud burgerhopman Junius van Alama, gehuwd metGG 400:14:00
Ydurverda Nauta
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:03:08
naastligger ten oostenSint Jacobstraat
naastligger ten westenFolkert van der Plaats
naastligger ten zuidenals bewoner Marnstra procureur
naastligger ten noordenDoopsgezinde Gemeente woning
verkoperYbeltie Hiddes, weduwe van
wijlen Jurjen Ottes
verkoperYbeltie Hiddes, nu gehuwd met
Jan Schut
verkoperYbeltie Hiddes, erfgenaam van haar schoonvader
Otte Jurjens, samen metgarenhandelaar
schriftelijke last en procuratie hebbende vands. Frederickus Botterwegpredikant
voogdPieter van der HulstHaarlem
voogden overJan OlthofHaarlem
verkoperJan Tangena, nagelaten zoon van
wijlen Johannis Tangena, gehuwd met
wijlen Antie Ottes
stads weesvoogdij, alimentatores van de nagelaten kinderen van
Jacob Ottes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJunius van Alema, oud-bugerhopman x Eduarda? Nauta koopt een huis in de Sint Jacobstraat of Katterug. Ten O. die straat, ten W. Folkert v.d. Plaats, ten Z. de procureur Marnstra, ten N. een Doopsg. woning. Gekocht van Ybeltje Hiddes wv Jurjen Ottes, voor 400 gg. (Lange ingewikkelde acte over de erfenis).


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-061 Sint Jacobstraat 12huis
eigenaarJunius Alema
gebruikerWouter Sipkes
huurwaardeCG 38:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:06:10


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0019r van 24 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 12Sint Jacobstraat WZ of de zgn. Katterughuis
 
koperGijsbert Wiltschut koopmanGG 326:07:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:03:08
huurderAntje Jans CG 42:00:00
naastligger ten oostenSint Jacobstraat
naastligger ten zuidenAbbe Jansen
naastligger ten westenFolkert van der Plaats
naastligger ten noordenDoopsgezinde Gemeente woning
verkoperoud burgemeester Junyus van Alema, gehuwd metkoopman
Youarda Sierks Nauta


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-061 Sint Jacobstraat 12Antje Jans, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaalCG 02:00:00


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0139r van 27 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 12Sint Jacobstraat of Katterughuis
 
koperSjoerd Andries, gehuwd metwinkelierGG 176:07:00
Amerenske Teyeswinkelier
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:03:08
huurderPhilippus Ysacks
naastligger ten oostenSint Jacobstraat of Katterug
naastligger ten zuidenAbbe Jans
naastligger ten westenFolkert van der Plaets
naastligger ten noordenDoopsgezinde Gemeente
verkoperGijsbert Wildschutkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Andries x Amarenske Feyes, winkeliers, kopen een huis in de St. Jacobstraat of zogenaamde Katterugh, bewoond door Philippus Ysacks. Grondpacht 2 cg. 3 st. 8 pn. aan de Stad. Ten O. de straat, ten Z. Abbe Jans, ten W. Folkert van der Plaats, ten N. een doopsgezinde gemeente woning. Gekocht van Gijsbert Wildschut, koopman, voor 176 gg 7 st.


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0022r van 7 sep 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 12Sint Jacobstraat [staat: Katterug]1/2 huis
 
koperEvert Beva mr. reidmakerGG 141:21:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:03:08
huurderJohannes Waller mr. blikslagerCG 30:00:00
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidenAbbe Jansen
naastligger ten westenFolkert van der Plaets
naastligger ten noordenDoopsgezinde Gemeente
verkoperTabe Jansenvarensgezel


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0038v van 6 sep 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 12Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]huis
 
koperJohannes Waller mr. blikslagerCG 525:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:03:08
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten westenFolkert van der Plaats
naastligger ten zuidenJan Abbes
naastligger ten noordenDoopsgezinde Gemeente woning
verkoperEvert Beva, samen metkoopman
meerderjarige vrijster Janke Dijxma


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-068 Sint Jacobstraat 12Hendrik Draijer, 36 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-066 Sint Jacobstraat 12Jacob KerkhoovenCG 3:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-121Sint Jacobstraat 12Jac Kerkhoveneigenaar van wijk C-121, gebruiker is Jan vd Vleugel, kleermaker, 1814 (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-121Sint Jacobstraat 12Jan van der Vleugel... bij F. Heuffers en N. Kloppenburg, 1811; huw Grote Kerk HRL 1793, BS huw 1811, ovl 1821; gebruiker wijk C-121, kleermaker; eigenaar is Jac. Kerkhoven, 1814. (GAH204); J. vdV. en Foekje Jans van der Moolen, beide van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-121Sint Jacobstraat 12Jacob Kerkhoven Jan van der Vleugel kleermaker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 624Sint Jacobstraat 12wed. Pieter van KlaverenHarlingenwinkelierschehuis (32 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-121Sint Jacobstraat 12Eva Wiebes Meelman... 1840, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk C-123; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-121; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-121Sint Jacobstraat 12Mietje van Klaverenoud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, hoedjemaakster, wijk C-121; VT 1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-121Sint Jacobstraat 12Teuntje Wybesgeb 1789 ... , dienstmaagd van dhr T. Stephany, doet overlijdensaangifte van Duconia M. Lemke; BS ovl 1811; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-121; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-121KatrugEva Wybes60 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe, winkeliersche
C-121KatrugMietje van Klaveren29 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd, hoedjemaakster
C-121KatrugJetske van Klaveren23 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd, naaister


1853 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-121Sint Jacobstraat 12Eva Meelman, overleden op 12 februari 1853St. Jacobistraat C 121, wed. Pieter van Klaveren, moeder van Jetske (vrouw van Pieter A. Bisschop, schipper), Elisabeth (vrouw van Jacobus Schrage, koopman) en Maria Pieters van Klaveren, stroohoedjesmaakster. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1856 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-121Sint Jacobstraat 12Petronella Jacobus Rooswinkel, overleden op 4 december 1856geboren 7/3/1856, dochter van Jacobus Cornelius Rooswinkel, letterzetter St. Jacobistraat C 121 (wednr. Ida Benning) en Maria van Klaveren, hoedjesmaakster, zuster van minderjarige Eva Jacobus Rooswinkel, halfzuster van Elisabeth-Maria-Henrica en minderjarige Fredericus-Dominicus, Henricus- Hermanus-Franciscus, Geertruida-Josina, Maria-Jacoba, Catharina-Petronella en Justina-Johanna Jacobus Rooswinkel (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 624C-121 (Sint Jacobstraat)Maria van Klaverenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 624C-112 (Sint Jacobstraat)Maria van Klaveren, vrouw v. J.C. Rooswinkelwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 624Sint Jacobstraat 12 (C-112)Petronella K. Rooswinkel


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Jacobstraat 12mej. P.Rooswinkelnaaister
Sint Jacobstraat 12Kl.Totvisscher


1936 - kentekenadresnaam
B-22632
St. Jacobstraat 12Albertus Kaspers


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 12J. Glas & Co.631Bloemisten


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.J. Glas & Co.631Bloemisten


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.J. Glas & Co.631Bloemisten


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sint Jacobstraat 12rijksmonument 20434
  terug