Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Jacobstraat 7 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Sint Jacobstraat 7,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Jacobstraat 7 7-004 7-004 C-110 C-103
aangrenzende stegensteeg
Sint Jacobstraat 7naamloze steeg ten zuiden


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-004 Sint Jacobstraat 7huis
eigenaarwed. dr. Ludinga
gebruikerDirk Christiaens
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:16:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-004 Sint Jacobstraat 7huis
eigenaarwed. dr. Ludinga
gebruikerDirk Christiaens
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:16:00
aansl. huurw. voldaan20-6-1720
opmerking1720 den 20 juny van dr luidenga wed voor 1/2 ontfang 2-8-0
aansl. huurw. voldaan21-6-1720
opmerkingden 21 juny nog voor 1/2 betaelt 2-8-0


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-004 Sint Jacobstraat 7huis
eigenaarwed. dr. Ludinga
gebruikerDirk Christiaens
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-004 Sint Jacobstraat 7huis
eigenaards. Luidinga
gebruikerDirk Christiaans
huurwaardeCG 26:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:06:10


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-004 Sint Jacobstraat 7Christiaen Dirks, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 06:00:00


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-003 Sint Jacobstraat 7Pieter Martens
7-003 Sint Jacobstraat 7Jan Beidschat


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-004 Sint Jacobstraat 7Yge VisserCG 1:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-110Sint Jacobstraat 7Reinder Jans Beidschat... B., en Ruurdje Reinders; BS huw 1814 1815 huwelijken, ovl 1835, ovl 1844; eigenaar en gebruiker van wijk C-110; stal en wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk C-111, 1814. (GAH204); geb 4 jan 1777, ged 4 feb 1777 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-110Sint Jacobstraat 7Reinder Beidschat Reinder Beidschat stal en wagenhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 639Sint Jacobstraat 7wed. Frans Hendriks FluksHarlingen(grofsmid)stal (105 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-110Sint Jacobstraat 7Doetje van der Moolengeb 29 okt 1799 HRL, ged 10 nov 1799 HRL, dv Jan Jansen van der Moolen en Pietje Thijssen Stoef; dopen Grote Kerk HRL 1799; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-110; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-110Grote SluisPieter J Bakker36 jHarlingenm, protestant, gehuwd
C-110Grote SluisDoetje van der Molen38 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-110Grote SluisIdske P Bakker10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 79 van 17 dec 1849
adressoortbedraggebruik
C-110Sint Jacobstraat 7koopaktefl. 550pakhuis in de Sint Jacobsstraat C-110 en huis C-111
 
verkoperHenderikus Fluks
koperMeinte Heerts Tigchelaar


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-110Sint Jacobstraat 7Pieter J Bakker... huw 1829, ovl 1862, bev.reg. 1851 wijk A-075, wijk H-206; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-110; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 639C-110 (Sint Jacobstraat)erv. Meinte H. Tigchelaartimmerwinkel


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 639C-103 (Sint Jacobstraat)Cornelis van der Schootwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 639Sint Jacobstraat 7 (C-103)Jantje Metzelaar (wed. C. v.d. Schoot)


1926 - kentekenadresnaam
B-10995
St. Jacobstraat 7aReinold Faber


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Jacobstraat 7R.Faberkruidenier
Sint Jacobstraat 7A.Zeldenrustwinkelier


1932 - kentekenadresnaam
B-18217
St. Jacobstraat 7Hantje Hooisma


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 7H. Hooisma331Veth. en f. vleeschw.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 7H. Hooisma957Veth. en f. vleeschw.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.H. Hooisma957Veth. en f. vl.w.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.H. Hooisma957Veth. en f. vl.w.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.H. Hooisma957Slijterij (b.g.g.)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.H. Hooisma957Veth. en f. vl.w.


1965 - adresboekadresnaam
St. Jacobstraat 7H. (Hantje) Hooisma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 8644Sint Jacobstraat 7gemeentelijk monument11 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8644Sint Jacobstraat 7
  terug