Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 58 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Lanen 58,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 58 5-153 5-168 F-202 F-193


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Lanen 58, Harlingen Lanen 59-61-63, Harlingen Lanen 68-66-64-62-60-58, Harlingen
aangrenzende stegensteeg
Lanen 58naamloze doorlopende steeg ten oosten


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-153 Lanen 58huis
eigenaarSytse Atzes
gebruikerSytse Atzes
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
eigenaarSytse Atzes
gebruikerPieter Jansen cum soc.
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingis versturven en insolvent de boedel


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-153 Lanen 58huis
eigenaarburgemeester Nollides
gebruikerSybren Feykes
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
eigenaarburgemeester Nollides
gebruikerSybrand Camsma
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1742 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Lanen 58 (noordgevel), HarlingenLanen 58 (noordgevel)Camsma, F S'F:S:CAMSMA.
Heeft de Eerste steen
aen dese Gevel gelegt
den 12 April 1742'
gekroond, twee (gekapte) wapenschilden (met moderne opschriften) in een sierlijst, met daaronder een opschrift


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0207v van 14 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 58Lanen ZZhuis en hof
 
koperburgerkolonel Sibrand Feikes Camsma, gehuwd metCG 1200:00:00
Antie Tjommes
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:12:00
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende weduwe van Hendrik Smidtje ? c.s.smid
naastligger ten westenburgerkolonel Sibrand Feikes Camsma burger
naastligger ten noordenLanen
verkoperAefjen Johannes Vosma, weduwe van
wijlen oud burgemeester Jan Nollides
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand Feikes Camsma x Antie Tjommes koopt huis en tuin zz. Lanen, dat door hem zelf als huurder wordt bewoond. Ten O. een steeg, ten W. de koper, ten Z. wd. Hendrik Smidtje, ten N. de Lanen. Gekocht van Aafje Johannes Vosma wv Jan Nollides.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-153 Lanen 58Sybrand Camsma, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaalCG 30:00:00


 


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-170 Lanen 58R van der Veen


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-168 Lanen 58Reinder van der VeenCG 3:00:00


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-202Lanen 58Catharina Kupgeb 1749 ... , ovl 24 apr 1814 HRL, huwt met Reinder vd Veen, ovl wijk F-202; BS ovl 1814; 1839 overlijdens


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-202Lanen 58Reinder van der Veen... Jarigs de Boer, gleybakkersknegt, Willem Cornelis wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-202, blauwverwer, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-202Lanen 58Reinder van der Veen Reinder van der Veen blauwverwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1335Lanen 58Reinder van der VeenHarlingenzwartverwerhuis en tuin (250 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-202Lanen 58Sjieuwke Bijlsmaoud 72 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, blauwverver, wijk F-202; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-202Lanen 58Reinder van der Veen, overleden op 28 juni 183975 jr, blauwverver, geboren Leeuwarden, overleden Laanen F 202, wednr. NN, man van Sjieuwke Bijlstra, idem (gehuwd 1814: geen kinderen, mede testamentair erfgenaam), vader van Hermina (vrouw van Elisa Simons Wink, stadsmajoor Franeker) en wijlen NN Reinders van der Veen (moeder van Helena-Maria, vrouw van Pieter Abrahams de Ruiter, gortmaker, Johan-Frederik, trekveerschipper Sneek en Christina-Catharina Repko, vrouw van Anne Klazes Bleeker, verver/glazenmakersbaas) (uit 1e huwelijk). Saldo fl. 5.811,50. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-202LaanenSjeuwke Bijlstra72 jFranekerv, protestant, weduwe, blauwverwer
F-202LaanenSjeuwke Dutrom27 jFranekerv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1335F-202 (Lanen)Marie G. van der Meulen vrouw van H. Regterwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3359F-193 (De Lanen)Jelle Dijkpakhuis
Sectie A nr. 3908F-193 (De Lanen)Jelle Dijkwoonhuis


1901 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Lanen 58 (stoep), HarlingenLanen 58 (stoep)Smeden, J vanAfbeelding van een smid met aambeeld, staande op een stilistisch hangslot, links een 'S', rechts een 'Z', onder een 'H'SZH' = Firma, J van Smeden en Zoon, Harlingen. De stoep is in 1901 gemaakt door de Firma Haitsma


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3908Lanen 58 (F-193)Johannes van Smeden


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 58J. v. Smeden60in ijzerw., gereedsch. en geëm art.


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 58J. v. Smeden60In ijzerw., gereedsch. en geëm. art.


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 58J. v. Smeden60in ijzerw., gereedsch. en geëm. art.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 58J. v. Smeden & Zn.60IJzerw. en gros, Vert. v. buitenl. huizen


1925 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 58, HarlingenLanen 58J. van Smeden & zoonijzerwaren, gereedschappen


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 58J. v. Smeden & Zn.60IJzerw. en gros, Vert. v. buitenl. huizen


1928 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 58, HarlingenLanen 58J. van Smeden & zoonijzerwaren, gereedschappen


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 58J. v. Smeden & Zn.60IJzerw.


1937 - kentekenadresnaam
B-23619
Lanen 58Firma J. van Smeden en Zoon


1939 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 58, HarlingenLanen 58J. van Smeden & zoonijzerwaren, gereedschappen


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 58J. v. Smeden & Zn.456IJzerw.


1945 - kentekenadresnaam
B-28019
Lanen 58Fa. J. van Smeden en Zn.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenJ. v. Smeden & Zn.456IJzerw.


1949 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 58, HarlingenLanen 58J. van Smeden & zoonijzerwaren, gereedschappen, huish. artikelen, kachels


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenJ. v. Smeden & Zn.456IJzerw.


1952 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 58, HarlingenLanen 58J. van Smeden & zoon


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenJ. v. Smeden & Zn.456Grooth. in ijzerw., hfdkant.


1954 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 58, HarlingenLanen 58J. van Smeden & zoonijzerwaren, gereedschappen, huish. artikelen, kachels


1955 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 58, HarlingenLanen 58J. van Smeden & zoonijzerwaren, gereedschappen, huish. artikelen, kachels


1958 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 58, HarlingenLanen 58J. van Smeden & zoonijzerwaren, gereedschappen, huish. artikelen, kachels


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 58, HarlingenLanen 58 van Smedenijzerwaren, gereedschappen etc.


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 58, HarlingenLanen 58J. van Smeden & zoon
  terug