Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 88 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Voorstraat 88,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 88 5-004 5-004 E-004 E-004


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Voorstraat 94-92-90-88, Harlingen
 


 


 


 


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0199v van 9 apr 1675 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 88Voorstraat ZZ [staat: grote suipmerckt]grondpacht 4-00-00 CG
 
koperDoede Hendrix, enCG 300:00:00
koperMinse Cornelis, en
koperGerrit Gouckes
grondpacht uit het huis van Minse CornelisCG 4:00:00
verkoperde Stad Harlingen


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-004 Voorstraat 88huis
eigenaarPoppe Dirks
gebruikerHendrik Harmens
gebruikernu Jouckjen Yntes
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-004 Voorstraat 88huis
eigenaarPoppe Dirks
gebruikerDirk Sioerds
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00
aansl. huurw. voldaan20-6-1720


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-004 Voorstraat 88huis
eigenaarPoppe Dirks
gebruikerDirk Sjoerds
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-004 Voorstraat 88huis
eigenaarJanke Poppes
gebruikerDirk Jacobs
huurwaardeCG 40:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:13:06


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-004 Voorstraat 88wed Jan Bootes
5-004 Voorstraat 88Lodewijk Lodewijksinwooning, koorndrager
5-004 Voorstraat 88J Hanekamp, 33 jaar, gehuwd
5-004 Voorstraat 88Klaas Dirks, 35 jaar, gehuwd
5-004 Voorstraat 88Heere Klaazes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-004 Voorstraat 88Willem de BoerCG 4:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-004Voorstraat 88Hette H Koestra/Koetstra... dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, BS ovl 1815, ovl 1836, ovl 1841, ovl 1862, ovl 1884; gebruiker van wijk E-004, uitdraager, eigenaar is Willem de Boer erven, 1814. (GAH204); Wij Ondertegekenden H. Koetstra, Koornmeter ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-004Voorstraat 88Willem de Boerovl voor 1815; erven W. dB. eigenaar van wijk E-004 en wijk E-005; gebruiker is Hette Koe(t)stra, uitdrager, 1814. (GAH204); id. van wijk H-185, ledig, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-004Voorstraat 88Willem de Boer ervenHette Koetstra uitdrager


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 156 en 165 van 17 sep 1817
adressoortbedraggebruik
E-004Voorstraat 88provisionele en finale toewijzingfl. 271huis E-004
 
verkoperClaas Piers Sjollema (te Grouw)
verkoperGabe van Asperen (te Grouw)
koperJohanna Severij


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 163 van 5 sep 1822
adressoortbedraggebruik
E-004Voorstraat 88koopaktefl. 300huis E-004
 
verkoper en cedentJohanna Sivery (wv Hette Koestra)
koperJan Jansen Glinstra
koperElizabeth Gebel
cessionarisDaniel Oolgaard


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-004Voorstraat 88Zijke Jans van Glinstra, overleden op 6 april 1823dochter van Jan Jans van Glinstra, schipper (Grote Sluis E 4) en Elisabeth Gebel, zuster van minderjarige Antje, Anne en Jan Jans van Glinstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-004Voorstraat 88Dirk Sierds de Jong, overleden op 4 november 1825sjouwerman (Voorstraat E 4), man van Neeltje Rommerts Blaauw, tapster, vader van minderjarige Age, Fokje en Dirkje Dirks de Jong. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1003Voorstraat 88Jacob van der LindeHarlingenkoorndragerhuis (28 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-004Voorstraat 88Antje Douwes van Goorgeb 1771 Dokkum, ovl 4 nov 1848 HRL, huwt met Sijbe Folkerts Visser, dv Douwe vG, en Jieke ... ; BS ovl 1848; 1855 overlijdens; oud 64 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-004; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-004Voorstraat 88Douwe Siebes Visser... bev.reg. HRL 1851 wijk E-006; oud 41 jaar, geb Joure(!) en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk E-004; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-004Voorstraat 88Evertje Jacobs van der Linde... 1820, huw 1843, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk E-006; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-004; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-004VoorstraatDouwe Visser41 jJourem, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
E-004VoorstraatEvertje van der Linde39 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-004VoorstraatJacob Visser2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-004VoorstraatAntie Visser18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-004VoorstraatTruike Visser9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-004VoorstraatAntie van Goor64 jDokkumv, protestant, weduwe


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-004Voorstraat 88Geertruida Douwes Visser, overleden op 10 juli 184110 jr (geboren 22/7/1830), overleden Voorstraat E 4. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 80) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-004Voorstraat 88Jacob Douwes Visser, overleden op 20 juli 18414 jr (geboren 22/9/1837), overleden Voorstraat E 4. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 82) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-004Voorstraat 88Baudina Elisabeth Stinstra... BS ovl 1846; 1881 overlijdens, BS Franeker huw 1816, bev.reg. HRL 1851 wijk C-059, 66, wijk B-001, wijk E-004; oud 42 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-001; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-004Voorstraat 88Johan Nicolaas Huys... 1857 Jutphaas, zv Johannis H, en Anna Geertruida Faber; dopen Grote Kerk HRL 1809, bev.reg. HRL 1851 wijk E-004, wijk G-001, supp wijk E-318; geb 11 may 1809, ged 30 may 1809 Grote Kerk HRL, zv Johannes Huis en Anna ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1003E-004 (Voorstraat)Douwe S Visser en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1003E-004 (Voorstraat)Wed. en erven Douwe S. Visserwoonhuis


1894 - variaadresbronbericht
Voorstraat 88Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Gerrit Eskes een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk E no. 4 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1895 - variaadresbronbericht
Voorstraat 88Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Johannes Hendrikus Schoot een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk E no. 4 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1003Voorstraat 88 (E-004)Johannes A. Schoot (en Cons.)


1906 - variaadresbronbericht
Voorstraat 88Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij (Ype Sipma)
  terug