Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 18 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Kerkpoortstraat 18,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 18 3-119 3-140 G-301 G-218
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-119 Kerkpoortstraat 18
eigenaarSipke Meyes
gebruikerSipke Meyes
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-119 Kerkpoortstraat 18
eigenaarSipke Meyes
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-119 Kerkpoortstraat 18
eigenaarwed. Sipke Meyes
gebruikerwed. Sipke Meyes
opmerkingpauper


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0166r van 7 dec 1732 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 18Grote Kerk, achter dehuis
 
koperLouws Teekes, gehuwd metmr. bontweverCG 225:00:00
Elske Jans
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten noordenCornelis Jenties
naastligger ten noordenGerryt
Antie Merkes, gelastigde van haar dochter en weduwe van
Merkes Jaspers
verkoperCatharina Merkes, gehuwd metAmsterdam
Jancke JansenAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLouw Taekes, mr. bontwever x Elske Jans koopt een huis, camer en weefwinkel achter de Grote Kerk. Ten O. en Z. de straten, ten W. het Kerkhof, ten N. Cornelis Jenties en Gerrit (Gouckes?). Gekocht van Antie Merkus wv Merkes Jaspers, als lasthebber van haar dochter Catharina Merkus x Jan Jansen te A`dam, voor 225 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-119 Kerkpoortstraat 18huis
eigenaarwed. Sipke Meyes
gebruikerwed. Sipke Meyes
opmerkingpauper
 
3-119 /2Kerkpoortstraat 18woning
eigenaarCornelis Jenties
gebruikerJan Harmens
huurwaardeCG 19:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:03:06
 
3-119 /2Kerkpoortstraat 18huis
eigenaarCornelis Jenties
gebruikerHendrik Jansen
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-119 Kerkpoortstraat 18vroedsman Jan Buma, bestaande uit 4 personenen biedt aan eens vooral 25 gulds gereed
aangebooden capitaalCG 20:00:00
3-119 /2Kerkpoortstraat 18Gerrit Harmens, bestaande uit 3 personenheeft 1 weeversknegt
aangebooden capitaalCG 08:00:00
3-119 /3Kerkpoortstraat 18Hendrik Jansen, bestaande uit 2 personenheeft 1 weeversknegt
aangebooden capitaalCG 06:00:00


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-138 Kerkpoortstraat 18Hendrik Drost


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-140 Kerkpoortstraat 18Dirk Haayes ervenCG 0:10:00(wallen)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-301Kerkpoortstraat 18Hendrik Bernardus Drost... getrouwd ten zelfden ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-301Kerkpoortstraat 18Jacjohannes KerkhovenJ.J.K. q. q. eigenaar van wijk G-301, gebruiker is Hend. Drost wed., winkeliersche, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-301Kerkpoortstraat 18Jacob Johannes Kerkhoven qq Hendrik Drost wedwinkeliersche


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1753Kerkpoortstraat 18Tjeerd Johannes KerkhovenHarlingentimmermanhuis en erf (108 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-301Kerkpoortstraat 18Christiaan Pasmaoud 71 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk G-301; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-301Kerkpoortstraat 18Henke Pasmaoud 41 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk G-301; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-301Kerkpoortstraat 18IJsbrand Harings Wagenaar... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-301Kerkpoortstraat 18Monse Jacobs Weyer... HRL 1851 wijk G-308, wijk H-042; oud 37 jaar, geb Almenum (!) en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-301; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-301HofstraatMonze Weyer37 jAlmenumm, rooms katholiek, gehuwd, turfdrager
G-301HofstraatHenke Pasma41 jBolswardv, rooms katholiek, gehuwd
G-301HofstraatPieter Weyer10 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-301HofstraatSymontie Weyer11 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-301HofstraatChristina Weyer1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-301HofstraatCristiaan Pasma71 jBolswardv, protestant, weduwe


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-301Kerkpoortstraat 18Jieksje Simons van den Berg... huw 1823, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-201, wijk G-031, wijk G-082, wijk G-107, wijk G-210, wijk G-301; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-033; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2396G-218 (Kerkpoortstraat)Jacob A. Wiersmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4562Kerkpoortstraat 18 (G-218)Sierk Vellinga (en Cons.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 18 Sjierk Vellingapakhuisknecht
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1924 - kentekenadresnaam
B-8278
Kerkpoortstraat 18Aron de Vries


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 18S.Vellingapakhuisknecht


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpoortstraat 18N. (Nis) v.d. Weide
  terug