Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 19 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Hoogstraat 19,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 19a 2-062 2-082 B-043 B-047
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 19 2-062 2-082 B-043 B-047


Huisnaam in: 1656
Gebruik:
Naam: het groen hart
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 38r van 27 jan 1616 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Hoogstraat 19Jelmer Pieters x Tietske Tjerks koopt 1/2 huis nz. Hoogstraat, strekkende tot de Droogstraat. Ten O. Agge Tytes, ten W. de koper. Gekocht van Anne Douwes, voor 300 gg.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 50r van 25 feb 1616 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Hoogstraat 19Jelmer Pieters x Tyesk Tiepckes koopt 1/2 huis nz. Hoogstraat. Ten O. Agge Tytes, ten W. de koper. Gekocht van wd. Anne Douwes, voor 350 gg.


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-062 Hoogstraat 19ahuis
eigenaarWillem Willems
gebruikerWillem Willems
huurwaardeCG 25:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-062 Hoogstraat 19ahuis
eigenaarWillem Willems
huurwaardeCG 25:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00
aansl. huurw. voldaan4-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-062 Hoogstraat 19ahuis
eigenaarWillem Willems
gebruikerWillem Willems
huurwaardeCG 25:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:03:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-062 Hoogstraat 19ahuis
eigenaarWillem Willems
gebruikerWillem Willems
huurwaardeCG 25:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:03:06


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0080v van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 19Hoogstraat NZhuis
 
koperYpke Douwes, gehuwd metpanbakkerGG 764:00:00
Aaltie Fransen
naastligger ten oostenWillem Bontes
naastligger ten oostenYsak Roozen
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende stal van de weduwe van Feike Yes
naastligger ten noordenJelle Jochums c.u.
verkoper van 1/6Willem Johannisbontwever
verkoper van 1/6Frans Johannisbontwever
verkoper van 1/6minderjarige jongeman Robijn Johannis
verkoper van 3/12bejaarde vrijster Lijsbet Ekes EcomaWelsrijp
verkoper van 1/12meerderjarige vrijster Lijsbet Pieters
verkoper van 1/12Hylke PietersvarensgezelFraneker
verkoper van 1/12minderjarige jongeman Hans Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYkpe Douwes, pannenbakker, koopt in de Hoogstraat?. Acte onleesbaar.


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-062 Hoogstraat 19aJan Sybrens, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaalCG 06:00:00


 


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0103v van 14 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 19Hoogstraat NZhuis met tuin
 
koperTrijntie Jans, weduwe vanblauwververseGG 432:14:00
wijlen Albert Ruerds
huurder benedenHarmen Alberts c.u.
huurder bovende weduwe van Foppe Jans
naastligger ten oostenYsaak Roosen
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende grote Rodeploegstal
naastligger ten noordenJacob Lourens n.u.
verkoperYpke Douwes, gehuwd metschuitvoerderFraneker
Aaltje FransenFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuke Aukes koopt, na niaar ratione sanguinis, een huis met een tuin erachter, nz. Hoogstraat, in 2-en bewoond. Ten O. Ysaak Roosen, ten W. de grote 'Rode Ploegstal', ten Z. die straat, ten N. Jacob Lourens. Met eigen uitgang in de Droogstraat. Gekocht van Ypke Douwes, schuitvoerder x Aaltje Fransen te Franeker, voor 132 gg.


 


 


 


 


 


 


 


 


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0028v van 29 apr 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 19Hoogstraat NZhuis
 
koperDirk Schiere, gehuwd metmr. pruikmakerGG 220:00:00
Minke Claasen
huurderde weduwe van Burgert Hendriks
naastligger ten oostenT. A. Wijnsma
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenP. Tetrode
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWybe Hanekuik JUDadvocaat
lastgeverPier Abesschipper op Bolsward (snik-)
wijlen Antje Lubberts
verkoperPhliip Stambke JUDadvocaat
lastgeverWopke Sibbelessoldaat
lastgeverSytse Sibbelessoldaat
verkoperYpe Feddemaprocureur postulant
lastgeverGrietje Sibbeles, gehuwd met
Jacobus Pottinghorlogemaker
lastgeverJeltje Sibbeles, gehuwd metSneek
Tamme Jans Bartlingmr. bontweverSneek
lastgeverJogchum Sibbeles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Schiere, mr. pruikmaker x Minke Claasen kopen een huis nz. Hoogstraat, bewoond door Pier Abes als eigenaar. Het deel waarin Pier Abes woont kan worden aanvaard, maar de voorbovenkamer is nog verhuurd aan wd. Burgert Hendriks. Ten O. T.A. Wijnsma, ten Z. de Hoogstraat, ten W. Pieter Tetrode, ten N. N.N. Geen grondpacht. Gekocht van de (met name genoemde gelastigden van de met name genoemde) erven van Antje Lubberts x Pier Abes, voor 220 gg.


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-075 Hoogstraat 19awed D Schiere


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-082 Hoogstraat 19aDirk Schiere wedCG 3:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-043Hoogstraat 19aDirk Schiere... jan 1798, ged 6 feb 1798 Grote Kerk HRL, moeder als Minke K. ; wed. D.S. eigenaar en gebruiker van wijk B-043; medegebruiker Willem Abrahams Brons, schipper, 1814. (GAH204); D.S. ende Minke (!) Claasen, beide van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-043Hoogstraat 19aWillem Abrahams Brons... Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS geb 1811, huw 1819, ovl 1831, ovl 1858, ovl 1869; medegebruiker van wijk B-043, schipper; eigenaar en gebruiker is Dirk Schiere wed., 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-043Hoogstraat 19aDirk Schiere wedDirk Schiere wed
B-043Hoogstraat 19aWillem Abrahams Brom schipper
B-043Hoogstraat 19Dirk Schiere wed
B-043Hoogstraat 19Willem Abrahams Brom schipper


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-043Hoogstraat 19Helena Elisabeth Georgius Blesma, overleden op 8 maart 1821Hoogstraat B 43, dochter van Georgius Blesma, schrijnwerker (Gortmakerssteeg C 92), moeder van onechte minderjarige Georgius Blesma (voogd is genoemdegrootvader). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 400Hoogstraat 19Wopke Djoerds van der StelHarlingenhuis en erf (175 m²)


1836 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-043Hoogstraat 19Rebekka Levy, overleden op 9 september 1836vrouw van Moses Gerson Blok, vleeshouwer Hoogstraat B 43 (erft vruchtgebruik), moeder van wijlen Schoontje (vrouw van wijlen Gompert van Messel, moeder van minderjarige Moses Gomperts van Messel: voogd is hun grootvader), Leya (vrouw van Migchiel van Gelder, vleeshouwer) en Levy Moses Blok, idem. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-043Hoogstraat 19aAbraham Blokoud 45 jaar, geb Middelharnis en wonende te HRL. 1839, koopman en slagter, wijk B-043; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-043Hoogstraat 19aIzaak Blokoud 42 jaar, geb Middelharnis en wonende te HRL. 1839, wijk B-043; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-043Hoogstraat 19aLeentje Blokgeb 20 okt 1802 Lemmer, ovl 20 dec 1887 HRL, huwt met Abraham Blok, (gk), dv Salomon B., en Duifke de Jong; BS ovl 1887; bev.reg. HRL 1851 wijk D-034; oud 37 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, wijk B-043; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-043HoogstraatAbraham Blok45 jMiddelharnism, israëliet, gehuwd, koopman en slagter
B-043HoogstraatLeentie Blok37 jLemmerv, israëliet, gehuwd
B-043HoogstraatJacob Blok1 jLemmerm, israëliet, ongehuwd
B-043HoogstraatJohanna Blok8 jLemmerv, israëliet, ongehuwd
B-043HoogstraatDrijfje Blok6 jLemmerv, israëliet, ongehuwd
B-043HoogstraatBerendina Blok4 jLemmerv, israëliet, ongehuwd
B-043HoogstraatIzaäk Blok42 jMiddelharnism, israëliet, ongehuwd
B-043HoogstraatRoosje Blok*16 jLemmerv, israëliet, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-043Hoogstraat 19Isaak Jacobs Blok, overleden op 15 maart 184346 jr, geboren Middelharnis 1796, slager, overleden Hoogstraat B 43, ongehuwd, broer van Abraham, vleeshouwer, Salomon, idem Lemmer en Levie Jacobs Blok, koopman Kuinre. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 400B-043 (Hoogstraat)Jan H. van der Woudewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 400B-047 (Hoogstraat)Jan H. van der Weidewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4601Hoogstraat 19a (B-047)Jan Arend Smilde (en Cons.)


1915 - schoolgeldadresnaam
Hoogstraat 19aHendrik Blom


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 19a Henricus Blomverver
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900
Hoogstraat 19a Fokje Kijlstraonderwijzeres
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1922 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 19, HarlingenHoogstraat 19Hendr. Blomhuisschilder, behanger, glazenmaker


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 19aH.Blomschilder


1931 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 19, HarlingenHoogstraat 19Hendr. Blomhuis- en decoratieschilder, behanger


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 19, HarlingenHoogstraat 19H. Blom & zn.decoratie-, verf-, behang-, glaswerken


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.H. Blom & Zn.517Schilder, glas- en behangw.


1950 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 19, HarlingenHoogstraat 19H. Blomschilder-, behang-, decoratie- en spuitwerken


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.H. Blom & Zn.517Schilder, glas- en behangw.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.H. Blom & Zn.517Schilder, glas- en behangw.


1956 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 19, HarlingenHoogstraat 19H. Blom & zn.schilder-, behang, decoratie- en spuitwerken


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 19aH.J. (Herman) Blom


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 19rijksmonument 20426
  terug