Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Jacobstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Sint Jacobstraat 10,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Jacobstraat 10 7-060 7-065 C-122 C-113
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Jacobstraat 10 7-060 7-065 C-123 C-113
aangrenzende stegensteeg
Sint Jacobstraat 10naamloze steeg ten noorden


 


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0168v van 16 jan 1642 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 10Sint Jacobistraat strekkende tot aan de Vermaninge van de Keets- of Jacobsgezindenhuis
 
koperBartell Siurds burgerGG 1310:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 5:15:00
huurder van 1/2Willem Piters goudsmid
huurderDirck Piters kleermaker [staat: snider]
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSicke Elens chirurgijn
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhuurder Piter Piters
naastligger ten noordende keetsgezinden
verkoperweduwe en erven van Tomas Piters


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-060 Sint Jacobstraat 10huis
eigenaarBaucke Fockes
gebruikerJacob Pieters (voor 30 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerGerrit Hulscamp (voor 20 gl. 0 st. 0 penn.)
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-060 Sint Jacobstraat 10huis
eigenaarBaucke Fockes
gebruikerJacob Pieters (voor 30 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerGerrit Hulscamp (voor 20 gl. 0 st. 0 penn.)
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00
aansl. huurw. voldaan13-6-1720
opmerking1720 den 13 juny van gerrit hulscamp hier op betaelt 4-0-0
aansl. huurw. voldaan24-6-1720
opmerkingden 24 juny voort jaer bet: 6-0-0


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-060 Sint Jacobstraat 10huis
eigenaarwed. Bauke Folkerts erven
gebruikerPier Benedix cum soc.
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:06:08


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-060 Sint Jacobstraat 10huis
eigenaarMenniste Gemeente
gebruikerPier Bendix
huurwaardeCG 58:00:00
aanslag huurwaardeCG 09:13:06


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-060 Sint Jacobstraat 10Dominicus de Vries, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00
7-060 Sint Jacobstraat 10wed. Obbe Vinkelbosch, bestaande uit 5 personen, insolvent
aangebooden capitaalCG 00:00:00


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-066 Sint Jacobstraat 10Ruurd Jappes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-065 Sint Jacobstraat 10Doopsgezinde GemeenteCG 3:00:00huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-122Sint Jacobstraat 10Pieter van Klaveren... behuwd broeder bruid. wonende te HRL 1812; BS huw 1812, ovl 1817, ovl 1853, huw 1854; gebruiker van wijk C-122, hoedemaker, eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); P. vK. en Eva Wiebes, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-123Sint Jacobstraat 10Nanning Harmens Bruinsma... bij A.G. Wielinga en E.R. deventer 1814, komt van HRL; in 1810, baardscheerder 1835; gebruiker van wijk C-123, baardscheerder; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); N. Harmanus B. en Martje Reins, beide van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-122Sint Jacobstraat 10Doopsgezinde Gemeente P van Klaveren hoedemaker
C-123Sint Jacobstraat 10Nanning Bruinsma baardscheerder


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 30 van 13 feb 1817
adressoortbedraggebruik
C-122Sint Jacobstraat 10koopaktefl. 400huis C-122 en C-123
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperNanning Bruinsma
koperMartje Reins van Kampen


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 622Sint Jacobstraat 10Nanning Harmens BruinsmaHarlingenbaardscheerderhuis (27 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 623Sint Jacobstraat 10Nanning Harmens BruinsmaHarlingenbaardscheerderhuis en erf (27 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-123Sint Jacobstraat 10Nanning Harmens Bruinsma, overleden op 1 mei 1835St. Jacobstraat C 123, man van Mattje Reins van Kampen, vader van minderjarige Hiltje Nannings Bruinsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-122Sint Jacobstraat 10Pieter Petersenoud 60 jaar, geb Holwerd en wonende te HRL. 1839, wijk C-122; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-122Sint Jacobstraat 10Trijntje Fopjeoud 49 jaar, geb en wonende te HRL., wijk C-122; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-123Sint Jacobstraat 10Jacobus Cornelis Rooswinkel... koopman, zv Henricus R, en Elisabeth Idema; BS huw 1828, huw 1854, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk C-123, wijk G-188; oud 39 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, koffijhuishouder, wijk F-076; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-123Sint Jacobstraat 10Martje Reins van Kampen... Gooitzen; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, ovl 1845; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-123; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-122KatrugPieter Pietersen [Petersen]60 jHolwerdm, protestant, gehuwd
C-122KatrugTrijntie Fienje (of Vinje) [Fopje]49 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-122KatrugJohannes Pietersen [Petersen]15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-122KatrugPetrus Pietersen [Petersen]11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-122KatrugJacobus Pietersen [Petersen]9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-122KatrugMaria Pietersen [Petersen]13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-123KatrugFrederik van Eeken25 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, timmerman
C-123KatrugMartina Pannebakker25 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
C-123KatrugAnna Cristina van Eken1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-123KatrugMartje van Kampen58 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe


1845 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 622C-123 Hinkje Jelles van der LaanHarlingendit nr is voor het oude nr 622 en 623 in de plaats gekomen, van deze beide is een perceel gemaakt, maar door de eigenaar van een groot gedeelte der grond aan zijn perceel nr 620 aangetrokken zoodat eene opmeting van nevens bedoeld perceel A 2272 word


1845 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 623C-122 Hinkje Jelles van der LaanHarlingendit nr is voor het oude nr 622 en 623 in de plaats gekomen, van deze beide is een perceel gemaakt, maar door de eigenaar van een groot gedeelte der grond aan zijn perceel nr 620 aangetrokken zoodat eene opmeting van nevens bedoeld perceel A 2272 word


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-122Sint Jacobstraat 10Gerrit Bijlsma... B, en Rigtje Fransen vd Vorm; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1835, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-122; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, blikslager, wijk C-120; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-123Sint Jacobstraat 10Eva Wiebes Meelman... winkelierse in 1853, dv Wybe M, en Jetske Reitsma; BS huw 1840, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk C-123; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-121; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2305C-113 (Sint Jacobstraat)Japien H. Smit, vrouw van R. Postwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2305Sint Jacobstraat 10 (C-113)Jacoba Smit (wed. R. Post)


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sint Jacobstraat 10beeldbepalend pand5 van 10
  terug