Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 6 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Lanen 6,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 6 6-131 6-128 F-229 F-225


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Lanen 16-14-12-6-4-2, Harlingen Lanen 1-3-5-7, Harlingen
aangrenzende stegensteeg
Lanen 6naamloze steeg ten oosten


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0076v van 10 mrt 1649 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 6Lanen ZZhuis
 
koperWarner Beerns c.u.knoopmakerCG 1300:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:12:00
naastligger ten oostende de erven van Douwes bakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRogier Jansen d' Cock
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Jeltesmr. kleermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWarner Beerns, knoopmaker, c.u. kopen een huis zz. Lanen. Ten O. bakker Ede Douues, ten W. Rogier Jansen de Cock. Grondpacht 12 st aan de Stad. Gekocht van mr. kleermaker Cornelis Jeltes, voor 1300 CG.


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0161r van 15 feb 1651 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 6Lanen ZZhuis
 
koperHaeye Sytses c.u.wijdschipperGG 1000:00:00
verpachter grondde stad HarlingenCG 2:10:00
naastligger ten oostenJop Jansen zeilmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Jacob Jansen Star
naastligger ten noordenLanen
verkoperSytske Obbes burgerse, weduwe van
Hoyte Tietes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHaeye Sytses, wijdschipper c.u. kopen een huis zz. Lanen. Ten O. zeilmaker Jop Jansen, ten W. wd. Jacob Jansen Star, ten N. die straat. Grondpacht 50 st. Gekocht van Sytske Obbes wv Hoyte Tietes voor 1000 gg.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-131 Lanen 6huis
eigenaarwed. Sioerd Offkes
gebruikerwed. Jacob Aleffs
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-131 Lanen 6
eigenaarschipper Jan Ydes
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0045r van 16 apr 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 6Lanen ZZ bij de Lange Pijphuis
 
koperJan Ydes c.u.schipperCG 245:00:00
naastligger ten oostensteeg naast huis van
naastligger ten oostenMaike Hiddema
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Jacobs Reis
naastligger ten westenSytse Jacobs Cuiper
naastligger ten noordenLanen
verkoperde weduwe van Trijntie Jans, gehuwd met
wijlen Sierd Offkesmr. kleermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ydes [de Groot?], schipper, koopt een huis zz. Lanen bij de Lange Pijp. Ten O. een steeg en het huis van Maike Hiddema, ten W. Sytse Jacobs, ten Z. wd. Jan Jacobs Reins, ten N. de Lanen. Gekocht van Trijntje Jans wv Sioerd Offkes, kleermaker.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-131 Lanen 6huis
eigenaarJan Ydes schipper
gebruikerJan Ydes schipper
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0074r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 6Lanen ZZhuis
 
koperWybe Syberens, gehuwd metmatroos op het AdmiraliteitsjachtCG 350:00:00
Antje Minnes
naastligger ten oostenhet Oude Raadhuis
naastligger ten zuidenBouwe Willems makelaar
naastligger ten westenSjerk Saepes
naastligger ten noordenLanen
verkoperJan Ydes de Grootschipper (wijd-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Sybrens, matroos op het Admiraliteit jacht x Antje Minnes koopt het huis naast 'het Old Raadhuis'. Ten O. 'het Old Raadhuis', ten Z. makelaar Bouwe Willems, ten W. Sierk Sapes, ten N. de Lanen. Gekocht van wijdschipper Jan Ydes de Groot.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-131 Lanen 6huis
eigenaarWybe Sybrens
gebruikerWybe Sybrens
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-131 Lanen 6wed. Wybe Sybrands, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaalCG 03:00:00


 


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0081v van 30 aug 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 6Lanen ZZ bij de Lange Pijphuis
 
aanhandelaarRinske Reinders, weduwe vanCG 400:00:00
wijlen Yede Jans de Groot
naastligger ten oostende stal van de heer Nieuwenhuis
naastligger ten zuidenMarten Fockes
naastligger ten westenRobijn Cornelis
naastligger ten noordenLanen
verkoperMinne Feddesschipper (schuit-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinske Reinders wv Yde Jans de Groot


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-129 Lanen 6Reinder de Groot


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-128 Lanen 6Reinder de GrootCG 2:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 6Cornelis Foppes de Vries... 1812, huw 1815, ovl 1827; eigenaar van wijk F-190; gebruiker IJke Jacobs, 1814. (GAH204); gebruiker wijk F-229, metzelknegt; eigenaar en medegebruiker Reinder IJ. de Groot wed., 1814. (GAH204); geb 10 dec 1792, ged 13 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 6Reinder Yedes de Groot... de Groot, geb 16 jun 1790, ged 20 jul 1790 Grote Kerk HRL; wed. R. IJ. dG. eigenaar en gebruiker van wijk F-229, winkeliersche, medegebruiker is Cornelis F. de Vries, metzelknegt, 1814. (GAH204); R. IJ. dG. ende Pijtje ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-229Lanen 6Reinder Y de Groot wedReinder Y de Groot wedwinkeliersche
F-229Lanen 6Cornelis F de Vries metzelknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1395Lanen 6Dirk Hendriks FaberHarlingengleibakkersknegthuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 6Dirk Feikes Tadema... 1806 BS huw 1834, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk F-302; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 6Geertje de Jongoud 33 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 6Jan M Blomoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 6Jetta Levijoud 70 jaar, geb Nijwijk en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 6Lodewijk Strak... ovl 1815, ovl 1840, ovl 1854, ovl 1859; oud 70 jaar, geb Nassau Dietz, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 6Roosje Hertogoud 78 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 6Sierk Laases Wijnalda... HRL 1851 wijk C-108, wijk G-285, 292; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk F-229; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 6Tjietske de Vriesoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. F-229 D F Tadema stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-229LaanenDirk Tadema33 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, geen
F-229LaanenTjietske de Vries28 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-229LaanenHouwkje Tadema5 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenLeentie Tadema2 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenFeikje Tadema6 mHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenJan B Blom28 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, weduwnaar
F-229LaanenVokeltie Blom26 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-229LaanenPietje Blom22 wHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-229LaanenJetta Levy70 jNijwijkgezin 2, v, israëliet, weduwe
F-229LaanenRoosje Hertog78 jRotterdamgezin 2, v, israëliet, weduwe
F-229LaanenLodewijk Strak70 jNassauw Diethsgezin 3, m, protestant, gehuwd
F-229LaanenBerber de Vries45 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
F-229LaanenJantie Strak14 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenGrietje Strak9 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenSjierk L Wijnalda38 jHarlingengezin 4, m, protestant, gehuwd, huistimmerman
F-229LaanenGeertjie de Jong33 jJouregezin 4, v, protestant, gehuwd
F-229LaanenElisabeth Wijnalda13 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenLieuwkje Wijnalda4 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenGerrytje Wijnalda10 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenKoosje Molenaar6 mHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-229Lanen 6Homme Ynzes Kuiper, overleden op 1 januari 18464 mnd (geboren 8/9/1845), overleden Lanen F 229, zoon van Ynze Goverts Kuiper, zeilmaker en Zwaantje Hommes Poort, broer van minderjarige Govert Ynzes Kuiper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-229Lanen 6Petrus Jacobus Vaes, overleden op 9 juni 1849overleden Dordrecht/ZH, man van Eelkje Tiemstra, winkeliersche (hoek Grote en Kleine Kerkstraat F 229), vader van minderjarige Catharina-Margaretha, Anna-Maria-Elisabeth en Petrus-Jacobus Petrus Vaes. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 6Berber Jans de Vries... bev.reg. HRL 1851 wijk B-167, wijk E-119, wijk H-210; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 6Harmana van Beemen... winkeliersche in 1851, dv Servaas vB., en Froukje Alles; BS huw 1820, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 6Taltje van Beemen... Servaas, geb 6 jun 1789, ged 23 jun 1789 Grote Kerk HRL, dv Servaas Tjeerds van Beemen en Vroukje ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1395F-229 (Lanen)Lubertus Jans Kroesewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1395F-225 (De Lanen)Jan Lubbertus Kroesewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4847Lanen 6 (F-225)Jan Sybrand van Hulst


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 6bovenH.Prinshuisschilder


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 6S. (Siebe) Attema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 6beeldbepalend pand5 van 10
  terug