Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 67 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Lanen 67,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 67 6-105 6-100 E-197 E-191


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Lanen 47-63-65-67, Harlingen Lanen 67-71-73-77, Harlingen
aangrenzende stegensteeg
Lanen 67Bedelaarssteeg ten oosten


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-105 Lanen 67huis
eigenaarDouwe Simonides
gebruikerDouwe Simonides
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-105 Lanen 67huis
eigenaarDouwe Simonides
gebruikerChristiaen Jans
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00
aansl. huurw. voldaan11-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-105 Lanen 67huis
eigenaarHendrik Tomas
gebruikerHendrik Tomas cum soc.
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-105 Lanen 67huis
eigenaarHendrik Tomas
gebruikerHendrik Tomas c.s.
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:06:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-105 Lanen 67Hendrik Thomas, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 04:00:00


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-100 Lanen 67Jan Altena ervenCG 2:00:00huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-197Lanen 67Bouwe Pietersovl voor 1815; gebruiker van wijk E-197; eigenaar is Jan Altena erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-197Lanen 67Jan Zyts Altena... van wijk E-173; gebruiker Ake Altena, zonhoedenaaister, 1814. (GAH204); erven J.A. eigenaar van wijk E-197; gebruiker Bouwe Pieters wed., 1814 (GAH204); id. van wijk E-198; gebruiker Hendrik P. Mooy, timmerknegt, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-197Lanen 67Jan Altena ervenBouwe Pieters wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1290Lanen 67Bote Lourens TuiningaHarlingenkantoorbediendehuis en erf (70 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-197Lanen 67Grietje W Visseroud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-197; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-197Lanen 67Jacobus Frans de Zwaan... bekende, 28 sep 1805; ondertrouw HRL; oud 58 jaar, geb Haarlem en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk E-197 VT1839; kind: Catrina Jacoba de Zwaan, geb 13 okt 1810, ged 21 okt 1810 Grote Kerk HRL; J.F. d. Z., ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-197LaanenJacobus de Zwaan58 jHaarlemm, protestant, gehuwd, turfdrager
E-197LaanenGrietje W Visser57 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-197LaanenJan Jacobs de Zwaan18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1290E-198 (de Lanen)Uilke J. de Vrijwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3603*E-191 (De Lanen)Wed. en erven Uilke J. de Vrijwoonhuis
Sectie A nr. 3603*E-192 (De Lanen)Wed. en erven Uilke J. de Vrijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3603Lanen 67 (E-191)Johanna de Vrij (vr. v. Hendrik Meijer)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 67H.Meijerwinkelier


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 67B. (Bokke) Koning


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 67rijksmonument 20497


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7280Lanen 67
  terug