Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 26 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Rozengracht 26,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 26 4-172 4-176 H-050 H-068
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 26 4-172 4-176 H-059 H-068
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 26 4-172 4-176 H-060 H-068
aangrenzende stegensteeg
Rozengracht 26naamloze steeg ten westen


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-172 Rozengracht 26panwerk
eigenaarvroedsman Altena
gebruikervroedsman Altena
huurwaardeCG 58:00:00
aanslag huurwaardeCG 11:12:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-172 Rozengracht 26panwerk
eigenaarde vroedsman Altena
huurwaardeCG 58:00:00
aanslag huurwaardeCG 11:12:00
aansl. huurw. voldaan5-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-172 Rozengracht 26panwerk
eigenaarvroedsman Altena
gebruikervroedsman Altena
huurwaardeCG 58:00:00
aanslag huurwaardeCG 09:13:09


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-172 Rozengracht 26hoff
eigenaarGerryt Hendriks
gebruikerGerryt Hendriks
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-172 Rozengracht 26Harmen Bramers, bestaande uit 6 personenheeft 1 weeversknegt
aangebooden capitaalCG 05:00:00


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-176 Rozengracht 26F van EstaCG 1:00:00huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-050Rozengracht 26Bauke Jans Komst... 1814. (GAH204); wed. eigenaar en gebruiker van wijk D-070, kroeghouder, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-050, gebruiker is Doeke Jans Hovenier, hovenier, 1814. (GAH204); id. van wijk H-051, gebruiker is Tjeerd ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-050Rozengracht 26Doeke Jans Hovenier... huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1803, 1807, BS ovl 1817, ovl 1823; gebruiker van wijk H-050, hovenier, eigenaar is Bauke Komst wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-050Rozengracht 26Tjeerd Pieters Faber... wijk H-051, sjouwer, eigenaar is Bauke Komst wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-059Rozengracht 26Frans Tjallingii van Esta... id. van wijk H-058; gebruiker Sietze M. Panbakker, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-059, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-060; gebruiker Thijs P. van Vliet, panbakkersknegt, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-060Rozengracht 26Thijs Pieters van Vliet... 1813; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS geb 1811, huw 1813, ovl 1827, ovl 1828, ovl 1833; gebruiker van wijk H-060, panbakkersknegt; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden Sijtse Martens ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-050Rozengracht 26Bauke Komst wedDoeke Jans hovenier
H-059Rozengracht 26F F van Esta pakhuis
H-060Rozengracht 26Thijs P van Vliet panbakkersknegt


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-060Rozengracht 26Thijs Oebles van Vliet, overleden op 23 juni 1824zoon van Oeble Thijsses van Vliet, werkman (Rozengracht H 60). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1869Rozengracht 26Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurschuur (112 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-050Rozengracht 26Akke Wiebes van der Schel... en Tjietske ... ; BS huw 1843, huw 1844, ovl 1880; oud 53 jaar, geb Arum en wonende te Hrl. 1839, wijk H-050; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-050Rozengracht 26Sytse J Postmageb 29 mei 1800 Kollum, werkman, A mrt 1854 Dronrijp, Vst 26 jan 1855 uit Dronrijp, A 15 nov 1855 Dronrijp; bev.reg. HRL 1851 wijk B-187, wijk H-050; oud 40 jaar, geb Kollum en wonende te HRL. 1839, wijk D-047; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-059Rozengracht 26Hendrik Laanstra... H-002, 59, 74; oud 41 jaar, geb Herbayum en wonende te HRL. 1839, panbakkersknecht, wijk H-056; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-050Akke van der Schel53 jArumv, protestant, weduwe
H-050Jan D Oudeboon23 jArumm, protestant, weduwnaar
H-050Wiebe Oudeboon20 jArumm, protestant, ongehuwd
H-050Tietje Oudeboon16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-050Rozengracht 26Geertje Zijlstra... (Murks); dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1822, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk B-095, wijk G-321, wijk H-050, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-059Rozengracht 26Dirk Wybrens Jansen... zv Wiebren Jans en Pietje Sjoerds; BS huw 1856, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk B-009, wijk G-330, wijk H-059, wijk I-016; oud 34 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, kuipersknecht, wijk H-048; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-059Rozengracht 26Luutske Johannes Panbakker... Katholiek, dv Johannes Jans P, en Trijntje Uilkes vd Werf; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk H-059; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-056; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-060Rozengracht 26Petrus Panbakkergeb 5 jul 1806 HRL, ovl 27 feb 1878 HRL, huwt met Carolina Berendsen op 8 apr 1830 HRL, Rooms Katholiek, panbakkersknecht, zv Johannes Jans P, en Trijntje vd Werf; BS huw 1830, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk H-060


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1869H-059 (Rozengracht)Frans van Esta Tjallingiipakhuis


1865 - bewonersadresnaamgegevens
H-050Rozengracht 26Antje Willems Groen... te HRL. 1839, wijk E-005; ... (alles)


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
H-050Rozengracht 26Eene woning op Rapenburg, verhuurd aan K. de, Wit. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5223Rozengracht 26 (H-068)Gosse A. Hoek (en Cons.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rozengracht 26 Abe Hoekhouthandelaar
vorige grondslagf. 1600
huidige grondslagf. 1200


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 26H. Broersma106Aann.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 26H. Broersma106Aann.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 26H. Broersma106Aann.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 26H. Broersma106Aann.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rozengracht 26H.Broersmaaannemer


1929 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rozengracht 26, HarlingenRozengracht 26H. Broersmaaannemers


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 26H. Broersma106Aann.


1989 - variaadresbronbericht
Rozengracht 26Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1989


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 26beeldbepalend pand8 van 10
  terug